View More View Less
 • 1 Budapesti Műszaki Főiskola Környezetmérnöki Intézet Budapest
 • 2 Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Gödöllő
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talajok eredményes szennyvíziszap-kezelése érdekében szükséges vizsgálni a talaj biológiai tulajdonságait, melyek szoros összefüggésben vannak a talaj minőségével. A talajok biokomponensei általában gyorsabban reagálnak a változó talajkörülményekre, mint a talaj fiziko–kémiai tulajdonságai, ezért a talajban élő mikrobapopulációk és az enzimaktivitás mértéke bioindikátorként szolgál a talaj termőképességét illetően. Kísérletünkben vizsgáltuk a nyíregyházi és hódmezővásárhelyi eredetű kommunális szennyvíziszappal (100:0, 20:80, 40:60, 60:40, 0:100%, talaj:iszap) kezelt réti csernozjom talaj, kovárványos barna erdőtalaj és agyagbemosódásos barna erdőtalaj – kontrolhoz viszonyított – fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait, valamint összemértük a kezelt és kezeletlen (kontroll) talajok termőképességét a paradicsomnövény példáján 63 napos termesztést követően. Eredményeink azt mutatják, hogy a szennyvíziszap-kezelés növelte a talaj pH(KCl)-értékét, szervesanyag-tartalmát, CO 2 -termelését (talajlégzést) és nedvességtartó idejét is meghosszabbította. A terméshozamot illetően a kezelt talajoké minden esetben felülmúlták a kontrolltalajokét. A legmagasabb terméshozamot a 60% nyíregyházi eredetű szennyvíziszappal kezelt kovárványos barna erdőtalaj esetében (1,5–2-szeres) kaptuk. A kezelt talajok esetében ugyancsak szignifikáns növekedés volt tapasztalható a heterotróf bakériumok, aerob heterotróf spórások, cellulózbontók és foszfátoldók, Bacillus , fluorescens Pseudomonas -ok, aktinomicéták, fonalas gombák, valamint élesztőket illetően. Ennek köszönhetően nőtt a kezelt talajok FDA, dehidrogenáz, kataláz, ureáz, proteáz, foszfatáz, β-glükozidáz, invertáz és aril-szulfatáz aktivitása is. Jelen enzimek aktivitása lineárisan emelkedő korrelációt mutat a talaj szervesanyag-tartalmával, mely a talajokhoz adagolt szennyvíziszapnak köszönhető. Összefoglalásképpen, a talajok szennyvíziszappal való kezelése serkenti a növényi növekedést, javítja a rizoszféra fizikai, biokémiai és mikrobiális tulajdonságait, segít megőrizni a talaj nedvességtartalmát, valamint emeli a talaj pH-értékét, amely ugyancsak kedvező a növények növekedése szempontjából.

 • Abdorhim , H. et al., 2004. Szennyvíziszap adagok hatása a növény ( Triticum vulgare L.) talaj rendszer néhány mikrobiológiai és biokémiai tulajdonságára. Agrokémia és Talajtan. 53. 367–376.

 • Abdorhim , H. et al., 2005. Szennyvíziszap-kezelés hatása egy étkezési szárazbabfajta ( Phaseolus vulgaris L.) növekedésére és rizoszférájának mikrobiális változására. Agrokémia és Talajtan. 54. 465–476.

 • Anderson , T. H. & Gray , T. R. G., 1990. Soil microbial carbon uptake characteristics in relation to soil management. FEMS Microbiol. Ecol. 74. 11–20.

 • Anton , A., Máthé , P. & Füleky , Gy ., 2004. The effect of phosphorus fertilizer on the phosphomonoesterase activity of Capsicum annuum L. rhizosphere. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 51. 196–197.

 • Bayoumi Hamuda , H. E. A. F. et al., 2001. Ecotoxicological effects of Cd 2+ , Co 2+ and Cu 2+ ions on symbiotic relationship between Sinorhizobium meliloti and Medicago sativa L. Sci. Bull. Uzhgorod Nat. University, Ukraine. Biology Series. 9. 163–166.

 • Bánhegyi J. et al., 1985. Magyarország mikroszkopikus gombáinak határozókönyve. I.–III. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Brzezinska , M. et al., 2006. Variation of enzyme activities, CO 2 evolution and redox potential in an Eutric Histosol irrigated with wastewater and tap water. Biol. Fertil. Soils. 43. 131–135.

 • Chang , Ed-Haun , Chung , Ren-Shih & Tsai , Yuong-How , 2007. Effect of different application rates of organic fertilizer on soil enzyme activity and microbial population. Soil Sci. Plant Nutr. 53. 132–140.

 • Deák T., 1998. Élesztőgombák a természetben és az iparban. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest.

 • Domsch , K. H., Games , W. & Traute-Heidi , A., 1980. Compendium of Soil Fungi. Academic Press. London–San Francisco.

 • EC, 1999. Council directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. Official J. European Community L. 182 /1. 16/7/1999.

 • Eleiwa , M. E. et al., 1996. Influence of two sewage sludge sources on plant growth and nutrient uptake. Pakist. J. Sci. Indust. Res. 39. 34–37.

 • Fernandes , S. A. P., Bettiol , W. & Cerri , C. C., 2005. Effect of sewage sludge on microbial biomass, basal respiration, metabolic quotient and soil enzymatic activity. Appl. Soil Ecol. 30. 65–77.

 • García , C., Hernanddez , M. T. & Costa , F., 1997. Potential use of dehydrogenase as an index of microbial activity in degraded soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 28. 123–134.

 • Goldstein , A. H., 1986. Bacterial solubilization of mineral phosphates: historical perspective and future prospects. Am. J. Altern. Agric. 1. 51–57.

 • Hendricks , C. W., Doyle , J. D. & Hugley , B., 1995. A new solid medium for enumerating cellulose-utilizing bacteria in soil. Appl. Environ. Microbiol. 61. 2016–2019.

 • Holt , G. S. et al., 1994. Aerobic chemolithotrophic bacteria and associated organisms. In: Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 9th ed. (Eds.: Murray , R. G. E. et al.) 427–455. Williams & Wilkins. Baltimore, USA.

 • Jones , D. L. & Hinsinger , P., 2008. The rhizosphere: complex by design. Plant and Soil. 312. 1–6.

 • Katai J., 1999. Talajmikrobiológiai jellemzők változása trágyázási tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 48. 348–360.

 • Lloyd-Jones , G., Laurie , A. D. & Tizzard , A. C., 2005. Quantification of Pseudomonas population in New Zealand soils by fluorogenic PCR assay and culturing techniques. J. Microbiol. Meth. 60. 217–224.

 • Masciandaro , G., Ceccanti , B. & Garacía , C., 1994. Anaerobic digestion of straw and piggery wastewater. II. Optimalization of the process. Agrochimica. 38. 195–203.

 • Nannipieri , P. et al., 1980. Extraction of phosphatase, urease, protease, organic carbon and nitrogen from soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 1011–1016.

 • Nautiyal , C. S. & Dion , P., 1990. Characterization of opine-utilizing microflora associated with samples of soil and plants. Appl. Environ. Microbiol. 6. 2576–2579.

 • Palágyi A. et al., 2008. Szennyvíziszappal kezelt Medicago sativa L. növekedésének és rizoszféra tulajdonságainak monitorozása modellkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 57. 113–132.

 • Perez De Mora , A. et al., 2006. Microbial community structure and function in a soil contaminated by heavy metals: effects of plant growth and different amendments. Soil Biol. Biochem. 38. 327–341.

 • Powlson , D. S., 1994. The soil microbial biomass: before, beyond and back. In: Beyond the Biomass – Compositional and Functional Analysis of Soil Microbial Communities (Eds.: Ritz , K., Dignton , J. & Giller , K. E.). 3–20, Wiley. Chichester.

 • Sastre , I., Vicente , M. A. & Lobo , M. C., 1996. Influence of the application of sewage sludges on soil microbial activity. Bioresource Technol. 57. 19–23.

 • Schnürer , J. & Rosswall , T., 1982. Fluorescein diacetate hydrolysis as a measure of total microbial activity in soil and litter. Appl. Environ. Microbial. 43. 1256–1261.

 • Seaker , E. M. & Sopper , W. E., 1988. Municipal sludge for minespoil reclamation. I. Effects on microbial populations and activity. J. Environ. Qual. 17. 591–597.

 • Siegenthaler , U., 1977. Eine einfache und rasche Methode zur Bestimmung der alpha-Glucosidase (Saccharase) im Homig, Mitt. Gebiete Lebensm. Hyg. 68. 251–258.

 • Szegi J., 1979. Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

 • Tabatabai , M. A. & Bremner , J. M., 1969. Use of p -nitrophenyl phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1. 301–307.

 • Tabatabai , M. A. & Bremner , J. M., 1970. Factors affecting soil aryl-sulphate activity. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 34. 427–429.

 • Vincent , J. M., 1981. The Prokaryotes. In: A Handbook on Habitats, Isolation and Identification of Bacteria (Eds.: Syars , M. P. et al.) 818–841. Springer Verlag. Berlin.

 • Wardle , D. A. & Parkinson , D., 1991. Analysis of co-occurrence in a fungal community. Mycol. Res. 95. 504–507.

 • Zelles , L. et al., 1991. Microbial activity measured in soils stored under different temperatures and humidity conditions. Soil Biol. Biochem. 191. 955–962.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 7 2 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0