Authors:
Tibor Szili-Kovács MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Tibor Szili-Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Katalin Török MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót

Search for other papers by Katalin Török in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Felhagyott homoki szántók természetes regenerációjának felgyorsítása érdekében különböző szénforrásokat alkalmaztunk a talaj-nitrogén mikrobiális immobilizációjának elősegítésére. Azt vizsgáltuk, hogy a kezelések hatással vannak-e a talajok mikrobiális aktivitására és biomasszájára.  A mikrobiális biomassza becslés megbízhatóságát három eltérő módszerrel hasonlítottuk össze. A Kiskunsági Nemzeti Park fülöpházi homokbuckása mellett három kísérleti területen - egymáshoz közel, de eltérő térszínen (buckatető, buckaköz és mélyedésben fekvő rét) - a nitrogén immobilizációjának elősegítésére gyorsan (szacharóz) és lassan lebomló (tölgyfa fűrészpor) szénforrásokat alkalmaztunk 100 m²-es parcellákon. A mikrobiális biomassza nagyságát kloroform fumigációs extrakciós (CFE), kloroform fumigációs inkubációval (CFI) és szubsztrát indukált respirációs (SIR) módszerrel becsültük.  A szénforráskezelések hatására a nitrogén hozzáférhetősége, különösen a nitráté erősen lecsökkent a talajanalízisek és az in situ N-mineralizációs vizsgálatok eredményei alapján. A talaj nitrát-N koncentrációja mind a három területen a kezelt parcellákban szignifikánsan kisebbnek mutatkozott a tavaszi szénforrás-kezeléseket követően. A vegetációs időszak alatt a talaj-N felvehetősége lecsökkent a kezelt parcellákban mind a három területen, az in situ ioncserélő teszt alapján. Ez alól csak a nyár elejei másfél hónapos időszak kivétel, feltehetőleg azért, mert akkor alig volt csapadék.  2003 tavaszán (április 17.), csaknem fél évvel a megelőző szénforrás-kezelést követően, az alaprespiráció a buckaközi és rét területen, a SIR mind-három területen, a CFI a buckaközi területen, a CFE a rét területen szignifikánsan nagyobb volt a kezelt parcellák talajában. A másfél hónappal későbbi (május 29-i) mintavétel elemzésekor, miközben egyszer volt fűrészpor- és kétszer cukorkezelés, az alaprespiráció és a SIR mindhárom területen, a CFI és a CFE a buckaközi és a rét területen szignifikánsan nagyobb volt a kezelt parcellákban.  Az eredmények azt mutatják, hogy a szénforráskezelések rövidtávon megnövelik a talaj mikrobiális biomasszáját, és ez a hatás, kisebb mértékben ugyan, de hosszabb időszakon keresztül fennmaradhat. A mikrobiális biomassza növekedése indirekt módon a N-immobilizációt is jelzi. Az alaprespiráció, a SIR, a CFI és CFE között szignifikáns korreláció volt mindkét vizsgált időpontban. A szénforráskezeléssel serkentett N-immobilizáció miatt megváltozott feltételek a természetvédelmi restauráció során segíthetik a jelentős N-igényű fajok visszaszorulását.

 • ANDERSON, J. P. E. & DOMSCH, K. H., 1978. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. Soil Biol. Biochem. 10. 215-221.

  'A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils ' () 10 Soil Biol. Biochem. : 215 -221 .

  • Search Google Scholar
 • BINKLEY, D. & MATSON, P., 1983. Ion exchange resin bag method for assessing forest soil nitrogen availability. Soil Sci. Soc. Am. J. 47. 1050-1052.

  'Ion exchange resin bag method for assessing forest soil nitrogen availability ' () 47 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1050 -1052 .

  • Search Google Scholar
 • ANTAL, M. et al., 1988. Effect of C-sources and urea on the available N content and urease activity of a calcareous sandy soil. Zbl. Microbiol. 143. 317-321.

  'Effect of C-sources and urea on the available N content and urease activity of a calcareous sandy soil ' () 143 Zbl. Microbiol. : 317 -321 .

  • Search Google Scholar
 • BIRÖ, B. et al., 2000. Interrelation between Azospirillum and Rhizobium nitrogen-fixers and arbuscular mycorrhizal fungi in rhizosphere of alfalfa at sterile, AMF-free or normal soil conditions. Appl. Soil Ecol. 15. 159-168.

  'Interrelation between Azospirillum and Rhizobium nitrogen-fixers and arbuscular mycorrhizal fungi in rhizosphere of alfalfa at sterile, AMF-free or normal soil conditions ' () 15 Appl. Soil Ecol. : 159 -168 .

  • Search Google Scholar
 • HALASSY, M., 2004. Crossing the edge: Colonisation dynamics of fallow land in the sandy regions of Hungary. Proc. 16th Int. Conference of the Society for Ecological Restoration, Victoria, Canada. 1-10. (CD).

  'Crossing the edge: Colonisation dynamics of fallow land in the sandy regions of Hungary ' , , .

  • Search Google Scholar
 • HALASSY, M. & TÖRÖK, K., 2004. Combination of treatments to restore native sand grassland species to black locust plantations (Hungary). Ecological Restoration. 22. 217-218.

  'Combination of treatments to restore native sand grassland species to black locust plantations (Hungary) ' () 22 Ecological Restoration. : 217 -218 .

  • Search Google Scholar
 • HUENNEKE, L. F. et al., 1990. Effects of soil resources on plant invasion and community structure in California serpentine grassland. Ecology. 71. 478-491.

  'Effects of soil resources on plant invasion and community structure in California serpentine grassland ' () 71 Ecology. : 478 -491 .

  • Search Google Scholar
 • MCLENDON, T. & REDENTE, E. F., 1992. Effects of nitrogen limitation on species replacement dynamics during early secondary succession on a semiarid sagebrush site. Oecologia. 91. 312-317.

  'Effects of nitrogen limitation on species replacement dynamics during early secondary succession on a semiarid sagebrush site ' () 91 Oecologia. : 312 -317 .

  • Search Google Scholar
 • BLUMENTHAL, D. M., JORDAN, N. R. & RUSSELLE, M. P., 2003. Soil carbon addition controls weeds and facilitates prairie restoration. Ecological Applications. 13. 605-615.

  'Soil carbon addition controls weeds and facilitates prairie restoration ' () 13 Ecological Applications. : 605 -615 .

  • Search Google Scholar
 • CARSON, W. P. & BARRETT, G. W., 1988. Succession in old-field plant communities: effects of contrasting types of nutrient enrichment. Ecology. 69. 984-994.

  'Succession in old-field plant communities: effects of contrasting types of nutrient enrichment ' () 69 Ecology. : 984 -994 .

  • Search Google Scholar
 • CIONE, N. K., PADGETT, P. E. & ALLEN, E. B., 2002. Restoration of a native shrubland impacted by exotic grasses, frequent fire, and nitrogen deposition in southern California. Restoration Ecology. 10. 376-384.

  'Restoration of a native shrubland impacted by exotic grasses, frequent fire, and nitrogen deposition in southern California ' () 10 Restoration Ecology. : 376 -384 .

  • Search Google Scholar
 • GRIME, J. P., 1973. Competitive exclusion in herbaceous vegetation. Nature. 242. 344-347.

  'Competitive exclusion in herbaceous vegetation ' () 242 Nature. : 344 -347 .

 • GULYÁS, F. & FÜLEKY, GY., 1994. C- and N-transformation dynamics in the soil. Die Bodenkultur. 45. 313-318.

  'C- and N-transformation dynamics in the soil ' () 45 Die Bodenkultur. : 313 -318 .

 • TILMAN, D., 1987. Secondary succession and the pattern of plant dominance along experimental nitrogen gradients. Ecol. Monographs. 57. 189-214.

  'Secondary succession and the pattern of plant dominance along experimental nitrogen gradients ' () 57 Ecol. Monographs. : 189 -214 .

  • Search Google Scholar
 • TÖRÖK, K. et al., 2000. Immobilization of soil nitrogen as a possible method for the restoration of sandy grassland. Appl. Veg. Sci. 3. 7-14.

  'Immobilization of soil nitrogen as a possible method for the restoration of sandy grassland ' () 3 Appl. Veg. Sci. : 7 -14 .

  • Search Google Scholar
 • JENKINSON, D. S. & POWLSON, D. S., 1976. The effects of biocidal treatments on metabolism in soil. V. A method for measuring soil biomass. Soil Biol. Biochem. 8. 209-213.

  'The effects of biocidal treatments on metabolism in soil ' () 8 V. A method for measuring soil biomass. Soil Biol. Biochem. : 209 -213 .

  • Search Google Scholar
 • SZILI-KOVÁCS T. et al., 2000b. Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 2. Szabadfoldi kísérletek. Agrokémia és Talajtan. 49. 505-521.

  'Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 2 ' () 49 Szabadfoldi kísérletek. Agrokémia és Talajtan. : 505 -521 .

  • Search Google Scholar
 • SZILI-KOVÁCS T. et al., 2000a. Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 1. Laboratóriumi inkubációs vizsgálatok. Agrokémia és Talajtan. 49. 491-504.

  'Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 1. Laboratóriumi inkubációs vizsgálatok ' () 49 Agrokémia és Talajtan. : 491 -504 .

  • Search Google Scholar
 • SZILI-KOVÁCS T., 2004. Szubsztrát indukált respiráció a talajban. Agrokémia és Talajtan. 53. 195-214.

  'Szubsztrát indukált respiráció a talajban ' () 53 Agrokémia és Talajtan. : 195 -214 .

  • Search Google Scholar
 • TAKÁCS T. & VÖRÖS I., 2003. Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepe gazdanö-vényük víz- és tápanyagellátásában. Növénytermelés. 52. 583-593.

  'Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepe gazdanö-vényük víz- és tápanyagellátásában ' () 52 Növénytermelés. : 583 -593 .

  • Search Google Scholar
 • MCALENDON, T. & REDENTE, E. F., 1991. Nitrogen and phosphorus effects on secondary succession dynamics on a semi-arid sagebrush site. Ecology. 72. 2016-2024.

  'Nitrogen and phosphorus effects on secondary succession dynamics on a semi-arid sagebrush site ' () 72 Ecology. : 2016 -2024 .

  • Search Google Scholar
 • VANCE, E. D., BROOKES, P. C. & JENKINSON, D. S., 1987. An extraction method for measuring soil microbial biomass-C. Soil Biol. Biochem 19. 703-707.

  'An extraction method for measuring soil microbial biomass-C ' () 19 Soil Biol. Biochem : 703 -707 .

  • Search Google Scholar
 • WANG, W. J. et al., 2003. Relationships of soil respiration to microbial biomass, substrate availability and clay content. Soil Biol. Biochem. 35. 273-284.

  'Relationships of soil respiration to microbial biomass, substrate availability and clay content ' () 35 Soil Biol. Biochem. : 273 -284 .

  • Search Google Scholar
 • TILMAN, D., 1986. Nitrogen-limited growth in plants from different successional stages. Ecology. 67. 555-563.

  'Nitrogen-limited growth in plants from different successional stages ' () 67 Ecology. : 555 -563 .

  • Search Google Scholar
 • WARDLE, D. A. & GHANI, A., 1995. Why is the strength of relationships between pairs of methods for estimating soil microbial biomass often so variable? Soil Biol. Biochem. 27. 821-828.

  'Why is the strength of relationships between pairs of methods for estimating soil microbial biomass often so variable? Soil Biol ' () 27 Biochem. : 821 -828 .

  • Search Google Scholar
 • KÁTAI J., 1999. Talajmikrobiológiai jellemzők változási trágyázási tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 48. 348-359.

  'Talajmikrobiológiai jellemzők változási trágyázási tartamkísérletben ' () 48 Agrokémia és Talajtan. : 348 -359 .

  • Search Google Scholar
 • KLEIN, D. A. et al., 1995. Saprophytic fungal-bacterial biomass variations in successional communities of a semiarid steppe ecosystem. Biol. Fertil. Soils. 19. 253-256.

  'Saprophytic fungal-bacterial biomass variations in successional communities of a semiarid steppe ecosystem ' () 19 Biol. Fertil. Soils. : 253 -256 .

  • Search Google Scholar
 • KLEIN, D. A. & PASCHKE, M. W., 2000. A soil microbial community structural-functional index: the microscopy-based total/active/active fungal/bacterial (TA/AFB) biovolumes ratio. Appl. Soil Ecol. 14. 257-268.

  'A soil microbial community structural-functional index: the microscopy-based total/active/active fungal/bacterial (TA/AFB) biovolumes ratio ' () 14 Appl. Soil Ecol. : 257 -268 .

  • Search Google Scholar
 • MÁTHÉNÉ G. G. et al., 2004. Kadmium-szennyezés utóhatása a talajra és a növényekre egy barna erdőtalajon. Agrokémia és Talajtan. 53. 143-154.

  'Kadmium-szennyezés utóhatása a talajra és a növényekre egy barna erdőtalajon ' () 53 Agrokémia és Talajtan. : 143 -154 .

  • Search Google Scholar
 • ZINK, T. A. & ALLEN, M. F., 1998. The effects of organic amendments on the restoration of a disturbed coastal sage scrub habitat. Restoration Ecology. 6. 52-58.

  'The effects of organic amendments on the restoration of a disturbed coastal sage scrub habitat ' () 6 Restoration Ecology. : 52 -58 .

  • Search Google Scholar
 • PASCHKE, M. W., MCLENDON, T. & REDENTE, E. F., 2000. Nitrogen availability and old-field succession in a shortgrass steppe. Ecosystems. 3. 144-158.

  'Nitrogen availability and old-field succession in a shortgrass steppe ' () 3 Ecosystems. : 144 -158 .

  • Search Google Scholar
 • REEVER MORGHAN, K. J. & SEASTEDT, T. R., 1999. Effects of soil nitrogen reduction on nonnative plants in restored grasslands. Restoration Ecology. 7. 51-55.

  'Effects of soil nitrogen reduction on nonnative plants in restored grasslands ' () 7 Restoration Ecology. : 51 -55 .

  • Search Google Scholar
 • SZEGI, J. et al., 1988. Influence of NPK fertilization and cellulose application on the CO 2 production of soils. Zbl. Microbiol. 143. 303-308.

  'Influence of NPK fertilization and cellulose application on the CO2 production of soils ' () 143 Zbl. Microbiol. : 303 -308 .

  • Search Google Scholar
 • WILSON, S. D. & GERRY, A. K., 1995. Strategies for mixed-grass prairie restoration: herbicide, tilling, and nitrogen manipulation. Restoration Ecology. 3. 290-298.

  'Strategies for mixed-grass prairie restoration: herbicide, tilling, and nitrogen manipulation ' () 3 Restoration Ecology. : 290 -298 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 6 8 0
Dec 2023 39 4 1
Jan 2024 26 1 0
Feb 2024 10 1 0
Mar 2024 2 0 0
Apr 2024 13 0 0
May 2024 0 0 0