Author:
György Várallyay Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences H-1022 Budapest, Herman Ottó út 15. Hungary

Search for other papers by György Várallyay in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A Kárpát-medence, benne Magyarország, különösen pedig a Magyar Alföld vízkészletei (lehulló csapadék, felszíni és felszín alatti vízkészletek) korlátozottak, s ebből a nem növekvő (sőt, esetleg csökkenő) készletből kell az egyre nagyobb, s egyre sokoldalúbbá váló társadalmi igényeket kielégíteni. Még nagyobb problémát jelent azonban, hogy a szűkös vízkészletek is igen nagy tér- és időbeni változékonyságot mutatnak.  Ilyen körülmények között gazdasági és környezeti szempontból egyaránt megkülönböztetett jelentősége van a talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak, elsősorban a talaj vízraktározó képességének. A szerző és munkatársai ezek jellemzésére alkottak kvantitatív határértékekkel jellemzett kategória-rendszert, szerkesztették meg a kategóriák 1:100 000 méretarányú térképét, s dolgoztak ki módszert azok részletes nagyméretarányú térképezésére.  Adataink alapján megállapítottuk, hogy Magyarország legnagyobb kapacitású potenciális természetes víztározója a talaj, amelybe optimális esetben az éves csapadék közel kétharmada beleférne! (teljes vízkapacitás, VKT » 50%);  ennek jelentős hányada tározódhatna a talajban (szabadföldi vízkapacitás, VKsz), mégpedig  - közel felében - a növény által felvehető formában (hasznosítható vízkészlet, DV). A potenciális tározó kapacitás nyújtotta lehetőség azonban csak viszonylag ritkán realizálódhat az alábbi okok miatt: - vízraktározó tér vízzel telítettsége („tele üveg effektus”); - beszivárgást megakadályozó fagyott réteg („befagyott üveg effektus”); - beszivárgást megakadályozó víz át nem eresztő, vagy igen kis vízvezető képességű réteg a talaj felszínén vagy felszín közelben („ledugaszolt üveg effektus”); - a talaj gyenge víztartó képessége („lyukas edény effektus”). A talaj ezek miatt gyakran okozza vagy fokozza a szeszélyes időjárás kedvezőtlen ökonómiai és ökológiai következményeit; eredményezi azt, hogy a lehulló csapadéknak gyakran csak szerény hányada jut el a növényig; járul hozzá a sajnos egyre gyakrabban jelentkező szélsőséges vízháztartási helyzetek (árvíz, belvíz, túlnedvesedés, ill. aszály) kialakulásához. 

 • BAUMGARDNER, A. & REICHEL, E., 1975. The World Water Balance. Elsevier. Amsterdam-Oxford-New York.

  The World Water Balance , ().

 • BIRKÁS M. & GYURICZA Cs. (szerk.), 2004. Talajhasználat-műveléshatás-talajnedvesség. Szent István Egyetem. Gödöllő.

  Talajhasználat-műveléshatás-talajnedvesség , ().

 • CSELÕEI L. & HARNOS Zs. (szerk.), 1994. Éghajlat, időjárás, aszály. I. MTA Aszálybizottság. Budapest.

  Éghajlat, időjárás, aszály.I , ().

 • CSETE L. & VÁRALLYAY Gv. (szerk.), 2004. Agroökológia (Agroökoszisztémák környezeti összefüggései és szabályozásának lehetőségei). AGRO-21 Füzetek. 37.

  Agroökológia (Agroökoszisztémák környezeti összefüggései és szabályozásának lehetőségei) , ().

  • Search Google Scholar
 • FODORN. & RAJKAI K., 2004. Talajfizikai tulajdonságok becslése és alkalmazásuk modellekben. Agrokémia és Talajtan. 53. 225-238.

  'Talajfizikai tulajdonságok becslése és alkalmazásuk modellekben ' () 53 Agrokémia és Talajtan. : 225 -238 .

  • Search Google Scholar
 • Magyarország Nemzeti Atlasza, 1989. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.

  Magyarország Nemzeti Atlasza , ().

 • PAGLIAI, M & JONES, R., 2002. Sustainable Land Management - Environmental Protection. A Soil Physical Approach. Advances in Geoecology. 35. Catena Verlag. Riskirchen.

  Sustainable Land Management - Environmental Protection , ().

 • PÁLFAI I. (szerk.), 2000. A víz szerepe és jelentősége az Alföldön. Nagyalföldi Alapítvány. Békéscsaba.

  A víz szerepe és jelentősége az Alföldön , ().

 • PALFAI I., 2005. Belvizek és aszályok Magyarországon (Hidrológiai tanulmányok). Közlekedési Dokum. Kft. Budapest.

  Belvizek és aszályok Magyarországon (Hidrológiai tanulmányok) , ().

 • LANG L, CSETE L. & HARNOS Zs., 1983. A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. Mezőgazdasagi Kiadó. Budapest.

  A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón , ().

 • PETRASOVITS I., 1982. Sík vidéki vízrendezés és -gazdálkodás. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

  Sík vidéki vízrendezés és -gazdálkodás , ().

 • RAJKAI K., 2004. A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban. MTA TAKJ. Budapest.

  A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban , ().

 • REVIERE, J. W. M. LA, 1989. Veszélyben a világ vízkészlete. Tudomány (Scientific American). 1989 nov. 36-43.

  Veszélyben a világ vízkészlete , () 36 -43 .

 • SOMLYODY L., 2002. A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.

  A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései , ().

 • STEFANOVITS P., 1963. Magyarország talajai. Mezőgazd. Kiadó. Budapest

  Magyarország talajai , ().

 • SZABOLCS I. & VÁRALLYAY GY., 1978. A talajok termékenységét gátló tényezők Magyarországon. Agrokémia és Talajtan. 27. 181-202.

  'A talajok termékenységét gátló tényezők Magyarországon ' () 27 Agrokémia és Talajtan. : 181 -202 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY., 2000. Talajfolyamatok szabälyozásának tudományos megalapozása. In: Székfoglalók, 1995-1998. 1-32. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.

  Talajfolyamatok szabälyozásának tudományos megalapozása , () 1 -32 .

 • VÁRALLYAY GY., 2002a. A talaj multifunkcionalitásának szerepe a jövö fenntartható mezőgazdaságában. Acta Agron. Suppl. (2002. XL 19-i Jub. Ülés), Martonvásár. 13-25.

  A talaj multifunkcionalitásának szerepe a jövö fenntartható mezőgazdaságában , () 13 -25 .

  • Search Google Scholar
 • TEPLÁN I. (szerk.), 2003. A Tisza és vízrendezése. I-II. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest.

  A Tisza és vízrendezése.I-II , ().

 • VÁRALLYAY GY., 2002c. A Tiszantúl talajainak kétarcú vízgazdálkodása és környezeti hatásai. JUTEKO 2002 Konferencia. Szarvas. CD-ROM.

  A Tiszantúl talajainak kétarcú vízgazdálkodása és környezeti hatásai , ().

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY., 2003a. Magyarország talajai. In: Növény-állat-élőlény. (Szerk.: LÁNG I., BEDŐ Z. & KEREKES S.) 297-315. Magyar Tudománytár 3. Kossuth Kiadó. Budapest.

  Magyarország talajai , () 297 -315 .

 • THYLL SZ., 1996. Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

  Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban , ().

 • VÁRALLYAY GY., 1988. Talaj, mint a biomassza-termelés aszályérzékenységének tényezője. Vízügyi Közlemények. 70. (3) 46-68.

  'Talaj, mint a biomassza-termelés aszályérzékenységének tényezője ' () 70 Vízügyi Közlemények. : 46 -68 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY, GY., 1989. Soil degradation processes and their control in Hungary. Land Degradation and Rehabilitation. 1. 171-188.

  'Soil degradation processes and their control in Hungary ' () 1 Land Degradation and Rehabilitation. : 171 -188 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY., 2003b. A mezőgazdasági vízgazdalkodás talajtani alapjai. Egyetemi jegyzet. FVM Vízgazd. Osztály. Budapest-Gödöllő.

  A mezőgazdasági vízgazdalkodás talajtani alapjai , ().

 • VÁRALLYAY GY., 2004a. Talaj, az agro-ökoszisztémak alap-eleme. AGRO-21 Füzetek. 37. 33-49.

  'Talaj, az agro-ökoszisztémak alap-eleme ' () 37 AGRO-21 Füzetek. : 33 -49 .

 • VÁRALLYAY GY. et al., 1980b. Magyarországi talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak kategóriarendszere és 1:100 000 méretarányú térképe. Agrokémia és Talajtan. 29. 77-112.

  'Magyarországi talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak kategóriarendszere és 1:100 000 méretarányú térképe ' () 29 Agrokémia és Talajtan. : 77 -112 .

  • Search Google Scholar
 • VARGA-HASZONITS Z., 2003. Az éghajlatváltozás mezőgazdasági hatásanak elemzése, éghajlati szcenáriók. AGRO-21 Füzetek. 31. 9-28.

  'Az éghajlatváltozás mezőgazdasági hatásanak elemzése, éghajlati szcenáriók ' () 31 AGRO-21 Füzetek. : 9 -28 .

  • Search Google Scholar
 • WITKOWSKA-WALCZAK, B., WALCZAK, R. & OSTROVSKI, J., 2003. Pore size distribution and amount of water available for plants in arable soils of Poland. International Agrophysics. 17. 217.

  'Pore size distribution and amount of water available for plants in arable soils of Poland ' () 17 International Agrophysics. : 217 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY., 2004b. A talaj vízgazdálkodásának agroökológiai vonatkozásai. AGRO-21 Füzetek. 37. 50-70.

  'A talaj vízgazdálkodásának agroökológiai vonatkozásai ' () 37 AGRO-21 Füzetek. : 50 -70 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY. et al., 1979. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe. I. Agrokémia és Talajtan. 28. 363-384.

  'Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe ' () 28 I. Agrokémia és Talajtan. : 363 -384 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY. et al., 1980a. Magyarország termöhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe. II. Agrokémia és Talajtan. 29. 35-76.

  'Magyarország termöhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe ' () 29 II. Agrokémia és Talajtan. : 35 -76 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY., 1999. A talaj vízgazdálkodása és a környezet. In: Talaj, növény és környezet kölcsönhatásai. (Szerk.: NAGY J. & NÉMETH T.) 95-119. DATE-TAKI. Debrecen.

  A talaj vízgazdálkodása és a környezet , () 95 -119 .

 • VÁRALLYAY GY., 2002b. A talajok környezeti érzékenységének értékelése. Agrártudomanyi Közlemények, Debreceni Egyetem. 9. 62-74.

  'A talajok környezeti érzékenységének értékelése ' () 9 Agrártudomanyi Közlemények, Debreceni Egyetem. : 62 -74 .

  • Search Google Scholar
 • VÁRALLYAY GY., 2001. A talaj vízgazdálkodása és a környezet. Magyar Tudomány. 46. (7) 799-815.

  'A talaj vízgazdálkodása és a környezet ' () 46 Magyar Tudomány. : 799 -815 .

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 23 4 2
Jan 2024 40 3 2
Feb 2024 21 1 1
Mar 2024 5 1 1
Apr 2024 8 1 2
May 2024 23 1 2
Jun 2024 0 0 0