Authors:
Zoltán Somogyi Szent István Egyetem, MKK, Állattani és Ökológiai Tanszék 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Search for other papers by Zoltán Somogyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor Bakonyi Szent István Egyetem, Állattani és Ökológia Tanszék Gödöllő

Search for other papers by Gábor Bakonyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Imre Kádár MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Imre Kádár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Nagy Szent István Egyetem, Állattani és Ökológia Tanszék Gödöllő

Search for other papers by Péter Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
István Kiss Szent István Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszék Gödöllő

Search for other papers by István Kiss in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Krónikus toxicitási vizsgálatokat végeztünk laboratóriumban a közönséges televényféreg (Enchytraeus albidus) faj segítségével egy 1991 tavaszán beállított mikroelem-terhelési szabadföldi tartamkísérlet szántott rétegébol származó talajokon. Hét elem - a Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn és a Se - hosszú távú hatásait teszteltük a faj mortalitásán és reprodukciós képességén. A kísérletben alkalmazott elemeknek (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, Se) a talajba kerülésüket követoen 7 évvel is van kimutatható hatása a toxicitási tesztekben vizsgált paraméterekre. Megállapítottuk, hogy a szelén növekvo koncentrációi a mortalitást és a reprodukciós képességet is szignifikánsan csökkentik. A vizsgált talajtípuson a LOEC érték 2 mg/kg NH4-acetát + EDTA-oldható Se volt. A legmagasabb koncentrációban (810 kg/ha) kijuttatott hat nehézfém (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) hét évvel a kezelés után a közönséges televényféreg mortalitására nincs statisztikailag igazolható hatással, ugyanakkor a reprodukciós képességet szignifikánsan csökkentik. Alacsonyabb koncentrációban (270 kg/ha) statisztikailag kimutatható hatása már csak a cinknek van, amely a reprodukciós képességet csökkenti.

 • Bakonyi, G., Nagy, P. & Kádár, I., 2003. Long term effects of heavy metals and microelements on nematode assemblage. Toxicology Letters. 140--141. 391--401.

  'Long term effects of heavy metals and microelements on nematode assemblage. ' () 140-141 Toxicology Letters. : 391 -401 .

  • Search Google Scholar
 • Didden, W. A. M. & Römbke, J., 2001. Enchytraeids as organisms for chemical stress in terrestrial ecosystems. Ecotoxicol. Environ. Saf. 50. 25--43.

  'Enchytraeids as organisms for chemical stress in terrestrial ecosystems. ' () 50 Ecotoxicol. Environ. Saf. : 25 -43 .

  • Search Google Scholar
 • Dózsa-Farkas K., 2002. Mit érdemes tudni a televényférgekről (Enchytraeidae, Annelida)? Állattani Közlemények. 87. 149--164.

  'Mit érdemes tudni a televényférgekről ( ' () 87 Enchytraeidae, Annelida : 149 -164 .

  • Search Google Scholar
 • Fischer, E. et al., 1997. Sublethal effects of an organophosphorous insecticide, Dimethoate, on the isopod Porcellio scaber Ltr. Comp. Biochem. Physiol. 116. C 161--166.

  'Sublethal effects of an organophosphorous insecticide, Dimethoate, on the isopod Porcellio scaber Ltr. ' () 116 Comp. Biochem. Physiol. .

  • Search Google Scholar
 • Hornung, E., Fischer, E. & Farkas, S., 1998. Isopod reproduction as a tool for sublethal-toxicity tests. Israel J. Zool. 44. 445--450.

  'Isopod reproduction as a tool for sublethal-toxicity tests. ' () 44 Israel J. Zool. : 445 -450 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Németh T., 2003. Mikroelem-szennyezők kimosódásának vizsgálata szabadföldi terheléses tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 52. 315--330.

  'Mikroelem-szennyezők kimosódásának vizsgálata szabadföldi terheléses tartamkísérletben. ' () 52 Agrokémia és Talajtan. : 315 -330 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Pálvölgyi L., 2003. Mikroelem-terhelés hatása a napraforgóra karbonátos csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 52. 79--92.

  'Mikroelem-terhelés hatása a napraforgóra karbonátos csernozjom talajon. ' () 52 Agrokémia és Talajtan. : 79 -92 .

  • Search Google Scholar
 • Lakanen, E. & Erviö, R., 1971. A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soil. Acta Agr. Fenn. 123. 223--232.

  'A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soil. ' () 123 Acta Agr. Fenn. : 223 -232 .

  • Search Google Scholar
 • Lock, K. & Janssen, C. R., 2001a. Tolerance changes of the potworm Enchytraeus albidus after long-term exposure to cadmium. Sci. Total Environ. 280. 79--84.

  'Tolerance changes of the potworm ' () 280 Enchytraeus albidus : 79 -84 .

 • Lock, K. & Janssen, C. R., 2001b. Cadmium toxicity for terrestrial invertebrates: Taking soil parameters affecting bioavailability into account. Ecotoxicology. 10. 315--322.

  'Cadmium toxicity for terrestrial invertebrates: Taking soil parameters affecting bioavailability into account. ' () 10 Ecotoxicology. : 315 -322 .

  • Search Google Scholar
 • Lock, K. & Janssen, C. R., 2002a. Multi-generation toxicity of zinc, cadmium, copper and lead to the potworm Enchytraeus albidus. Environ. Poll. 117. 89--92.

  'Multi-generation toxicity of zinc, cadmium, copper and lead to the potworm Enchytraeus albidus ' () 117 Environ. Poll. : 89 -92 .

  • Search Google Scholar
 • Lock, K. & Janssen, C. R., 2002b. The effect of ageing on the toxicity of zinc for the potworm Enchytraeus albidus. Environ Poll. 116. 289--292.

  'The effect of ageing on the toxicity of zinc for the potworm Enchytraeus albidus ' () 116 Environ Poll. : 289 -292 .

  • Search Google Scholar
 • Lock, K. & Janssen, C. R., 2002c. Ecotoxicology of Chromium (III) to Eisenia fetida, Enchytraeus albidus, and Folsomia candida. Ecotox. Environm. Safety. 51. 203--205.

  'Ecotoxicology of Chromium (III) to ' () 51 Eisenia fetida, Enchytraeus albidus : 203 -205 .

  • Search Google Scholar
 • Lokke, H. & VanGestel, C. A. M., 1998. Handbook of Soil Invertebrate Toxicity Tests. John Wiley & Sons, Ltd. Chichester.

  Handbook of Soil Invertebrate Toxicity Tests , ().

 • Nagy, P., 1999. Effects of an artificial metal pollution on nematode assemblage of a calcareous loamy chernozem soil. Plant and Soil. 212. 35--47.

  'Effects of an artificial metal pollution on nematode assemblage of a calcareous loamy chernozem soil. ' () 212 Plant and Soil. : 35 -47 .

  • Search Google Scholar
 • OECD, 1999. Enchytraeid Reproduction Test. Draft OECD Guideline for Testing Chemicals. No. 220. Paris, France.

 • Römbke, J., 1989. Entwicklung eines Reproduktionstest an Bodenorganismen — Enchytraeen. Teil B: Beschreibung der Entwicklungsarbeiten für das Umweltbundesamt Berlin. Battelle Institut e.V., Abt. Toxikologie und Pharmakologie. Frankfurt a.M.

 • 10/2000. (VI. 2.) KöM--EüM--FVM--KHVM együttes rendelet. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről. Magyar Közlöny. 53. 3156--3168.

  () 53 Magyar Közlöny. : 3156 -3168 .

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 4 0 0
Nov 2023 5 14 0
Dec 2023 40 6 1
Jan 2024 31 160 5
Feb 2024 15 35 0
Mar 2024 1 0 0
Apr 2024 0 0 0