View More View Less
  • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
  • 2 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, GIS Labor 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
  • 3 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
  • 4 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
  • 5 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Országos léptékű, térképi alapú információk felhasználásával ökotípusos földhasználatilehatárolásra alkalmazható módszertanfejlesztés történt az Országos Területrendezési Terv számára. A részletesebb szintű rendezési tervek kidolgozásához egyrészt az országossal konzisztensmódszertan alkalmazására, másrészt adekváttérbeli felbontású adatokra van szükség. Munkánkban Magyarország ökotípusos földhasználati vizsgálatának megyei szinten történő talajtani adatigényének kielégítésére vállalkoztunk. A térbeli felbontás megkívánta részletességű térbeli talajtani információkat a Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer szolgáltatta. Az országos szinten elvégzett vizsgálatok fonalát követve, elvégeztük Pest megye talajainak (i) agrár-alkalmassági elemzését, (ii) az erdészeti alkalmasságra vonatkozó résztényezők interpretációját, illetve (iii) a talaj környezeti érzékenységének országos szinten alkalmazott értelmezésének kibővítésével a fizikai és a kémiai degradáció szempontjából érzékeny, sérülékeny területek lehatárolását.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 1 0 0
Mar 2021 4 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 0 0