Authors:
Ilona Villányi MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Rhizobiológiai Kutatórészleg Budapest

Search for other papers by Ilona Villányi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anna Füzy MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Rhizobiológiai Kutatórészleg Budapest

Search for other papers by Anna Füzy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Zoltán Naár Eszterházy Károly Főiskola, Növénytani Tanszék Eger

Search for other papers by Zoltán Naár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A Bacillus thuringiensiscry1Ab endotoxint termelő transzgénikus kukorica (DK440BTY) és izogénes, toxint nem termelő kukorica (DK440) rizoszféráját jellemeztük talajbiológiai eszközökkel, illetve összehasonlító értékelést végeztünk egy vegetációs periódus három mintavételi időszakában. Telepszámlálásos módszerrel meghatároztuk néhány kitenyészthető mikrobacsoport (heterotrófok, oligotrófok, spórás mikrooganizmusok, szabadon élő N2-kötők és mikroszkopikus gombák) csíraszámát a rizoszféra talajában. Elvégeztük a mikrobiális össz-aktivitás vizsgálatát fluoreszcein-diacetát (FDA) hidrolízisének mérésével, illetve nyomon követtük a gyökérrendszer szimbiotikus struktúráinak, azaz az arbuszkuláris mikorrhiza gombák kolonizációjának a működőképességét is. A rizoszférához szorosan kapcsolódó talajrészben a szabadon élő szaprotróf Trichoderma gombák faji diverzitásának az alakulását ellenőriztük.  Megállapítottuk, hogy a belső rizoszféra (endoriza) mikroszimbiontás kolonizációja az első mintavétel során (2001. június) szignifikánsan kisebb aktivitást mutatott, és csökkent a gomba működőképességét jelző arbuszkulumok mennyisége is. A további mintavételek során (2001. augusztus és október) azonban ezek a különbségek nem jelentkeztek, a szimbiózis működőképessége helyreállt. A varianciaanalízis azonban összesített hatásban szignifikáns különbséget jelzett. A gyökérfelszín kitenyészthető mikrobacsoportjainak csíraszámában nem adódott statisztikailag igazolható különbség a kétféle növény között. Az FDA módszerrel kimutatható össz-mikrobiális aktivitást ugyanakkor mindegyik mintavételnél nagyobbnak találtuk a Bt-kukorica rizoszférájában, amiből a fiziológiai tulajdonságok megváltozására következtettünk. A transzgénikus növény gyökérhatásának távolabbi részén, a külső rizoszférában a Trichodema gombák száma és faji összetétele csak szezonális változásokat mutatott, de nem különbözött szignifikánsan a génmódosított növénynél. Eredményeink jelzik a génmódosítás közvetett hatását a rizoszférában található „nem célzott” szervezetek összetételére vagy aktivitására, és felhívják a figyelmet a további, tartamjellegű vizsgálatok szükségességére is. 

  • BIRÓ B., 2002. Talaj- és rhizobiológiai eszközökkel a fenntartható növénytermesztés és a környezetminőség szolgálatában. Acta Agronom. Hung. 50. 77-85.

    'Talaj- és rhizobiológiai eszközökkel a fenntartható növénytermesztés és a környezetminőség szolgálatában ' () 50 Acta Agronom. Hung. : 77 -85 .

    • Search Google Scholar
  • BIRÓ B. & ANTON A., 2003. Génmódosított mikrobiális oltóanyagok és növények al- kalmazásának európai jogszabályai. Agrokémia és Talajtan. 52. 487-492.

    'Génmódosított mikrobiális oltóanyagok és növények al- kalmazásának európai jogszabályai ' () 52 Agrokémia és Talajtan. : 487 -492 .

    • Search Google Scholar
  • BIRÓ, B., VILLÁNYI, I. & KÖVES-PÉCHY, K., 2002. Abundance and adaptation level of some soil microbes in salt-affected soils. Agrokémia és Talajtan. 50. 99-106.

    'Abundance and adaptation level of some soil microbes in salt-affected soils ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 99 -106 .

    • Search Google Scholar
  • BIRÓ, B. et al., 2000. Interrelation between Azospirillum and Rhizobium nitrogen-fixers and arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of alfalfa at sterile, AMF-free or normal soil conditions. J. Appl. Soil Ecol. 15. 159-168.

    'Interrelation between Azospirillum and Rhizobium nitrogen-fixers and arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of alfalfa at sterile, AMF-free or normal soil conditions ' () 15 J. Appl. Soil Ecol. : 159 -168 .

    • Search Google Scholar
  • BISSETT, J., 1991c. A revision of the genus Trichoderma IV. Additional notes on section Longibrachiatum. Can. J. Bot. 69. 2418-2420.

    'A revision of the genus Trichoderma IV. Additional notes on section Longibrachiatum ' () 69 Can. J. Bot. : 2418 -2420 .

    • Search Google Scholar
  • BISSETT, J., 1992. Trichoderma atroviride. Can. J. Bot. 70. 639-641.

    'Trichoderma atroviride ' () 70 Can. J. Bot. : 639 -641 .

  • DONEGAN, K. K. et al., 1995. Changes in levels, species and DNA fingerprints of soil microorganisms associated with cotton expressing the Bacillus thuringiensis var. kurstaki endotoxin. Appl. Soil Ecol. 2. 111-124.

    'Changes in levels, species and DNA fingerprints of soil microorganisms associated with cotton expressing the Bacillus thuringiensis var. kurstaki endotoxin ' () 2 Appl. Soil Ecol. : 111 -124 .

    • Search Google Scholar
  • KOSKELLA, J. & STOTZKY, G., 1997. Microbial utilization of free and clay-bound insecticidal toxin from Bacillus thuringiensis and their retention of insecticidal activity after incubation with microbes. Applied and Env. Microbiol. 63. 3561-3568.

    'Microbial utilization of free and clay-bound insecticidal toxin from Bacillus thuringiensis and their retention of insecticidal activity after incubation with microbes ' () 63 Applied and Env. Microbiol. : 3561 -3568 .

    • Search Google Scholar
  • CRECCHIO, C. & STOTZKY, G., 2001. Biodegradation and insecticidal activity of the toxin from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki bound on complexes of montmorillonite-humic acids-Al hydroxipolymers. Soil Biol. Biochem. 33. 573-581

    'Biodegradation and insecticidal activity of the toxin from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki bound on complexes of montmorillonite-humic acids-Al hydroxipolymers ' () 33 Soil Biol. Biochem. : 573 -581 .

    • Search Google Scholar
  • DARVAS B. et al., 2003. A DK-440-BTY (yieldgard) Bt kukorica pollenjének hatása a nappali pávaszem, Inachis io lárvákra. In: 49. Növényvédelmi Tudományos Napok. (Szerk.: KUROLI G.) 45.

    A DK-440-BTY (yieldgard) Bt kukorica pollenjének hatása a nappali pávaszem, Inachis io lárvákra , () 45 .

    • Search Google Scholar
  • DOMSCH, K. H., GAMS, W. & ANDERSON, T. H., 1980. Compendium of Soil Fungi. Vol. 1. Academic Press. London, UK.

    Compendium of Soil Fungi , ().

  • MARTIN, J. P., 1950. Use of eciol rose bengal and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi. Soil Sci. 69. 215-232.

    'Use of eciol rose bengal and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi ' () 69 Soil Sci. : 215 -232 .

    • Search Google Scholar
  • DRÖGE, M., PÜHLER, A. & SELBITCHKA, W., 1998. Horizontal gene transfer as a bio-safety issue: A natural phenomenon of public concern. J. Biotechnol. 64. 75-90.

    'Horizontal gene transfer as a bio-safety issue: A natural phenomenon of public concern ' () 64 J. Biotechnol. : 75 -90 .

    • Search Google Scholar
  • FAO, 2001. Handbook for Defining and Setting Up a Food Security Information and Early Warning System. FAO Agricultural Policy and Economic Development Series. Vol. 6. Rome.

    Handbook for Defining and Setting Up a Food Security Information and Early Warning System , ().

    • Search Google Scholar
  • BISSETT, J., 1984. A revision of the genus Trichoderma I. Section Longibrachiatum sect. nov. Can. J. Bot. 62. 924-931.

    'A revision of the genus Trichoderma I ' () 62 Section Longibrachiatum sect. nov. Can. J. Bot. : 924 -931 .

    • Search Google Scholar
  • BISSETT, J., 1991a. A revision of the genus Trichoderma. II. Infrageneric classification. Can. J. Bot. 69. 2357-2372.

    'A revision of the genus Trichoderma. II. Infrageneric classification ' () 69 Can. J. Bot. : 2357 -2372 .

    • Search Google Scholar
  • BISSETT, J., 1991b. A revision of the genus Trichoderma. III. Section Pachybasium. Can. J. Bot. 69. 2373-2417.

    'A revision of the genus Trichoderma. III. Section Pachybasium ' () 69 Can. J. Bot. : 2373 -2417 .

    • Search Google Scholar
  • NIKOLAUSZ, M., MÁRIALIGETI, K. & KOVÁCS, G., 2004. Comparison of RNA- and DNA-based species diversity investigations in rhizoplane bacteriology with respect to chloroplast sequence exclusion. Journal of Microbiological Methods. 56. 365-373.

    'Comparison of RNA- and DNA-based species diversity investigations in rhizoplane bacteriology with respect to chloroplast sequence exclusion ' () 56 Journal of Microbiological Methods. : 365 -373 .

    • Search Google Scholar
  • POLGAR A. L. et al, 2003. Transzgénikus kukorica hatása gazda/parazitoid (Plodia interpunctella/Venturia canescens) rendszerben. In: 49. Növényvédelmi Tudomá- nyos Napok. (Szerk.: KUROLI G.) 65.

    Transzgénikus kukorica hatása gazda/parazitoid (Plodia interpunctella/Venturia canescens) rendszerben , () 65 .

    • Search Google Scholar
  • RIFAI, M. A., 1969. A revision of the genus Trichoderma. Mycological Papers. Commonwealth Mycol. Inst. Kew, Surrey, England. 116. 1-56.

    'A revision of the genus Trichoderma. Mycological Papers. Commonwealth Mycol ' () 116 Inst. Kew, Surrey, England. : 1 -56 .

    • Search Google Scholar
  • SAXENA, D. & STOTZKY, G., 2001. Bacillus thuringiensis (Bt) toxin released from root exudates and biomass of Bt corn has no apparent effect on earthworms, nematodes, protozoa, bacteria, and fungi in soil. Soil Biol. Biochem. 33. 1225-1230.

    'Bacillus thuringiensis (Bt) toxin released from root exudates and biomass of Bt corn has no apparent effect on earthworms, nematodes, protozoa, bacteria, and fungi in soil ' () 33 Soil Biol. Biochem. : 1225 -1230 .

    • Search Google Scholar
  • ADAM, G. & DUNCAN, H., 2001. Development of a sensitive and rapid method for the measurement of total microbial activity using fluorescein diacetate (FDA) in a range of soils. Soil Biol. Biochem. 33. 943-951.

    'Development of a sensitive and rapid method for the measurement of total microbial activity using fluorescein diacetate (FDA) in a range of soils ' () 33 Soil Biol. Biochem. : 943 -951 .

    • Search Google Scholar
  • BAKONYI G. et al., 2003. Bt-toxint termelő kukorica (DK-440-BTY) hatása a talaj biológiai aktivitására, valamint ugróvillások terület- és táplálékválasztására. In: 49. Növényvédelmi Tudományos Napok. (Szerk.: KUROLI G.) 37.

    Bt-toxint termelő kukorica (DK-440-BTY) hatása a talaj biológiai aktivitására, valamint ugróvillások terület- és táplálékválasztására , () 37 .

    • Search Google Scholar
  • VILLÁNYI I. et al., 2003. Bt-toxint termelő és anyavonali kukorica dekompozíciójának és C:N arányának összehasonlító értékelése. In: 49. Növényvédelmi Tudományos Napok. (Szerk.: KUROLI G.) 81.

    Bt-toxint termelő és anyavonali kukorica dekompozíciójának és C:N arányának összehasonlító értékelése , () 81 .

    • Search Google Scholar
  • KÁTAI, J., 1998. The effect of herbicides on the amount and activity of microbes in the soil. In: Soil Pollution. (Ed.: FILEP, GY.) 159-167. University of Agricultural Sciences. Debrecen.

    The effect of herbicides on the amount and activity of microbes in the soil , () 159 -167 .

    • Search Google Scholar
  • TROUVELOT, A., KOUGHT, J. L. & GIANINAZZI-PEARSON, V., 1985. Mesure du taux de mycorhization VA d'un systéme radiculaire. Recherche de méthodes d'estimation ayant une signification fonctionnelle. In: Proc. Symposium Europeen sur les Mycorhizes. 217-221. INRA Paris.

    'Mesure du taux de mycorhization VA d'un systéme radiculaire. Recherche de méthodes d'estimation ayant une signification fonctionnelle ' , , .

    • Search Google Scholar
  • HEAL, O. W., STRUWE, S. & KJOLLER, A., 1996. Diversity of soil biota and ecosystem function. In: Global Change and Terrestrial Ecosystems. (Eds.: WALKER, B. & STEFEN, W.) 385-402. Cambridge Univ. Press. Cambridge. U.K.

    Diversity of soil biota and ecosystem function , () 385 -402 .

  • HORVÁTH S., 1980. Mikrobiológiai praktikum. Tankönyvkiadó. Budapest.

    Mikrobiológiai praktikum , ().

  • HÖFTE, H. & WHITELEY, H. R., 1989. Insecticidal crystal proteins of Bacillus thuringiensis. Microbiol. Reviews. 53. 242-255.

    'Insecticidal crystal proteins of Bacillus thuringiensis ' () 53 Microbiol. Reviews. : 242 -255 .

    • Search Google Scholar
  • KARLEN, D. L. et al., 1997. Soil quality: a concept, definition, and framework for evaluation. Soil Sci. Soc. Am. J. 61. 4-10.

    'Soil quality: a concept, definition, and framework for evaluation ' () 61 Soil Sci. Soc. Am. J. : 4 -10 .

    • Search Google Scholar
  • SAXENA, D. & STOTZKY, G., 2000. Insecticidal toxin from Bacillus thuringiensis is released from roots of transgenic Bt corn in vitro and in situ. FEMS Microbiol. Ecol. 33. 35-39.

    'Insecticidal toxin from Bacillus thuringiensis is released from roots of transgenic Bt corn in vitro and in situ ' () 33 FEMS Microbiol. Ecol. : 35 -39 .

    • Search Google Scholar
  • TAPP, H. & STOTZKY, G., 1995. Insecticidal activity of the toxins from Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki and tenebrionis adsorbed and bound on pure and soil clays. Appl. Environ. Microbiol. 61. 1786-1790.

    'Insecticidal activity of the toxins from Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki and tenebrionis adsorbed and bound on pure and soil clays ' () 61 Appl. Environ. Microbiol. : 1786 -1790 .

    • Search Google Scholar
  • SAXENA, D., FLORES, S. & STOTZKY, G., 1999. Insecticidal toxin in root exudates from Bt corn. Nature. 402. 480.

    'Insecticidal toxin in root exudates from Bt corn ' () 402 Nature. : 480 .

  • SCHNÜRER, J. & ROSSWALL, T., 1982. Fluorescein diacetate hydrolysis as a measure of total microbial activity in the soil and litter. Appl. Env. Microbiol. 43. 1256-1261.

    'Fluorescein diacetate hydrolysis as a measure of total microbial activity in the soil and litter ' () 43 Appl. Env. Microbiol. : 1256 -1261 .

    • Search Google Scholar
  • SZEGI J., 1979. Talajmikrobiologiai vizsgálati módszerek. Mezőgazdasági Könyvkiadó. Budapest.

    Talajmikrobiologiai vizsgálati módszerek , ().

  • TOMBÁCZ E. & MAGYAR E., 2003. A GMO környezeti vizsgálat (GKV) helye és szerepe az engedélyezési eljárásban. In: 49. Növényvédelmi Tudományos Napok. (Szerk.: KUROLI G.) 77.

    A GMO környezeti vizsgálat (GKV) helye és szerepe az engedélyezési eljárásban , () 77 .

    • Search Google Scholar
  • Collapse
  • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

  • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
  • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
  • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
  • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
  • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
  • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

  • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
  • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
  • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
  • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
  • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
  • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
  • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
  • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
  • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
  • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
  • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
  • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
  • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
  • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
  • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
  • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
  • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

  • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
  • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
  • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
  • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
  • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
  • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
  • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
  • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
  • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
  • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
  • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

  • CAB Abstracts
  • CABELLS Journalytics
  • CABI
  • EMBiology
  • Global Health
  • SCOPUS

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (Agronomy and Crop Science)
SNIP 0.105
Scimago  
SJR index 0.151
SJR Q rank Q4

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 172 EUR / 198 USD (Online only)
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 30 1 0
Mar 2024 8 3 3
Apr 2024 15 0 0
May 2024 27 0 0
Jun 2024 50 0 0
Jul 2024 39 0 0
Aug 2024 0 0 0