Authors:
Nándor FodorMTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Nándor Fodor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lajos BlaskóDebreceni Egyetem AMTC Karcagi Kutató Intézet Karcag

Search for other papers by Lajos Blaskó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László ÉriDebreceni Egyetem AMTC Karcagi Kutató Intézet Karcag

Search for other papers by László Éri in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Kálmán RajkaiMTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Kálmán Rajkai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A hidrológiai, a növénytermesztési és az ökológiai rendszermodellek egyik fontos bemenő paramétere a vízzel telített talaj vízvezető képessége (K S ). Mivel a rendszer működését „szimuláló” modellt paramétereinek megfelelő beállításával „igazítják” a modellezendő rendszerhez, a paraméterek értékeinek megadása, különösen a nagy variabilitású paraméterek jellemző értékének megválasztása, kiemelt jelentőségű. A telítési hidraulikus vezetőképesség a talajok egyik legnagyobb variabilitású paramétere. Ezért célszerű a modellezendő talajon mért érték használata. Gyakran megfogalmazódik az a kritika, hogy a szabványos, laboratóriumi, 100 cm³-es mintán mért vízvezető képesség eredménye nem reprezentálja a megmintázott talajréteg vízgazdálkodási tulajdonságát, mivel a minta térfogata túl kicsi. A telítési, illetve telítés közeli hidraulikus vezetőképesség-érték (K S , illetve K FS ) meghatározására több laboratóriumi és terepi módszert dolgoztak ki. Három fő módszertani csoport 11 eljárását hasonlítottuk össze az őrbottyáni karbonátos homoktalaj K S -, illetve K FS -értékének meghatározására: négy terepi, három laboratóriumi, valamint négy becslőeljárás eredményeit. A laboratóriumi mérések egyike a hazánkban újnak számító, ún. „kéreg módszer”, amellyel a kb. 5500 cm³-es talajminta K S -értékét határozzuk meg. Az öt ismétlésben végzett mérések és becslések vezetőképesség-értékeinek átlagértéke 26 és 126 cm·nap -1 között változott. Kilenc eljárás K S -értéke 68 és 94 cm·nap -1 közé esett, míg egy mérés és egy becslőeljárásé ennél jóval nagyobb, illetve jóval kisebb K S -értékű volt. Az új, „kéreg” módszer kimutatta, hogy a makropórus-áramlás nem jellemző erre a talajra. Feltételezve, hogy a talajgenetikai szint vastagságához közelebb álló 20 cm magas, 5500 cm³-es mintákon mért hidraulikus vezetőképesség a genetikai talajréteg vezetőképességét kisebb eltéréssel közelíti, mint az 5 cm magas, 100 cm 3 -es mintákon mértek, megállapíthatjuk, hogy a szabványos, kispatronos mintákon mért értékek az őrbottyáni homoktalajon jól reprezentálják a talaj K S -értékét abban az esetben, ha a mérési eredményt jelentősen befolyásoló falhatást kiküszöböljük. A vizsgált terepi mérési módszerek és az egyszerűen mérhető talajjellemzőkkel becslő eljárások – egy kivétellel – jól közelítették a homoktalaj nagypatronos telítési vízvezető képességét.

 • Aronovici , V. S., 1955.Model study of ring infiltrometer performance under low initial soil moisture. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 19. 1–6.

 • Booltink , H. W. G., Bouma , J. & Giménez , D., 1991. Suction crust infiltrometer for measuring hydraulic conductivity of unsaturated soil near saturation. Soil Sci. Soc. Am. J. 55. 566–568.

 • Bouma , J. et al., 1971. Field measurements of hydraulic conductivity by infiltration through artificial crusts. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 35. 362–364.

 • Campbell , G. S., 1985. Soil Physics with BASIC. Transport Models for Soil–Plant Systems. 53–54. Elsevier. Amsterdam.

 • Clothier , B. E. & White , I., 1981.Measurement of sorptivity and soil water diffusivity in the field. Soil Sci. Soc. Am. J. 45. 241–245.

 • Dirksen , C., 1975.Determination of soil water diffusivity by sorptivity measurements. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 39. 22–27.

 • Dixon , R. M., 1975. Design and use of closed-top infiltrometers. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 39. 755–763.

 • Farkas , Cs . & Rajkai , K., 2002.Moisture regime with respect to spatial variability of soil hydraulic properties. Agrokémia és Talajtan. 51. 7–16.

 • Gardner , W. R., 1958. Some steady state solutions of unsaturated moisture flow equations with application to evaporation from a water table. Soil Sci. 85. 228–232.

 • Green , R. E., Ahuja , L. R. & Chong , S. K., 1986. Hydraulic conductivity, diffusivity and sorptivity of soil: field methods. In: Methods of Soil Analysis (2nd ed.) (Ed.: Klute , A.) Part 1. 771–796. ASA–SSSA, Madison WI.

 • Gregory , J. H. et al., 2005. Analysis of double-ring infiltration techniques and development of a simple automatic water delivery system. Applied Turfgrass Science. doi:10.1094/ATS-2005-0531-01-MG.

 • Jabro , J. D., 1992. Estimation of saturated hydraulic conductivity of soils from particle size distribution and bulk density data. Trans. ASAE. 35. (2) 557–560.

 • Jarvis , N. J. et al., 2002. Indirect estimation of near-saturated hydraulic conductivity from readily available soil information. Geoderma. 108. 1–17.

 • Jones , A. J. & Wagenet , R. J., 1984. In-situ estimation of hydraulic conductivity using simplified methods. Water Resour. Res. 20. 1620–1626.

 • Mann , H. B. & Whitney , D. R., 1947. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. Annals of Mathematical Statistics. 18. 50–60.

 • Mualem , Y., 1976.A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. Water Resour. Res. 12. 513–522.

 • Nielsen , D. R., Biggar , J. W. & Erh , K. T., 1983. Spatial variability of field-measured soil-water properties. Hilgardia. 42. 215–259.

 • Rajkai K., 1984. A talaj kapilláris vezetőképességének számítása a pF-görbe alapján. Agrokémia és Talajtan. 33. 50–62.

 • Rajkai , K. et al., 1993. Use of tension infiltrometer and water retention characteristics in the assessment of soil structure. Int. Agrophysics. 7. 141–154.

 • Rényi A., 1973. Valószínűségszámítás. (2. kiad.) Tankönyvkiadó. Budapest.

 • Reynolds , W. D. & Elrick , D. E., 1986. A method for simultaneous in-situ measurements in the vadose zone of field saturated hydraulic conductivity, sorptivity, and the conductivity pressure head relationship. Ground Water Monit. Rev. 6. 84–89.

 • Rose , C. W., Stern , W. R. & Drummond , J. E., 1965. Determination of hydraulic conductivity as a function of depth and water content for soil in situ. Water Resour. Res. 3. 1–9.

 • Sisson , J. B. & van Genuchten , M. Th ., 1991. An improved analysis of gravity drainage experiments for estimating the unsaturated hydraulic functions. Water Resour. Res. 27. 569–575.

 • Suleiman , A. A. & Ritchie , J. T., 2001. Estimating saturated hydraulic conductivity from soil porosity. Trans. ASAE. 44. 235–239.

 • Upchurch , D. R., Wilding , L. P. & Hartfield , J. L., 1988. Methods to evaluate spatial variability. In: Reclamation of Disturbed Lands. (Ed.: Hossner , L. R.) 201–229. CRC Press. Boca Raton, FL.

 • Vachaud , G., 1967. Determination of the hydraulic conductivity of unsaturated soils from an analysis of transient flow data. Water Resour. Res. 3. 697–705.

 • van Genuchten , M. Th ., 1980. A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 892–898.

 • van Grinsven , J. J. M., Dirksen , C. & Bouten , W., 1985. Evaluation of the hot-air method for measuring soil water diffusivity. Soil Sci. Soc. Am. J. 49. 1093–1099.

 • Várallyay Gy ., 1972. A Magyar Alföld szikes talajainak hidraulikus vezetőképessége. Agrokémia és Talajtan. 21. 57–88.

 • Várallyay Gy ., 1973a. Berendezés bolygatatlan szerkezetű talajoszlopok hidraulikus vezetőképességének meghatározására. Agrokémia és Talajtan. 22. 23–36.

 • Várallyay Gy ., 1973b. A talaj nedvességpotenciálja és új berendezés annak meghatározására az alacsony (atmoszféra alatti) tenziótartományban. Agrokémia és Talajtan. 22. 1–22.

 • Várallyay Gy ., 1993. Háromfázisú talaj kapilláris vezetőképességének (k) meghatározása. In: Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. A talaj fizikai, vízgazdálkodási és ásványtani vizsgálata. (Szerk.: Buzás I.) 205–219. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

 • Watson , K. K., 1966. An instantaneous profile method for determining the hydraulic conductivity of unsaturated porous materials. Water Resour. Res. 2. 709–715.

 • Wooding , R. A., 1968. Steady infiltration from a shallow circular pond. Water Resour. Res. 4. 1259–1273.

 • Wösten , J. H. M. et al., 1999. Development and use of dataset of hydraulic properties of European soils. Geoderma. 90. 169–185.

 • Zhang , R., 1997. Determination of soil sorptivity and hydraulic conductivity from the disk infiltrometer. Soil Sci. Soc. Am. J. 61. 1024–1030.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 5 1 2
Jul 2022 7 0 0
Aug 2022 6 0 0
Sep 2022 7 1 2
Oct 2022 8 0 0
Nov 2022 12 1 3
Dec 2022 1 0 0