View More View Less
 • 1 Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A komposztok előállítása, ill. trágyaként való felhasználása – amellett, hogy megoldja a biológiai hulladékok elhelyezésének problémáját – hozzájárul a talajtermékenység növeléséhez is. A biológiai hulladékokból előállított komposztok pozitív hatást gyakorolnak a talaj biológiai, fizikai és kémiai tulajdonságaira. Jelen munkánkban tenyészedény-kísérletben, különböző arányú talaj és komposzt keverékek alkalmazásával vizsgáltuk a komposzttrágyázás hatását a növények hozamára és tápanyag-felvételére, ill. a talaj tápelemtartalmára. Inkubációs kísérletet állítottunk be továbbá a komposztban található tápelemek mineralizációjának vizsgálata céljából. Eredményeink a következő megállapításokban foglalhatók össze: – A növények hozama, ill. N-, P- és K-felvétele nőtt nagyobb arányú komposzttrágyázás esetén. – Előbbiek szerint szintén nőtt a talaj C-, N-, P- és K-tartalma. – Az inkubáció folyamán folyamatosan nőtt a C-, de csökkent a N-tartalom. – Vizsgálataink rámutatnak továbbá arra is, hogy a HWP forró vizes talajextrakció jól alkalmazható a talaj tápanyag-szolgáltató képességének nyomon követésére.

 • Abdelhamid, M. T., Horiuchi, T. & Oba, S., 2004. Composting of rice straw with oilseed rape cake and poultry manure and its effects of faba bean (Vicia faba L.) growth and soil properties. Bioresource Technol. 93. 183–189.

 • Alexa, L. et al., 2004. Soil improvement with composted agricultural waste materials. 4th International Congress of the ESSC, Budapest. Proceedings Volume 274–277.

 • Arancon, N. Q. et al., 2003. Effects of vermicomposts on growth and marketable fruits of field-grown tomatoes, peppers and strawberries. Pedobiologia. 47. 731–735.

 • Barzegar, A. R., Yousefi, A. & Daryashenas, A., 2002. The effect of addition of different amounts and types of organic materials on soil physical properties and yield of wheat. Plant Soil. 247. 295–301.

 • Benedek, Sz. et al., 2010. Effects of compost application on soil fertility. In: Book of Abstracts. Int. Conf. Soil Fertility and Productivity. (Ed.: Burghardt, W.) 47. Humboldt University. Berlin.

 • Benitez, C., Tejeda, M. & Gonzalez, J. L., 2003. Kinetics of the mineralization of nitrogen in a pig slurry compost applied to soils. Compost Sci. Util. 11. 72–80.

 • Berecz, K. et al., 2005. Studying the direct and residual effect of long-term fertilization using ammonium lactate and hot water extraction methods. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 36. 203–213.

 • Buzás I. (szerk.), 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. A talajok fizikai-kémiai és kémiai vizsgálati módszerei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Chaminade, R., 1965. Bilan de 3 années d’expérimentation en petits vases de vegetation. Agron. Tropic. 20. 1101–1162.

 • Clark, G. A., Stanley, C. D. & Maynard, D. N., 1995. Municipal solid waste compost in irrigated vegetable production. Proc. Soil Crop Sci. Soc. Fla. 54. 49–53.

 • Cortellini, L. et al., 1996. Effects on the content of organic matter, nitrogen, phosphorus and heavy metals in soil and plant after application of compost and sewage sludge. In: The Science of Composting (Eds.: de Bertoldi, M. et al.). 457–468. Blackie Academic & Professional. London.

 • Egnér, H., Riehm, H. & Domingo, W., 1960. Unterschuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nährstoffzustandes der Böden II. Chemische Extraktionsmetoden zur Phosphor- und Kaliumbestimmung. Kungl. Lantbrukshögsk. Ann. 26. 199–215.

 • Füleky Gy. & Benedek Sz., 2009. Talajok AL- és forróvíz-oldható (HWP) P- és K-tartalmának összehasonlítása. Agrokémia és Talajtan. 58. 243–250.

 • Füleky, Gy. & Benedek, Sz., 2010. Composting as recycling of biowaste. A review. In: Sustainable Agriculture Reviews (Ed.: Lichtfouse, E.) Vol. 3. Sociology, Organic Farming, Climate Change and Soil Science. 319–346. Springer. The Netherlands.

 • Füleky, Gy. & Czinkota, I. 1993. Hot water percolation (HWP): A new rapid soil extraction method. Plant and Soil. 157. 131–135.

 • Griffin, T. S. & Hutchinson, M., 2007. Compost maturity effects on nitrogen and carbon mineralization and plant growth. Compost Sci. Util. 15. 228–236.

 • Gulyás, F. & Füleky, G.y, 1994. C- and N-transformation dynamics in the soil. Die Bodenkultur. 45. 313–318.

 • Hadas, A., Kantsky, L. & Portnoy, R., 1996. Mineralization of composted manure and microbial dynamics in soil as affected by long-term nitrogen management. Soil Biol. Biochem. 28. 733–738.

 • Hadas, A. & Portnoy, R., 1997. Rates of decomposition in soil and release of available nitrogen from cattle manure and municipal solid waste compost. Compost Sci. Util. 5. 48–54.

 • He, Z. et al. 2000. Nitrogen mineralization and transformation from composts and biosolids during field incubation in a sandy soil. Soil Sci. 165. 161–169.

 • Hemmat, A. et al., 2010. Long-term impacts of municipal solid waste compost, sewage sludge and farmyard manure application on organic carbon, bulk density and consistency limits of a calcareous soil in Central Iran. Soil Tillage Res. 108. 43–50.

 • Huang C. & Chen Z., 2009. Carbon and nitrogen mineralization of sewage sludge compost in soils with a different initial pH. Soil Sci. Plant Nutr. 55. 715–724.

 • Kádár I. & Morvai B., 2007. Ipari-kommunális szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. I. Agrokémia és Talajtan 56. 333–352.

 • Kádár I. & Morvai B., 2008a. Városi szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. II. Agrokémia és Talajtan. 57. 97–112.

 • Kádár I. & Morvai B., 2008b. Városi szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. III. Agrokémia és Talajtan. 57. 305–318.

 • Kádár I. & Morvai B., 2009a. Városi szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. IV. Agrokémia és Talajtan. 58. 91–104.

 • Kádár I. & Morvai B., 2009b. Városi szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. V. Agrokémia és Talajtan. 58. 343–358.

 • Kádár I. & Morvai B., 2009c. Bőrgyári szennyvíziszap-terhelés hatása a tavaszi árpa B, Na, Ni, Co, Cu elemeinek forgalmára tenyészedény-kísérletben. Növény-termelés. 58. 41–57.

 • Kádár I., Draskovits E. & Morvai B., 2009a. Gyümölcslé gyártási hulladék komposzt (RAUCH) hatásának vizsgálata karbonátos homoktalajon. Növény-termelés. 58. 23–40.

 • Kádár I. et al., 2009b. Kommunális szennyvíziszap, illetve vágóhídi hulladék komposzt hatása a talajra és a növényre szabadföldi kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 58. 121–136.

 • Kovács, N. & Füleky Gy., 2007. Heavy metal sorption of compost materials. Cer. Res. Comm. Suppl. AASW. 35. 653–656.

 • Lee J. et al., 2004. Effect of food waste compost on microbial population, soil enzyme activity and lettuce growth. Bioresource Technol. 93. 21–28.

 • Maynard, A. A., 1995. Cumulative effect of annual additions of MSW compost on the yield of field-grown tomatoes. Compost Sci. Util. 3. 47–54.

 • Nendel C. et al., 2004. Nitrogen mineralization from manure biowaste compost in vineyard soils. I. Long-term laboratory incubation experiments. J. Plant Nutr. Soil Sci. 167. 397–407.

 • Oberson A. et al., 1993. Soil phosphorus dynamics in cropping systems according to conventional and biological agricultural soils. Biol. Fert. Soils 16. 111–117.

 • Ozores-Hampton, M. & Bryan, H. H., 1993. Municipal solid waste (MSW) soil amendments: Influence on growth and yield of snap beans. Proc. Annual Meeting Fla. State Hortic. Soc. 106. 208–210.

 • Pascual I. et al., 2007. Effect of water deficit on microbial characteristics on soil amended with sewage sludge or inorganic fertilizer under laboratory conditions. Bioresource Technol. 98. 29–37.

 • Ragályi P. & Kádár I., 2008. Processed slaughterhouse waste application on calcerous sandy soil. Acta Agron. Óváriensis. 50. 95–101.

 • Rékási, M., Filep, T. & Morvai, B. 2006. Effect of communal sewage sludge loads on Zn and Cu content of soils and plant uptake. Cer. Res. Comm. Suppl. AASW. 34. 271–274.

 • Said-Pullicino, D., Erriquens, F. G. & Gigliotti, G., 2006. Changes in the chemical characteristics of water-extractable organic matter during composting and their influence on compost stability and maturity. Bioressour Technol. 98. 1822–1831.

 • Sanchez L. et al., 1997. Effect of timing of application of municipal solid waste compost on N availability for crops in central Spain. Biol. Fertil. Soils. 25. 136–141.

 • Sárdi K. & Füleky G., 2002. Comparison of extractants used for evaluating the bioavailability of P and K. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 33. 2803–2812.

 • Sarkadi J. & Krámer M., 1960. Növényi anyagok és szervestrágyák tápanyag-tartalmának vizsgálata. I. Az összes N, P és K meghatározása. Agrokémia és Talajtan. 9. 85–98.

 • Schachtschabel, P. & Beyme, B., 1980. Löslichkeit des anorganischen Boden-phosphors und Phosphatdüngung. Zeitschrift f. Planzenernährung u. Bodenkunde. 143. 306–316.

 • Singh, R. P. & Agrawal, M., 2007. Effects of sewage sludge amendment on heavy metal accumulation and consequent responses of Beta vulgaris plants. Chemosphere. 67. 2229–2240.

 • Steiner C. et al., 2007. Long term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on a highly weathered Central Amazonian upland soil. Plant Soil. 291. 275–290.

 • Vuorinen, A. H. & Saharinen, M. H., 1997. Evolution of microbiological and chemical parameters during manure and straw co-composting in a durm composting system. Agric. Ecosyst. Environ. 66. 19–29.

 • Yavari, S. et al., 2009. Mineral elements uptake and growth of strawberry as influenced by organic substrates. J. Plant Nutr. 32. 1498–1512.

 • Zhang M. et al., 2006. A four-year study on influence of biosolids/MSW compost application in less productive soils in Alberta: nutrient dynamics. Compost Sci. Util. 14. 68–80.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 2 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 3 1 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 0 0 0