View More View Less
 • 1 SzIE Doktori Iskola, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Mikrobiológia és Biotechnológia PhD-program Gödöllő
 • 2 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
 • 3 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Laboratóriumi tenyészedényes, talajinkubációs modellkísérletben tanulmányoztuk a mezogazdasági termesztés során a talajokat potenciálisan éro néhány mesterséges környezeti tényezo - az élovilágra idegen xenobiotikum-koncent-ráció (80% klór-szulfuron-tartalmú herbicid, Glean) és egy ipari melléktermék (Dunaferr kokszolói szennyvíze) - hatását a talaj mikrobiális közösségeire. A kísérletben beállított négy herbiciddózis (0,001, 0,01, 1 és 10 mg·kg-1 talaj) a mezogazdasági gyakorlatban alkalmazott koncentráció 1-, 10-, 1000- és 10000-szeresét reprezentálta. A három mintasorozat egyikét a klór-szulfuron négyféle koncentrációjával, a másikat a Dunaferr kokszolói szennyvizével, a harmadik sorozatot pedig a herbicid és szennyvíz kombinációjával kezeltük.  A kezeléseket követoen a tenyészedényeket három hétig inkubáltuk (28 oC, a szabadföldi vízkapacitás 60%-os értékén tartva). Rendszeres mintavételekkel elemeztük néhány, a talajtermékenység szempontjából fontos mikrobacsoport számszeru alakulását. Az összes heterotrof csíraszám, a szabadon élo nitrogén-kötok, a sugárgombák és a spóraképzok egy fajcsoportja, a Bacillus cereus var. mycoides kitenyésztésére szelektív, Nutrient, Kongóvörös Ashby és Arginin-glicerin agar-lemezeket alkalmaztunk. A mikrobaszámokat általunk módosított eljárással talajhígítási sorozatból állapítottuk meg és a telepképzo egységek számát 1 g száraz talajra konvertáltuk. Az átlagadatok log10-transzformált adatait ábrázoltuk, a varianciaanalízis eredményeként jelentkezo szignifikáns (P0,5%) értékeket is jelöltük. Az inkubáció során bizonyítást nyert, hogy a kitenyésztheto mikrobacsoportok érzékenysége különbözo az adott herbicid- és szennyvízadagokkal szemben. Az anyagok közötti interakció az egyes komponensek külön-külön kimutatott hatását módosíthatja, ami a vizsgálati körülmények között a kokszolói szennyvíz toxikus cián-, rodanid- és fenoltartalma miatt a kitenyésztheto mikrobaszám további csökkenésében nyilvánult meg. Legérzékenyebb mikrobacsoportnak - a korábbi eredményekkel megegyezoen - a nitrogénköto baktériumok bizonyultak. A sugárgombák és a kitenyésztett Bacillus faj csíraszámát        ugyanakkor a herbicid 0,01 mg·kg-1 mennyiségei serkentették, amely hatás a sugárgombáknál az ipari szennyvízzel való kombinációkban is fennmaradt. A mikrobacsoportok eltéro érzékenysége miatt a vizsgált talaj mikrobaközös-ségeinek az összetétele és esetleges aktivitása is módosult.

 • Joshi, M. M., Brown, H. M. & Romesser, I. A., 1985. Degradation of chlorsulfuron by soil microorganisms. Weed Sci. 33. 888--893.

  'Degradation of chlorsulfuron by soil microorganisms. ' () 33 Weed Sci. : 888 -893.

 • Jozepovits, Gy. et al., 1980. Decomposition of azioprotrine by Coronilla Rhizobium. Rhizobium Newsletter. 25. 151--152.

  'Decomposition of azioprotrine by ' () 25 Coronilla Rhizobium. Rhizobium Newsletter. : 151 -152.

  • Search Google Scholar
 • Junnila, S. et al., 1996. Phytotoxic persistence and microbiological effect of chlorsulfuron in Finnish soils. Weed Res. 34. 413--423.

  'Phytotoxic persistence and microbiological effect of chlorsulfuron in Finnish soils. ' () 34 Weed Res. : 413 -423.

  • Search Google Scholar
 • Kátai, J., 1998. The effect of herbicides on the amount and activity of microbes in the soil. In: Soil Pollution (Ed.: Filep, Gy.) 159--168. Rexpo Ltd. Debrecen.

  Soil Pollution , () 159 -168.

 • Kecskés M., 1972. Xenobiotikumok, mikroorganizmusok és magasabb rendű növények közötti kölcsönhatások. Kandidátusi értekezés és tézisei. MTA. Budapest.

  Kandidátusi értekezés és tézisei , ().

 • Young, J. A., Clements, C. D. & Blank, R. R., 2002. Herbicide residues and perennial grass establishment on perennial pepperweed sites. J. Range Management. 55. 194--196.

  'Herbicide residues and perennial grass establishment on perennial pepperweed sites. ' () 55 J. Range Management. : 194 -196.

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy. & Németh T., 1996. A fenntartható mezőgazdaság talajtani—agrokémiai alapjai. In: MTA Agrártudományok Osztálya Tájékoztatója, 1995. 80--82. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  MTA Agrártudományok Osztálya Tájékoztatója , () 80 -82.

 • Vincent, J. M., 1970. A Manual for the Practical Study of Nitrogen-fixing Bacteria. Oxford Press. Sydney.

  A Manual for the Practical Study of Nitrogen-fixing Bacteria , ().

 • Bayoumi, H. E. A. F., Tímári, S. & Kecskés, M., 1988. Side-effect of different pesticides on Rhizobium leguminosarum bv. viceae strains. Acta Microbiol. Hung. 35. 161--162.

  'Side-effect of different pesticides on ' () 35 Rhizobium leguminosarum bv. viceae : 161 -162.

  • Search Google Scholar
 • Berger, B. M. & Wolfe, N. L., 1996. Hydrolysis and biodegradation of sulfonylurea herbicides in aqueous buffers and anaerobic water—sediment systems — assessing fate pathways using molecular descriptors. Environm. Toxicol. Chemistry. 15. 1055--1507.

  'Hydrolysis and biodegradation of sulfonylurea herbicides in aqueous buffers and anaerobic water-sediment systems - assessing fate pathways using molecular descriptors. ' () 15 Environm. Toxicol. Chemistry. : 1055 -1507.

  • Search Google Scholar
 • Biró B., 2002. Talaj- és rhizobiológiai eszközökkel a fenntartható növénytermesztés és a környezetminőség szolgálatában. Acta Agron. Hung. 50. 77--85.

  'Talaj- és rhizobiológiai eszközökkel a fenntartható növénytermesztés és a környezetminőség szolgálatában. ' () 50 Acta Agron. Hung. : 77 -85.

  • Search Google Scholar
 • Biró B. & Angerer I. P., 1997. Módosított talajhígításos, szelektív kitenyésztés környezetvédelmi szempontú állapotfelmérésre. In: XI. Oszágos Környezetvédelmi Konferencia kiadványa. Siófok. 287--292.

 • Biró, B. & Kecskés, M., 1984. Herbicide sensitivity of Coronilla Rhizobium and Pseudomonas Rhizobacterium strains. Acta Microbiol. Hung. 31. 302--303.

  'Herbicide sensitivity of Coronilla Rhizobium and Pseudomonas Rhizobacterium strains ' () 31 Acta Microbiol. Hung. : 302 -303.

  • Search Google Scholar
 • Biró, B. Villányi, I. & Köves-Péchy, K., 2002. Abundance and adaptation level of some soil-microbes in salt-affected soils. Agrokémia és Talajtan. 50. 99--106.

  'Abundance and adaptation level of some soil-microbes in salt-affected soils. ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 99 -106.

  • Search Google Scholar
 • Biró, B. et al., 1993. Metal sensitivity of some symbiotic N2-fixing bacteria and Pseudomonas Rhizobacterium strains. Acta Biol. Hung. 46. (1) 9--17.

  'Metal sensitivity of some symbiotic N2-fixing bacteria and ' () 46 Pseudomonas Rhizobacterium .

  • Search Google Scholar
 • EC, 1986. Council directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment and in particular of the soil, when sewage sludge is being used for the agriculture. Official Journal of the European Communities. L 181. 4/7/1986.

 • Elefherohorinos, J. G., 1987. Phytotoxicity and persistence of chlorsulphuron as affected by activated charcoal. Weed Res. 27. 443--452.

  'Phytotoxicity and persistence of chlorsulphuron as affected by activated charcoal. ' () 27 Weed Res. : 443 -452.

  • Search Google Scholar
 • Fletcher, J. et al., 1996. Potential impact of low levels of chlorsulfuron and other herbicides on growth and yield of nontarget plants. Environm. Toxicol. Chemistry. 15. 1189--1196.

  'Potential impact of low levels of chlorsulfuron and other herbicides on growth and yield of nontarget plants. ' () 15 Environm. Toxicol. Chemistry. : 1189 -1196.

  • Search Google Scholar
 • Inui, H. et al., 2001. Herbicide metabolism and tolerance in the transgenic rice plants expressing human CYP2C9 and CYP2C19. Pestcide Biochem. Physiol. 71. 156--169.

  'Herbicide metabolism and tolerance in the transgenic rice plants expressing human CYP2C9 and CYP2C19. ' () 71 Pestcide Biochem. Physiol. : 156 -169.

  • Search Google Scholar
 • Jevcsák, I. et al., 2000. PGPR effect and herbicide sensitivity of some Pseudomonads depending on their origin and plant hosts. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 47. 307--308.

  'PGPR effect and herbicide sensitivity of some Pseudomonads depending on their origin and plant hosts. ' () 47 Acta Microbiol. Immunol. Hung. : 307 -308.

  • Search Google Scholar
 • Köves-Péchy, K. et al., 1996. Nodulation and N2-fixation of various Rhizobium—legume systems (alfalfa, clover and pea) affected by field applied heavy metal salts. Trans. 9th nitrogen Workshop, Braunschweig. 165--168.

 • Márialigeti, K. et al., 2003. Investigations on the ratio of culturable and VBNC bacteria in beef as a function of preservation treatments. In: Abstracts, 14th Intern. Congr. Hung. Soc. for Microbiol, Balatonfüred. 130.

 • Naár, Z. et al., 1997. Colonization of Trichoderma strains in different soil types affected by microbicides. In: Proc. Intern. Regional Seminar, Transcarp. Reg. Envirironment Protection, May 13--16, 1997, Uzhgorod, Ukraine. 22--27.

 • Szegi J., 1979. Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek , ().

 • Szili-Kovács, T. et al., 1997. Application of some biological methods for the indication of soil environmental quality. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 44. 100--101.

  'Application of some biological methods for the indication of soil environmental quality. ' () 44 Acta Microbiol. Immunol. Hung. : 100 -101.

  • Search Google Scholar
 • Smith, A. E., 1986. Persistence of the herbicide chlorsulphuron in prairie soils under laboratory conditions. Bull. Environment. Contamin. Toxicol. 37. 698--704.

  'Persistence of the herbicide chlorsulphuron in prairie soils under laboratory conditions. ' () 37 Bull. Environment. Contamin. Toxicol. : 698 -704.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 4 0
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 2 1 1
Oct 2020 9 0 0
Nov 2020 2 1 0
Dec 2020 0 0 0