Authors:
P. Ildikó Angerer SzIE Doktori Iskola, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Mikrobiológia és Biotechnológia PhD-program Gödöllő

Search for other papers by P. Ildikó Angerer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Ködöböcz MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest

Search for other papers by László Ködöböcz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Borbála Biró MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Borbála Biró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Laboratóriumi tenyészedényes, talajinkubációs modellkísérletben tanulmányoztuk a mezogazdasági termesztés során a talajokat potenciálisan éro néhány mesterséges környezeti tényezo - az élovilágra idegen xenobiotikum-koncent-ráció (80% klór-szulfuron-tartalmú herbicid, Glean) és egy ipari melléktermék (Dunaferr kokszolói szennyvíze) - hatását a talaj mikrobiális közösségeire. A kísérletben beállított négy herbiciddózis (0,001, 0,01, 1 és 10 mg·kg-1 talaj) a mezogazdasági gyakorlatban alkalmazott koncentráció 1-, 10-, 1000- és 10000-szeresét reprezentálta. A három mintasorozat egyikét a klór-szulfuron négyféle koncentrációjával, a másikat a Dunaferr kokszolói szennyvizével, a harmadik sorozatot pedig a herbicid és szennyvíz kombinációjával kezeltük.  A kezeléseket követoen a tenyészedényeket három hétig inkubáltuk (28 oC, a szabadföldi vízkapacitás 60%-os értékén tartva). Rendszeres mintavételekkel elemeztük néhány, a talajtermékenység szempontjából fontos mikrobacsoport számszeru alakulását. Az összes heterotrof csíraszám, a szabadon élo nitrogén-kötok, a sugárgombák és a spóraképzok egy fajcsoportja, a Bacillus cereus var. mycoides kitenyésztésére szelektív, Nutrient, Kongóvörös Ashby és Arginin-glicerin agar-lemezeket alkalmaztunk. A mikrobaszámokat általunk módosított eljárással talajhígítási sorozatból állapítottuk meg és a telepképzo egységek számát 1 g száraz talajra konvertáltuk. Az átlagadatok log10-transzformált adatait ábrázoltuk, a varianciaanalízis eredményeként jelentkezo szignifikáns (P0,5%) értékeket is jelöltük. Az inkubáció során bizonyítást nyert, hogy a kitenyésztheto mikrobacsoportok érzékenysége különbözo az adott herbicid- és szennyvízadagokkal szemben. Az anyagok közötti interakció az egyes komponensek külön-külön kimutatott hatását módosíthatja, ami a vizsgálati körülmények között a kokszolói szennyvíz toxikus cián-, rodanid- és fenoltartalma miatt a kitenyésztheto mikrobaszám további csökkenésében nyilvánult meg. Legérzékenyebb mikrobacsoportnak - a korábbi eredményekkel megegyezoen - a nitrogénköto baktériumok bizonyultak. A sugárgombák és a kitenyésztett Bacillus faj csíraszámát        ugyanakkor a herbicid 0,01 mg·kg-1 mennyiségei serkentették, amely hatás a sugárgombáknál az ipari szennyvízzel való kombinációkban is fennmaradt. A mikrobacsoportok eltéro érzékenysége miatt a vizsgált talaj mikrobaközös-ségeinek az összetétele és esetleges aktivitása is módosult.

 • Joshi, M. M., Brown, H. M. & Romesser, I. A., 1985. Degradation of chlorsulfuron by soil microorganisms. Weed Sci. 33. 888--893.

  'Degradation of chlorsulfuron by soil microorganisms. ' () 33 Weed Sci. : 888 -893 .

 • Jozepovits, Gy. et al., 1980. Decomposition of azioprotrine by Coronilla Rhizobium. Rhizobium Newsletter. 25. 151--152.

  'Decomposition of azioprotrine by ' () 25 Coronilla Rhizobium. Rhizobium Newsletter. : 151 -152 .

  • Search Google Scholar
 • Junnila, S. et al., 1996. Phytotoxic persistence and microbiological effect of chlorsulfuron in Finnish soils. Weed Res. 34. 413--423.

  'Phytotoxic persistence and microbiological effect of chlorsulfuron in Finnish soils. ' () 34 Weed Res. : 413 -423 .

  • Search Google Scholar
 • Kátai, J., 1998. The effect of herbicides on the amount and activity of microbes in the soil. In: Soil Pollution (Ed.: Filep, Gy.) 159--168. Rexpo Ltd. Debrecen.

  Soil Pollution , () 159 -168 .

 • Kecskés M., 1972. Xenobiotikumok, mikroorganizmusok és magasabb rendű növények közötti kölcsönhatások. Kandidátusi értekezés és tézisei. MTA. Budapest.

  Kandidátusi értekezés és tézisei , ().

 • Young, J. A., Clements, C. D. & Blank, R. R., 2002. Herbicide residues and perennial grass establishment on perennial pepperweed sites. J. Range Management. 55. 194--196.

  'Herbicide residues and perennial grass establishment on perennial pepperweed sites. ' () 55 J. Range Management. : 194 -196 .

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy. & Németh T., 1996. A fenntartható mezőgazdaság talajtani—agrokémiai alapjai. In: MTA Agrártudományok Osztálya Tájékoztatója, 1995. 80--82. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  MTA Agrártudományok Osztálya Tájékoztatója , () 80 -82 .

 • Vincent, J. M., 1970. A Manual for the Practical Study of Nitrogen-fixing Bacteria. Oxford Press. Sydney.

  A Manual for the Practical Study of Nitrogen-fixing Bacteria , ().

 • Bayoumi, H. E. A. F., Tímári, S. & Kecskés, M., 1988. Side-effect of different pesticides on Rhizobium leguminosarum bv. viceae strains. Acta Microbiol. Hung. 35. 161--162.

  'Side-effect of different pesticides on ' () 35 Rhizobium leguminosarum bv. viceae : 161 -162 .

  • Search Google Scholar
 • Berger, B. M. & Wolfe, N. L., 1996. Hydrolysis and biodegradation of sulfonylurea herbicides in aqueous buffers and anaerobic water—sediment systems — assessing fate pathways using molecular descriptors. Environm. Toxicol. Chemistry. 15. 1055--1507.

  'Hydrolysis and biodegradation of sulfonylurea herbicides in aqueous buffers and anaerobic water-sediment systems - assessing fate pathways using molecular descriptors. ' () 15 Environm. Toxicol. Chemistry. : 1055 -1507 .

  • Search Google Scholar
 • Biró B., 2002. Talaj- és rhizobiológiai eszközökkel a fenntartható növénytermesztés és a környezetminőség szolgálatában. Acta Agron. Hung. 50. 77--85.

  'Talaj- és rhizobiológiai eszközökkel a fenntartható növénytermesztés és a környezetminőség szolgálatában. ' () 50 Acta Agron. Hung. : 77 -85 .

  • Search Google Scholar
 • Biró B. & Angerer I. P., 1997. Módosított talajhígításos, szelektív kitenyésztés környezetvédelmi szempontú állapotfelmérésre. In: XI. Oszágos Környezetvédelmi Konferencia kiadványa. Siófok. 287--292.

 • Biró, B. & Kecskés, M., 1984. Herbicide sensitivity of Coronilla Rhizobium and Pseudomonas Rhizobacterium strains. Acta Microbiol. Hung. 31. 302--303.

  'Herbicide sensitivity of Coronilla Rhizobium and Pseudomonas Rhizobacterium strains ' () 31 Acta Microbiol. Hung. : 302 -303 .

  • Search Google Scholar
 • Biró, B. Villányi, I. & Köves-Péchy, K., 2002. Abundance and adaptation level of some soil-microbes in salt-affected soils. Agrokémia és Talajtan. 50. 99--106.

  'Abundance and adaptation level of some soil-microbes in salt-affected soils. ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 99 -106 .

  • Search Google Scholar
 • Biró, B. et al., 1993. Metal sensitivity of some symbiotic N2-fixing bacteria and Pseudomonas Rhizobacterium strains. Acta Biol. Hung. 46. (1) 9--17.

  'Metal sensitivity of some symbiotic N2-fixing bacteria and ' () 46 Pseudomonas Rhizobacterium .

  • Search Google Scholar
 • EC, 1986. Council directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment and in particular of the soil, when sewage sludge is being used for the agriculture. Official Journal of the European Communities. L 181. 4/7/1986.

 • Elefherohorinos, J. G., 1987. Phytotoxicity and persistence of chlorsulphuron as affected by activated charcoal. Weed Res. 27. 443--452.

  'Phytotoxicity and persistence of chlorsulphuron as affected by activated charcoal. ' () 27 Weed Res. : 443 -452 .

  • Search Google Scholar
 • Fletcher, J. et al., 1996. Potential impact of low levels of chlorsulfuron and other herbicides on growth and yield of nontarget plants. Environm. Toxicol. Chemistry. 15. 1189--1196.

  'Potential impact of low levels of chlorsulfuron and other herbicides on growth and yield of nontarget plants. ' () 15 Environm. Toxicol. Chemistry. : 1189 -1196 .

  • Search Google Scholar
 • Inui, H. et al., 2001. Herbicide metabolism and tolerance in the transgenic rice plants expressing human CYP2C9 and CYP2C19. Pestcide Biochem. Physiol. 71. 156--169.

  'Herbicide metabolism and tolerance in the transgenic rice plants expressing human CYP2C9 and CYP2C19. ' () 71 Pestcide Biochem. Physiol. : 156 -169 .

  • Search Google Scholar
 • Jevcsák, I. et al., 2000. PGPR effect and herbicide sensitivity of some Pseudomonads depending on their origin and plant hosts. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 47. 307--308.

  'PGPR effect and herbicide sensitivity of some Pseudomonads depending on their origin and plant hosts. ' () 47 Acta Microbiol. Immunol. Hung. : 307 -308 .

  • Search Google Scholar
 • Köves-Péchy, K. et al., 1996. Nodulation and N2-fixation of various Rhizobium—legume systems (alfalfa, clover and pea) affected by field applied heavy metal salts. Trans. 9th nitrogen Workshop, Braunschweig. 165--168.

 • Márialigeti, K. et al., 2003. Investigations on the ratio of culturable and VBNC bacteria in beef as a function of preservation treatments. In: Abstracts, 14th Intern. Congr. Hung. Soc. for Microbiol, Balatonfüred. 130.

 • Naár, Z. et al., 1997. Colonization of Trichoderma strains in different soil types affected by microbicides. In: Proc. Intern. Regional Seminar, Transcarp. Reg. Envirironment Protection, May 13--16, 1997, Uzhgorod, Ukraine. 22--27.

 • Szegi J., 1979. Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek , ().

 • Szili-Kovács, T. et al., 1997. Application of some biological methods for the indication of soil environmental quality. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 44. 100--101.

  'Application of some biological methods for the indication of soil environmental quality. ' () 44 Acta Microbiol. Immunol. Hung. : 100 -101 .

  • Search Google Scholar
 • Smith, A. E., 1986. Persistence of the herbicide chlorsulphuron in prairie soils under laboratory conditions. Bull. Environment. Contamin. Toxicol. 37. 698--704.

  'Persistence of the herbicide chlorsulphuron in prairie soils under laboratory conditions. ' () 37 Bull. Environment. Contamin. Toxicol. : 698 -704 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 5 5 0
Dec 2023 36 2 1
Jan 2024 13 3 0
Feb 2024 9 0 0
Mar 2024 7 2 2
Apr 2024 1 0 0
May 2024 0 0 0