Authors:
Hosam E. A. F. Bayoumi Hamuda

Search for other papers by Hosam E. A. F. Bayoumi Hamuda in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Erika Orosz Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Gödöllő

Search for other papers by Erika Orosz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Márk Horváth Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Gödöllő

Search for other papers by Márk Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Attila Palágyi Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Gödöllő

Search for other papers by Attila Palágyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Beatrix Szederné Baranyai Budapesti Műszaki Főiskola Környezetmérnöki Intézet Budapest

Search for other papers by Beatrix Szederné Baranyai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Patkó Budapesti Műszaki Főiskola Környezetmérnöki Intézet Budapest

Search for other papers by István Patkó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Mihály Kecskés Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Gödöllő

Search for other papers by Mihály Kecskés in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A talajok eredményes szennyvíziszap-kezelése érdekében szükséges vizsgálni a talaj biológiai tulajdonságait, melyek szoros összefüggésben vannak a talaj minőségével. A talajok biokomponensei általában gyorsabban reagálnak a változó talajkörülményekre, mint a talaj fiziko–kémiai tulajdonságai, ezért a talajban élő mikrobapopulációk és az enzimaktivitás mértéke bioindikátorként szolgál a talaj termőképességét illetően. Kísérletünkben vizsgáltuk a nyíregyházi és hódmezővásárhelyi eredetű kommunális szennyvíziszappal (100:0, 20:80, 40:60, 60:40, 0:100%, talaj:iszap) kezelt réti csernozjom talaj, kovárványos barna erdőtalaj és agyagbemosódásos barna erdőtalaj – kontrolhoz viszonyított – fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait, valamint összemértük a kezelt és kezeletlen (kontroll) talajok termőképességét a paradicsomnövény példáján 63 napos termesztést követően. Eredményeink azt mutatják, hogy a szennyvíziszap-kezelés növelte a talaj pH(KCl)-értékét, szervesanyag-tartalmát, CO 2 -termelését (talajlégzést) és nedvességtartó idejét is meghosszabbította. A terméshozamot illetően a kezelt talajoké minden esetben felülmúlták a kontrolltalajokét. A legmagasabb terméshozamot a 60% nyíregyházi eredetű szennyvíziszappal kezelt kovárványos barna erdőtalaj esetében (1,5–2-szeres) kaptuk. A kezelt talajok esetében ugyancsak szignifikáns növekedés volt tapasztalható a heterotróf bakériumok, aerob heterotróf spórások, cellulózbontók és foszfátoldók, Bacillus , fluorescens Pseudomonas -ok, aktinomicéták, fonalas gombák, valamint élesztőket illetően. Ennek köszönhetően nőtt a kezelt talajok FDA, dehidrogenáz, kataláz, ureáz, proteáz, foszfatáz, β-glükozidáz, invertáz és aril-szulfatáz aktivitása is. Jelen enzimek aktivitása lineárisan emelkedő korrelációt mutat a talaj szervesanyag-tartalmával, mely a talajokhoz adagolt szennyvíziszapnak köszönhető. Összefoglalásképpen, a talajok szennyvíziszappal való kezelése serkenti a növényi növekedést, javítja a rizoszféra fizikai, biokémiai és mikrobiális tulajdonságait, segít megőrizni a talaj nedvességtartalmát, valamint emeli a talaj pH-értékét, amely ugyancsak kedvező a növények növekedése szempontjából.

 • Abdorhim , H. et al., 2004. Szennyvíziszap adagok hatása a növény ( Triticum vulgare L.) talaj rendszer néhány mikrobiológiai és biokémiai tulajdonságára. Agrokémia és Talajtan. 53. 367–376.

 • Abdorhim , H. et al., 2005. Szennyvíziszap-kezelés hatása egy étkezési szárazbabfajta ( Phaseolus vulgaris L.) növekedésére és rizoszférájának mikrobiális változására. Agrokémia és Talajtan. 54. 465–476.

 • Anderson , T. H. & Gray , T. R. G., 1990. Soil microbial carbon uptake characteristics in relation to soil management. FEMS Microbiol. Ecol. 74. 11–20.

 • Anton , A., Máthé , P. & Füleky , Gy ., 2004. The effect of phosphorus fertilizer on the phosphomonoesterase activity of Capsicum annuum L. rhizosphere. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 51. 196–197.

 • Bayoumi Hamuda , H. E. A. F. et al., 2001. Ecotoxicological effects of Cd 2+ , Co 2+ and Cu 2+ ions on symbiotic relationship between Sinorhizobium meliloti and Medicago sativa L. Sci. Bull. Uzhgorod Nat. University, Ukraine. Biology Series. 9. 163–166.

 • Bánhegyi J. et al., 1985. Magyarország mikroszkopikus gombáinak határozókönyve. I.–III. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Brzezinska , M. et al., 2006. Variation of enzyme activities, CO 2 evolution and redox potential in an Eutric Histosol irrigated with wastewater and tap water. Biol. Fertil. Soils. 43. 131–135.

 • Chang , Ed-Haun , Chung , Ren-Shih & Tsai , Yuong-How , 2007. Effect of different application rates of organic fertilizer on soil enzyme activity and microbial population. Soil Sci. Plant Nutr. 53. 132–140.

 • Deák T., 1998. Élesztőgombák a természetben és az iparban. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest.

 • Domsch , K. H., Games , W. & Traute-Heidi , A., 1980. Compendium of Soil Fungi. Academic Press. London–San Francisco.

 • EC, 1999. Council directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. Official J. European Community L. 182 /1. 16/7/1999.

 • Eleiwa , M. E. et al., 1996. Influence of two sewage sludge sources on plant growth and nutrient uptake. Pakist. J. Sci. Indust. Res. 39. 34–37.

 • Fernandes , S. A. P., Bettiol , W. & Cerri , C. C., 2005. Effect of sewage sludge on microbial biomass, basal respiration, metabolic quotient and soil enzymatic activity. Appl. Soil Ecol. 30. 65–77.

 • García , C., Hernanddez , M. T. & Costa , F., 1997. Potential use of dehydrogenase as an index of microbial activity in degraded soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 28. 123–134.

 • Goldstein , A. H., 1986. Bacterial solubilization of mineral phosphates: historical perspective and future prospects. Am. J. Altern. Agric. 1. 51–57.

 • Hendricks , C. W., Doyle , J. D. & Hugley , B., 1995. A new solid medium for enumerating cellulose-utilizing bacteria in soil. Appl. Environ. Microbiol. 61. 2016–2019.

 • Holt , G. S. et al., 1994. Aerobic chemolithotrophic bacteria and associated organisms. In: Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 9th ed. (Eds.: Murray , R. G. E. et al.) 427–455. Williams & Wilkins. Baltimore, USA.

 • Jones , D. L. & Hinsinger , P., 2008. The rhizosphere: complex by design. Plant and Soil. 312. 1–6.

 • Katai J., 1999. Talajmikrobiológiai jellemzők változása trágyázási tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 48. 348–360.

 • Lloyd-Jones , G., Laurie , A. D. & Tizzard , A. C., 2005. Quantification of Pseudomonas population in New Zealand soils by fluorogenic PCR assay and culturing techniques. J. Microbiol. Meth. 60. 217–224.

 • Masciandaro , G., Ceccanti , B. & Garacía , C., 1994. Anaerobic digestion of straw and piggery wastewater. II. Optimalization of the process. Agrochimica. 38. 195–203.

 • Nannipieri , P. et al., 1980. Extraction of phosphatase, urease, protease, organic carbon and nitrogen from soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 1011–1016.

 • Nautiyal , C. S. & Dion , P., 1990. Characterization of opine-utilizing microflora associated with samples of soil and plants. Appl. Environ. Microbiol. 6. 2576–2579.

 • Palágyi A. et al., 2008. Szennyvíziszappal kezelt Medicago sativa L. növekedésének és rizoszféra tulajdonságainak monitorozása modellkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 57. 113–132.

 • Perez De Mora , A. et al., 2006. Microbial community structure and function in a soil contaminated by heavy metals: effects of plant growth and different amendments. Soil Biol. Biochem. 38. 327–341.

 • Powlson , D. S., 1994. The soil microbial biomass: before, beyond and back. In: Beyond the Biomass – Compositional and Functional Analysis of Soil Microbial Communities (Eds.: Ritz , K., Dignton , J. & Giller , K. E.). 3–20, Wiley. Chichester.

 • Sastre , I., Vicente , M. A. & Lobo , M. C., 1996. Influence of the application of sewage sludges on soil microbial activity. Bioresource Technol. 57. 19–23.

 • Schnürer , J. & Rosswall , T., 1982. Fluorescein diacetate hydrolysis as a measure of total microbial activity in soil and litter. Appl. Environ. Microbial. 43. 1256–1261.

 • Seaker , E. M. & Sopper , W. E., 1988. Municipal sludge for minespoil reclamation. I. Effects on microbial populations and activity. J. Environ. Qual. 17. 591–597.

 • Siegenthaler , U., 1977. Eine einfache und rasche Methode zur Bestimmung der alpha-Glucosidase (Saccharase) im Homig, Mitt. Gebiete Lebensm. Hyg. 68. 251–258.

 • Szegi J., 1979. Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

 • Tabatabai , M. A. & Bremner , J. M., 1969. Use of p -nitrophenyl phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1. 301–307.

 • Tabatabai , M. A. & Bremner , J. M., 1970. Factors affecting soil aryl-sulphate activity. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 34. 427–429.

 • Vincent , J. M., 1981. The Prokaryotes. In: A Handbook on Habitats, Isolation and Identification of Bacteria (Eds.: Syars , M. P. et al.) 818–841. Springer Verlag. Berlin.

 • Wardle , D. A. & Parkinson , D., 1991. Analysis of co-occurrence in a fungal community. Mycol. Res. 95. 504–507.

 • Zelles , L. et al., 1991. Microbial activity measured in soils stored under different temperatures and humidity conditions. Soil Biol. Biochem. 191. 955–962.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 67 4 1
Jan 2024 37 3 7
Feb 2024 13 0 0
Mar 2024 11 3 4
Apr 2024 63 0 0
May 2024 25 0 0
Jun 2024 0 0 0