View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
 • | 2 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Az erdészeti beavatkozásokkal együtt járó, a természetes lékdinamikát közelítő léknyitás talajnedvesség-tartalomra gyakorolt hatását tanulmányoztuk bükkös állományban, a Börzsöny hegységben. A K-ÉK-i kitettségű lejtőn elhelyezkedő, kb. 80 éves állományban 2000 telén létrehozott, kör alakú lékeket vizsgáltuk. A terület talaja andezit alapkőzeten kialakult, átlagosan 20-30 cm termőréteg-vastagságú, erodálódott agyagbemosódásos barna erdőtalaj. Feltételeztük, hogy a talajnedvesség-viszonyok a zárt lombkorona alatt és a lékekben különböznek. A talajnedvesség-mérések egy kis (kb. 20 m átmérőjű) és egy nagy (kb. 35 m átmérőjű) lékben, ill. környezetükben, vegetációs időszakban háromhetente és a vegetációs időszakon kívül összesen két alkalommal történtek transzekt, ill. grid elrendezésben. Kimutattuk, hogy a felső 10 cm-es talajréteg nedvességtartalma esős időszakok után kis mértékben különbözött a lékben és a zárt lombsátor alatt. Száraz időszakok után pedig szignifikánsan nagyobb volt a lékekben, mint az állomány alatt. A talajnedvesség-tartalom átlaga mindkét lékben minden mérési időpontban közel volt a szántóföldi vízkapacitás értékhez. Vizsgálatainkból arra következtettünk, hogy a lékek nyitása megváltoztatja a talaj felső rétegének nedvességviszonyait,  ahogy azt bükkös állomány lékeiben  leírták (pl. Bauhus, 1996). Méréseink szerint is a talaj a lékekben nedvesebb, mint a zárt lombsátor alatt. A két vizsgált lékméret hatása a talajnedvesség-tartalom nagyságára hasonló volt, míg a léken belüli térbeli mintázat különbözött. A lékhatás általánosabb érvényű jellemzéséhez a talajnedvesség-tartalom több lékben és hosszabb időn keresztül történő vizsgálatára van szükség. A méréseket a talajnedvesség-tartalmon kívül a fényre, mint abiotikus tényezőre is tervezzük kiterjeszteni.

 • Bauhus, J., 1996. C and N mineralization in an acid forest soil along a gap-stand gradient. Soil Biol. Biochem. 28. 923--932.

  'C and N mineralization in an acid forest soil along a gap-stand gradient. ' () 28 Soil Biol. Biochem. : 923 -932.

  • Search Google Scholar
 • Carlson, R. E. & Foley, T. A., 1991. Radial Basis Interpolation Methods on Track Data. Lawrence Livermore National Laboratory, UCRL—JC-1074238.

  Radial Basis Interpolation Methods on Track Data , ().

 • Gagnon, J. L. et al., 2003. Dynamics of artificial regeneration in gaps within a longleaf pine flatwoods ecosystem. Forest Ecology and Management. 172. 133--144.

  'Dynamics of artificial regeneration in gaps within a longleaf pine flatwoods ecosystem. ' () 172 Forest Ecology and Management. : 133 -144.

  • Search Google Scholar
 • Búzás I. (szerk.), 1993. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. Fizikai, vízgazdálkodási és ásványtani talajvizsgálati módszerek. INDA 4231 Kiadó. Bpest.

 • Schumann, M. E., White, A. S. & Witham, J. W., 2003. The effects of harvestcreated gaps on plant species diversity, composition, and abundance in a Maine oak--pine forest. Forest Ecology and Management. 176. 543--561.

  'The effects of harvestcreated gaps on plant species diversity, composition, and abundance in a Maine oak-pine forest. ' () 176 Forest Ecology and Management. : 543 -561.

  • Search Google Scholar
 • Schume, H., Jost, G. & Katzensteiner, K., 2003. Spatio--temporal analysis of the soil water content in a mixed Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.)--European beech (Fagus sylvatica L.) stand. Geoderma. 112. 273--287.

  'Spatio-temporal analysis of the soil water content in a mixed Norway spruce ( ' () 112 Picea abies : 273 -287.

  • Search Google Scholar
 • SPSS® Base 11.5. User's Guide, 2002.

 • Várallyay Gy., 1973a. A talajok nedvességpoteniálja és új berendezés annak meghatározására az alacsony (atmoszféra alatti) tenziótartományban. Agrokémia és Talajtan. 22. 1--22.

  'A talajok nedvességpoteniálja és új berendezés annak meghatározására az alacsony (atmoszféra alatti) tenziótartományban ' () 22 Agrokémia és Talajtan. : 1 -22.

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 1973b. Berendezés bolygatatlan szerkezetű talajoszlopok hidraulikus vezetőképességének meghatározására. Agrokémia és Talajtan. 22. 23--38.

  'Berendezés bolygatatlan szerkezetű talajoszlopok hidraulikus vezetőképességének meghatározására ' () 22 Agrokémia és Talajtan. : 23 -38.

  • Search Google Scholar
 • Várallyay, Gy. & Rajkai, K., 1987. Soil moisture content and moisture potential measuring techniques in Hungarian soil surveys. Proc. Intern. Conf. on Measurement of Soil and Plant Water Status. I. 183--184.

  'Soil moisture content and moisture potential measuring techniques in Hungarian soil surveys. ' () I Proc. Intern. Conf. on Measurement of Soil and Plant Water Status. : 183 -184.

  • Search Google Scholar
 • Warrick, A. W. & Nielsen, D. R., 1980. Spatial variability of soil physical properties in the field. In: Applications of Soil Physics. (Ed.: Hillel, D.) Academic Press. New York.

  Applications of Soil Physics , ().

 • Western, A. W., Blöschl, G. & Grayson, R. B., 1998. Geostatistical characterisation of soil moisture patterns in Tarrawarra catchment. J. Hydrology. 205. 20--37.

  'Geostatistical characterisation of soil moisture patterns in Tarrawarra catchment. ' () 205 J. Hydrology. : 20 -37.

  • Search Google Scholar
 • Fisher, R. F. & Binkley, D., 2000. Ecology and Management of Forest Soils. 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc. New York.

  Ecology and Management of Forest Soils , ().

 • Golden Software, Inc., 2002. Surfer 8. User's Guide.

 • Hilhorst, M. A., 1998. Dielectric Characterisation of Soil. Doctoral Thesis. Wageningen Agric. Univ. Wageningen.

 • Marosi S. & Somogyi S., 1990. Magyarország kistájainak katasztere. II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest.

 • Mohanty, B. P., Shouse, P. J. & van Genuchten, M. T., 1998. Spatio--temporal dynamics of water and heat in a field soil. Soil & Tillage Research. 47. 133--143.

  'Spatio-temporal dynamics of water and heat in a field soil. ' () 47 Soil & Tillage Research. : 133 -143.

  • Search Google Scholar
 • Oakland, T. et al., 2002. Variation in environmental conditions, understorey species number, abundance and composition among natural and managed Picea abies forest stands. Forest Ecology and Management. 177. 17--37.

  'Variation in environmental conditions, understorey species number, abundance and composition among natural and managed Picea abies forest stands. ' () 177 Forest Ecology and Management. : 17 -37.

  • Search Google Scholar
 • Pannatier, Y., 1996. VARIOWIN: Software for Spatial Data Analysis in 2D. Springer—Verlag. New York.

  VARIOWIN: Software for Spatial Data Analysis in 2D , ().

 • Rajkai K., 2001. Modellezés és modellhasználat a talajtani kutatásban. Agrokémia és Talajtan. 50. 469--508.

  'Modellezés és modellhasználat a talajtani kutatásban. ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 469 -508.

  • Search Google Scholar
 • Coates, K. D. & Burton, P. J., 1997. A gap-based approach for development of sylvicultural systems to address ecosystem management objectives. Forest Ecology and Management. 99. 337--354.

  'A gap-based approach for development of sylvicultural systems to address ecosystem management objectives. ' () 99 Forest Ecology and Management. : 337 -354.

  • Search Google Scholar
 • Dirksen, C., 1999. Soil Physics Measurements. Catena Verlag GmbH. Reiskirchen.

  Soil Physics Measurements , ().

 • Famiglietti, J. S., Rudnicki, J. W. & Rodell, M., 1998. Variability in surface moisture content along a hillslope transect: Rattlesnake Hill, Texas. Journal of Hydrology. 210. 259--281.

  'Variability in surface moisture content along a hillslope transect: Rattlesnake Hill, Texas. ' () 210 Journal of Hydrology. : 259 -281.

  • Search Google Scholar

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 7 0 0
Dec 2021 2 0 0
Jan 2022 3 0 0
Feb 2022 0 0 0