View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adriano , D. C., 1986. Trace Elements in the Terrestrial Environment. Springer. New York– Berlin.

 • Bakonyi , G., Nagy , P. & Kádár , I., 2003. Long-term effects of heavy metals and microelements on nematode assemblage. Toxicology Letters. 140–141. 391–401.

 • Bergmann , W., 1992. Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fischer Verlag. Jena–Stuttgart–New York.

 • Eikmann , Th . & Kloke , A., 1993. Nutzungsmöglichkeiten und Sanierung belasteter Böden. 2. Überarbeitete und erweiterte Auflage. VDLUFA Schriftenreihe 34. 1–27. Darmstadt.

 • Fekete A., 1989. Hazai talajok nem esszenciális (toxikus) mikroelem-tartalma. Agrokémia és Talajtan. 38. 174–176.

 • Hajas J. & Rázsó I., 1966. Mezőgazdaság számokban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Hinsenveld , M., 1991. Dutch ABC-reference list for soil and groundwater contamination (4th rev. ver. of the Guidelines Soil Remediation). In: Innovative Techniques for Treatment of Contaminated Soils and Sediments. 85–90. University of Cincinnati. USA.

 • Kabata -Pendias , A. & Adriano , D. C., 1995. Trace metals. Chapter 4. In: Soil Amendments and Environmental Quality. (Ed.: Rechcigl , J. E.) 139–167. Lewis Publishers. Boca Raton– New York–London–Tokyo.

 • Kádár I., 1991. A talajok és növények nehézfémtartalmának vizsgálata. KTM–MTA TAKI. Bp.

 • Kádár I., 1995. A talaj–növény–állat–ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. KTM–MTA TAKI. Budapest.

 • Kádár I., 1998. A szennyezett talajok vizsgálatáról. Kármentesítési Kézikönyv 2. KöM. Bp.

 • Kádár I., 2007. A talajszennyezés megítélése kutatói szemmel. Agrokémia és Talajtan. 56. 391–408.

 • Kádár I., 2008a. A talajszennyezés megítélése kutatói szemmel. 2. Agrokémia és Talajtan. 57. 177–190.

 • Kádár I., 2008b. A talajszennyezés megítélése kutatói szemmel. 3. Agrokémia és Talajtan. 57. 333–346.

 • Kádár I. et al., 2001. Mikroelem-terhelés hatása a borsóra karbonátos csernozjom talajon. II. Elemfelvétel, minőség és gyökérszimbiózis. Agrokémia és Talajtan. 50. 83–101.

 • Kloke , A., 1988. Das Drei-Bereiche-System für die Beurteilung von Böden mit Schadstoff-belastung. VDLUFA Schriftenreihe 28/2. Kongressband 1117–1127. VDLUFA-Verlag. Darmstadt.

 • Macnicol , R. D. & Beckett , P. H. T., 1985. Critical tissue concentrations of potentially toxic elements. Plant and Soil. 85. 107–129.

 • Marth P., 1990. Talajvizsgálati oldószerek összehasonlító vizsgálata. Szakmérnöki diplomadolgozat. Kézirat. GATE Mezőgazdasági Kara. Gödöllő.

 • Odor L., Horváth I. & Fügedi U., 1995. Magyarország geokémiai térképsorozata és a regionális környezeti terhelés. MÁFI Geokémiai Osztály. Budapest.

 • Patócs , I., 1990. Occurrence of heavy metals and toxic elements in the soils of Hungary. In: Proc. 4th Intern. Symp. on Trace Elements. (Ed.: Pais , I.). 19–30. KÉE. Budapest.

 • Sillanpää , M., 1982. Micronutrients and the Nutrient Status of Soils. A Global Study. FAO Soils Bulletin No. 48. FAO. Rome.

 • Sillanpää , M. & Jansson , H., 1992. Status of Cadmium, Lead, Cobalt and Selenium in Soils and Plants of Thirty Countries. FAO Soils Bulletin No. 65. FAO. Rome.

 • Somogyi Z. et al., 2004. Mikroelem-terhelés hatása a közönséges tekervényféregre (Enhytraeus albidus). Agrokémia és Talajtan. 53. 155–164.

 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy. , 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Visser , W. J. F., 1993. Contaminated Land Policies in Some Industrialized Countries. Technical Soil Protection Committee. The Hague. The Netherlands.

 • 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együttes rendelete a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről. Magyar Közlöny. 2000/53. sz. 3156–3167.

 • Vw.V. 1993. Dritte Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums zum Bodenschutzgesetz über die Ermittlung und Einstufung von Gehalten anorganischer Schadstoffe im Boden. 3. VwV zum Bdschgesetz. Baden–Württemberg. 8205.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 0 2
Jul 2020 1 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 3 0 0
Nov 2020 2 0 0
Dec 2020 0 0 0