View More View Less
 • 1 Pannon Egyetem, Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet, Herbológiai és Növényvédőszer Kémiai Osztály 8136 Keszthely Deák F. u. 16.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Tenyészedényes kísérletben vizsgáltuk a borsó és négy gyomnövénye tápanya- gokért folytatott kompetícióját. Az additív kísérleti módszert alkalmaztuk, mely során a kultúrnövény sűrűsége állandó, a gyomnövényeké változó. Mindegyik tenyészedényben 6 db korai érésű „Karlos” fajtájú borsónövényt neveltünk. A kísérletben szereplő gyomnövények a következők voltak: vadrepce ( Sinapis arvensis L.), szőrös disznóparéj ( Amaranthus retroflexus L.), fehér libatop ( Chenopodium album L.) és a kakaslábfű ( Echinochloa crus-galli L.P.B.). A gyomnövények versengését háromféle egyedszám mellett vizsgáltuk: 5, 10, ill. 15 db növény/tenyészedény. Kontrollként gyommentes, csak borsót tartalmazó edényeket használtunk. A növényeket 1,9 kg légszáraz talajt tartalmazó tenyészedényekben neveltük 4 ismétlésben, 13 kezeléssel, így összesen 52 tenyészedényünk volt. A keszthelyi Ramann-féle vályogos barna erdőtalaj a főbb tápelemekkel kielégítően ellátottnak minősült. A növényeket, a csírázást követő 6 hétig neveltük. A lebontást követően mértük a borsó és a gyomnövények friss, majd száraz hajtástömegét. A szárított növénymintákból tömény kénsavas feltárást követően határoztuk meg a nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmat. A borsó tápanyagtartalmát a különböző gyomfajok és azok egyedszáma eltérő módon befolyásolták (2. táblázat). A gyomfajok növekedési üteme nem volt egységes, a S. arvensis fejlődött a leggyorsabban, a kísérlet végére a tenyészedény jelentős részét borította. Jól fejlődött az E. crus-galli is. Gyenge növekedést tapasztaltunk A. retroflexus és C. album növényeknél, ami befolyásolta biomassza produkcióikat. Ebből következik, hogy tápanyagfelvételük és kompetíciós képességük meglehetősen szerény volt. A gyomnövények intenzív tápelemfelvételük révén többnyire csökkentették a kultúrnövény tápanyagtartalmát. A S. arvensis akadályozta a legerősebben a kultúrnövény intenzív tápanyagfelvételét. A vadrepce P- és K-tartalmát nem befolyásolta az egyedsűrűsége. Az A. retroflexus N-, P- és K-tartalma az egyedsűrűség növelésével csökkent, tehát erős intraspecifikus kompetíciót tapasztaltunk.

 • Alkämper , J. 1976. Influences of weed infestation on effect of fertilizer dressings. Pflanzenschutz – Nachrichten. 29. 191–235.

 • Andreasen , C., Litz , A. S. & Streibig , J. C. 2006. Growth response of six weed species and spring barley (Hordeum vulgare) to increasing levels of nitrogen and phosphorus. Weed Research. 46. 503–512.

 • Debreczeni B.- , 1994. A tápanyagellátás hatása főbb szántóföldi növények ásványi elem tartalmára és fajlagos tápelem igényére. In: Debreczeni B. & Debreczeni B.- : Trágyázási kutatások. 40–59. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Dhima , K. & Eleftherohorinos , I., 2005. Wild mustard (Sinapis arvensis L.) competition with three winter cereals as affected by nitrogen supply. J. Agron. and Crop Sci. 191. 241–248.

 • Kádár I., Fekete S. & Radics S., 2003. A műtrágyázás hatása a borsó (Pisum sativum L.) termésére és minőségére. Növénytermelés. 52. 229–242.

 • Kazinczi G. et al., 2007. A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) és a kultúrnövények közötti versengés szabadföldi additív kísérletekben. Magyar Gyomkutatás és Technológia. 8. (1) 41–47.

 • Lehoczky É., 2002. Az Echinochloa crus-galli (L.) P.B. és a kukorica korai kom-petíciójának hatása. II. A növények tápanyagfelvétele. Magyar Gyomkutatás és Technológia. 3. (2) 21–29.

 • Lozanovsky , R. & Jekics , M., 1969. Competition between weeds and maize and effect of herbicides and cultivation on the elimination of that competition. Godesen Zb. Zebjodsum, Fak. Univ. Skopje, Zemjog. 21. 27–35.

 • Nádasyné , I. E., 2002. Effect of nitrogen nutrition on nitrate dynamics of green pea. Acta Biologica Szegediensis. 46. (3–4) 205–206.

 • Németh , T., 2006. Nitrogen in the soil–plant system, nitrogen balances. Cereal Research Communications. 34. (1) 61–66.

 • Pozsgai , J., 1988. A gyomnövények versengése (kompetíció). In: Szántóföldi gyomnövények és biológiájuk. (Szerk.: Hunyadi K.) 356–380. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

 • Radics L., Alkämper J. & Westpal A., 1985. Nitrogén-tápanyag kompetíció vizsgálatok tavaszi árpa és Avena fatua L ., ill. Sinapis arvensis L . , valamint a kukorica és Echinocloa crus-galli L.P.B., ill. Amaranthus retroflexus L. között, a gyomirtást megelőző időszakban. Növénytermelés. 34. 399–408.

 • Staniforth , D. W., 1961. Responses of corn hybrids to yellow foxtail competition. Weeds. 9. (1) 132–136.

 • van Heemst , H. D., 1985. The influence of weed competition on crop yield. Agricultural Systems. 18. 81–93.

 • Varga P., Béres I. & Reisinger P., 2000. A kukorica és főbb gyomnövényei közötti kompetíció szabadföldi kísérletben. Acta Agron. Ovariensis. 42. (1) 101–114.

 • Wall , D. A. & Townleysmith , L., 1996. Wild mustard (Sinapis arvensis) response to field pea (Pisum sativum) cultivar and seeding rate. Canadian J. Plant Sci. 76. 907–914.

 • Wall , D. A., Friesen , G. H. & Bhati , T. K., 1991. Wild mustard interference in traditional and semi-leafless field peas. Canadian J. Plant Sci. 71. 473–480.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 1 7 1
Dec 2020 3 0 0
Jan 2021 1 1 2
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 0