Authors:
Nándor Fodor MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Nándor Fodor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Kálmán Rajkai MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest

Search for other papers by Kálmán Rajkai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A talajban végbemeno vízáramlás leírásához két talajfizikai összefüggés, a víztartóképesség- és a vízvezetoképesség-függvény szükséges. A talaj vízforgalmának modellezése elvileg akkor a legpontosabb, ha bemeno adatként a talajfizikai függvényeket a mérési adatokra illesztett függvényekkel adjuk meg.  A vizsgálatokhoz a Szilas-patak árterén található öntés réti talajszelvény mért víztartóképesség- és vízvezetoképesség-függvényeit használtuk. A mért víztartóképesség-értékekre Brutsaert-, illetve van Genuchten-függvényeket, a mért vízvezetoképesség-értékekre pedig Mualem-van Genuchten-függvényeket illesztettünk. Az illesztett függvényeket tekintettük referenciának. Feltételeztük, hogy a 4M modell ezekkel a függvényparaméterekkel szimulálja a vizsgált talajszelvény nedvességforgalmát a legvalósághubb módon. Különbözo becslo módszerekkel (Mualem-van Genuchten módszer: M-vG; grafikus módszer: B-vG; pedotranszfer függvények: PTF-vG) számított víz-tartóképesség-, illetve vízvezetoképesség-függvényeket alkalmaztunk és hasonlítottunk össze a mért víztartóképesség- illetve vízvezetoképesség-értékekkel. Ezt követoen a referencia függvényekkel és a becsült függvényekkel kapott 4M modelleredményeket (kumET) hasonlítottuk össze és értékeltük.  Fobb megállapításainkat az alábbiakban foglaljuk össze: - Esetünkben a grafikus módszer eredményesen használható a vízvezeto-képesség-függvény víztartóképesség-függvénybol történo becslésére. - A pedotranszfer függvényekkel kapott víztartóképesség-függvények illeszkedése, az elfogadható, ±2,5%-os hibahatáron belüli volt mindhárom talajmintára. - A vízvezetoképesség-függvény becslésében mindhárom becslo módszer elfogadható hibájú volt, a B-szintet kivéve, ahol a PTF-vG módszer jelentosen alábecsülte a mért értékeket. - Esetünkben a M-vG és B-vG, illetve PTF-vG módszerekkel becsült függvényekkel szimulált kumET-értékek következetesen alulbecsülték, illetve felülbecsülték a referencia függvényekkel számított kumulált evapotranszspirációt. - A M-vG és a PTF-vG módszer kielégíto eredménnyel használható a 4M növénytermesztési modell talajfizikai függvényeinek meghatározására, amennyiben az evapotranszspiráció számítása a modellhasználat célja.   Tervezzük a vizsgálatok kiterjesztését heterogénebb talajtani és éghajlati körülményekre.

 • Gardner, W. R., 1958. Some steady state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. Soil Science. 85. 228--232.

  'Some steady state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. ' () 85 Soil Science. : 228 -232 .

  • Search Google Scholar
 • Nyitrai L., 2000. Földfelszíni megfigyelések automatizálása napjainkban. Légkör. 45. 21--26.

  'Földfelszíni megfigyelések automatizálása napjainkban. ' () 45 Légkör. : 21 -26 .

  • Search Google Scholar
 • Fodor, N. et al., 2002. 4M-software package for modelling cropping systems. European J. of Agr. 18. 389--393.

  '4M-software package for modelling cropping systems. ' () 18 European J. of Agr. : 389 -393 .

  • Search Google Scholar
 • Brooks, R. H. & Corey, A. T., 1964. Hydraulic Properties of Porous Media. Hydrology Paper 3. Colorado State Univ. Fort Collins.

 • Brutsaert, W., 1966. Probability laws for pore size distributions. Soil Sci. 101. 85--92.

  'Probability laws for pore size distributions. ' () 101 Soil Sci. : 85 -92 .

 • Campbell, G. S., 1974. A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention data. Soil Science. 117. 311--314.

  'A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention data. ' () 117 Soil Science. : 311 -314 .

  • Search Google Scholar
 • Fodor N., 2002. A nedvességforgalom modellezése növénytermesztési modellekben. PhD-értekezés. Debreceni Egyetem ATC.

 • Gupta, S. C., & Larson, W. E., 1979. Estimating soil water retention characteristics from particle size distribution, organic matter percent and bulk density. Water Resources Research. 15. 1633--1635.

  'Estimating soil water retention characteristics from particle size distribution, organic matter percent and bulk density. ' () 15 Water Resources Research. : 1633 -1635 .

  • Search Google Scholar
 • Jarvis, N. J. et al., 1999. Measurement and prediction of near-saturated hydraulic conductivity for use in dual-porosity models. In: Characterization and Measurement of Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media. (Eds.: van Genuchten, M. T., Leij, F. J. & Wu, L.) 839--850. US Salinity Lab. USDA--ARS. Riverside, CA.

  Characterization and Measurement of Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media , () 839 -850 .

  • Search Google Scholar
 • Marquardt, D. W., 1963. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. SIAM J. Appl. Math. 11. 431--441.

  'An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. ' () 11 SIAM J. Appl. Math. : 431 -441 .

  • Search Google Scholar
 • Mualem, Y., 1976. A new modell for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. Water Resour. Res. 12. 513--522.

  'A new modell for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. ' () 12 Water Resour. Res. : 513 -522 .

  • Search Google Scholar
 • Simunek, J., van Genuchten, M. Th. & Sejna, M., 1998. The HYDRUS 6.0 Code for Simulating the One-dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-saturated Media. U.S. Salinity Laboratory. ARS—USDA. Riverside, CA.

  The HYDRUS 6.0 Code for Simulating the One-dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-saturated Media , ().

  • Search Google Scholar
 • Stephens, D. B. & Rehfeldt, K. R., 1985. Evaluation of closed-form analytical models to calculate conductivity in a fine sand. Soil Sci. Soc. Am. J. 49. 12--19.

  'Evaluation of closed-form analytical models to calculate conductivity in a fine sand. ' () 49 Soil Sci. Soc. Am. J. : 12 -19 .

  • Search Google Scholar
 • Stolte, J. et al., 1994. Comparison of six methods to determine unsaturated soil hydraulic conductivity. Soil Sci. Soc. Am. J. 58. 1596--1603.

  'Comparison of six methods to determine unsaturated soil hydraulic conductivity. ' () 58 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1596 -1603 .

  • Search Google Scholar
 • van Dam, J. C., Stricker, J. N. M. & Droogers, P., 1992. Inverse method or determining soil hydraulic functions from one-step outflow experiments. Soil Sci. Soc. Am. J. 56. 1042--1050.

  'Inverse method or determining soil hydraulic functions from one-step outflow experiments. ' () 56 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1042 -1050 .

  • Search Google Scholar
 • van Genuchten, M. Th., 1980. A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 892--898.

  'A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. ' () 44 Soil Sci. Soc. Am. J. : 892 -898 .

  • Search Google Scholar
 • van Genuchten, M. Th. & Nielsen, D. R., 1985. On describing and predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Ann. Geophys. 3. 615--628.

  'On describing and predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. ' () 3 Ann. Geophys. : 615 -628 .

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 1987. A talaj vízgazdálkodása. Akadémiai doktori értekezés. Budapest.

  A talaj vízgazdálkodása , ().

 • Wind, G. P., 1968. Capillary conductivity data estimated by a simple method. In: Water in the Unsaturated Zone. Proc. Wageningen Symposium, June 1966. (Eds.: Rijtema, P. E. & Wassink, H.) 1. 181--191. IASH Gentbrugge/Unesco, Paris.

  'Capillary conductivity data estimated by a simple method. ' () 1 In: Water in the Unsaturated Zone. Proc. Wageningen Symposium, June 1966. (Eds.: Rijtema, P. E. & Wassink, H.) : 181 -191 .

  • Search Google Scholar
 • Wösten, J. H. M. et al., 1999. Development and use of dataset of hydraulic properties of European soils. Geoderma. 90. 169--185.

  'Development and use of dataset of hydraulic properties of European soils. ' () 90 Geoderma. : 169 -185 .

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K. & Kabos S., 1999. A talaj víztartóképesség-függvény (pF-görbe) talajtulajdonságok alapján történő becslésének továbbfejlesztése. Agrokémia és Talajtan. 48. 15--32.

  'A talaj víztartóképesség-függvény (pF-görbe) talajtulajdonságok alapján történő becslésének továbbfejlesztése. ' () 48 Agrokémia és Talajtan. : 15 -32 .

  • Search Google Scholar
 • Rajkai, K., Kabos, S. & van Genuchten, M. Th., 2004. Estimating the water retention curve from soil properties: comparison of linear, nonlinear and concomitant variable methods. Soil & Tillage Research. (In press)

 • Rajkai K. et al., 1981. pF-görbék számítása a talaj mechanikai összetétele és térfogattömege alapján. Agrokémia és Talajtan. 30. 409--438.

  'pF-görbék számítása a talaj mechanikai összetétele és térfogattömege alapján. ' () 30 Agrokémia és Talajtan. : 409 -438 .

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K., 1984. A talaj kapilláris vezetőképességének számítása a pF-görbe alapján. Agrokémia és Talajtan. 33. 50--62.

  'A talaj kapilláris vezetőképességének számítása a pF-görbe alapján. ' () 33 Agrokémia és Talajtan. : 50 -62 .

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K., 1978. A talaj vízgazdálkodása és a természetes vegetáció közötti kölcsönhatás vizsgálata a Szilas-patak árterén. Agrokémia és Talajtan. 27. 31--45.

  'A talaj vízgazdálkodása és a természetes vegetáció közötti kölcsönhatás vizsgálata a Szilas-patak árterén. ' () 27 Agrokémia és Talajtan. : 31 -45 .

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K., 1983. Talajfizikai tulajdonságok ökológiai célú meghatározása és alkalmazása. Kandidátusi értekezés. Budapest.

  Talajfizikai tulajdonságok ökológiai célú meghatározása és alkalmazása , ().

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 4 11 0
Dec 2023 34 7 2
Jan 2024 20 4 1
Feb 2024 14 3 1
Mar 2024 3 0 0
Apr 2024 6 0 1
May 2024 0 0 0