View More View Less
 • 1 Pannon Egyetem, Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet, Herbológiai és Növényvédőszer Kémiai Osztály 8136 Keszthely Deák F. u. 16.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Tenyészedényes kísérletben vizsgáltuk a borsó és négy gyomnövénye tápanya- gokért folytatott kompetícióját. Az additív kísérleti módszert alkalmaztuk, mely során a kultúrnövény sűrűsége állandó, a gyomnövényeké változó. Mindegyik tenyészedényben 6 db korai érésű „Karlos” fajtájú borsónövényt neveltünk. A kísérletben szereplő gyomnövények a következők voltak: vadrepce ( Sinapis arvensis L.), szőrös disznóparéj ( Amaranthus retroflexus L.), fehér libatop ( Chenopodium album L.) és a kakaslábfű ( Echinochloa crus-galli L.P.B.). A gyomnövények versengését háromféle egyedszám mellett vizsgáltuk: 5, 10, ill. 15 db növény/tenyészedény. Kontrollként gyommentes, csak borsót tartalmazó edényeket használtunk. A növényeket 1,9 kg légszáraz talajt tartalmazó tenyészedényekben neveltük 4 ismétlésben, 13 kezeléssel, így összesen 52 tenyészedényünk volt. A keszthelyi Ramann-féle vályogos barna erdőtalaj a főbb tápelemekkel kielégítően ellátottnak minősült. A növényeket, a csírázást követő 6 hétig neveltük. A lebontást követően mértük a borsó és a gyomnövények friss, majd száraz hajtástömegét. A szárított növénymintákból tömény kénsavas feltárást követően határoztuk meg a nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmat. A borsó tápanyagtartalmát a különböző gyomfajok és azok egyedszáma eltérő módon befolyásolták (2. táblázat). A gyomfajok növekedési üteme nem volt egységes, a S. arvensis fejlődött a leggyorsabban, a kísérlet végére a tenyészedény jelentős részét borította. Jól fejlődött az E. crus-galli is. Gyenge növekedést tapasztaltunk A. retroflexus és C. album növényeknél, ami befolyásolta biomassza produkcióikat. Ebből következik, hogy tápanyagfelvételük és kompetíciós képességük meglehetősen szerény volt. A gyomnövények intenzív tápelemfelvételük révén többnyire csökkentették a kultúrnövény tápanyagtartalmát. A S. arvensis akadályozta a legerősebben a kultúrnövény intenzív tápanyagfelvételét. A vadrepce P- és K-tartalmát nem befolyásolta az egyedsűrűsége. Az A. retroflexus N-, P- és K-tartalma az egyedsűrűség növelésével csökkent, tehát erős intraspecifikus kompetíciót tapasztaltunk.

 • Alkämper , J. 1976. Influences of weed infestation on effect of fertilizer dressings. Pflanzenschutz – Nachrichten. 29. 191–235.

 • Andreasen , C., Litz , A. S. & Streibig , J. C. 2006. Growth response of six weed species and spring barley (Hordeum vulgare) to increasing levels of nitrogen and phosphorus. Weed Research. 46. 503–512.

 • Debreczeni B.- , 1994. A tápanyagellátás hatása főbb szántóföldi növények ásványi elem tartalmára és fajlagos tápelem igényére. In: Debreczeni B. & Debreczeni B.- : Trágyázási kutatások. 40–59. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Dhima , K. & Eleftherohorinos , I., 2005. Wild mustard (Sinapis arvensis L.) competition with three winter cereals as affected by nitrogen supply. J. Agron. and Crop Sci. 191. 241–248.

 • Kádár I., Fekete S. & Radics S., 2003. A műtrágyázás hatása a borsó (Pisum sativum L.) termésére és minőségére. Növénytermelés. 52. 229–242.

 • Kazinczi G. et al., 2007. A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) és a kultúrnövények közötti versengés szabadföldi additív kísérletekben. Magyar Gyomkutatás és Technológia. 8. (1) 41–47.

 • Lehoczky É., 2002. Az Echinochloa crus-galli (L.) P.B. és a kukorica korai kom-petíciójának hatása. II. A növények tápanyagfelvétele. Magyar Gyomkutatás és Technológia. 3. (2) 21–29.

 • Lozanovsky , R. & Jekics , M., 1969. Competition between weeds and maize and effect of herbicides and cultivation on the elimination of that competition. Godesen Zb. Zebjodsum, Fak. Univ. Skopje, Zemjog. 21. 27–35.

 • Nádasyné , I. E., 2002. Effect of nitrogen nutrition on nitrate dynamics of green pea. Acta Biologica Szegediensis. 46. (3–4) 205–206.

 • Németh , T., 2006. Nitrogen in the soil–plant system, nitrogen balances. Cereal Research Communications. 34. (1) 61–66.

 • Pozsgai , J., 1988. A gyomnövények versengése (kompetíció). In: Szántóföldi gyomnövények és biológiájuk. (Szerk.: Hunyadi K.) 356–380. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

 • Radics L., Alkämper J. & Westpal A., 1985. Nitrogén-tápanyag kompetíció vizsgálatok tavaszi árpa és Avena fatua L ., ill. Sinapis arvensis L . , valamint a kukorica és Echinocloa crus-galli L.P.B., ill. Amaranthus retroflexus L. között, a gyomirtást megelőző időszakban. Növénytermelés. 34. 399–408.

 • Staniforth , D. W., 1961. Responses of corn hybrids to yellow foxtail competition. Weeds. 9. (1) 132–136.

 • van Heemst , H. D., 1985. The influence of weed competition on crop yield. Agricultural Systems. 18. 81–93.

 • Varga P., Béres I. & Reisinger P., 2000. A kukorica és főbb gyomnövényei közötti kompetíció szabadföldi kísérletben. Acta Agron. Ovariensis. 42. (1) 101–114.

 • Wall , D. A. & Townleysmith , L., 1996. Wild mustard (Sinapis arvensis) response to field pea (Pisum sativum) cultivar and seeding rate. Canadian J. Plant Sci. 76. 907–914.

 • Wall , D. A., Friesen , G. H. & Bhati , T. K., 1991. Wild mustard interference in traditional and semi-leafless field peas. Canadian J. Plant Sci. 71. 473–480.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 2 0 1
Oct 2021 3 0 0
Nov 2021 2 0 0
Dec 2021 0 0 0