Authors:
Máthéné Gáspár Gabriella MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest

Search for other papers by Máthéné Gáspár Gabriella in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Radimszky László MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest

Search for other papers by Radimszky László in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Győri Zoltán DE ATC MTK Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék, Debrecen és

Search for other papers by Győri Zoltán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hüvely Attila Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét

Search for other papers by Hüvely Attila in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Németh Tamás MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest

Search for other papers by Németh Tamás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az őszi káposztarepce (Brassica napus L. subsp. napus) nagy N- és S-igénye számos hazai és külföldi tanulmányból ismert. Ezért a repce okszerű tápanyagellátását célzó N-trágyázási tartamkísérlet vizsgálatait kiterjesztettük a S-tartalom, a N/S arány, s előzőeken túl a N-trágyázás növényi C-tartalomra gyakorolt hatásának, a C/N arány változásának jellemzésére.

A kísérletet Nagyhörcsökön mészlepedékes csernozjom talajon végeztük 2003– 2004-ben, egy N-trágyázási tartamkísérlet részeként. Az őszi N-adagok a kísérlet főparcelláin (jelölésük 1–4.): 0, 75, 150 és 225 kg N/ha, a tavasziak pedig a főparcellán kialakított alparcellákon (jelölésük 1–5.): 0, 50, 100, 150 és 200 kg N/ha voltak. Az egyes főparcellák NO3-N-tartalma a kísérlet kezdetekor a tartamkísérlet hatásaként már jelentősen különbözött. A főparcella hatásában így a talaj kezdeti NO3-N-tartalma és az őszi N-adag együttesen érvényesült, s határozta meg a tavaszi fejtrágya hatásosságát.

A maximális (2 t/ha) termést a talaj növekvő NO3-tartalmának megfelelően, egyre kisebb újabb műtrágyaadag kijuttatásával értük el. A N-adagok megbízhatóan csak az 1. és 2. főparcellán változtatták meg a termés mennyiségét, továbbá annak N-, S- és C-tartalmát.

Kísérletünk valamennyi mutatóra, a virágzáskori levél és a mag N- és Startalmára, a levél N/S arányára vonatkozóan kedvező S-ellátást jelzett. A levél átlagosan 0,97%-os és a mag 0,43%-os S-tartalma magasabb, a levél átlagosan 4,5-es N/S aránya pedig az ismert határértéknél jóval alacsonyabb volt.

Az eredmények alapján megállapítható volt, hogy a repce jó S-ellátását a mészlepedékes csernozjom talaj biztosította. Eredményeink megerősítették a N-trágyázás termés mennyiséget meghatározó szerepét, s jelezték adott ökológiai feltételek között a repcetermés további növekedésében a vízellátás fontosságát.

The high N and S requirements of canola (Brassica napus L. subsp. napus) have been widely reported. Long-term experiments on the N fertilization of canola were thus expanded to include the determination of S contents and N/S ratios, and to analyse the effect of N fertilization on plant C contents and changes in the C/N ratio.

The experiments were carried out on calcareous chernozem soil in Nagyhörcsök in 2003 and 2004, as part of a long-term N fertilization experiment. The N rates applied to main plots 1–4 in autumn were 0, 75, 150 and 225 kg N/ha, while those given to sub-plots 1–5 in spring were 0, 50, 100, 150 and 200 kg N/ha. At the start of the experiment the NO3-N contents of the main plots already differed substantially due to the effect of the long-term treatments. The effect of the main plots, which influenced the effectiveness of topdressing in spring, was thus a combination of the initial soil NO3-N content and the N rate applied in autumn. As the NO3 content of the soil increased, the additional fertilizer rate required to obtain maximum yield (2 t/ha) declined. The N rates only had a significant effect on the yield, and on the N, S and C contents of the yield in main plots 1 and 2.

Favourable S supplies were indicated by all the parameters studied in the experiment, including the N and S contents of the seeds and the N/S ratio of the leaves. The average 0.97% S content in the leaves and 0.43% in the seeds was higher than the accepted limit values, while the average 4.5 N/S ratio in the leaves was considerably lower.

It could be concluded from the results that the calcareous chernozem soil provides good S supplies for canola. The results confirmed the decisive role of N fertilization in the yield level and indicated the importance of the water supplies in achieving further increases in yield under the given ecological conditions.

 • Bailey, L. D., 1986. The Sulphur Status Of Eastern Canadian Prairie Soils: Sulphur Response And Requirements Of Alfalfa (Medicago Sativa L.), Rape (Brassica Napus L.) And Barley (Hordeum Vulgare L.) Can. J. Soc. Sci. 66. 209216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bloem, E. et al., 2004. Sulphur Supply And Infection With Pyrenopeziza Brassicae Influence L-Cysteine Desulphydrase Activity In Brassica Napus L. J. Experimental Botany. 55. 23052312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cecotti, S. P., 1996 Plant Nutrient Sulphur–A Review Of Nutrient Balance, Environmental Impact And Fertilizers. Fertil. Res. 43. 117125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fismes, J. et al., 2000. Influence Of Sulfur On Apparent N-Use Efficiency, Yield And Quality Of Oilseed Rape (Brassica Napus L.) Grown On A Calcareous Soil. European Journal of Agronomy. 12. 127141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győri Z. & Sípos P., 2004. Changes Of Quality Parameters Of Winter Wheat At Maturing. Int. Workshop, Modelling Quality Traits And Their Genetic Variability For Wheat. 18-21 July 2004, Clermon-Ferrand, France. (P2)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hocking, P. J., 1994. Dry Matter Production, Mineral Nutrient Concentration And Nutrient Distribution And Redistribution In Irrigated Spring Wheat. J. Plant Nutr. 17. 12891308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janzen, H. H. & Bettany, J. R., 1984. Sulfur Nutrition Of Rapeseed. I. Influence Of Fertilizer Nitrogen And Sulfur Rates. Soil Sci. Soc. Am. J. 48. 100107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakanen, E. & Erviö, R., 1971. A Comparison Of Eight Extractants For The Determination Of Plant Available Micronutrients In Soils. Acta Agr. Fenn. 123. 223232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lásztity B., 1991. Az NPK Tápanyagellátás Hatása Az Őszi Búza Kéntartalmának És Felhalmozásának Dinamikájára. Agrokémia és Talajtan. 40. 131139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I., 2002. A Repce (Brassica Napus L.) Tápláltsági Állapotának Megítélése Növényanalízissel. Agrokémia és Talajtan. 51. 395416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I. et al., 2001. A Repce (Brassica Napus L.) Műtrágyázása Vályog Csernozjom Talajon. I. Növénytermelés. 50. 559573.

 • Máthéné Gáspár G., Vetter J. & Szőcs Z., 2001. Amaránttörzsek Zöldhozama És Szárazságtűrése. Növénytermelés. 50. 431439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mcgrath, S. P. & Zhao, F. J., 1996. Sulphur Uptake, Yield Responses And The Interactions Between Nitrogen And Sulphur In Winter Oilseed Rape (Brassica Napus). J. Agr. Sci. 126. 5362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mengel, K., 1976. A Növények Táplálkozása És Anyagcseréje. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Németh T., 1987–1988. Az Őszi Káposztarepce Tápelemfelvétele És Trágyázása. Agrokémia és Talajtan. 36-37. 294312.

 • Németh T., 1988. A N-Ellátottság Szerepe Az Őszi Káposztarepce Termesztésében. Kandidátusi Értekezés. Budapest

 • Németh T. & Karamán J., 1986. A N-Trágyázás Hatása Az Őszi Káposztarepce Termésére És Tápelemtartalmára. Agrokémia és Talajtan. 35. 95104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pinkerton, A. et al., 1993. A Preliminary Assessment Of Plant Analysis For Diagnosis Of Sulphur Deficiency In Canola. In: 9th Australian Res. Assembly On Brassicas, Wagga Wagga, New South Wales, October 5-7, 1993. (Eds.: Wratten, N. & Mailer, R. J.) 2128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ragályi, P. & Kádár, I., 2006. Effect Of NPK Fertilisation On The Yield And Mineral Element Content Of An Established All-Grass. Agrokémia és Talajtan. 55. 155164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reuter, D. J. & Robinson, J. B. (Eds.), 1997. Plant Analysis. 2nd ed. Australian Soil And Plant Analysis Council Inc., CSIRO Publ. Collingwood, Australia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salbach, E., 1972. Über Die Schwefelbedarf Landwirtschaftlicher Nutzpflanzen. Land. Forsch. 27. (1) 224228.

 • Scherer, H. W., 2001. Sulphur In Crop Production. European Journal of Agronomy. 14. 81101.

 • Schnug, E. & Haneklaus, S., 1998. Diagnosis Of Sulphur Nutrition. In: Sulphur In Agroecosystems. (Ed.:SCHNUG E.) 138. Kluwer Academic Press. Dordrecht. The Netherlands.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spencer, K., Freney, J. R. & Jones, M. B., 1984. A Preliminary Testing Of Plant Analysis Procedures For The Assessment Of The Sulphur Status Of Oiseed Rape. Aust. J. Agric. Res. 35. 163175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sunarpi & Anderson J.W., 1997. Effect Of Nitrogen Nutrition On The Export Of Sulphur From Leaves In Soybean. Plant and Soil. 188. 177187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhao, F. et al., 1993. Influence Of Sulphur And Nitrogen On Seed Yield And Quality Of Low Glucosinolate Oilseed Rape (Brassica Napus L.). J. Sci. Food Agr. 63. 2937.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 72 1 0
Jan 2024 24 3 0
Feb 2024 43 1 0
Mar 2024 0 0 0
Apr 2024 2 0 0
May 2024 61 0 0
Jun 2024 0 0 0