Authors:
József Szabó MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Otó út 15.

Search for other papers by József Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Pásztor MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest

Search for other papers by László Pásztor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Zsófia Bakacsi MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest

Search for other papers by Zsófia Bakacsi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A talajokra vonatkozó információigény az utóbbi évtizedekben erőteljesen megnövekedett, nem csak az agrárium részéről. Az információkkal szembeni aktuális elvárás, hogy azok digitálisan és minél szélesebb körben legyenek hozzáférhetők, ezért a legfőbb talajtani információhordozó szerepét a (térbeli) talajinformációs rendszerek vették át. A hagyományos talajfelvételezés és -térképezés idő- és költségigényes. Újabb országos, térképezési munkák nem várhatók, emiatt egyre nagyobb szerepet kap a talajokról rendelkezésre álló információk mind alaposabb kiaknázása.  A hazai digitális talajtani információk között kitüntetett szerepe van a Kreybig-térképezés feldolgozása alapján kiépülő, országos, átnézetes léptékű Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszernek (KDTIR).  Az alapját adó felvételezés, a rendelkezésre álló térképek és magyarázó füzetek sokkal több információt tartalmaznak, mint amit hagyományos módszerekkel fel lehetett dolgozni belőlük, és ami az archívum nyers digitális feldolgozása eredményeként előáll. A kialakított térbeli talajinformációs rendszer térbeli és tematikus pontosítására, finomítására, aktualizálására, illetve megbízhatóságának becslésére lehetőség van az eredeti térképi alapú talajtani információk mind alaposabb kiaknázása, megfelelő térbeli adatinfrastruktúrába illesztése és jól irányzott mintavételezéseken alapuló, újrafelvételezett adatok integrálása révén.

 • HUBRECHTS, L. et al., 1998. From soil survey to quantitative land evaluation in Belgium. In: European Soil Bureau Research Report No. 4. 91-100. ESB. Ispra.

 • KREYBIG L., 1937. A M. Kir. Földtani Intézet talajfelvételi, vizsgálati és térképezési módszere. In: M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve. 31. 147-244.

  Földtani Intézet talajfelvételi, vizsgálati és térképezési módszere , () 147 -244 .

  • Search Google Scholar
 • FLACHNER ZS. et al., 2004. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésével kapcsolatos talajinformációs és monitoring munkák tapasztalatai. In: II. Magyar Földrajzi Konferencia. (Szerk.: BARTON G. & DORMÁNY G.) Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. CD-ROM.

  A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésével kapcsolatos talajinformációs és monitoring munkák tapasztalatai , ().

  • Search Google Scholar
 • KREYBIG L., 1938. Általános magyarázo a talajtérképekhez. M. Kir. Földtani Intézet. Budapest.

  Általános magyarázo a talajtérképekhez , ().

 • LAGACHERIE, P. & MCBRATNEY, A. B., 2005. Spatial Soil Information Systems and Spatial Soil Inference Systems: Perspectives for digital soil mapping. DSM 2004, Montpellier, 13-17 September, 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • LEENHARDT, D. et al., 1994. Evaluating soil maps for prediction of soil water properties. European Journal of Soil Science. 45. (3) 293-301.

  'Evaluating soil maps for prediction of soil water properties ' () 45 European Journal of Soil Science. : 293 -301 .

  • Search Google Scholar
 • LIM, K. J. & ENGEL, B. A., 2003. Extension and enhancement of national agricultural pesticide risk analysis (NAPRA) WWW decision support system to include nutrients. Computers and Electronics in Agriculture. 38. 227-236.

  'Extension and enhancement of national agricultural pesticide risk analysis (NAPRA) WWW decision support system to include nutrients ' () 38 Computers and Electronics in Agriculture. : 227 -236 .

  • Search Google Scholar
 • MAGYARI J., 2005. Térinformatikai módszerek alkalmazása az agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés terïletén. Doktori értekezés. SzIE KTI. Gödöllő.

  Térinformatikai módszerek alkalmazása az agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés terïletén , ().

  • Search Google Scholar
 • MOLNÁR ZS. et al., 1999. Az élőhely-térképezés alkalmazása a biodiverzitás monitorozásában. In: Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. XI. Élőhely-térképezés. (Szerk.: KUN A. & MOLNÁR ZS.) 16-19. Sciencia Kiadó. Budapest.

  Az élőhely-térképezés alkalmazása a biodiverzitás monitorozásában , () 16 -19 .

  • Search Google Scholar
 • NACHTERGAELE, F. & VAN RANST, E., 2002. Qualitative and quantitative aspects of soil databases in tropical countries. In: Evolution of Tropical Soil Science: Past and Future. 87-98. Royal Academy of Overseas Sciences. Brussels.

  Qualitative and quantitative aspects of soil databases in tropical countries , ().

  • Search Google Scholar
 • MCKENZIE, N. & GALLANT, J., 2005. Digital soil mapping with improved environmental predictors and models of pedogenesis. DSM 2004, Montpellier, 13-17 September, 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • MERMUT, A. R. & ESWARAN, H., 2000. Some major developments in soil science since the mid-1960s. Geoderma. 100. 403-426.

  'Some major developments in soil science since the mid-1960s ' () 100 Geoderma. : 403 -426 .

  • Search Google Scholar
 • PÁSZTOR, L. et al., 2004. Quantifying and mapping lowland excess water hazard. In: Extended Abstracts, 4 th Int. Conf. on Land Degradation. (Eds.: FAZ, A., ORTIZ, R. & GARCIA, G.) Cartagena. CD-ROM.

  Quantifying and mapping lowland excess water hazard , ().

 • PÁSZTOR, L., SZABÓ, J. & BAKACSI, ZS., 2002a. Compilation of a national 1:25,000 scale digital soil information system in Hungary. In: Proc. 17 th World Congress of Soil Science, Bangkok, 14-22, August, 2002. CD-ROM.

  , , .

  • Search Google Scholar
 • PÁSZTOR, L., SZABÓ, J. & BAKACSI, ZS., 2002b. GIS processing of large scale soil maps in Hungary. Agrokémia és Talajtan. 51. 273-282.

  'GIS processing of large scale soil maps in Hungary ' () 51 Agrokémia és Talajtan. : 273 -282 .

  • Search Google Scholar
 • PÁLFAI I. et al., 2004. Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutató (KBM)és Csongrád megye ez alapján szerkesztett belvíz-veszélyeztetettségi térképe. In: II. Magyar Földrajzi Konferencia. (Szerk.: BARTON G. & DORMÁNY G.) Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. CD-ROM.

  Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutató (KBM)és Csongrád megye ez alapján szerkesztett belvíz-veszélyeztetettségi térképe , ().

  • Search Google Scholar
 • NÉMETH T. et al., 2000. Kis-és nagyméretarányú talajtani információk szerepe a Nemzeti Agrár-Környezetgazdálkodási Programban. Talajvédelem. VIII. (3-4) 53-60.

  'Kis-és nagyméretarányú talajtani információk szerepe a Nemzeti Agrár-Környezetgazdálkodási Programban ' () VIII Talajvédelem. : 53 -60 .

  • Search Google Scholar
 • FARKAS, CS., RANDRIAMAMPIANINA, R. & MAJERCAK, J., 2005. Modelling impacts of different climate change scenarios on soil water regime of a Mollisol. Cer. Res. Com. 33. 185-188.

  'Modelling impacts of different climate change scenarios on soil water regime of a Mollisol ' () 33 Cer. Res. Com. : 185 -188 .

  • Search Google Scholar
 • SZABÓ, J. & PÁSZTOR, L., 2003. Compilation of integrated GPS, and internet-based GIS applications for the support of farm level agricultural advisory systems. In: Proc. EFITA 2003 Conference: Information Technology for a Better Agri-food Sector, Environment and Rural Living. (Eds.: HARNOS, ZS., HERDON, M. & WIWCZAROSKI, T. B.) 369-374. University of Debrecen. Debrecen.

  , , .

  • Search Google Scholar
 • PÁSZTOR, L. et al., 1998. Land degradation mapping in Hungary. In: EUR 18050-PHARE Multi-Country Environment Programme MERA Project Proc. (Eds.: DALLEMAND, J. F. & PERDIGAO, V.) 43-54. European Commission.

  Land degradation mapping in Hungary , () 43 -54 .

 • PÁSZTOR L. et al., 2001. 1:25 000-es méretarányú talajtani-földrajzi mintázat az ország egyes területein a Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszer alapján. In: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. (Szerk.: DORMÁNY G. et al.) Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi Tanszék. CD-ROM.

  1:25 000-es méretarányú talajtani-földrajzi mintázat az ország egyes területein a Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszer alapján , ().

  • Search Google Scholar
 • SZABÓ J. & PÁSZTOR L., 1994. Magyarország agroökológiai adatbázisa és annak környezetvédelmi felhasználási lehetőségei. In: Országos Környezetvédelmi Konferencia Kiadványa. 156-163. Siófok.

  Magyarország agroökológiai adatbázisa és annak környezetvédelmi felhasználási lehetőségei , () 156 -163 .

  • Search Google Scholar
 • SZABÓ, J., PÁSZTOR, L., 2004. GIS-based refinement of the KDSIS spatial soil information system in the Bodrogköz region. In: Proc. 5 th Int. Conf. on Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territories, Michalovce. CD-ROM.

  , , .

  • Search Google Scholar
 • STEFANOVITS P. & SZÜCS L., 1961. Magyarország genetikus talajtérképe. OMMI. Budapest.

  Magyarország genetikus talajtérképe , ().

 • VÁRALLYAY GY., 2001. A talaj vízgazdálkodása és a környezet. Magyar Tudomány. 46. (7)799-815.

  'A talaj vízgazdálkodása és a környezet ' () 46 Magyar Tudomány. : 799 -815 .

 • VÁRALLYAY, GY., 1989. Soil mapping in Hungary. Agrokémia és Talajtan. 38. 696-714.

  'Soil mapping in Hungary ' () 38 Agrokémia és Talajtan. : 696 -714 .

 • VÁRALLYAY GY., 2002b. A talaj multifunkcionalitásának szerepe a jövő fenntartható mezőgazdaságában. In: A növenytermesztés szerepe a jövő multifunkcionális mezőgazdaságában. Ötven éves az Acta Agronomica Hungarica. Jubileumi tudományos ülés, 2002. XI. 19. Martonvásár. 13-25.

 • VÁRALLYAY, GY. & MOLNÁR, S., 1989. The agro-topographical map of Hungary (1:100,000 scale). In: Hungarian Cartographical Studies. Proc. 14 th World Conference of ICA-ACI, Budapest. 221-225.

  , , .

 • VÁRALLYAY, GY., 2002a. Soil survey and soil monitoring in Hungary. In: European Soil Bureau. Research Report No. 9. 139-149. ESB. Ispra.

 • SZABÓ J. et al., 2000. Kreybig Digitális Talajinformatikai Rendszer (Előzmények, térinformatikai megalapozás). Agrokémia és Talajtan. 49. 265-276.

  'Kreybig Digitális Talajinformatikai Rendszer (Előzmények, térinformatikai megalapozás) ' () 49 Agrokémia és Talajtan. : 265 -276 .

  • Search Google Scholar
 • SZABÓ, J., 2002. Compilation of a watershed level, complex land information system for internet service. Agrokémia és Talajtan. 51. 283-292.

  'Compilation of a watershed level, complex land information system for internet service ' () 51 Agrokémia és Talajtan. : 283 -292 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY. et al., 1979. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II. Agrokémia és Talajtan. 28. 363-384.

  'Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II ' () 28 Agrokémia és Talajtan. : 363 -384 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY. et al., 1980. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II. Agrokémia és Talajtan. 29. 35-76.

  'Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II ' () 29 Agrokémia és Talajtan. : 35 -76 .

  • Search Google Scholar
 • WEBSTER, R., 1997. Soil resources and their assessment. Phil. Trans. Royal Society. Lond. B. 352. 963-973.

  'Soil resources and their assessment ' () 352 Phil. Trans. Royal Society. Lond. B. : 963 -973 .

  • Search Google Scholar
 • WÖSTEN, J. H. M. et al., 1998. Using Existing Soil Data to Derive Hydraulic Parameters for Simulation Models in Environmental Studies and in Land Use Planning. DLO Winand Staring Centre, Report No. 157. Wageningen.

  Using Existing Soil Data to Derive Hydraulic Parameters for Simulation Models in Environmental Studies and in Land Use Planning , ().

  • Search Google Scholar
 • ZHU, A. X. et al., 2001. Soil mapping using GIS, expert knowledge, and fuzzy logic. Soil Sci. Soc. Am. J. 65. 1463-1472.

  'Soil mapping using GIS, expert knowledge, and fuzzy logic ' () 65 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1463 -1472 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY, GY. et al., 1994. SOTER (Soil and Terrain Digital Database) 1:500,000 and its application in Hungary. Agrokémia és Talajtan. 43. 87-108.

  'SOTER (Soil and Terrain Digital Database) 1:500,000 and its application in Hungary ' () 43 Agrokémia és Talajtan. : 87 -108 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY, GY. et al., 2000. Soil vulnerability assessments in Hungary. In: Soil and Terrain Database, Land Degradation Status and Soil Vulnerability Assessment for Central and Eastern Europe. FAO Land and Water Digital Media Series 10. (Eds.: BATJES, N. H. & BRIDGES, E. M.) FAO. Rome. CD-ROM.

  Soil vulnerability assessments in Hungary , ().

 • WALTER, C., LAGACHERIE, P. & FOLLAIN, S., 2005. Integrating pedological knowledge into soil digital mapping. DSM 2004, Montpellier, 13-17 September, 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • SZABÓ J. et al., 2002. GPS és internet alapú térinformatikai alkalmazás a mezőgazdasági szaktanácsadás támogatására. Acta Agraria Kaposvariensis. 6. (3) 3-13.

  'GPS és internet alapú térinformatikai alkalmazás a mezőgazdasági szaktanácsadás támogatására ' () 6 Acta Agraria Kaposvariensis. : 3 -13 .

  • Search Google Scholar
 • SZABÓ L., 2004. A GIS alkalmazása a növény és talajvédelemben. Előadás ESRI Magyarországi Felhasználói Konferencia, 2004. dec. 1.

  A GIS alkalmazása a növény és talajvédelemben , ().

 • SOIL SURVEY STAFF, 1993. Soil Survey Manual. Handbook No. 18. USDA. Washington, D.C.

 • ROSSITER, D. G., 2004. Digital soil resource inventories: status and prospects. Soil Use & Management. 20. (3) 296-301.

  'Digital soil resource inventories: status and prospects ' () 20 Soil Use & Management. : 296 -301 .

  • Search Google Scholar
 • TAKÁCS P., TAMÁS J. & LÉNÁRD CS., 2004. Virtuális talajinformációs rendszerek kialakitása a Bihari-sík és a Tedej Rt. területén. Acta Agraria Debreceniensis. 13. http://www.date.hu/acta‐agraria/2004‐13/takacs.pdf

 • THWAITES, R., 1999. Soil maps - simple information tools or complex decision aids? Australian Association of Natural Resource Management. Vol. 2. No. 1. 4-15.

  'Soil maps - simple information tools or complex decision aids? ' () 2 Australian Association of Natural Resource Management. : 1 -15 .

  • Search Google Scholar
 • BECKETT, P. H. T. & WEBSTER, R., 1971. Soil variability: a review. Soils and Fertilizers. 34. 1-15.

  'Soil variability: a review ' () 34 Soils and Fertilizers. : 1 -15 .

 • BURROUGH, P. A., 2005. Steps in the Representation of Digital Soil Information: 1976-2004. DSM 2004, Montpellier, 13-17 September, 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • CEC, 2002. Towards a Thematic Strategy for Soil Protection. Brussels, COM(2002) 179 Final.

 • CEC, 2004. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Establishing An Infrastructure for Spatial Information in the Community. COM(2004) 516 Final.

 • DOBOS, E., MICHÉLI, E. & MONTANARELLA, L., 2005. The development of a soil organic matter content database using 1000 m resolution DEM and MODIS data for a pilot area of Hungary. DSM 2004 Montpellier 13-17 September 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • BAYLIS, K., RAUSSER, G. & SIMON, L., 2004. Agri-environmental Programs in the United States and European Union. In: Agricultural Policy Reform and the WTO: Where Are We Heading? (Eds.: ANANIA, G. et al.) Edward Elgar Publ. Cheltenham, U. K.

  Agri-environmental Programs in the United States and European Union , ().

 • DOBOS, E. et al., 2000. Use of combined digital elevation model and satellite radiometric data for regional soil mapping. Geoderma. 97. 367-391.

  'Use of combined digital elevation model and satellite radiometric data for regional soil mapping ' () 97 Geoderma. : 367 -391 .

  • Search Google Scholar
 • DORKA D., 2004. Döntéstámogató talajinformációs rendszer kialakítása a mezőgazdaságban. Acta Agraria Debreceniensis. 13. http://www.date.hu/actaagraria/2004‐13/dorka.pdf

 • DUSART, J., 2005. Adapting soil mapping practices to the proposed INSPIRE guidelines. DSM 2004, Montpellier, 13-17 September, 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • FAO, 1976. A Framework for Land Evaluation. FAO Soils Bulletin No. 32. Rome.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 51 0 1
Jan 2024 23 6 1
Feb 2024 13 0 0
Mar 2024 2 1 0
Apr 2024 8 0 0
May 2024 26 0 0
Jun 2024 0 0 0