View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
 • 2 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talajban végbemeno vízáramlás leírásához két talajfizikai összefüggés, a víztartóképesség- és a vízvezetoképesség-függvény szükséges. A talaj vízforgalmának modellezése elvileg akkor a legpontosabb, ha bemeno adatként a talajfizikai függvényeket a mérési adatokra illesztett függvényekkel adjuk meg.  A vizsgálatokhoz a Szilas-patak árterén található öntés réti talajszelvény mért víztartóképesség- és vízvezetoképesség-függvényeit használtuk. A mért víztartóképesség-értékekre Brutsaert-, illetve van Genuchten-függvényeket, a mért vízvezetoképesség-értékekre pedig Mualem-van Genuchten-függvényeket illesztettünk. Az illesztett függvényeket tekintettük referenciának. Feltételeztük, hogy a 4M modell ezekkel a függvényparaméterekkel szimulálja a vizsgált talajszelvény nedvességforgalmát a legvalósághubb módon. Különbözo becslo módszerekkel (Mualem-van Genuchten módszer: M-vG; grafikus módszer: B-vG; pedotranszfer függvények: PTF-vG) számított víz-tartóképesség-, illetve vízvezetoképesség-függvényeket alkalmaztunk és hasonlítottunk össze a mért víztartóképesség- illetve vízvezetoképesség-értékekkel. Ezt követoen a referencia függvényekkel és a becsült függvényekkel kapott 4M modelleredményeket (kumET) hasonlítottuk össze és értékeltük.  Fobb megállapításainkat az alábbiakban foglaljuk össze: - Esetünkben a grafikus módszer eredményesen használható a vízvezeto-képesség-függvény víztartóképesség-függvénybol történo becslésére. - A pedotranszfer függvényekkel kapott víztartóképesség-függvények illeszkedése, az elfogadható, ±2,5%-os hibahatáron belüli volt mindhárom talajmintára. - A vízvezetoképesség-függvény becslésében mindhárom becslo módszer elfogadható hibájú volt, a B-szintet kivéve, ahol a PTF-vG módszer jelentosen alábecsülte a mért értékeket. - Esetünkben a M-vG és B-vG, illetve PTF-vG módszerekkel becsült függvényekkel szimulált kumET-értékek következetesen alulbecsülték, illetve felülbecsülték a referencia függvényekkel számított kumulált evapotranszspirációt. - A M-vG és a PTF-vG módszer kielégíto eredménnyel használható a 4M növénytermesztési modell talajfizikai függvényeinek meghatározására, amennyiben az evapotranszspiráció számítása a modellhasználat célja.   Tervezzük a vizsgálatok kiterjesztését heterogénebb talajtani és éghajlati körülményekre.

 • Gardner, W. R., 1958. Some steady state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. Soil Science. 85. 228--232.

  'Some steady state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. ' () 85 Soil Science. : 228 -232.

  • Search Google Scholar
 • Nyitrai L., 2000. Földfelszíni megfigyelések automatizálása napjainkban. Légkör. 45. 21--26.

  'Földfelszíni megfigyelések automatizálása napjainkban. ' () 45 Légkör. : 21 -26.

 • Fodor, N. et al., 2002. 4M-software package for modelling cropping systems. European J. of Agr. 18. 389--393.

  '4M-software package for modelling cropping systems. ' () 18 European J. of Agr. : 389 -393.

  • Search Google Scholar
 • Brooks, R. H. & Corey, A. T., 1964. Hydraulic Properties of Porous Media. Hydrology Paper 3. Colorado State Univ. Fort Collins.

 • Brutsaert, W., 1966. Probability laws for pore size distributions. Soil Sci. 101. 85--92.

  'Probability laws for pore size distributions. ' () 101 Soil Sci. : 85 -92.

 • Campbell, G. S., 1974. A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention data. Soil Science. 117. 311--314.

  'A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention data. ' () 117 Soil Science. : 311 -314.

  • Search Google Scholar
 • Fodor N., 2002. A nedvességforgalom modellezése növénytermesztési modellekben. PhD-értekezés. Debreceni Egyetem ATC.

 • Gupta, S. C., & Larson, W. E., 1979. Estimating soil water retention characteristics from particle size distribution, organic matter percent and bulk density. Water Resources Research. 15. 1633--1635.

  'Estimating soil water retention characteristics from particle size distribution, organic matter percent and bulk density. ' () 15 Water Resources Research. : 1633 -1635.

  • Search Google Scholar
 • Jarvis, N. J. et al., 1999. Measurement and prediction of near-saturated hydraulic conductivity for use in dual-porosity models. In: Characterization and Measurement of Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media. (Eds.: van Genuchten, M. T., Leij, F. J. & Wu, L.) 839--850. US Salinity Lab. USDA--ARS. Riverside, CA.

  Characterization and Measurement of Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media , () 839 -850.

  • Search Google Scholar
 • Marquardt, D. W., 1963. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. SIAM J. Appl. Math. 11. 431--441.

  'An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. ' () 11 SIAM J. Appl. Math. : 431 -441.

  • Search Google Scholar
 • Mualem, Y., 1976. A new modell for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. Water Resour. Res. 12. 513--522.

  'A new modell for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. ' () 12 Water Resour. Res. : 513 -522.

  • Search Google Scholar
 • Simunek, J., van Genuchten, M. Th. & Sejna, M., 1998. The HYDRUS 6.0 Code for Simulating the One-dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-saturated Media. U.S. Salinity Laboratory. ARS—USDA. Riverside, CA.

  The HYDRUS 6.0 Code for Simulating the One-dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-saturated Media , ().

  • Search Google Scholar
 • Stephens, D. B. & Rehfeldt, K. R., 1985. Evaluation of closed-form analytical models to calculate conductivity in a fine sand. Soil Sci. Soc. Am. J. 49. 12--19.

  'Evaluation of closed-form analytical models to calculate conductivity in a fine sand. ' () 49 Soil Sci. Soc. Am. J. : 12 -19.

  • Search Google Scholar
 • Stolte, J. et al., 1994. Comparison of six methods to determine unsaturated soil hydraulic conductivity. Soil Sci. Soc. Am. J. 58. 1596--1603.

  'Comparison of six methods to determine unsaturated soil hydraulic conductivity. ' () 58 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1596 -1603.

  • Search Google Scholar
 • van Dam, J. C., Stricker, J. N. M. & Droogers, P., 1992. Inverse method or determining soil hydraulic functions from one-step outflow experiments. Soil Sci. Soc. Am. J. 56. 1042--1050.

  'Inverse method or determining soil hydraulic functions from one-step outflow experiments. ' () 56 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1042 -1050.

  • Search Google Scholar
 • van Genuchten, M. Th., 1980. A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 892--898.

  'A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. ' () 44 Soil Sci. Soc. Am. J. : 892 -898.

  • Search Google Scholar
 • van Genuchten, M. Th. & Nielsen, D. R., 1985. On describing and predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Ann. Geophys. 3. 615--628.

  'On describing and predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. ' () 3 Ann. Geophys. : 615 -628.

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 1987. A talaj vízgazdálkodása. Akadémiai doktori értekezés. Budapest.

  A talaj vízgazdálkodása , ().

 • Wind, G. P., 1968. Capillary conductivity data estimated by a simple method. In: Water in the Unsaturated Zone. Proc. Wageningen Symposium, June 1966. (Eds.: Rijtema, P. E. & Wassink, H.) 1. 181--191. IASH Gentbrugge/Unesco, Paris.

  'Capillary conductivity data estimated by a simple method. ' () 1 In: Water in the Unsaturated Zone. Proc. Wageningen Symposium, June 1966. (Eds.: Rijtema, P. E. & Wassink, H.) : 181 -191.

  • Search Google Scholar
 • Wösten, J. H. M. et al., 1999. Development and use of dataset of hydraulic properties of European soils. Geoderma. 90. 169--185.

  'Development and use of dataset of hydraulic properties of European soils. ' () 90 Geoderma. : 169 -185.

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K. & Kabos S., 1999. A talaj víztartóképesség-függvény (pF-görbe) talajtulajdonságok alapján történő becslésének továbbfejlesztése. Agrokémia és Talajtan. 48. 15--32.

  'A talaj víztartóképesség-függvény (pF-görbe) talajtulajdonságok alapján történő becslésének továbbfejlesztése. ' () 48 Agrokémia és Talajtan. : 15 -32.

  • Search Google Scholar
 • Rajkai, K., Kabos, S. & van Genuchten, M. Th., 2004. Estimating the water retention curve from soil properties: comparison of linear, nonlinear and concomitant variable methods. Soil & Tillage Research. (In press)

 • Rajkai K. et al., 1981. pF-görbék számítása a talaj mechanikai összetétele és térfogattömege alapján. Agrokémia és Talajtan. 30. 409--438.

  'pF-görbék számítása a talaj mechanikai összetétele és térfogattömege alapján. ' () 30 Agrokémia és Talajtan. : 409 -438.

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K., 1984. A talaj kapilláris vezetőképességének számítása a pF-görbe alapján. Agrokémia és Talajtan. 33. 50--62.

  'A talaj kapilláris vezetőképességének számítása a pF-görbe alapján. ' () 33 Agrokémia és Talajtan. : 50 -62.

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K., 1978. A talaj vízgazdálkodása és a természetes vegetáció közötti kölcsönhatás vizsgálata a Szilas-patak árterén. Agrokémia és Talajtan. 27. 31--45.

  'A talaj vízgazdálkodása és a természetes vegetáció közötti kölcsönhatás vizsgálata a Szilas-patak árterén. ' () 27 Agrokémia és Talajtan. : 31 -45.

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K., 1983. Talajfizikai tulajdonságok ökológiai célú meghatározása és alkalmazása. Kandidátusi értekezés. Budapest.

  Talajfizikai tulajdonságok ökológiai célú meghatározása és alkalmazása , ().

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 4 0
Jul 2020 2 0 0
Aug 2020 4 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 0 0 0