View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
 • 2 MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Felhagyott homoki szántók természetes regenerációjának felgyorsítása érdekében különböző szénforrásokat alkalmaztunk a talaj-nitrogén mikrobiális immobilizációjának elősegítésére. Azt vizsgáltuk, hogy a kezelések hatással vannak-e a talajok mikrobiális aktivitására és biomasszájára.  A mikrobiális biomassza becslés megbízhatóságát három eltérő módszerrel hasonlítottuk össze. A Kiskunsági Nemzeti Park fülöpházi homokbuckása mellett három kísérleti területen - egymáshoz közel, de eltérő térszínen (buckatető, buckaköz és mélyedésben fekvő rét) - a nitrogén immobilizációjának elősegítésére gyorsan (szacharóz) és lassan lebomló (tölgyfa fűrészpor) szénforrásokat alkalmaztunk 100 m²-es parcellákon. A mikrobiális biomassza nagyságát kloroform fumigációs extrakciós (CFE), kloroform fumigációs inkubációval (CFI) és szubsztrát indukált respirációs (SIR) módszerrel becsültük.  A szénforráskezelések hatására a nitrogén hozzáférhetősége, különösen a nitráté erősen lecsökkent a talajanalízisek és az in situ N-mineralizációs vizsgálatok eredményei alapján. A talaj nitrát-N koncentrációja mind a három területen a kezelt parcellákban szignifikánsan kisebbnek mutatkozott a tavaszi szénforrás-kezeléseket követően. A vegetációs időszak alatt a talaj-N felvehetősége lecsökkent a kezelt parcellákban mind a három területen, az in situ ioncserélő teszt alapján. Ez alól csak a nyár elejei másfél hónapos időszak kivétel, feltehetőleg azért, mert akkor alig volt csapadék.  2003 tavaszán (április 17.), csaknem fél évvel a megelőző szénforrás-kezelést követően, az alaprespiráció a buckaközi és rét területen, a SIR mind-három területen, a CFI a buckaközi területen, a CFE a rét területen szignifikánsan nagyobb volt a kezelt parcellák talajában. A másfél hónappal későbbi (május 29-i) mintavétel elemzésekor, miközben egyszer volt fűrészpor- és kétszer cukorkezelés, az alaprespiráció és a SIR mindhárom területen, a CFI és a CFE a buckaközi és a rét területen szignifikánsan nagyobb volt a kezelt parcellákban.  Az eredmények azt mutatják, hogy a szénforráskezelések rövidtávon megnövelik a talaj mikrobiális biomasszáját, és ez a hatás, kisebb mértékben ugyan, de hosszabb időszakon keresztül fennmaradhat. A mikrobiális biomassza növekedése indirekt módon a N-immobilizációt is jelzi. Az alaprespiráció, a SIR, a CFI és CFE között szignifikáns korreláció volt mindkét vizsgált időpontban. A szénforráskezeléssel serkentett N-immobilizáció miatt megváltozott feltételek a természetvédelmi restauráció során segíthetik a jelentős N-igényű fajok visszaszorulását.

 • ANDERSON, J. P. E. & DOMSCH, K. H., 1978. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. Soil Biol. Biochem. 10. 215-221.

  'A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils ' () 10 Soil Biol. Biochem. : 215 -221.

  • Search Google Scholar
 • BINKLEY, D. & MATSON, P., 1983. Ion exchange resin bag method for assessing forest soil nitrogen availability. Soil Sci. Soc. Am. J. 47. 1050-1052.

  'Ion exchange resin bag method for assessing forest soil nitrogen availability ' () 47 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1050 -1052.

  • Search Google Scholar
 • ANTAL, M. et al., 1988. Effect of C-sources and urea on the available N content and urease activity of a calcareous sandy soil. Zbl. Microbiol. 143. 317-321.

  'Effect of C-sources and urea on the available N content and urease activity of a calcareous sandy soil ' () 143 Zbl. Microbiol. : 317 -321.

  • Search Google Scholar
 • BIRÖ, B. et al., 2000. Interrelation between Azospirillum and Rhizobium nitrogen-fixers and arbuscular mycorrhizal fungi in rhizosphere of alfalfa at sterile, AMF-free or normal soil conditions. Appl. Soil Ecol. 15. 159-168.

  'Interrelation between Azospirillum and Rhizobium nitrogen-fixers and arbuscular mycorrhizal fungi in rhizosphere of alfalfa at sterile, AMF-free or normal soil conditions ' () 15 Appl. Soil Ecol. : 159 -168.

  • Search Google Scholar
 • HALASSY, M., 2004. Crossing the edge: Colonisation dynamics of fallow land in the sandy regions of Hungary. Proc. 16th Int. Conference of the Society for Ecological Restoration, Victoria, Canada. 1-10. (CD).

  'Crossing the edge: Colonisation dynamics of fallow land in the sandy regions of Hungary ' , , .

  • Search Google Scholar
 • HALASSY, M. & TÖRÖK, K., 2004. Combination of treatments to restore native sand grassland species to black locust plantations (Hungary). Ecological Restoration. 22. 217-218.

  'Combination of treatments to restore native sand grassland species to black locust plantations (Hungary) ' () 22 Ecological Restoration. : 217 -218.

  • Search Google Scholar
 • HUENNEKE, L. F. et al., 1990. Effects of soil resources on plant invasion and community structure in California serpentine grassland. Ecology. 71. 478-491.

  'Effects of soil resources on plant invasion and community structure in California serpentine grassland ' () 71 Ecology. : 478 -491.

  • Search Google Scholar
 • MCLENDON, T. & REDENTE, E. F., 1992. Effects of nitrogen limitation on species replacement dynamics during early secondary succession on a semiarid sagebrush site. Oecologia. 91. 312-317.

  'Effects of nitrogen limitation on species replacement dynamics during early secondary succession on a semiarid sagebrush site ' () 91 Oecologia. : 312 -317.

  • Search Google Scholar
 • BLUMENTHAL, D. M., JORDAN, N. R. & RUSSELLE, M. P., 2003. Soil carbon addition controls weeds and facilitates prairie restoration. Ecological Applications. 13. 605-615.

  'Soil carbon addition controls weeds and facilitates prairie restoration ' () 13 Ecological Applications. : 605 -615.

  • Search Google Scholar
 • CARSON, W. P. & BARRETT, G. W., 1988. Succession in old-field plant communities: effects of contrasting types of nutrient enrichment. Ecology. 69. 984-994.

  'Succession in old-field plant communities: effects of contrasting types of nutrient enrichment ' () 69 Ecology. : 984 -994.

  • Search Google Scholar
 • CIONE, N. K., PADGETT, P. E. & ALLEN, E. B., 2002. Restoration of a native shrubland impacted by exotic grasses, frequent fire, and nitrogen deposition in southern California. Restoration Ecology. 10. 376-384.

  'Restoration of a native shrubland impacted by exotic grasses, frequent fire, and nitrogen deposition in southern California ' () 10 Restoration Ecology. : 376 -384.

  • Search Google Scholar
 • GRIME, J. P., 1973. Competitive exclusion in herbaceous vegetation. Nature. 242. 344-347.

  'Competitive exclusion in herbaceous vegetation ' () 242 Nature. : 344 -347.

 • GULYÁS, F. & FÜLEKY, GY., 1994. C- and N-transformation dynamics in the soil. Die Bodenkultur. 45. 313-318.

  'C- and N-transformation dynamics in the soil ' () 45 Die Bodenkultur. : 313 -318.

 • TILMAN, D., 1987. Secondary succession and the pattern of plant dominance along experimental nitrogen gradients. Ecol. Monographs. 57. 189-214.

  'Secondary succession and the pattern of plant dominance along experimental nitrogen gradients ' () 57 Ecol. Monographs. : 189 -214.

  • Search Google Scholar
 • TÖRÖK, K. et al., 2000. Immobilization of soil nitrogen as a possible method for the restoration of sandy grassland. Appl. Veg. Sci. 3. 7-14.

  'Immobilization of soil nitrogen as a possible method for the restoration of sandy grassland ' () 3 Appl. Veg. Sci. : 7 -14.

  • Search Google Scholar
 • JENKINSON, D. S. & POWLSON, D. S., 1976. The effects of biocidal treatments on metabolism in soil. V. A method for measuring soil biomass. Soil Biol. Biochem. 8. 209-213.

  'The effects of biocidal treatments on metabolism in soil ' () 8 V. A method for measuring soil biomass. Soil Biol. Biochem. : 209 -213.

  • Search Google Scholar
 • SZILI-KOVÁCS T. et al., 2000b. Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 2. Szabadfoldi kísérletek. Agrokémia és Talajtan. 49. 505-521.

  'Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 2 ' () 49 Szabadfoldi kísérletek. Agrokémia és Talajtan. : 505 -521.

  • Search Google Scholar
 • SZILI-KOVÁCS T. et al., 2000a. Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 1. Laboratóriumi inkubációs vizsgálatok. Agrokémia és Talajtan. 49. 491-504.

  'Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 1. Laboratóriumi inkubációs vizsgálatok ' () 49 Agrokémia és Talajtan. : 491 -504.

  • Search Google Scholar
 • SZILI-KOVÁCS T., 2004. Szubsztrát indukált respiráció a talajban. Agrokémia és Talajtan. 53. 195-214.

  'Szubsztrát indukált respiráció a talajban ' () 53 Agrokémia és Talajtan. : 195 -214.

  • Search Google Scholar
 • TAKÁCS T. & VÖRÖS I., 2003. Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepe gazdanö-vényük víz- és tápanyagellátásában. Növénytermelés. 52. 583-593.

  'Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepe gazdanö-vényük víz- és tápanyagellátásában ' () 52 Növénytermelés. : 583 -593.

  • Search Google Scholar
 • MCALENDON, T. & REDENTE, E. F., 1991. Nitrogen and phosphorus effects on secondary succession dynamics on a semi-arid sagebrush site. Ecology. 72. 2016-2024.

  'Nitrogen and phosphorus effects on secondary succession dynamics on a semi-arid sagebrush site ' () 72 Ecology. : 2016 -2024.

  • Search Google Scholar
 • VANCE, E. D., BROOKES, P. C. & JENKINSON, D. S., 1987. An extraction method for measuring soil microbial biomass-C. Soil Biol. Biochem 19. 703-707.

  'An extraction method for measuring soil microbial biomass-C ' () 19 Soil Biol. Biochem : 703 -707.

  • Search Google Scholar
 • WANG, W. J. et al., 2003. Relationships of soil respiration to microbial biomass, substrate availability and clay content. Soil Biol. Biochem. 35. 273-284.

  'Relationships of soil respiration to microbial biomass, substrate availability and clay content ' () 35 Soil Biol. Biochem. : 273 -284.

  • Search Google Scholar
 • TILMAN, D., 1986. Nitrogen-limited growth in plants from different successional stages. Ecology. 67. 555-563.

  'Nitrogen-limited growth in plants from different successional stages ' () 67 Ecology. : 555 -563.

  • Search Google Scholar
 • WARDLE, D. A. & GHANI, A., 1995. Why is the strength of relationships between pairs of methods for estimating soil microbial biomass often so variable? Soil Biol. Biochem. 27. 821-828.

  'Why is the strength of relationships between pairs of methods for estimating soil microbial biomass often so variable? Soil Biol ' () 27 Biochem. : 821 -828.

  • Search Google Scholar
 • KÁTAI J., 1999. Talajmikrobiológiai jellemzők változási trágyázási tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 48. 348-359.

  'Talajmikrobiológiai jellemzők változási trágyázási tartamkísérletben ' () 48 Agrokémia és Talajtan. : 348 -359.

  • Search Google Scholar
 • KLEIN, D. A. et al., 1995. Saprophytic fungal-bacterial biomass variations in successional communities of a semiarid steppe ecosystem. Biol. Fertil. Soils. 19. 253-256.

  'Saprophytic fungal-bacterial biomass variations in successional communities of a semiarid steppe ecosystem ' () 19 Biol. Fertil. Soils. : 253 -256.

  • Search Google Scholar
 • KLEIN, D. A. & PASCHKE, M. W., 2000. A soil microbial community structural-functional index: the microscopy-based total/active/active fungal/bacterial (TA/AFB) biovolumes ratio. Appl. Soil Ecol. 14. 257-268.

  'A soil microbial community structural-functional index: the microscopy-based total/active/active fungal/bacterial (TA/AFB) biovolumes ratio ' () 14 Appl. Soil Ecol. : 257 -268.

  • Search Google Scholar
 • MÁTHÉNÉ G. G. et al., 2004. Kadmium-szennyezés utóhatása a talajra és a növényekre egy barna erdőtalajon. Agrokémia és Talajtan. 53. 143-154.

  'Kadmium-szennyezés utóhatása a talajra és a növényekre egy barna erdőtalajon ' () 53 Agrokémia és Talajtan. : 143 -154.

  • Search Google Scholar
 • ZINK, T. A. & ALLEN, M. F., 1998. The effects of organic amendments on the restoration of a disturbed coastal sage scrub habitat. Restoration Ecology. 6. 52-58.

  'The effects of organic amendments on the restoration of a disturbed coastal sage scrub habitat ' () 6 Restoration Ecology. : 52 -58.

  • Search Google Scholar
 • PASCHKE, M. W., MCLENDON, T. & REDENTE, E. F., 2000. Nitrogen availability and old-field succession in a shortgrass steppe. Ecosystems. 3. 144-158.

  'Nitrogen availability and old-field succession in a shortgrass steppe ' () 3 Ecosystems. : 144 -158.

  • Search Google Scholar
 • REEVER MORGHAN, K. J. & SEASTEDT, T. R., 1999. Effects of soil nitrogen reduction on nonnative plants in restored grasslands. Restoration Ecology. 7. 51-55.

  'Effects of soil nitrogen reduction on nonnative plants in restored grasslands ' () 7 Restoration Ecology. : 51 -55.

  • Search Google Scholar
 • SZEGI, J. et al., 1988. Influence of NPK fertilization and cellulose application on the CO 2 production of soils. Zbl. Microbiol. 143. 303-308.

  'Influence of NPK fertilization and cellulose application on the CO2 production of soils ' () 143 Zbl. Microbiol. : 303 -308.

  • Search Google Scholar
 • WILSON, S. D. & GERRY, A. K., 1995. Strategies for mixed-grass prairie restoration: herbicide, tilling, and nitrogen manipulation. Restoration Ecology. 3. 290-298.

  'Strategies for mixed-grass prairie restoration: herbicide, tilling, and nitrogen manipulation ' () 3 Restoration Ecology. : 290 -298.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 1 11 3
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 4 0 0
May 2021 0 0 0