View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Hermn Ottó út 15.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A Nyírlugoson 1962-ben beállított mutrágyázási tartamkísérletben homokos, savanyú, kovárványos barna erdotalajon vizsgáltuk a N-, P-, K-, Ca- és Mg-trágyázás és a csapadékmennyiségek hatását a rozs, burgonya, oszi búza és a triticale termésére. A talaj agrokémiai paraméterei pH(H2O): 5,8, pH(KCl): 4,6, hidrolitos aciditás: 8,1, hy1: 0,27, humusz-: 0,58%, összes-N-: 32,8, AL-P2O5-: 43, AL-K2O-tartalom: 52 mg·kg-1 értékekkel jellemezhetok.  A kísérlet 1962-tol 1980-ig 2×16×4×4 = 512, 1980-tól 32×4 = 128 parcellát tartalmazott kétszeresen osztott és faktoriális véletlen blokk elrendezésben. A bruttó parcellák mérete 10×5 = 50 m² volt. 1980-ig a nitrogén 55, foszfor 24 (P2O5), kálium 52 (K2O), magnézium 10 (MgO); 1980-tól a nitrogén 75, foszfor 90 (P2O5), kálium 90 (K2O), kalcium 437,5 (CaCO3) és a magnézium 140 (MgCO3) kg·ha-1·év-1 átlagos adagokban került kijuttatásra.  Fobb eredményeink az alábbiakban foglalhatók össze röviden:  A rozs jó (N: 90 kg·ha-1 + NP, NK, NPK, NPKMg kombinációk) tápelem-ellátottságánál átlagos évben a termések meghaladták a 3,5 t·ha-1 mennyiséget. Aszályos évben 17, a csapadékboben 52%-kal csökkent a termés. A legkedvezobb (4 t·ha-1 körüli) termések a csapadék 400-500 mm-es mennyiségeinél voltak regisztrálhatók.    A burgonya jó tápláltságánál (N: 150 kg·ha-1 + NP, NK, NPK, NPKMg kombinációk) a csapadékbo és aszályos évjáratok terméscsökkento hatása nem jelentkezett. A maximálishoz (21 t·ha-1) közeli termések a 280-330 mm közötti természetes csapadékoknál adódtak. A búzánál csapadékos évben az aszálykárt meghaladó mértékben csökkent a hozam. Az optimális csapadékok és a hozzárendelheto termések 449-495 mm és 1,7-3,4 t·ha-1 között változtak. A triticale-kísérletekben szárazságban és aszályban az egyoldalú N- és a hiányos NP- és NK-kezeléseknél 45 és 24% volt a terméskiesés, amelyet a NPK-, NPKCa-, NPKMg- és NPKCaMg-adagok még 22 és 22 %-kal fokoztak. Az 5,0-6,0 t·ha-1 körüli maximális termések az 550-600 mm közötti csapadéktartományban, 580 mm-nél mutatkoztak.

 • Adams, R. M. et al., 1990. Global climate change and U.S. agriculture. Nature. 345. 219--224.

  'Global climate change and U.S ' () 345 . agriculture. Nature. : 219 -224.

 • Berényi D., 1944. A burgonya termelése és összefüggése az időjárással. Alföldi Magvető. Debrecen.

  A burgonya termelése és összefüggése az időjárással , ().

 • Berényi D., 1956. A cukorrépa termésátlaga és az időjárási elemek közötti összefüggés. Acta Univ. Debr. L. Kossuth Nom. 3. 229--249.

  'A cukorrépa termésátlaga és az időjárási elemek közötti összefüggés. ' () 3 Acta Univ. Debr. L. Kossuth Nom. : 229 -249.

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., Lásztity B. & Sarkadi J., 1991. Az „évjárat” hatása a kukorica termésére és terméselemeire P-mütrágyázási tartamkísérletben. Növénytermelés. 40. 339--351.

  'Az “évjárat” hatása a kukorica termésére és terméselemeire P-mütrágyázási tartamkísérletben. ' () 40 Növénytermelés. : 339 -351.

  • Search Google Scholar
 • DETR, 2001. The Draft Soil Strategy for England — A consultation paper. Department of the Environment, Transport and the Regions. London.

 • Downing, T. E. et al., 2000. Climate Change, Climatic Variability and Agriculture in Europe. University of Oxford. Oxford.

  Climate Change, Climatic Variability and Agriculture in Europe , ().

 • Fisher, R. A., 1924. The influence of rainfall upon the yield of wheat at Rothamsted. Phil. Trans. B. 113. 89--142.

  'The influence of rainfall upon the yield of wheat at Rothamsted. ' () 113 Phil. Trans. B. : 89 -142.

  • Search Google Scholar
 • Györffy B., 1988. Az 1983. évi aszály hatása és tanulságai. Magyar Tudomány. 4. 249--254.

  'Az 1983. ' () 4 évi aszály hatása és tanulságai. Magyar Tudomány. : 249 -254.

 • Harrison, P. A. & Butterfield, R. E., 1996. Effects of climate change on Europewide winter wheat and sunflower productivity. Climate Research. 7. 225--241.

  'Effects of climate change on Europewide winter wheat and sunflower productivity. ' () 7 Climate Research. : 225 -241.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1992. A növénytáplás alapelvei és módszerei. MTA TAKI. Budapest.

  A növénytáplás alapelvei és módszerei , ().

 • Kádár I. & Szemes I., 1994. A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve. MTA TAKI. Budapest.

  A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve , ().

 • Kováts A., Márton L. & Szabó L., 1985. A humusz és a pH kapcsolatának elemzése nagyüzemi táblák talajvizsgálati eredményei alapján. Növénytermelés. 34. 507--512.

  'A humusz és a pH kapcsolatának elemzése nagyüzemi táblák talajvizsgálati eredményei alapján. ' () 34 Növénytermelés. : 507 -512.

  • Search Google Scholar
 • Láng I., 1973. Műtrágyázási tartamkísérletek homoktalajokon. Akadémiai Doktori Disszertáció. Budapest.

 • Lásztity B., 1991. Az őszi árpa vízellátása és a műtrágyázás. Agrokémia és Talajtan. 40. 97--108.

  'Az őszi árpa vízellátása és a műtrágyázás. ' () 40 Agrokémia és Talajtan. : 97 -108.

  • Search Google Scholar
 • Márton L., 2002a. A csapadék és a tápanyagellátottság hatásának vizsgálata a triticale termésére tartamísérletben. Növénytermelés. 51. 687--701.

  'A csapadék és a tápanyagellátottság hatásának vizsgálata a triticale termésére tartamísérletben. ' () 51 Növénytermelés. : 687 -701.

  • Search Google Scholar
 • Márton L., 2002b. Az évhatás elemzése az északkelet-magyarországi, nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérletben. A természetes csapadék és a tépanyagellátottság hatása a burgonya (Solanum tuberosum L.) termésére. Növénytermelés. 51. 71--87.

  'Az évhatás elemzése az északkelet-magyarországi, nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérletben. A természetes csapadék és a tépanyagellátottság hatása a burgonya (Solanum tuberosum ' () 51 Solanum tuberosum L. : 71 -87.

  • Search Google Scholar
 • Márton L., 2002c. Az éghajlatingadozás és a N-műtrágyázás hatása a rozs (Secale cereale L.) termésére. Növénytermelés. 51. 199--210.

  'Az éghajlatingadozás és a N-műtrágyázás hatása a rozs ( ' () 51 Secale cereale : 199 -210.

  • Search Google Scholar
 • Márton L., 2002d. A csapadék-, a tápanyagellátás és az őszi búza (Triticum aestivum L.) termése közötti kapcsolat. Növénytermelés. 51. 529--542.

  'A csapadék-, a tápanyagellátás és az őszi búza ( ' () 51 Triticum aestivum : 529 -542.

  • Search Google Scholar
 • Márton, L., 2003a. Plant production, climate-rainfall changes and desertification researches. (Eds.: José, A. B. & Rose, A.) RISSAC HAS. Budapest.

 • Márton, L., 2003b. Desertification and sustainable development indicators. (Eds.: Patrick, V. D. et al.) RISSAC HAS. Budapest.

 • Márton, L., 2003c. Nutricáo, propagacáo, degenerescencia, fiziológia e peletizacáo da batata (Solanum tuberosum L.). (Ed.: José, A. B.) CPSA-AHC. Budapest.

 • Németh I., 1975. Trágyázás hatása a különféle burgonyafajták hozamának és beltartalmának alakulására. III. Trágyázás és csapadék hatása a különböző burgonyafajták tövenkénti gumószámának alakulására, annak összefüggése a terméssel. Növénytermelés. 24. 227--234.

  'Trágyázás hatása a különféle burgonyafajták hozamának és beltartalmának alakulására. ' () 24 III. Trágyázás és csapadék hatása a különböző burgonyafajták tövenkénti gumószámának alakulására, annak összefüggése a terméssel. Növénytermelés. : 227 -234.

  • Search Google Scholar
 • Németh T., 1996. Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma. MTA TAKI. Budapest.

  Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma , ().

 • Rosenzweig, C. & Parry, M. L., 1994. Potential impact of climate change on world food supply. Nature. 367. 133--137.

  'Potential impact of climate change on world food supply. ' () 367 Nature. : 133 -137.

 • Russell, C. M. & Jennifer, A. B., 1990. Climatic Risk in Crop Production: Models and Management for the Semiarid Tropics and Subtropics. CAB International. Wallingford.

  Climatic Risk in Crop Production: Models and Management for the Semiarid Tropics and Subtropics , ().

  • Search Google Scholar
 • Ruzsányi L., 1996. Az aszály hatása és enyhítésének lehetőségei a növénytermesztésben. In: Éghajlat, időjárás, aszály II. Az aszály enyhítésének lehetőségei. (Szerk.: Cselőtei L. & Harnos Zs.) 5--48. KEE. Budapest.

  Éghajlat, időjárás, aszály II. Az aszály enyhítésének lehetőségei , () 5 -48.

  • Search Google Scholar
 • Smith, J. W., 1915. The effect of weather upon the yield of potatoes. Monthly Weather Rev. 43. 222--236.

  'The effect of weather upon the yield of potatoes. ' () 43 Monthly Weather Rev. : 222 -236.

  • Search Google Scholar
 • Smith, J. W., 1920. Agricultural Meteorology. The Effect of Weather on Crops. Macmillan Co. New York.

  The Effect of Weather on Crops , ().

 • Stefanovits P., 1966. Hazánk homoktalajainak jellemzése. In: Növénytermesztés homokon. (Szerk.: Antal J.) 9--22. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Növénytermesztés homokon , () 9 -22.

 • Sváb J., 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Biometriai módszerek a kutatásban , ().

 • Szász G., 1981. Az időjárási folyamatok és a termés közötti kapcsolat modellezésének alapjai. Időjárás. 85. 334--345.

  'Az időjárási folyamatok és a termés közötti kapcsolat modellezésének alapjai. ' () 85 Időjárás. : 334 -345.

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 1994. A nyírlugosi tartamkísérlet talajszelvéyeinek leírása és laborvizsgálati eredményei. In: Kádár I. & Szemes I.: A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve. MTA TAKI. Budapest.

  A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve , ().

 • Györffy B. & Sváb J., 1993. Az 1983. évi termesztés táblasoros aszályelemzése. In: Aszály 1983. (Szerk.: BAráth Cs.-né, Győrffy B. & Harnos Zs.) 47--106. KÉE. Budapest.

  Aszály 1983 , () 47 -106.

 • Gyuricza Cs. & Birkás M., 2000. A szélsőséges csapadékellátottság hatása egyes növénytermesztési tényezökre barna erdőtalajon, kukoricánál. Növénytermelés. 49. 691--706.

  'A szélsőséges csapadékellátottság hatása egyes növénytermesztési tényezökre barna erdőtalajon, kukoricánál. ' () 49 Növénytermelés. : 691 -706.

  • Search Google Scholar
 • Harnos Zs., 1993. Időjárás--termés összefüggéseinek idősoros elemzése. In: Aszály 1983 (Szerk.: BAráth Cs.-né, Győrffy B. & Harnos Zs.) 9--46. KÉE. Budapest.

  Aszály 1983 , () 9 -46.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 8 0
Jul 2020 1 0 0
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 0 1 2
Oct 2020 4 1 2
Nov 2020 3 0 0
Dec 2020 0 0 0