View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
 • | 2 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Az elmúlt évtizedekben mérési adatbázisok felhasználásával számos talajfizikai becslési eljárást dolgoztak ki. A TALAJTANonc 1.0 szoftvercsomagba hazai és külföldi fejlesztésű talajfizikai becslési eljárásokat építettünk be. A program más Windows-os programokhoz hasonlóan kezelhető. A becslési eljárásokban használt adatok táblázatosan adhatók meg. A becslések, illetve a függvényillesztések eredményeit a program táblázatosan, illetve ábrákon mutatja be. A programmal a mérési pontokra hatféle víztartóképesség-függvény és négyféle vízvezetőképesség-függvény illeszthető. A TALAJTANonc további 11 becslési eljárást tartalmaz, amelyekkel egyszerűen megmérhető talajjellemzőkből további talajfizikai és vízgazdálkodási jellemzők (térfogattömeg, víztartó- és vízvezető képesség) határozhatók meg. A TAKI talajadatbázisán a TALAJTANonc segítségével kidolgoztunk egy új becslési eljárást, amely fizikai féleség kategóriánként a talaj víztartóképesség-függvényét egyetlen átlag van Genuchten-függvénnyel adja meg. A TALAJTANonc-ba épített térfogattömeg-becslő eljárás (Rawls, 1983) a TAKI adatbázisának talajaira 13±1,3%-os (a = 0,01) átlagos hibával becsülte a mért térfogattömeg értékét. A TALAJTANonc segítségével megmutattuk, hogy a Brutsaert-függvény az esetek több mint 75%-ában jobban illeszkedett a TAKI adatbázisában található talajok mért víztartóképesség-értékeire, mint a van Genuchten-függvény. A vizsgálat alapján a Brutsaert-, ill. a három- és a négyparaméteres van Genuch-ten-függvény átlagos illeszkedési hibájának várható értéke 0,80±0,07 cm3×cm-3 (a = 0,01), ill. 1,26±0,08 cm3×cm-3 (a = 0,01) és 1,23±0,08 cm3×cm-3 (a = 0,01). A TALAJTANonc becslési eljárásait az eljárások kidolgozására használt adatbázistól független talajokra is alkalmaztuk annak érdekében, hogy a program használhatóságát bemutassuk. A független kapuvári talajminták (Németh, 1996) víztartóképesség-értékének becslésére a pontbecslő eljárás (Rajkai et al., 1981) bizonyult a legkisebb hibájúnak. A mért víztartóképesség-értékekre illesztett Brutsaert-függvény paramétereiből számított (Rajkai, 1984), ill. a van Genuchten módszerével (1980) kapott vízvezetőképesség-függvények közel azonos eltéréssel illeszkedtek a mért vízvezetőképesség-értékekhez. A független talajmintákra kapott eredmények is mutatják, hogy a program jól használható értékeket szolgáltat talajféleségek, tájelemek talajfizikai és vízgazdálkodási leírására, modellezésére.

 • BROOKS, R. H. & COREY, A. T., 1964. Hydraulic Properties of Porous Media. Hydrology Paper No. 3. Colorado St. University. Fort Collins

  Hydraulic Properties of Porous Media , ().

 • ACUTIS, M. & DONATELLI, M., 2003. SOILPAR 2.00: Software to estimate soil hydrological parameters and functions. European Journal of Agronomy. 18. 373-377.

  'SOILPAR 2.00: Software to estimate soil hydrological parameters and functions ' () 18 European Journal of Agronomy : 373 -377.

  • Search Google Scholar
 • BRUTSAERT, W., 1966. Probability laws for pore size distributions. Soil Sci. 101. 85-92.

  'Probability laws for pore size distributions ' () 101 Soil Sci. : 85 -92.

 • CAMPBELL, G. S., 1974. A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention data. Soil Science. 117. 311-314.

  'A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention data ' () 117 Soil Science. : 311 -314.

  • Search Google Scholar
 • CAMPBELL, G. S., 1985. Soil physics with BASIC. In: Transport Models for Soil-Plant Systems. 53-54. Elsevier. New York.

  Soil physics with BASIC , () 53 -54.

 • FODOR N., 2002. A nedvességforgalom modellezése növénytermesztési modellekben. Doktori (Ph.D.) értekezés. Debreceni Egyetem ATC. Debrecen.

 • FODOR N. & RAJKAI K., 2004. Talajfizikai tulajdonságok becslése és modellezésben való alkalmazásuk. Agrokémia és Talajtan. 53. 225-238.

  'Talajfizikai tulajdonságok becslése és modellezésben való alkalmazásuk ' () 53 Agrokémia és Talajtan. : 225 -238.

  • Search Google Scholar
 • GUPTA, S. C. & LARSON, W. E., 1979. Estimating soil water retention characteristics from particle size distribution, organic matter percent and bulk density. Water Resources Research. 15. 1633-1635.

  'Estimating soil water retention characteristics from particle size distribution, organic matter percent and bulk density ' () 15 Water Resources Research. : 1633 -1635.

  • Search Google Scholar
 • MARQUARDT, D. W., 1963. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. SIAM J. Appl. Math. 11. 431-441.

  'An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters ' () 11 SIAM J. Appl. Math. : 431 -441.

  • Search Google Scholar
 • RAJKAI K., 1984. A talaj kapilláris vezetőképességének számítása a pF-görbe alapján. Agrokémia és Talajtan. 33. 50-62.

  'A talaj kapilláris vezetőképességének számítása a pF-görbe alapján ' () 33 Agrokémia és Talajtan. : 50 -62.

  • Search Google Scholar
 • RAJKAI K., 2004. A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban. MTA TAKI. Budapest.

  A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban , ().

 • MUALEM, Y., 1976. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. Water Resources Research. 12. 513-522.

  'A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media ' () 12 Water Resources Research. : 513 -522.

  • Search Google Scholar
 • RAJKAI, K., KABOS, S. & VAN GENUCHTEN, M. TH., 2004. Estimating the water retention curve from soil properties: comparison of linear, nonlinear and concomitant variable methods. Soil & Tillage Research. 79. 145-152.

  'Estimating the water retention curve from soil properties: comparison of linear, nonlinear and concomitant variable methods ' () 79 Soil & Tillage Research. : 145 -152.

  • Search Google Scholar
 • RAJKAI K. et al., 1981. pF-görbék számítása a talaj mechanikai összetétele és térfogattömege alapján. Agrokémia és Talajtan. 30. 409-438.

  'pF-görbék számítása a talaj mechanikai összetétele és térfogattömege alapján ' () 30 Agrokémia és Talajtan. : 409 -438.

  • Search Google Scholar
 • RITCHIE, J. T., GERAKIS, A. & SULEIMAN, A., 1999. Simple model to estimate field-measured soil water limits. Transactions of the ASAE. 42. 1609-1614.

  'Simple model to estimate field-measured soil water limits ' () 42 Transactions of the ASAE. : 1609 -1614.

  • Search Google Scholar
 • SULEIMAN, A. A. & RITCHIE., J. T., 2001. Estimating saturated hydraulic conductivity from soil porosity. Transactions of the ASAE. 44. 235-239.

  'Estimating saturated hydraulic conductivity from soil porosity ' () 44 Transactions of the ASAE. : 235 -239.

  • Search Google Scholar
 • VAN GENUCHTEN, M. TH., 1980. A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 892-898.

  'A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils ' () 44 Soil Sci. Soc. Am. J. : 892 -898.

  • Search Google Scholar
 • VAN GENUCHTEN, M. TH., LEIJ, F. J. & YATES, S. R., 1991. The RETC Code for Quantifying the Hydraulic Functions of Unsaturated Soils, Version 1.0. EPA Report 600/2-91/065. U.S. Salinity Laboratory, USDA, ARS. Riverside, CA.

  The RETC Code for Quantifying the Hydraulic Functions of Unsaturated Soils, Version 1.0. EPA Report 600/2-91/065. U.S , ().

  • Search Google Scholar
 • WIND, G. P., 1968. Capillary conductivity data estimated by a simple method. In: Water in the Unsaturated Zone. (Eds.: RIJTEMA, P. E. & WASSINK, H.) Proc. Wageningen Symposium, June 1966. Vol. 1. 181-191. IASH, Gentbrugge/Unesco, Paris.

  , , .

 • WÖSTEN, J. H. M. et al., 1999. Development and use of dataset of hydraulic properties of European soils. Geoderma. 90. 169-185.

  'Development and use of dataset of hydraulic properties of European soils ' () 90 Geoderma. : 169 -185.

  • Search Google Scholar
 • RAWLS, W. J., 1983. Estimating soil bulk density from particle size analysis and organic matter content. Soil Sci. 135. 123-125.

  'Estimating soil bulk density from particle size analysis and organic matter content ' () 135 Soil Sci. : 123 -125.

  • Search Google Scholar
 • GARDNER, W. R., 1958. Some steady state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. Soil Sci. 85. 228-232.

  'Some steady state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table ' () 85 Soil Sci. : 228 -232.

  • Search Google Scholar
 • NÉMETH T., 1996. Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma. MTA TAKI. Budapest.

  Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma , ().

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 6 0 0
Sep 2021 0 1 2
Oct 2021 4 0 0
Nov 2021 2 1 1
Dec 2021 0 0 0