Authors:
Attila Barczi Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Search for other papers by Attila Barczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Károly Penksza Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék Gödöllő

Search for other papers by Károly Penksza in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Katalin Joó Fővárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Gödöllő

Search for other papers by Katalin Joó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Négy kunhalom (Pincés-halom, Kántor-halom, Hegyes-halom, Bökény-halom) botanikai és talajtani felvételezését végeztük el. A halmok növényzetének jellemzése érdekében a tipikus vegetációs egységekben cönológiai felvételeket készítettünk. Az általános botanikai vizsgálatok mellett a talaj-növény kapcsolatok értékelése érdekében a Kántor-halmon transzekt-felvételeket is készítettünk.  Összességében nemcsak a morfológiai vizsgálat mutatta hasonlónak az eltéro társulások talajviszonyait, hanem a vizsgált fizikai és kémiai talajjellemzok között sem találtunk olyan tényezot, amelyik egyértelmuvé tenné a vegetációváltást. Az eltéro társulások talajánál a pH-ban, CaCO3-tartalomban és fizikai féleségben nem tapasztaltunk eltérést. Eltérés a humusztartalomban, tápanyagokban és mintavételezéskori nedvességtartalomban mutatkozott.  A kutatást vízgazdálkodási és mikroklíma mérésekkel kívánjuk bovíteni.

 • Joó K., 2003. Adatok a Csípő-halom flórájához és vegetációjához. Tájökológiai Lapok. 1. (1) 87--95.

  'Adatok a Csípő-halom flórájához és vegetációjához. ' () 1 Tájökológiai Lapok. .

  • Search Google Scholar
 • Szabolcs I., Várallyay Gy. & Mélyvölgyi J., 1978. Az újszentmargitai talajok és a táj ökológiája. Agrokémia és Talajtan. 27. 1--30.

  'Az újszentmargitai talajok és a táj ökológiája. ' () 27 Agrokémia és Talajtan. : 1 -30 .

  • Search Google Scholar
 • Szodfridt I., 1993. Erdészeti termőhelyismeret-tan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Erdészeti termőhelyismeret-tan , ().

 • Tóth A. (szerk.) 1999. Kunhalmok. Alföldkutatásért Alapítvány Kiadványa. Kisújszállás.

 • Tóth, T. & Rajkai, K., 1994. Soil and plant correlations in a solonetzic grassland. Soil Science. 157. (4) 253--262.

  'Soil and plant correlations in a solonetzic grassland. ' () 157 Soil Science. .

 • Barczi, A. et al., 1996--1997. A study of connections between certain phytoecological indicators and soil characteristics in the case of Tihany peninsula. Acta. Bot. Sci. Hung. 40. 3--21.

  'A study of connections between certain phytoecological indicators and soil characteristics in the case of Tihany peninsula ' () 40 Acta. Bot. Sci. Hung. : 3 -21 .

  • Search Google Scholar
 • Barczi A. et al., 2000. Dél-tiszántúli gyepek talajtani és növénytani összefüggéseinek vizsgálata. Acta Biol. Debrecenica. 11. 188.

  'Dél-tiszántúli gyepek talajtani és növénytani összefüggéseinek vizsgálata. ' () 11 Acta Biol. Debrecenica. : 188 .

  • Search Google Scholar
 • Bodrogközy, Gy. & Horváth, I., 1969. Production examinations on plant associations of grasslands with solonetz soil I. Effect of climatic and soil factors on dry matter, carbohydrate and nitrogen contents of Artemisio--Festucetum pseudovinae. Acta Biol. Szeged. 15. 207--227.

  'Production examinations on plant associations of grasslands with solonetz soil I. Effect of climatic and soil factors on dry matter, carbohydrate and nitrogen contents of Artemisio-Festucetum pseudovinae ' () 15 Acta Biol. Szeged. : 207 -227 .

  • Search Google Scholar
 • Bóna, I., 1975. Die Mittlere Bronzzeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archeologia Hungaria. Budapest.

  Die Mittlere Bronzzeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen , ().

 • Borhidi A., 2003. Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Magyarország növénytársulásai , ().

 • Buzás I. (szerk.) 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

 • Finnern, H. (ed.), 1994. Bodenkundliche Kartieranleitung. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Hannover.

 • Jakucs, P., 1972. Dynamische Verbindung der Walder und Rasen-Budapest. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Dynamische Verbindung der Walder und Rasen-Budapest , ().

 • Joó K., 2001. Kalandozás a dél-tiszántúli kunhalmokon. Természet Világa Természettudományi Közlöny. 132. (4) 184--185.

  'Kalandozás a dél-tiszántúli kunhalmokon. ' () 132 Természet Világa Természettudományi Közlöny. .

  • Search Google Scholar
 • Magyar P., 1928. Adatok a Hortobágy növényszociológiai és geobotanikai viszonyaihoz. Erd. Kisérl. 30. 26--63.

  'Adatok a Hortobágy növényszociológiai és geobotanikai viszonyaihoz. ' () 30 Erd. Kisérl. : 26 -63 .

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K., 1978. A talaj vízgazdálkodása és a természetes vegetáció közötti kölcsönhatás vizsgálata a Szilas-patak árterén. Agrokémia és Talajtan. 27. 31--48.

  'A talaj vízgazdálkodása és a természetes vegetáció közötti kölcsönhatás vizsgálata a Szilas-patak árterén. ' () 27 Agrokémia és Talajtan. : 31 -48 .

  • Search Google Scholar
 • Kovács, M., 1970. Transektundersuchung der gradienten der ökologischen Heterogenität in kontakten gesellschaften Bodenfaktoren und horizontale Zonation. Acta Botanica. 16. 117--142.

  'Transektundersuchung der gradienten der ökologischen Heterogenität in kontakten gesellschaften Bodenfaktoren und horizontale Zonation. ' () 16 Acta Botanica. : 117 -142 .

  • Search Google Scholar
 • Kovács-Láng, E., 1970. Fractional humus investigation of soils under sward communities (Festucetum vaginatae Danubiale, Festucetum wagneri) growing on sandy sites. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Biologica. 12. 164--170.

  () 12 Sectio Biologica. : 164 -170 .

 • Kalicz N., 1970. Agyagistenek. A neolitikum és a rézkor emlékei Magyarországon. Corvina Kiadó. Budapest

  Agyagistenek. A neolitikum és a rézkor emlékei Magyarországon , ().

 • Kovács, M., 1966. Die Wirkung der geomorphologischen mikroklimatischen und bodenfaktoren auf die Entwicklung des Standortes der azidophilen Walder im Mátra-Gebirge. Acta Botanica. 12. 293--324.

  'Die Wirkung der geomorphologischen mikroklimatischen und bodenfaktoren auf die Entwicklung des Standortes der azidophilen Walder im Mátra-Gebirge. ' () 12 Acta Botanica. : 293 -324 .

  • Search Google Scholar
 • Penksza K., Barczi A. & Joó K., 2000. A Körös—Maros Nemzeti Park területén található védett és védendő reliktum gyepek botanikai és talajtani feltárása. KAC jelentés.

 • Simon T., 2000. A magyarországi edényes flóra határozója. Tankönyvkiadó. Budapest.

  A magyarországi edényes flóra határozója , ().

 • Joó K. et al., 2003. A hortobágyi Csípő-halom talajtani vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 52. 5--20.

  'A hortobágyi Csípő-halom talajtani vizsgálata. ' () 52 Agrokémia és Talajtan. : 5 -20 .

  • Search Google Scholar
 • Joó K. & Barczi A., 2001. Halomsírok, határhalmok, lakódombok: a kunhalmok. Földgömb. 19. (4) 22--30.

  'Halomsírok, határhalmok, lakódombok: a kunhalmok. ' () 19 Földgömb. .

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 4 20 0
Dec 2023 19 4 0
Jan 2024 9 57 0
Feb 2024 22 5 1
Mar 2024 0 1 0
Apr 2024 4 0 0
May 2024 0 0 0