View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI), , Budapest
 • | 2 Nitrogénművek Zrt., , Pétfürdő
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Tenyészedény-kísérletben savanyú homoktalajon (Nyírlugos) és savanyú agyagos vályogtalajon (Ragály) hat nyersfoszfát (algériai, floridai, é-karolinai, szenegáli, marokkói nyersfoszfát és hyperfoszfát) hatását vizsgáltuk a bokrosodáskori tavaszi árpa hajtástömegére, P-koncentrációjára és P-felvételére. Standard P-forrásként szuperfoszfátot alkalmaztunk. Külön kezelésben a szuperfoszfát mellett adagolt CaCO3 hatását is tanulmányoztuk.

A kísérlet átlagában az árpa hajtástömege csaknem kétszerese volt a kolloidban gazdag ragályi agyagos vályogtalajon (3,69 g•edény-1), mint a kolloidban szegény nyírlugosi homoktalajon (1,90 g•edény-1). P-felvétele viszont az agyagos vályogtalajon a kísérlet átlagában csak 25%-kal volt nagyobb (13,0 mg P•edény-1), mint a homoktalajon (10,4 mg P•edény-1). Ennek oka a ragályi talajhoz képest a nyírlugosi talajon nőtt árpahajtásnak a nyersfoszfátkezelésekben kapott átlagosan csaknem 0,1%-kal nagyobb, a szuperfoszfát- és a szuperfoszfát+CaCO3-kezelésben 0,2–0,3%-kal nagyobb P-koncentrációja volt.

A nyersfoszfátféleségek függvényében, mindkét talajon, a hatóanyag-azonosság elvén beállított 0–100–400–1600 mg összes P2O5•kg-1 adagok hatására eltérő Phatások jelentkeztek. A hozamtöbbletekben és P-felvételben megnyilvánuló P-hatás különbségek szoros összefüggést mutattak az egyes nyersfoszfátok P-oldékonyságában megnyilvánuló különbségekkel. Így mindkét talajon a kiváló természetes oldékonyságú algériai nyersfoszfátkezelés eredményezte a legnagyobb terméstöbbleteket és P-felvételt. Szintén hatékonynak bizonyult a hyperfoszfát, a marokkói és az é-karolinai nyersfoszfát. A másik végletet a kis fajlagos felülettel, alacsony Poldhatósággal, kis mésztartalommal rendelkező szenegáli, és részben a floridai nyersfoszfát jelentette. A nyersfoszfátok közötti különbségek jól jellemezhetők a relatív agronómiai hatékonysággal (RAE%) is, amikor a nyersfoszfát hatását egy vízoldható P-műtrágya – kísérletünkben szuperfoszfát (SSP) – hatásához víszonyítjuk. A két talaj, és az árpa hajtástömege, ill P-felvétele alapján számolt RAE% átlagában, a nyersfoszfátok relatív agronómiai hatékonyságának sorrendje megegyezik a nyersfoszfátok semleges ammónium-citrátban mért oldhatósági sorrendjével.

A nyersfoszfát oldhatósága és a bokrosodáskori tavaszi árpa hajtástömege, illetve P-felvétele közötti összefüggést vizsgálva mindkét talajon a leglazább összefüggést akkor kaptuk, ha a kijuttatott P-adagokat az összes-P-tartalom alapján adtuk meg, a legszorosabbat pedig akkor, amikor a nyersfoszfátok semleges ammóniumcitrát oldható P-frakciójával kijuttatott mennyiségeket vettük figyelembe. Ez, vala-mint a nyersfoszfátok relatív agronómiai hatékonysági sorrendje arra enged következtetni, hogy kísérletünkhöz hasonló körülmények között a semleges ammóniumcitrát a legjobb extrahálószer a vizsgált nyersfoszfátok közötti P-oldhatósági sor-rend megállapításához.

Az egyes nyersfoszfátok hatását külön-külön vizsgálva a tavaszi árpa Pfelvételére megállapítható, hogy a P-hatás különbségek szoros összefüggést mutattak az egyes nyersfoszfátok tulajdonságaiban (P-oldékonyság, fajlagos felület, CaCO3-tartalom) meglévő különbségekkel mindkét talajon.

A pot experiment was set up using acidic sandy soil from Nyírlugos and acidic clay loam soil from Ragály to investigate the effect of five types of rock phosphates (from Algeria, Florida, N. Carolina, Senegal and Morocco) and hyperphosphate on the shoot yield, P concentration and P uptake of spring barley at tillering. Superphosphate was used as the standard P source. The effect of applying CaCO3 in combination with super-phosphate was also examined in a separate treatment.

Averaged over the experiment, the shoot yield of barley was almost twice as high on the colloid-rich clay loam soil from Ragály (3.69 g•pot-1) as on the colloid-poor sandy soil from Nyírlugos (1.90 g•pot-1). The P uptake, however, was only 25% higher on average on the clay loam soil (13.0 mg P•pot-1) as on the sandy soil (10.4 mg P•pot-1). This could be attributed to the fact that on the Nyírlugos soil the P concentration of the barley shoots was almost 0.1% higher on average in the rock phosphate treatments and 0.2–0.3% higher in the superphosphate and superphosphate+CaCO3 treatments.

Diverse P effects were observed on both soils when total P2O5 rates of 0–100–400– 1600 mg•kg–1, adjusted on the principle of active agent equivalence, were applied using the different rock phosphate types. The differences between the P effects manifested as yield surpluses and P uptake exhibited a close correlation with differences in the P solubility of the different rock phosphates. On both soils the Algerian rock phosphate, which had excellent natural solubility, gave the greatest yield surpluses and P uptake on both soils. Hyperphosphate and the rock phosphates from Morocco and N. Carolina were also efficient. The other extreme was represented by the rock phosphates from Senegal and, to a certain extent, from Florida, which had low specific surface area, poor P solubility and low CaCO3 content. The differences between the rock phosphates can also be described in terms of relative agronomic efficiency (RAE%), when the effect of the rock phosphate is compared with that of a water-soluble P fertilizer, in the present case superphosphate (SSP). Averaged over the two soils and over RAE% values calculated in terms of barley shoot yield or P uptake, the ranking of the rock phosphates based on RAE was the same as that based on their solubility in neutral ammonium citrate.

When correlations were analysed between the solubility of rock phosphate and the shoot yield or P uptake of spring barley at tillering, the loosest correlations on both soils were observed when the P rates applied were given in terms of total P content and the closest when the quantities were expressed as the P fraction soluble in neutral ammonium citrate. Together with the ranking of the rock phosphates on the basis of relative agronomic efficiency, this suggests that under conditions similar to those of the present experiments the best extracting agent for determining the P solubility of rock phosphates is neutral ammonium citrate.

When the effects of the individual rock phosphates on the P uptake of spring barley were examined separately, the differences in P effects were found to exhibit a close correlation with differences in the various properties of the rock phosphates (P solubility, specific surface, CaCO3 content) on both soils.

 • Bergmann, W., 1992. Nutritional Disorders Of Plants: Development, Visual And Analytical Diagnosis. Gustav Fisher. Jena–Stuttgart–New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bésán J.-Né, 1992. Nyersfoszfát Bázisú Műtrágyák Szerepe A Gazdaságos Műtrágyázásban. Agrofórum 1992/1. különszám 4143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Braithwaite, A. C., Eaton, A. C. & Groom, P. S., 1990. Factors Affecting The Solubility Of Phosphate Rock Residues In 2% Citric Acid And 2% Formic Acid. Fert. Res. 23. 3742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caro, J. H. & Hill, W. L., 1956. Characteristics And Fertilizer Value Of Phosphate Rock From Different Fields. J. Agric. Food Chem. 4. 684687.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chien, S. H., 1993. Solubility Assessment For Fertilizer Containing Phosphate Rock. Fert. Res. 35. 9399.

 • Chien, S. H. & Hammond, L. L., 1978. A Comparison Of Various Laboratory Methods For Predicting The Agronomic Potential Of Phosphate Rocks For Direct Application. Soil Sci. Soc. Am. J. 42. 935939.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó P., 2003. Őszi Búza P-Hatásokat Befolyásoló Tényezők Vizsgálata Az 1960 És 2000 Között Publikált Hazai Szabadföldi Kísérletek Adatbázisán. Növénytermelés. 52. 679701.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó, P. et al., 2006. The Effect Of Phosphate Rocks On Spring Barley Shoot Yield In A Pot Trial. Agrokémia és Talajtan. 55. 193202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csillag J. et al., 2005. Nyersfoszfát-És Savkezelés Hatása A Talajoldat Toxikus Elem Koncentrációira Laboratóriumi Kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 54. 325340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csillag, J. et al., 2006a. Trace Metal Concentrations In The Liquid Phase Of Phosphate Rock-Treated Soils. Agrokémia és Talajtan. 55. 203212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csillag, J. et al., 2006b. Extraction And Analysis Of Soil Solution Of Phosphate Rock And Acid Treated Soil. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 37. 23392350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engelstad, O. P., Jugsujinda, A. & De Datta, S. K., 1974. Response By Flooded Rice To Phosphate Rocks Varying In Citrate Solubility. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 38. 524529.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Filep Gy., 1999. Talajtani Alapismeretek. Ii. Talajrendszertan És Alkalmazott Talajtan. Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara. Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hammond, L. L., Chien, S. H. & Mokwunye, A. U., 1986. Agronomic Value Of Unacidulated And Partially Acidulated Phosphate Rocks Indigenous To The Tropics. Adv. Agron. 40. 89140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khasawneh, F. E. & Doll, E. C., 1978. The Use Of Phosphate Rock For Direct Application. Adv. Agron. 30. 159206.

 • Krámer M., 1962. Adatok Az Északafrikai (Hyper) És Izráeli (Cyklon) Foszfátok Műtrágyahatásáról. I. Az Oldhatóság Laboratóriumi Vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 11. 345354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krámer M., 1963. Adatok Az Északafrikai (Hyper) És Izráeli (Cyklon) Foszfátok Műtrágyahatásáról. Ii. Szemcsefinomság És Fajlagos Felület Vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 12. 275283

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krámer M. & Lamberger I., 1965. Hazai Adatok A Nyersfoszfátok Érvényesüléséről. MTA Agrártud. Oszt. Közlem. 24. 119124.

 • Kucey, R. & Bole, J., 1984. Availability Of Phosphorus From 17 Rock Phosphates In Moderately And Weakly Acidic Soils As Determined By 32p Dilution, E Value, And Total P Uptake Methods. Soil Sci. 138. 180188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Léon, L. A., Fenster, W. E. & Hammond, L. L., 1986. Agronomic Potential Of Eleven Phosphate Rocks From Brazil, Colombia, Peru, And Venezuela. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 50. 798-802.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mackay, A. D., Syers, J. K. & Gregg, P. E. H., 1984. Ability Of Chemical Extraction Procedures To Assess The Agronomic Effectiveness Of Phosphate Rock Materials. N. Z. J. Agric. Res. 27. 219230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mártonffy T. & Pekáry K., 1978. Az Egyedi És Összetett Műtrágyák, Valamint A Hyperfoszfát Tápanyag-Hatásának Összehasonlítása Az Egységes Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek Keretében. Növénytermelés. 27. 247254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, T. et al., 2002. Long-Term Field Evaluation Of Phosphate Rock And Super-Phosphate Use Strategies In Acid Soils Of Hungary: Two Comparative Field Trials. Nutrient Cyclings in Agro-Ecosystems. 63. 8189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics A.-Né, Csathó P. & Németh T., 1997. Az Algériai Nyersfoszfát És A Szuperfoszfát Hatásának Vizsgálata. I. A Foszfortrágyák Összehasonlító Vizsgálata A Tavaszi Árpa Termésére És Foszfortrtalmára Tenyészedény-Kísérletben Különböző Talajokon. Agrokémia és Talajtan. 46. 289310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics E., Csathó P. & Radimszky L., 2004. Az Algériai Nyersfoszfát És A Szuperfoszfát Hatásának Vizsgálata. IV. A Talajtulajdonságok, A Foszforforma És Foszforadag Hatása A Vörös Here Mn-, Ni-, Al-Co-És Mo-Koncentrációjára Tenyészedénykísérletben. Agrokémia és Talajtan. 53. 125142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics E., Csathó P. & Radimszky L., 2005a. Az Algériai Nyersfoszfát És A Szuperfoszfát Hatásának Vizsgálata. V. A Talajtulajdonságok És A Foszfortrágyák Hatása A Tavaszi Árpa (Hordeum Vulgare) Cd-, Cr-, Co-, Ni-, Sr-, Mn-, Al-És Mokoncentrációjára Tenyészedény-Kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 54. 105120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics A.-Né et al., 2001. Az Algériai Nyersfoszfát És A Szuperfoszfát Hatásának Vizsgálata. II. A Foszfortrágyák Hatása A Vöröshere Termésére És Foszfortartalmára Tenyészedény-Kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 50. 247266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics A.-Né et al., 2003. Az Algériai Nyersfoszfát És A Szuperfoszfát Hatásának Vizsgálata. III. A Talajtulajdonságok, A Foszforforma És A Foszforadag Hatása A Vöröshere Cd-, Cr-És Sr-Koncentrációjára Tenyészedény-Kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 52. 363382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics E. et al., 2002. A Nyersfoszfát, Mint Közvetlen P-Trágya Alkalmazásának Feltételei És Agronómiai Hatása. Agrokémia és Talajtan. 51. 505535.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics, E. et al., 2005b. Influence Of Phosphate Fertilizer Sources And Soil Properties On Trace Element Concentrations Of Red Clover (Trifolium Pratense L.). Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36. 557570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics E. et al., 2005c. Nyersfoszfátok Agronómiai Hatékonyságának Vizsgálata Tenyészedény-Kísérletben. I. A Nyersfoszfátok Laboratóriumi Értékelése. Agrokémia és Talajtan. 54. 341358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics, E. et al., 2006a. Effect Of Five Phosphate Rocks On Red Clover (Trifolium Pratense L.) Yield In Pot Trial. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 37. 27132724.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics E. et al., 2006b. Nyersfoszfátok Agronómiai Hatékonyságának Vizsgálata Tenyészedény-Kísérletben. II. Összefüggések A Nyersfoszfát-Féleségek Oldékonysága, És A Vörös Here Termése, Valamint P-Felvétele Között. Agrokémia és Talajtan. 55. 415432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics, E. et al., 2006c. Effect Of Six Reactive Phosphate Rocks On Trace Element Concentration Of Red Clover (Trifolium Pratense L.) In Pot Trials. In: Proc. Int. Symp. On Trace Elements In The Food Chain. (Eds.: SZILÁGYI M. & SZENTMIHÁLYI K.) 345349. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics E. et al., 2007. Nyersfoszfátok Agronómiai Hatékonyságának Vizsgálata Tenyészedény-Kísérletben. III. A Talaj Könnyen Oldható P-Tartalmának Meghatározása Feo-És Hagyományos Módszerekkel. Agrokémia és Talajtan. 56. 107126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rajan, S. S. S., Watkinson, J. H. & Sinclair, A. G., 1996. Phosphate Rocks For Direct Application To Soils. Adv. Agron. 57. 77159.

 • Rajan, S. S. S. et al., 1992. Extractable Phosphorus To Predict Agronomic Effectiveness Of Ground And Unground Phosphate Rocks. Fert. Res. 32. 291302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarkadi J., 1960. Kísérletek Különféle Foszfátműtrágyákkal. Növénytermelés. 9. 159167.

 • Sik, K., 1964. Vergleichende Dauerversuche Mit Feingranulierten Rohphosphaten Auf Drei Bodentypen In Ungarn. Agrokémia és Talajtan. 13. Suppl. 139146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy., 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Takács, T. et al., 2006. Comparative Effects Of Rock Phosphates On Arbuscular Mycorrhizal Colonization Of Trifolium Pratense L. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 37. 27792790.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh, K. R. et al., 2006. Effect Of Five Phosphate Rocks On The Bio-Availability Of Phosphorus And Cadmium. Cereal Research Communications. 34. (1) 347350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watkinson, J. H., 1994. A Test For Phosphate Rock Reactivity In Which Solubility And Size Are Combined In A Dissolution Rate Function. Fert. Res. 39. 205215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zaharah, A. R. & Sharifuddin, H. A. H., 2002. Phosphorus Availability In Acid Tropical Soil Amended With Phosphate Rocks. In: Assessment Of Soil Phosphorus Status And Management Of Phosphatic Fertilisers To Optimise Crop Production. IAEA-TEDOC-1272. 294302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 1 2 1
Nov 2021 1 1 1
Dec 2021 0 1 1
Jan 2022 1 1 0
Feb 2022 0 0 0