Authors:
Alaeddin Elfoughi Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.

Search for other papers by Alaeddin Elfoughi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Szilveszter Benedek Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.

Search for other papers by Szilveszter Benedek in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hamuda Hosam E. A. F. Bayoumi Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.

Search for other papers by Hamuda Hosam E. A. F. Bayoumi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
György Füleky Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.

Search for other papers by György Füleky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A komposztok előállítása, ill. trágyaként való felhasználása – amellett, hogy megoldja a biológiai hulladékok elhelyezésének problémáját – hozzájárul a talajtermékenység növeléséhez is. A biológiai hulladékokból előállított komposztok pozitív hatást gyakorolnak a talaj biológiai, fizikai és kémiai tulajdonságaira. Jelen munkánkban tenyészedény-kísérletben, különböző arányú talaj és komposzt keverékek alkalmazásával vizsgáltuk a komposzttrágyázás hatását a növények hozamára és tápanyag-felvételére, ill. a talaj tápelemtartalmára. Inkubációs kísérletet állítottunk be továbbá a komposztban található tápelemek mineralizációjának vizsgálata céljából. Eredményeink a következő megállapításokban foglalhatók össze: – A növények hozama, ill. N-, P- és K-felvétele nőtt nagyobb arányú komposzttrágyázás esetén. – Előbbiek szerint szintén nőtt a talaj C-, N-, P- és K-tartalma. – Az inkubáció folyamán folyamatosan nőtt a C-, de csökkent a N-tartalom. – Vizsgálataink rámutatnak továbbá arra is, hogy a HWP forró vizes talajextrakció jól alkalmazható a talaj tápanyag-szolgáltató képességének nyomon követésére.

 • Abdelhamid, M. T., Horiuchi, T. & Oba, S., 2004. Composting of rice straw with oilseed rape cake and poultry manure and its effects of faba bean (Vicia faba L.) growth and soil properties. Bioresource Technol. 93. 183–189.

 • Alexa, L. et al., 2004. Soil improvement with composted agricultural waste materials. 4th International Congress of the ESSC, Budapest. Proceedings Volume 274–277.

 • Arancon, N. Q. et al., 2003. Effects of vermicomposts on growth and marketable fruits of field-grown tomatoes, peppers and strawberries. Pedobiologia. 47. 731–735.

 • Barzegar, A. R., Yousefi, A. & Daryashenas, A., 2002. The effect of addition of different amounts and types of organic materials on soil physical properties and yield of wheat. Plant Soil. 247. 295–301.

 • Benedek, Sz. et al., 2010. Effects of compost application on soil fertility. In: Book of Abstracts. Int. Conf. Soil Fertility and Productivity. (Ed.: Burghardt, W.) 47. Humboldt University. Berlin.

 • Benitez, C., Tejeda, M. & Gonzalez, J. L., 2003. Kinetics of the mineralization of nitrogen in a pig slurry compost applied to soils. Compost Sci. Util. 11. 72–80.

 • Berecz, K. et al., 2005. Studying the direct and residual effect of long-term fertilization using ammonium lactate and hot water extraction methods. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 36. 203–213.

 • Buzás I. (szerk.), 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. A talajok fizikai-kémiai és kémiai vizsgálati módszerei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Chaminade, R., 1965. Bilan de 3 années d’expérimentation en petits vases de vegetation. Agron. Tropic. 20. 1101–1162.

 • Clark, G. A., Stanley, C. D. & Maynard, D. N., 1995. Municipal solid waste compost in irrigated vegetable production. Proc. Soil Crop Sci. Soc. Fla. 54. 49–53.

 • Cortellini, L. et al., 1996. Effects on the content of organic matter, nitrogen, phosphorus and heavy metals in soil and plant after application of compost and sewage sludge. In: The Science of Composting (Eds.: de Bertoldi, M. et al.). 457–468. Blackie Academic & Professional. London.

 • Egnér, H., Riehm, H. & Domingo, W., 1960. Unterschuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nährstoffzustandes der Böden II. Chemische Extraktionsmetoden zur Phosphor- und Kaliumbestimmung. Kungl. Lantbrukshögsk. Ann. 26. 199–215.

 • Füleky Gy. & Benedek Sz., 2009. Talajok AL- és forróvíz-oldható (HWP) P- és K-tartalmának összehasonlítása. Agrokémia és Talajtan. 58. 243–250.

 • Füleky, Gy. & Benedek, Sz., 2010. Composting as recycling of biowaste. A review. In: Sustainable Agriculture Reviews (Ed.: Lichtfouse, E.) Vol. 3. Sociology, Organic Farming, Climate Change and Soil Science. 319–346. Springer. The Netherlands.

 • Füleky, Gy. & Czinkota, I. 1993. Hot water percolation (HWP): A new rapid soil extraction method. Plant and Soil. 157. 131–135.

 • Griffin, T. S. & Hutchinson, M., 2007. Compost maturity effects on nitrogen and carbon mineralization and plant growth. Compost Sci. Util. 15. 228–236.

 • Gulyás, F. & Füleky, G.y, 1994. C- and N-transformation dynamics in the soil. Die Bodenkultur. 45. 313–318.

 • Hadas, A., Kantsky, L. & Portnoy, R., 1996. Mineralization of composted manure and microbial dynamics in soil as affected by long-term nitrogen management. Soil Biol. Biochem. 28. 733–738.

 • Hadas, A. & Portnoy, R., 1997. Rates of decomposition in soil and release of available nitrogen from cattle manure and municipal solid waste compost. Compost Sci. Util. 5. 48–54.

 • He, Z. et al. 2000. Nitrogen mineralization and transformation from composts and biosolids during field incubation in a sandy soil. Soil Sci. 165. 161–169.

 • Hemmat, A. et al., 2010. Long-term impacts of municipal solid waste compost, sewage sludge and farmyard manure application on organic carbon, bulk density and consistency limits of a calcareous soil in Central Iran. Soil Tillage Res. 108. 43–50.

 • Huang C. & Chen Z., 2009. Carbon and nitrogen mineralization of sewage sludge compost in soils with a different initial pH. Soil Sci. Plant Nutr. 55. 715–724.

 • Kádár I. & Morvai B., 2007. Ipari-kommunális szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. I. Agrokémia és Talajtan 56. 333–352.

 • Kádár I. & Morvai B., 2008a. Városi szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. II. Agrokémia és Talajtan. 57. 97–112.

 • Kádár I. & Morvai B., 2008b. Városi szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. III. Agrokémia és Talajtan. 57. 305–318.

 • Kádár I. & Morvai B., 2009a. Városi szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. IV. Agrokémia és Talajtan. 58. 91–104.

 • Kádár I. & Morvai B., 2009b. Városi szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. V. Agrokémia és Talajtan. 58. 343–358.

 • Kádár I. & Morvai B., 2009c. Bőrgyári szennyvíziszap-terhelés hatása a tavaszi árpa B, Na, Ni, Co, Cu elemeinek forgalmára tenyészedény-kísérletben. Növény-termelés. 58. 41–57.

 • Kádár I., Draskovits E. & Morvai B., 2009a. Gyümölcslé gyártási hulladék komposzt (RAUCH) hatásának vizsgálata karbonátos homoktalajon. Növény-termelés. 58. 23–40.

 • Kádár I. et al., 2009b. Kommunális szennyvíziszap, illetve vágóhídi hulladék komposzt hatása a talajra és a növényre szabadföldi kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 58. 121–136.

 • Kovács, N. & Füleky Gy., 2007. Heavy metal sorption of compost materials. Cer. Res. Comm. Suppl. AASW. 35. 653–656.

 • Lee J. et al., 2004. Effect of food waste compost on microbial population, soil enzyme activity and lettuce growth. Bioresource Technol. 93. 21–28.

 • Maynard, A. A., 1995. Cumulative effect of annual additions of MSW compost on the yield of field-grown tomatoes. Compost Sci. Util. 3. 47–54.

 • Nendel C. et al., 2004. Nitrogen mineralization from manure biowaste compost in vineyard soils. I. Long-term laboratory incubation experiments. J. Plant Nutr. Soil Sci. 167. 397–407.

 • Oberson A. et al., 1993. Soil phosphorus dynamics in cropping systems according to conventional and biological agricultural soils. Biol. Fert. Soils 16. 111–117.

 • Ozores-Hampton, M. & Bryan, H. H., 1993. Municipal solid waste (MSW) soil amendments: Influence on growth and yield of snap beans. Proc. Annual Meeting Fla. State Hortic. Soc. 106. 208–210.

 • Pascual I. et al., 2007. Effect of water deficit on microbial characteristics on soil amended with sewage sludge or inorganic fertilizer under laboratory conditions. Bioresource Technol. 98. 29–37.

 • Ragályi P. & Kádár I., 2008. Processed slaughterhouse waste application on calcerous sandy soil. Acta Agron. Óváriensis. 50. 95–101.

 • Rékási, M., Filep, T. & Morvai, B. 2006. Effect of communal sewage sludge loads on Zn and Cu content of soils and plant uptake. Cer. Res. Comm. Suppl. AASW. 34. 271–274.

 • Said-Pullicino, D., Erriquens, F. G. & Gigliotti, G., 2006. Changes in the chemical characteristics of water-extractable organic matter during composting and their influence on compost stability and maturity. Bioressour Technol. 98. 1822–1831.

 • Sanchez L. et al., 1997. Effect of timing of application of municipal solid waste compost on N availability for crops in central Spain. Biol. Fertil. Soils. 25. 136–141.

 • Sárdi K. & Füleky G., 2002. Comparison of extractants used for evaluating the bioavailability of P and K. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 33. 2803–2812.

 • Sarkadi J. & Krámer M., 1960. Növényi anyagok és szervestrágyák tápanyag-tartalmának vizsgálata. I. Az összes N, P és K meghatározása. Agrokémia és Talajtan. 9. 85–98.

 • Schachtschabel, P. & Beyme, B., 1980. Löslichkeit des anorganischen Boden-phosphors und Phosphatdüngung. Zeitschrift f. Planzenernährung u. Bodenkunde. 143. 306–316.

 • Singh, R. P. & Agrawal, M., 2007. Effects of sewage sludge amendment on heavy metal accumulation and consequent responses of Beta vulgaris plants. Chemosphere. 67. 2229–2240.

 • Steiner C. et al., 2007. Long term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on a highly weathered Central Amazonian upland soil. Plant Soil. 291. 275–290.

 • Vuorinen, A. H. & Saharinen, M. H., 1997. Evolution of microbiological and chemical parameters during manure and straw co-composting in a durm composting system. Agric. Ecosyst. Environ. 66. 19–29.

 • Yavari, S. et al., 2009. Mineral elements uptake and growth of strawberry as influenced by organic substrates. J. Plant Nutr. 32. 1498–1512.

 • Zhang M. et al., 2006. A four-year study on influence of biosolids/MSW compost application in less productive soils in Alberta: nutrient dynamics. Compost Sci. Util. 14. 68–80.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 111 3 0
Jan 2024 49 2 0
Feb 2024 27 3 0
Mar 2024 11 0 0
Apr 2024 39 0 0
May 2024 12 0 0
Jun 2024 0 0 0