View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6721 Szeged Egyetem u. 2.
 • 2 Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Az elkövetkezendő években a hazai talajosztályozás egyik fontos feladata a genetikus talajosztályozási rendszerünk és a World Soil Reference Base System (WRB) bonyolult kapcsolatrendszerének feltárása lesz. Jelen cikkünkben karsztvidékeink rendzinái közül az Aggteleki-karszton található Haragistya-fennsík néhány talajszelvényének referenciacsoportját határoztuk meg a WRB szerint. A kiválasztott öt szelvényből kettő fekete rendzina, kettő barna rendzina, egy pedig vörösagyagos rendzina volt. Kiválasztásuknál fontos szempontnak tartottuk, hogy jól reprezentálják a területen előforduló különböző rendzinatípusokat. A részletes szelvényleírások és a laboratóriumi vizsgálatok alapján definiáltuk talajaink jellemző diagnosztikai szintjeit, majd meghatároztuk a WRB-ben őket befogadó referenciacsoportokat. Ezek a fekete rendzinák esetében a Leptosols és a Phaeozems , a barna rendzinák esetében a Phaeozems és a Regosols , míg a vörösagyagos rendzinánk a Luvisol -oknál sorolt ki. Annak ellenére, hogy az elő- és utóminősítőkkel együtt a diagnosztikai besorolás jól leírja a vizsgált talajok legfontosabb tulajdonságait, számos esetben tapasztaltuk, hogy az egymáshoz hasonló, de minimális vastagságbeli, színárnyalatbeli különbségekkel rendelkező rendzináink teljesen más referenciacsoportba fognak kerülni. Az elvégzett vizsgálatok rávilágítanak arra, hogy rendzináink tipizálásánál számos megoldásra váró feladatunk van még.

 • Buzás I. (szerk.), 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. A talajok fizikai–kémiai és kémiai vizsgálati módszerei. 103–106. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Fehér O. et al., 2006. Hét vulkáni kőzeten kialakult talajszelvény morfológiai és diagnosztikai jellemzői a hazai genetikai talajosztályozás és a WRB (World Reference Base for Soil Resources, 1998) szerint. Agrokémia és Talajtan. 55. 347–366.

 • Fekete J., Szendrei G. & Csibi M., 2006. Characterization of Hungarian Red Soils. Agrokémia és Talajtan. 55. 29–38.

 • Fuchs M. et al., 2008. A Bodrogköz vízhatás alatt álló talajainak osztályozási problémái. Talajvédelem. Különszám. 595–600.

 • Hevesi A., 1991. Magyarország karsztvidékeinek kialakulása és formakincse II. Földrajzi Közlemények. CXV (XXXIX.) (3–4) 99–120.

 • Michéli , E. et al., 2006. Classification of the major soils of Hungary and their correlation with the World Reference Base for Soil Resources (WRB). Agrokémia és Talajtan. 55. 19–28.

 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy. , 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Szabolcs I. (szerk.), 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet, Budapest.

 • Tanács E. & Barta K., 2006. Talajvizsgálatok a Haragistya-Lófej erdőrezervátum területén. Karsztfejlődés. XI. 235–251. Szombathely.

 • Tanács E. et al., 2007. A talajtulajdonságok és a faállomány kapcsolata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum területén (Aggteleki-karszt). Karsztfejlődés. XII. 225–240. Szombathely.

 • World Reference Base for Soil Resources, 2006. A Framework for International Classification, Correlation and Communication. Rome.

 • Zámbó L., 1986. A talaj-hatás jelentősége a karszt korróziós fejlődésében (Aggteleki-karszt). Kandidátusi disszertáció. Budapest.

 • Zámbó L., 1998. Talajtakaró. In: Az Aggteleki Nemzeti Park. (Szerk: Baross G.). 95–117. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 6 0
Jul 2020 6 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 1 0 0
Nov 2020 0 2 0
Dec 2020 0 0 0