View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Otó út 15.
 • 2 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
 • 3 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talajokra vonatkozó információigény az utóbbi évtizedekben erőteljesen megnövekedett, nem csak az agrárium részéről. Az információkkal szembeni aktuális elvárás, hogy azok digitálisan és minél szélesebb körben legyenek hozzáférhetők, ezért a legfőbb talajtani információhordozó szerepét a (térbeli) talajinformációs rendszerek vették át. A hagyományos talajfelvételezés és -térképezés idő- és költségigényes. Újabb országos, térképezési munkák nem várhatók, emiatt egyre nagyobb szerepet kap a talajokról rendelkezésre álló információk mind alaposabb kiaknázása.  A hazai digitális talajtani információk között kitüntetett szerepe van a Kreybig-térképezés feldolgozása alapján kiépülő, országos, átnézetes léptékű Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszernek (KDTIR).  Az alapját adó felvételezés, a rendelkezésre álló térképek és magyarázó füzetek sokkal több információt tartalmaznak, mint amit hagyományos módszerekkel fel lehetett dolgozni belőlük, és ami az archívum nyers digitális feldolgozása eredményeként előáll. A kialakított térbeli talajinformációs rendszer térbeli és tematikus pontosítására, finomítására, aktualizálására, illetve megbízhatóságának becslésére lehetőség van az eredeti térképi alapú talajtani információk mind alaposabb kiaknázása, megfelelő térbeli adatinfrastruktúrába illesztése és jól irányzott mintavételezéseken alapuló, újrafelvételezett adatok integrálása révén.

 • HUBRECHTS, L. et al., 1998. From soil survey to quantitative land evaluation in Belgium. In: European Soil Bureau Research Report No. 4. 91-100. ESB. Ispra.

 • KREYBIG L., 1937. A M. Kir. Földtani Intézet talajfelvételi, vizsgálati és térképezési módszere. In: M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve. 31. 147-244.

  Földtani Intézet talajfelvételi, vizsgálati és térképezési módszere , () 147 -244.

  • Search Google Scholar
 • FLACHNER ZS. et al., 2004. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésével kapcsolatos talajinformációs és monitoring munkák tapasztalatai. In: II. Magyar Földrajzi Konferencia. (Szerk.: BARTON G. & DORMÁNY G.) Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. CD-ROM.

  A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésével kapcsolatos talajinformációs és monitoring munkák tapasztalatai , ().

  • Search Google Scholar
 • KREYBIG L., 1938. Általános magyarázo a talajtérképekhez. M. Kir. Földtani Intézet. Budapest.

  Általános magyarázo a talajtérképekhez , ().

 • LAGACHERIE, P. & MCBRATNEY, A. B., 2005. Spatial Soil Information Systems and Spatial Soil Inference Systems: Perspectives for digital soil mapping. DSM 2004, Montpellier, 13-17 September, 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • LEENHARDT, D. et al., 1994. Evaluating soil maps for prediction of soil water properties. European Journal of Soil Science. 45. (3) 293-301.

  'Evaluating soil maps for prediction of soil water properties ' () 45 European Journal of Soil Science. : 293 -301.

  • Search Google Scholar
 • LIM, K. J. & ENGEL, B. A., 2003. Extension and enhancement of national agricultural pesticide risk analysis (NAPRA) WWW decision support system to include nutrients. Computers and Electronics in Agriculture. 38. 227-236.

  'Extension and enhancement of national agricultural pesticide risk analysis (NAPRA) WWW decision support system to include nutrients ' () 38 Computers and Electronics in Agriculture. : 227 -236.

  • Search Google Scholar
 • MAGYARI J., 2005. Térinformatikai módszerek alkalmazása az agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés terïletén. Doktori értekezés. SzIE KTI. Gödöllő.

  Térinformatikai módszerek alkalmazása az agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés terïletén , ().

  • Search Google Scholar
 • MOLNÁR ZS. et al., 1999. Az élőhely-térképezés alkalmazása a biodiverzitás monitorozásában. In: Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. XI. Élőhely-térképezés. (Szerk.: KUN A. & MOLNÁR ZS.) 16-19. Sciencia Kiadó. Budapest.

  Az élőhely-térképezés alkalmazása a biodiverzitás monitorozásában , () 16 -19.

  • Search Google Scholar
 • NACHTERGAELE, F. & VAN RANST, E., 2002. Qualitative and quantitative aspects of soil databases in tropical countries. In: Evolution of Tropical Soil Science: Past and Future. 87-98. Royal Academy of Overseas Sciences. Brussels.

  Qualitative and quantitative aspects of soil databases in tropical countries , ().

  • Search Google Scholar
 • MCKENZIE, N. & GALLANT, J., 2005. Digital soil mapping with improved environmental predictors and models of pedogenesis. DSM 2004, Montpellier, 13-17 September, 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • MERMUT, A. R. & ESWARAN, H., 2000. Some major developments in soil science since the mid-1960s. Geoderma. 100. 403-426.

  'Some major developments in soil science since the mid-1960s ' () 100 Geoderma. : 403 -426.

  • Search Google Scholar
 • PÁSZTOR, L. et al., 2004. Quantifying and mapping lowland excess water hazard. In: Extended Abstracts, 4 th Int. Conf. on Land Degradation. (Eds.: FAZ, A., ORTIZ, R. & GARCIA, G.) Cartagena. CD-ROM.

  Quantifying and mapping lowland excess water hazard , ().

 • PÁSZTOR, L., SZABÓ, J. & BAKACSI, ZS., 2002a. Compilation of a national 1:25,000 scale digital soil information system in Hungary. In: Proc. 17 th World Congress of Soil Science, Bangkok, 14-22, August, 2002. CD-ROM.

  , , .

  • Search Google Scholar
 • PÁSZTOR, L., SZABÓ, J. & BAKACSI, ZS., 2002b. GIS processing of large scale soil maps in Hungary. Agrokémia és Talajtan. 51. 273-282.

  'GIS processing of large scale soil maps in Hungary ' () 51 Agrokémia és Talajtan. : 273 -282.

  • Search Google Scholar
 • PÁLFAI I. et al., 2004. Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutató (KBM)és Csongrád megye ez alapján szerkesztett belvíz-veszélyeztetettségi térképe. In: II. Magyar Földrajzi Konferencia. (Szerk.: BARTON G. & DORMÁNY G.) Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. CD-ROM.

  Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutató (KBM)és Csongrád megye ez alapján szerkesztett belvíz-veszélyeztetettségi térképe , ().

  • Search Google Scholar
 • NÉMETH T. et al., 2000. Kis-és nagyméretarányú talajtani információk szerepe a Nemzeti Agrár-Környezetgazdálkodási Programban. Talajvédelem. VIII. (3-4) 53-60.

  'Kis-és nagyméretarányú talajtani információk szerepe a Nemzeti Agrár-Környezetgazdálkodási Programban ' () VIII Talajvédelem. : 53 -60.

  • Search Google Scholar
 • FARKAS, CS., RANDRIAMAMPIANINA, R. & MAJERCAK, J., 2005. Modelling impacts of different climate change scenarios on soil water regime of a Mollisol. Cer. Res. Com. 33. 185-188.

  'Modelling impacts of different climate change scenarios on soil water regime of a Mollisol ' () 33 Cer. Res. Com. : 185 -188.

  • Search Google Scholar
 • SZABÓ, J. & PÁSZTOR, L., 2003. Compilation of integrated GPS, and internet-based GIS applications for the support of farm level agricultural advisory systems. In: Proc. EFITA 2003 Conference: Information Technology for a Better Agri-food Sector, Environment and Rural Living. (Eds.: HARNOS, ZS., HERDON, M. & WIWCZAROSKI, T. B.) 369-374. University of Debrecen. Debrecen.

  , , .

  • Search Google Scholar
 • PÁSZTOR, L. et al., 1998. Land degradation mapping in Hungary. In: EUR 18050-PHARE Multi-Country Environment Programme MERA Project Proc. (Eds.: DALLEMAND, J. F. & PERDIGAO, V.) 43-54. European Commission.

  Land degradation mapping in Hungary , () 43 -54.

 • PÁSZTOR L. et al., 2001. 1:25 000-es méretarányú talajtani-földrajzi mintázat az ország egyes területein a Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszer alapján. In: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. (Szerk.: DORMÁNY G. et al.) Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi Tanszék. CD-ROM.

  1:25 000-es méretarányú talajtani-földrajzi mintázat az ország egyes területein a Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszer alapján , ().

  • Search Google Scholar
 • SZABÓ J. & PÁSZTOR L., 1994. Magyarország agroökológiai adatbázisa és annak környezetvédelmi felhasználási lehetőségei. In: Országos Környezetvédelmi Konferencia Kiadványa. 156-163. Siófok.

  Magyarország agroökológiai adatbázisa és annak környezetvédelmi felhasználási lehetőségei , () 156 -163.

  • Search Google Scholar
 • SZABÓ, J., PÁSZTOR, L., 2004. GIS-based refinement of the KDSIS spatial soil information system in the Bodrogköz region. In: Proc. 5 th Int. Conf. on Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territories, Michalovce. CD-ROM.

  , , .

  • Search Google Scholar
 • STEFANOVITS P. & SZÜCS L., 1961. Magyarország genetikus talajtérképe. OMMI. Budapest.

  Magyarország genetikus talajtérképe , ().

 • VÁRALLYAY GY., 2001. A talaj vízgazdálkodása és a környezet. Magyar Tudomány. 46. (7)799-815.

  'A talaj vízgazdálkodása és a környezet ' () 46 Magyar Tudomány. : 799 -815.

 • VÁRALLYAY, GY., 1989. Soil mapping in Hungary. Agrokémia és Talajtan. 38. 696-714.

  'Soil mapping in Hungary ' () 38 Agrokémia és Talajtan. : 696 -714.

 • VÁRALLYAY GY., 2002b. A talaj multifunkcionalitásának szerepe a jövő fenntartható mezőgazdaságában. In: A növenytermesztés szerepe a jövő multifunkcionális mezőgazdaságában. Ötven éves az Acta Agronomica Hungarica. Jubileumi tudományos ülés, 2002. XI. 19. Martonvásár. 13-25.

 • VÁRALLYAY, GY. & MOLNÁR, S., 1989. The agro-topographical map of Hungary (1:100,000 scale). In: Hungarian Cartographical Studies. Proc. 14 th World Conference of ICA-ACI, Budapest. 221-225.

  , , .

 • VÁRALLYAY, GY., 2002a. Soil survey and soil monitoring in Hungary. In: European Soil Bureau. Research Report No. 9. 139-149. ESB. Ispra.

 • SZABÓ J. et al., 2000. Kreybig Digitális Talajinformatikai Rendszer (Előzmények, térinformatikai megalapozás). Agrokémia és Talajtan. 49. 265-276.

  'Kreybig Digitális Talajinformatikai Rendszer (Előzmények, térinformatikai megalapozás) ' () 49 Agrokémia és Talajtan. : 265 -276.

  • Search Google Scholar
 • SZABÓ, J., 2002. Compilation of a watershed level, complex land information system for internet service. Agrokémia és Talajtan. 51. 283-292.

  'Compilation of a watershed level, complex land information system for internet service ' () 51 Agrokémia és Talajtan. : 283 -292.

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY. et al., 1979. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II. Agrokémia és Talajtan. 28. 363-384.

  'Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II ' () 28 Agrokémia és Talajtan. : 363 -384.

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY. et al., 1980. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II. Agrokémia és Talajtan. 29. 35-76.

  'Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II ' () 29 Agrokémia és Talajtan. : 35 -76.

  • Search Google Scholar
 • WEBSTER, R., 1997. Soil resources and their assessment. Phil. Trans. Royal Society. Lond. B. 352. 963-973.

  'Soil resources and their assessment ' () 352 Phil. Trans. Royal Society. Lond. B. : 963 -973.

  • Search Google Scholar
 • WÖSTEN, J. H. M. et al., 1998. Using Existing Soil Data to Derive Hydraulic Parameters for Simulation Models in Environmental Studies and in Land Use Planning. DLO Winand Staring Centre, Report No. 157. Wageningen.

  Using Existing Soil Data to Derive Hydraulic Parameters for Simulation Models in Environmental Studies and in Land Use Planning , ().

  • Search Google Scholar
 • ZHU, A. X. et al., 2001. Soil mapping using GIS, expert knowledge, and fuzzy logic. Soil Sci. Soc. Am. J. 65. 1463-1472.

  'Soil mapping using GIS, expert knowledge, and fuzzy logic ' () 65 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1463 -1472.

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY, GY. et al., 1994. SOTER (Soil and Terrain Digital Database) 1:500,000 and its application in Hungary. Agrokémia és Talajtan. 43. 87-108.

  'SOTER (Soil and Terrain Digital Database) 1:500,000 and its application in Hungary ' () 43 Agrokémia és Talajtan. : 87 -108.

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY, GY. et al., 2000. Soil vulnerability assessments in Hungary. In: Soil and Terrain Database, Land Degradation Status and Soil Vulnerability Assessment for Central and Eastern Europe. FAO Land and Water Digital Media Series 10. (Eds.: BATJES, N. H. & BRIDGES, E. M.) FAO. Rome. CD-ROM.

  Soil vulnerability assessments in Hungary , ().

 • WALTER, C., LAGACHERIE, P. & FOLLAIN, S., 2005. Integrating pedological knowledge into soil digital mapping. DSM 2004, Montpellier, 13-17 September, 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • SZABÓ J. et al., 2002. GPS és internet alapú térinformatikai alkalmazás a mezőgazdasági szaktanácsadás támogatására. Acta Agraria Kaposvariensis. 6. (3) 3-13.

  'GPS és internet alapú térinformatikai alkalmazás a mezőgazdasági szaktanácsadás támogatására ' () 6 Acta Agraria Kaposvariensis. : 3 -13.

  • Search Google Scholar
 • SZABÓ L., 2004. A GIS alkalmazása a növény és talajvédelemben. Előadás ESRI Magyarországi Felhasználói Konferencia, 2004. dec. 1.

  A GIS alkalmazása a növény és talajvédelemben , ().

 • SOIL SURVEY STAFF, 1993. Soil Survey Manual. Handbook No. 18. USDA. Washington, D.C.

 • ROSSITER, D. G., 2004. Digital soil resource inventories: status and prospects. Soil Use & Management. 20. (3) 296-301.

  'Digital soil resource inventories: status and prospects ' () 20 Soil Use & Management. : 296 -301.

  • Search Google Scholar
 • TAKÁCS P., TAMÁS J. & LÉNÁRD CS., 2004. Virtuális talajinformációs rendszerek kialakitása a Bihari-sík és a Tedej Rt. területén. Acta Agraria Debreceniensis. 13. http://www.date.hu/acta‐agraria/2004‐13/takacs.pdf

 • THWAITES, R., 1999. Soil maps - simple information tools or complex decision aids? Australian Association of Natural Resource Management. Vol. 2. No. 1. 4-15.

  'Soil maps - simple information tools or complex decision aids? ' () 2 Australian Association of Natural Resource Management. : 1 -15.

  • Search Google Scholar
 • BECKETT, P. H. T. & WEBSTER, R., 1971. Soil variability: a review. Soils and Fertilizers. 34. 1-15.

  'Soil variability: a review ' () 34 Soils and Fertilizers. : 1 -15.

 • BURROUGH, P. A., 2005. Steps in the Representation of Digital Soil Information: 1976-2004. DSM 2004, Montpellier, 13-17 September, 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • CEC, 2002. Towards a Thematic Strategy for Soil Protection. Brussels, COM(2002) 179 Final.

 • CEC, 2004. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Establishing An Infrastructure for Spatial Information in the Community. COM(2004) 516 Final.

 • DOBOS, E., MICHÉLI, E. & MONTANARELLA, L., 2005. The development of a soil organic matter content database using 1000 m resolution DEM and MODIS data for a pilot area of Hungary. DSM 2004 Montpellier 13-17 September 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • BAYLIS, K., RAUSSER, G. & SIMON, L., 2004. Agri-environmental Programs in the United States and European Union. In: Agricultural Policy Reform and the WTO: Where Are We Heading? (Eds.: ANANIA, G. et al.) Edward Elgar Publ. Cheltenham, U. K.

  Agri-environmental Programs in the United States and European Union , ().

 • DOBOS, E. et al., 2000. Use of combined digital elevation model and satellite radiometric data for regional soil mapping. Geoderma. 97. 367-391.

  'Use of combined digital elevation model and satellite radiometric data for regional soil mapping ' () 97 Geoderma. : 367 -391.

  • Search Google Scholar
 • DORKA D., 2004. Döntéstámogató talajinformációs rendszer kialakítása a mezőgazdaságban. Acta Agraria Debreceniensis. 13. http://www.date.hu/actaagraria/2004‐13/dorka.pdf

 • DUSART, J., 2005. Adapting soil mapping practices to the proposed INSPIRE guidelines. DSM 2004, Montpellier, 13-17 September, 2004. Elsevier. CD-ROM.

 • FAO, 1976. A Framework for Land Evaluation. FAO Soils Bulletin No. 32. Rome.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 2 2 2
Oct 2020 4 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 0 0 1
Feb 2021 0 0 0