View More View Less
 • 1 Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Talajtani és Vízgazdálkodási Tanszék 9200 Mosonmagyaróvár Pozsonyi út 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A Szigetköz és a Mosoni-síkság eltemetett humuszos réteg folttérképének újabb pontosított változatát készítettük el 3 m mélységig terjedő fúrások segítségével. A jellemzőnek ítélt szelvények eltemetett humuszos rétegei mintáiból a radiokarbon kor vizsgálatokat az MTA ATOMKI Környezetanalitikai Laboratóriuma végezte. Több mint 2000 szelvény vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a szelvények kb. 25%-ában található eltemetett humuszos réteg, amelyeknek kevesebb, mint 20%-a van a felszín közelében. Azok a szelvények, amelyekben egynél több eltemetett humuszos réteget találunk a Dunaremetétől Lébényen át Győrzámolyig vezető félkör mentén helyezkednek el, délre eltávolodva a Mosoni-Duna jelenlegi vonalától. Ebben a sávban a talajképződést biztosító nyugalmi szakaszok után periodikusan visszatérő elöntések történtek. A félkör által határolt területen belül ilyen ciklikusság hatása nem volt megfigyelhető. A Duna és a Mosoni-Duna közelében az eltemetett humuszos rétegek kora 1–2 ezer év, távolabb a legrégebbi mért radiokarbon kor 4 ezer év körül volt. Ez közel azonos a Győr-tatai teraszvidéken egy lejtőhordalék talaj mélyen eltemetett humuszos rétegében mért korral. A Szigetközben a több eltemetett humuszos réteget tartalmazó zónában a periodikus nagy hordalékszállítási ciklusok 500–1000 évente ismétlődtek. A terület déli részén, Lébény környékén a viszonylag vékony, de ciklikusan megjelenő hordalékszállítások a korábbi 7–10 ezer éves hansági tőzegre rakódtak le. A vizsgálati adatok segíthetnek a terület földtani és emberi településtörténeti kutatásában is.

 • Bulla B., 1962. Magyarország természeti földrajza. Tankönyvkiadó. Budapest.

 • Duffy , C. C., Mc Callister , D. L. & Renken , R. R., 1997. Carbon tetrachloride retention by modern and buried soil A horizons. J. Environm. Quality. 26. 1123–1127.

 • Göcsei I., 1979. A Szigetköz természetföldrajza. Földrajzi Tanulmányok. 16. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Izsó I. (szerk.), 1986. Táblázatok a termőföld értékeléséhez. MÉM Földügyi és Térképészeti Hivatal. Budapest.

 • Miklay F. & Molnár L., 1968. A Mosoni-síkság talajviszonyai. Agrokémia és Talajtan. 17. 495–506.

 • Molnár , M. et al., 2004. Dating of total soil organic matter used in Kurgan studies. Radiocarbon. 46. (1) 413–419.

 • MTA TAKI, 1986. A Gabcsikovo–Nagymarosi Vízlépcsőrendszer várható talajtani hatásai. Kézirat. MTA TAKI. Budapest.

 • Stefanovits P., 1943. Magyarázatok Magyarország Geológiai és Talajismereti Térképéhez. Bős, 1:25 000 Nr. 4859/1. 1–58. Magyar Királyi Földtani Intézet kiadása. Budapest.

 • Stefanovits P. & Góczán L., 1962. A Kisalföld magyarországi részének talajföldrajzi viszonyai. Földrajzi Közlemények. 10. 195–208.

 • Szabolcs I. (szerk.), 1966. A genetikus üzemi térképezés módszerkönyve. OMMI. Budapest.

 • Szűcs , M. & Szűcs , L., 2004. Buried humus layers in the Szigetköz region of Hungary. XXIInd Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno, 30 August–2 September, 2004. CD ROM.

 • Szűcs M. & Szűcs M.- , 2006. Eltemetett humuszos talajrétegek előfordulása a Szigetközben és környékén. Agrokémia és Talajtan. 55. 315–328.

 • id . Várallyay Gy. , 1942. Magyarázatok Magyarország Geológiai és Talajismereti Térképéhez. Moson, 1:25 000 Nr. 4858/4. 1–58. Magyar Királyi Földtani Intézet kiadása. Budapest.

 • Várallyay Gy. , 1992. A Szigetköz és környékének talajviszonyai különös tekintettel azok vízgazdálkodására. Acta Ovariensis. 34. (1.) 65–73.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 1 0 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 1