View More View Less
 • 1 Szent István Egyetem MKK Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2103 Gödöllő Páter Károly u. 1.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Az újonnan kidolgozott forróvizes extrakciós módszerrel (HWP) nyerhető foszfor és kálium vizsgálati eredmények értelmezése érdekében összehasonlító vizsgálatot végeztünk a Magyarországon hivatalos AL módszerrel. A zömében tartamkísérletekből, valamint üzemi táblákból származó 315 talajmintán hasonlítottuk össze a két módszerrel kioldott foszfor- és káliumtartalmakat. Mind a foszfor, mind a kálium esetében a két módszerrel nyert eredmények szoros összefüggésben voltak egymással, de az összefüggések szorosságát a talajok fizikai és kémiai tulajdonságai befolyásolják. A nagy abszolút értékbeli különbségek (átlagosan 10–20-szor nagyobb értékeket ad az AL módszer) ellenére a két módszerrel nyert eredmények – vizsgálati helyenként – a fentiek figyelembe vételével átkonvertálhatók egymásba. További előrelépést jelenthet a két módszer átjárhatóságában, ha még nagyobb számú mintán a foszfor esetében a kalcium-karbonát jelenléte, esetleg a kötöttség, kálium esetében pedig a kötöttség figyelembevételével végezzük el az átszámítást. A vízoldható elemtartalomnak ugyanis – különösen környezetvédelmi szempontból – kiemelt jelentősége van.

 • Benedek Sz . et al., 2008. A talaj könnyen oldható P-tartalmának vizsgálata HWP forróvizes talajextrakció alkalmazásával a Kleinhohenheim-i ökológiailag művelt vetésforgó kísérletben. In: 50. Georgikon Napok, Keszthely. CD ROM.

 • Berecz , K. et al., 2005. Studying the direct and residual effect of long-term fertilization using ammonium lactate and hot water extraction methods. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 36. 203–213.

 • Buzás I. 1987. Bevezetés a gyakorlati agrokémiába. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Buzás I. et al. (szerk.). 1979. Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Budapest.

 • Crane , K. S. et al., 2005. A rapid turbidimetric potassium test modified for use with the pressurized hot-water extraction. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 36. 2687–2697.

 • Egner , H., Riehm , H. & Domingo W., 1960. Unterschuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nährstoffzustandes der Böden II. Chemische Extraktionsmethoden zur Phosphor- und Kaliumbestimmung. Kungl. Lantbrukshögsk. Ann. 26. 199–215.

 • Füleky Gy ., 1976a. A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata I. Az AL-, DL-, CAL-, Bray I-, NaHCO 3 -os, NaHCO 3 + NH 4 F-os és CaCl 2 -os kivonószer vizsgálata közvetlen kioldással. Agrokémia és Talajtan. 25. 271–283.

 • Füleky Gy ., 1976b. A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata II. Az AL-, DL-, CAL-, Bray I-, NaHCO 3 -os, NaHCO 3 + NH 4 F-os és CaCl 2 -os kivonószerrel oldott P és a szervetlen foszfátfrakciók korrelációja. Agrokémia és Talajtan 25. 284–296.

 • Füleky Gy ., 1996. Talajvizsgálatok szerepe a biogazdálkodásban. A Biokultúra Egyesület Információs Centrumának tájékoztatója. 96 . 5.

 • Füleky Gy ., 2002. Magyarország talajainak tápelem-szolgáltató képessége. In: Az agrokémia időszerű kérdései. 53–62. Debrecen Egyetem Agrártudományi Centrum MTK. Debrecen.

 • Füleky , Gy . & Czinkota I., 1993. Hot water percolation (HWP): A new rapid soil extraction method. Plant and Soil. 157. 131–135.

 • Füleky Gy . & Thamm F.-né , 1979. A jelenleg használt foszforvizsgálati módszerek értékelése különös tekintettel az AL-módszer hazai alkalmazhatóságára. In: Az intenzív műtrágyázás hatása a talaj termékenységére. 152–172. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet. Budapest.

 • Hanks , D. A., Webb , B. L. & Jolley, von , D., 1997. A comparison of hot water extraction to standard extraction methods for nitrate, potassium, phosphorus and sulfate in arid-zone soils. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 28. 1398–1402.

 • Paauw, van der , F., 1971. An effective water extraction method for the determination of plant-available soil phosphorus. Plant and Soil. 34. 467–481.

 • Sárdi , K. & Füleky , Gy ., 2002. Comparison of extractants used for evaluating the bioavailability of soil P and K. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 33. 2803–2812.

 • Sarkadi J., Krámer M. & Thamm F.-né , 1965. Kálcium- és ammóniumlaktátos talajkivonatok P tartalmának meghatározása aszkorbinsav-ónkloridos módszerrel melegítés nélkül. Agrokémia és Talajtan. 14. 75–86.

 • Schachtschabel , P. & Beyme , B., 1980. Löslichkeit des anorganischen Boden-phosphors und Phosphatdüngung. Zeitschrift f. Planzenernährung u. Bodenkunde. 143. 306–316.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 22 22 4
Full Text Views 9 6 0
PDF Downloads 14 12 3