Authors:
Krisztina Rajkainé Végh MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Krisztina Rajkainé Végh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Tamás Szundy MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete Martonvásár

Search for other papers by Tamás Szundy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Erdőmaradványos csernozjom talajon beállított szabadföldi kísérletben három éven át vizsgáltuk hat kukorica genotípus - két hibrid és szülőtörzseik - vízellátottságát és vízhasznosítását. Megállapítottuk, hogy a vizsgált genotípu-sok jelentősen eltérő vízgazdálkodásúak. A hibridek vízfelvételi hatékonyságában és vízhasznosításában eltérő mechanizmusok is szerepet játszanak. Főbb megállapításaink az alábbiak: - A talajnedvesség- és gyökérprofilok eltérnek a különböző genotípusoknál. - Az Mv 444 nagy gyökérsűrűsége a mélyebb talajrétegekben előnyös a felső talajrétegek kiszáradása esetén. - A vízhasznosítási együttható legmagasabb értékeit a két hibridnél mutattuk ki. - Alacsony vízellátottságon egyéb mechanizmusok is közrejátszanak az alkalmazkodásban, úgymint különbségek a növekedési sebességben, tápanyag- igényben és transzspirációban, valamint a biomassza és tápanyag allokációban.

 • Anda A., 2002. A kukorica állomány légnedvesség és sztóma ellenállás becslése Goudriaan (1977) mikroklíma szimulációs modelljével. In: Levegő--növény--talaj rendszer. 71--76. DATE. Debrecen.

 • Boyer, J. S., 1996. Advances in drought tolerance in plants. Adv. Agron. 56. 187--218.

  'Advances in drought tolerance in plants. ' () 56 Adv. Agron. : 187 -218 .

 • Crasta, O. R. & Cox, W. J., 1996. Temperature and soil water effects on maize growth, development yield, and forage quality. Crop Sci. 36. 341--348.

  'Temperature and soil water effects on maize growth, development yield, and forage quality. ' () 36 Crop Sci. : 341 -348 .

  • Search Google Scholar
 • Jordaan, J. et al., 1993. Water in Our Common Future: A Research Agenda for Sustainable Development of Water Resources. International Hydrological Programme. UNESCO. Paris.

  International Hydrological Programme , ().

 • Anda, A., 2001. Influence of crop water stress index on the development of different maize hybrids. G. Agric. 12. 40--55.

  'Influence of crop water stress index on the development of different maize hybrids. ' () 12 G. Agric. : 40 -55 .

  • Search Google Scholar
 • Bussay A., Szinell Cs. & Szentimrey T., 1999. Az aszály magyarországi előfordulásainak vizsgálata és mérhetősége. Éghajlati és Agrometeorológiai Tanulmányok. 7. 5--77.

  'Az aszály magyarországi előfordulásainak vizsgálata és mérhetősége. ' () 7 Éghajlati és Agrometeorológiai Tanulmányok. : 5 -77 .

  • Search Google Scholar
 • Búzás I. (szerk.), 1993. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv. I. A talaj fizikai, vízgazdálkodási és ásványtani vizsgálata. INDA 4321 Kiadó. Budapest.

 • Kirk, G. J. D., 1994. Rice root traits for drought resistance and their genetic variation. In: Rice Roots: Nutrient and Water Use. (Ed.: Kirk, G. J. D.) 1--12. Intern. Rice Research Institute. Manila, The Philippines.

  Rice Roots: Nutrient and Water Use , () 1 -12 .

 • O'Toole, J. C. & Bland, W. L., 1987. Genotypic variation in crop plant root system. Adv. Agron. 41. 91--145.

  'Genotypic variation in crop plant root system. ' () 41 Adv. Agron. : 91 -145 .

 • O'Toole, J. C. & Chang, T. T., 1979. Drought resistance in cereals rice: a case study. In: Stress Physiology in Crop Plants. (Eds.: Mussel, H. & Stables, R. C.) 373--406. John Wiley and Sons. New York.

  Stress Physiology in Crop Plants , () 373 -406 .

 • Pálfai I., Boga T. L. & Sebesvári J., 1999. Adatok a magyarországi aszályokról 1931--1998. Éghajlati és Agrometeorológiai Tanulmányok. 7. 67--91.

  'Adatok a magyarországi aszályokról 1931-1998. ' () 7 Éghajlati és Agrometeorológiai Tanulmányok. : 67 -91 .

  • Search Google Scholar
 • Pethő M., 1993. Mezőgazdasági növények élettana. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Mezőgazdasági növények élettana , ().

 • Petrasovits I., 1989. Integrált küzdelem az aszály ellen. In: Aszály. (Szerk.: Hanyecz V.) 5--14. Öntözési Kutató Intézet. Szarvas.

  Aszály , () 5 -14 .

 • Sullivan, C. Y. & Ross, W. M., 1979. Selecting for drought and heat resistance in grain sorghum. In: Stress Physiology in Crop Plants. (Eds.: Mussel, H. & Stables, R. C.) 263--282. John Wiley and Sons. New York.

  Stress Physiology in Crop Plants , () 263 -282 .

 • Szász G., 1988. Agrometeorológia. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Agrometeorológia , ().

 • Szász G., 1998. A természetes vízhasznosulás agrometeorológiai vizsgálatának eredményei. Növénytermelés. 47. 289--300.

  'A természetes vízhasznosulás agrometeorológiai vizsgálatának eredményei. ' () 47 Növénytermelés. : 289 -300 .

  • Search Google Scholar
 • Tennant, D., 1975. A test of modified line intersect method of estimating root length. J. Ecol. 63. 995--1001.

  'A test of modified line intersect method of estimating root length. ' () 63 J. Ecol. : 995 -1001 .

  • Search Google Scholar
 • Urbán L., 1993. Az aszály fogalma és jelentősége. Beszámolók 1989. 113--135. OMSz. Budapest.

  Beszámolók 1989 , () 113 -135 .

 • Varga-Haszonits Z., 1989. A vegetációs periódus alatti vízellátottság mértékének éghajlati jellemzői. In: Aszály. (Szerk.: Hanyecz V.) 28--41. Öntözési Kutató Intézet. Szarvas.

  Aszály , () 28 -41 .

 • Várallyay Gy., 1988. Talaj, mint a biomasszatermelés aszályérzékenységének tényezője. Vízügyi Közlemények. 70. (3) 46--68.

  'Talaj, mint a biomasszatermelés aszályérzékenységének tényezője. ' () 70 Vízügyi Közlemények. .

  • Search Google Scholar
 • Várallyay, Gy., 2002. Climate change and soil processes. Időjárás. 106. 113--121.

  'Climate change and soil processes. ' () 106 Időjárás. : 113 -121 .

 • Vermes L., 1993. Az ICID 16. Európai Regionális Konferenciájának az aszály jelenségével foglalkozó záróközleménye, következtetése és ajánlásai. In: Az 1992 évi aszály értékelése. (Szerk.: Pálfai I. & Vermes L.) 100--104. FM--MAE--MHT. Budapest.

  Az 1992 évi aszály értékelése , () 100 -104 .

 • Vermes L., 2002. A nemzeti aszálystratégia kialakulása és tartalma. In: Ötven éves az Acta Agronomica Hungarica. Jubileumi Tudományos ülés, Martonvásár, 2002. (Szerk.: Barnabás B. et al.) 348--354.

 • de Willigen, P. & van Noordwijk, M., 1987. Roots, Plant Production and Nutrient Use Efficiency. PhD Thesis. Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. Haren, The Netherlands.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 3 8 0
Dec 2023 57 0 0
Jan 2024 10 1 0
Feb 2024 21 0 0
Mar 2024 2 0 0
Apr 2024 2 0 0
May 2024 0 0 0