Authors:
Péter SiposMTA Geokémiai Kutatóintézet 1112 Budapest Budaörsi út 45.

Search for other papers by Péter Sipos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tibor NémethMTA Geokémiai Kutatóintézet 1112 Budapest Budaörsi út 45.

Search for other papers by Tibor Németh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Zoltán MayMTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest

Search for other papers by Zoltán May in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A vas- és mangán-oxidok fontos szerepet töltenek be a kémiai elemek talajbeli migrációjában, és amennyiben nem reliktum sajátságok, jellemezőik jól tükrözik a befogadó talaj képződésének körülményeit. Jelen tanulmányban egy Ipoly-menti rétitalaj-szelvényben található vaskiválásokat jellemeztük mikroszkópos szöveti, szelektív kémiai kioldásos, valamint röntgen-pordiffrakciós ásványtani vizsgálatokkal. A 20 és 180 cm-es mélységközben megjelenő különféle vaskiválások a legfelső rétegekben elsősorban vörösbarna bevonatokat és laza aggregátumokat alkotnak. 60 és 90 cm között azonban már a geodaszerű borsók és a konkréciók uralkodnak, továbbá itt jelennek meg az amfibol utáni pszeudomorfózák is. A kiválások mérete és gyakorisága is itt a legnagyobb, jelezve a hidromorf hatás maximumát. A különféle vaskiválások 120 cm alatt zömmel gravitációs mozgással vagy bemosódással vannak jelen. Mind a ditionitos, mind pedig az oxalátos kioldással a legfelső rétegből mobilizálódott a legtöbb vas (1,56% Fed és 1,70% Feo) és ezek mennyisége a mélységgel csökken. Az oxalátos és ditionitos Fe- és Mn-tartalom aránya 1 körül van minden vizsgált mintában. Ez az amorf vasfázisok (és mangánfázisok) uralkodó arányára és a jelentős hidromorf hatásra utal a vaskiválásokban. A szelektív kioldásokkal kinyerhető Fe- és Mn-tartalom nem követi a teljes Fe- és Mn-tartalom változásait. A legfelső vizsgált rétegben a teljes vastartalom kb. 30%-a, míg a mangán 90%-a oldható ki minkét módszerrel, és ez az arány a mélységgel csökken. A nedves szitálással szeparált vaskiválások röntgendiffrakciós vizsgálata szerint kristályos vas- és mangánfázisokra jellemző csúcs nem jelenik meg a felvételeken. A felvételek mintázata vas és amorf anyag jelenlétére utal. A vizsgált vasborsókban megjelenő további ásványok megegyeznek a talajt alkotó fázisokkal. Szembetűnő azonban, hogy a jobban fejlett vaskiválások kevesebb és rendezetlenebb szerkezetű agyagásványt tartalmaznak, mint a laza aggregátumok. A vasborsókkal ellentétben az amfibol utáni pszeudomorfózákban egyértelműen kimutatható a goethit, mint vasfázis. Jellemző azonban, hogy ez a fázis is rendezetlen szerkezetű, amely utalhat arra, hogy ferrihidritből képződött. Vizsgálataink alapján a vasas kiválásokat felépítő fázisok röntgenamorf szerkezetűek, rövid távon rendezett ferrihidrit (valamint vernadit) ásványok lehetnek. A kiválások legfejlettebb formája az izometrikus alakú, koncentrikus szerkezetű konkréció. Ennek képződése együtt jár a benne található agyagásványok degradálódásával (és esetleg a kalcit eltűnésével is) szoros összefüggésben a nedvesedési–kiszáradási ciklusokkal. A vaskiválások anyagát szolgáltató fázis a teljesen átalakult amfibol lehetett, amely a legjobban fejlett kiválásokkal egyazon mélységben jelenik meg. A vasforrás közelsége is hozzájárulhatott a kiválások szöveti-morfológiai fejlettségéhez.

 • Adams , W. A. & Kassim , J. K., 1984. Iron oxyhydroxides in soils developed from lower Paleozoic sedimentary rocks in mid Wales and implications for some pedogenetic processes. J. Soil Sci. 35. 117–126.

 • Brewer , R., Sleeman , J. R. & Foster , R. C. 1983. The fabric of Australian Soils. In: Soils: An Australian Viewpoint. 439–476. CSIRO–Acad. Press. London.

 • Blume , H. P. & Schwertmann , U., 1969. Genetic evaluation of profile distribution of aluminium, iron and manganese oxides. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 33. 438–444.

 • Burns , R. G. & Burns , V. M., 1975. Mechanism for nucleation and growth of manganese nodules. Nature. 255. 130–131.

 • Burt , R., 2004. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No. 42. Version 4.0. USDA Natural Resource Conservation Service. Washington, D. C.

 • Chukhrov , F. V. & Gorschkov , A. I., 1981. Iron and manganese oxide minerals in soils. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Science. 72. 195–200.

 • Gallahar , R. N., Perkins , H. F. & Radcliffe , D., 1972. Impregnating soil concre-tions for electron microprobe analysis. Soil Sci. Soc. Am. J. 36 . 181–183.

 • Gasparatos , D., Haidouti , C. & Tarenidis , D., 2004. Characterization of iron oxides in Fe-rich concretions from an imperfectly drained Greek soil: a study by selective dissolution techniques and X-ray diffraction. Arch. Agron. Soil Sci. 50. 485–493.

 • Gerei L. & Máté F., 1957. Vas- és mangántartalmú kiválások néhány hazai talajban. Agrokémia és Talajtan. 6. 43–50.

 • Gerei L., Máté F. & Benedek J., 1960. A talajban végbemenő vaskonkréció képződés vizsgálata modellkísérletekben Fe 59 izotóppal. Agrokémia és Talajtan. 9. 491–494.

 • Huang , P. M., 1989. Feldspars, olivines, pyroxenes and amphiboles. In: Minerals in Soil Environments. (Eds.: Dixon , J. B. & Weed , S. B.) 975–1050. SSSA Book Series No. 1. Soil Science Society of America. Madison.

 • Kapoor , B. S., Rózsavölgyi J. & Rédly L.- , 1986. Szikes és réti talajok fizikai-kémiai tulajdonságainak és ásványtani összetételének vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 35. 317–340.

 • Kettler , T. A., Doran , J. W. & Gilbert , T. L., 2001. Simplified method for soil particle-size determination to accompany soil-quality analyses. Soil Sci. Soc. Am. J. 65. 849–852.

 • Kodama , H. & Schnitzer , M., 1977. Effect of fulvic acid on the crystallization of Fe(III) oxides. Geoderma. 19. 279–291.

 • Kovalev , I. V. & Sarychev , I. V., 2007. Iron in hydromorphic grey forest soils. Moscow University Soil Science Bulletin. 63. 82–89.

 • Leigh , D. S., 1996. Soil chronosequence of the Brasstown-creek, Blue Ridge Mountains, USA. Catena. 26. 99–114.

 • McKenzie , R. M., 1989. Manganese oxides and hydroxides. In: Minerals in Soil Environments. (Eds.: Dixon , J. B. & Weed , S. B.) 439–465. SSSA Book Series No. 1. Soil Science Society of America. Madison.

 • Mehra , O. P. & Jackson , M. L., 1960. Iron oxide removal from soils and clay by dithionite-citrate system buffered with sodium bicarbonate. Clays and Clay Minerals. 7. 317–327.

 • MSz 21470/2–81, 1982. Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajminta előkészítése, nedvességtartalom, elektromos vezetés és pH meghatározása. Magyar Szabványügyi Hivatal. Budapest.

 • Németh , T., 2008. Lead and copper adsorbed montmorillonites in wetting and drying cycles. In: Resumen de Comunicaciones. XXVIII Reunión de la Sociedad Espanola de Mineralogia (16–19 Sept. 2008, Zaragoza, Spain), Macla 9. 173–174.

 • Phillippe , W. R. et al., 1972. Distribution of concretions from selected soils of the inner bluegrass region of Kentucky. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 36. 171–173.

 • Richardson , J. L. & Hole , F. D., 1979. Mottling and iron distribution in a Glossboralf-Haplaquoll hydrosequence on a glacial moraine in Southwestern Wisconsin. Soil Sci. Soc. Am. J. 43 . 552–558.

 • Rózsavölgyi J. & Stefanovits P., 1960. Barna erdőtalajok vékonycsiszolatainak vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 3. 365–380.

 • Schwertmann , U., 1959. Die fraktionierte Extraktion der freie Eisenoxide in Böden, ihre mineralogische Fromen und ihre Entstehungsweise. Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde. 84. 194–204.

 • Schwertmann , U. & Fanning , D. S., 1976. Iron-manganese concretions in hydro-sequences of soil in loess in Bavaria. Soil Sci. Soc. Am. J. 40 . 731–738.

 • Scwertmann , U. & Murad , E., 1983. Effect of pH on the formation of goethite and hematite from ferrihydrite. Clays and Clay Minerals. 31 . 277–284.

 • Siever , R. & Woodford , N., 1979. Dissolution kinetics and weathering of mafic minerals. Geochimica et Cosmochimica Acta. 43. 717–724.

 • Simonson , G. H. & Boresma , L., 1972. Soil morphology and water table regulations. II. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 36. 649–653.

 • Szalai Z., 2008a. A kémhatás és redox viszonyok térbeli és időbeli dinamikájának hatása a felvehető nyomelem tartalomra vízhatású élőhelyeken. In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia előadásai, I. kötet. (Szerk.: Orosz Z. et al.) 367–371. Debrecen.

 • Szalai , Z., 2008b. Spatial and temporal pattern of soil pH and Eh and their impact on solute iron content in a wetland (Transdanubia, Hungary). AGD Landscape and Environment. 2. 34–45.

 • Szendrei G., 1996. Hazai talajtípusok mikromorfológiája. Agrokémia és Talajtan. 45. 260–266.

 • Szendrei G., 2001. Hazai talajtípusok mikromorfológiája. Szerzői kiadás. Budapest.

 • Thompson , A. et al., 2006. Iron-oxide crystallinity increases during soil redox oscillations. Geochimica et Cosmochimica Acta. 70. 1710–1727.

 • Tucker , R. J., Drees , L. R. & Wilding , L. P., 1994. Signs old and new: active and inactive redoximorphic features and seasonal wetness in two Alfisols of the gulf coast region of Texas, USA. In: Soil Micromorphology: Studies in Management and Genesis. (Eds.:Ringrose -Voase , A. & Humphreys , G.) 149–159. Elsevier. Amsterdam.

 • Veneman , P. L. M., Vepraskas , M. J. & Bouma , J., 1976. The physical significance of soil mottling in a Wisconsin toposequence. Geoderma. 15.  103–118.

 • White , A. F. & Yee , A., 1985. Aqueous oxidation–reduction kinetics associated with coupled electron-cation transfer from iron-containing silicates at 25 degrees C. Geochimica et Cosmochimica Acta. 49. 1263–1275.

 • Zentay T. & Rischák G., 1983. A Duna–Tisza közi homoktalajok és fekvő kőzeteinek talajásványtani és kémiai vizsgálata II. Ásványtani és kémiai vizsgálatok. Agrokémia és Talajtan. 32 . 193–205.

 • Zhang , L. et al., 2008. Microbial DNA extraction and analyses of soil iron–manganese nodules. Soil Biology and Biochemistry. 40. 1364–1369.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 3 1 2
Jul 2022 1 0 0
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 2 0 0
Oct 2022 4 0 0
Nov 2022 0 0 0
Dec 2022 0 0 0