Authors:
Borbála Biró MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Borbála Biró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tibor Szili-Kovács MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Tibor Szili-Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Attila Anton MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Attila Anton in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access
 • Angerer, I. et al., 1998. Indicator microbes of chlorsulphuron addition detected by a simplified plate counting method. Agrokémia és Talajtan. 47. 297–304.

 • Anton A. & Simon L., 1999. A talaj szennyeződése szerves anyagokkal (3. fejezet). In: Talajszennyeződés, talajtiszítás. (Szerk.: Simon L.). KMGT-5. kötet. 33–54. Környezetgazdál-kodási Intézet. Budapest.

 • Anton A. & Barna S., 2008. Potenciális kémiai stabilizálószerek toxikus fémek mobilitását csökkentő hatásának vizsgálata laboratóriumi inkubációs modellkísérletben. Talajvédelem. p. 187–194.

 • Anton, A. & Máthé-Gáspár, G., 2005. Factors affecting heavy metal uptake in plant selection for phytoremediation. Z. Naturforsch. 60c. 244–246.

 • Anton A. & Németh T., 2006a. A műtrágyázás gyakorlata. In: Mezőgazdasági ökotoxikológia. (Szerk.: Darvas B. & Székács A.) 32–36. l’Harmattan Kiadó. Budapest.

 • Anton A. & Németh T., 2006b. Műtrágyák ökotoxikológiai értékelése. Mezőgazdasági ökotoxikológia. (Szerk.: Darvas B. & Székács A.) 304–306. l’Harmattan Kiadó. Budapest.

 • Anton, A. et al., 2002. The effect of phosphorous fertilizer on the phosphomonoesterase activity of Capsicum annuum L. rhizosphere. In: Proc. of COST Action 831 Workshop „Management of Soil Quality-Using Microbial Resources” Budapest. (Ed.: Szili-Kovács, T.) 40–43. CD ROM.

 • Anton, A. et al.. 2008. Effects of Pinus nigra plantations on the soils of dolomite grasslands. Cereal Res. Commun. 36. 715–718.

 • Bakonyi G. et al., 2000. Szárazság és nitrogén-műtrágyázás hatása a kukorica és gyep endomikorrhizáira, valamint a szabadonélő fonálférgekre. Agrokémia és Talajtan. 49. 480–489.

 • Balla, I. et al., 1998a. Survival and growth of micropropagated peach inoculated with endomycorrhizal strains. Acta Horticulturae. 477. 115–118.

 • Balla, I. et al., 1998b. Acclimation results of micropropagated black locust improved by inoculated microsymbionts. Plant Cell Tissue and Organic Culture. 52. 113–116.

 • Biró B., 1998. A talajok biológiai állapotának hatása a talajminőség alakulására. Gyakorlati Agrofórum. 9. (11) 52–54.

 • Biró B., 2001. Homokpusztagyepek mikroszimbionta gyökérkapcsolattal rendelkező növényei és a szárazságtűrésben betöltött szerepük. In: Ökológia az ezredfordulón I. Műhelytanulmányok, (Szerk.: Borhidi A. & Botta-Dukát Z.). 173–175. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.

 • Biró B., 2002. Talaj- és rhizobiológiai eszközökkel a fenntartható növénytermesztés és a környezetminőség szolgálatában. Acta Agron. Hung. 50. 77–85.

 • Biró B., 2005. A talaj, mint a mikroszervezetek élettere. In: A talajok jelentősége a 21. században. (Szerk.: Stefanovics P. & Michéli E.). 141–173. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest.

 • Biró, B., 2006. Bacterial numbers. Root dilution analysis. In: Understanding and Modelling Plant–Soil Interactions in the Rhizosphere Environment. Handbook of Methods Used in Rhizosphere Research (Eds: Schweiger, P. & Finlay, R.). 378–379. Swiss Federal Research Institute WSL. Birmensdorf.

 • Biró, B., Beczner, J. & Németh, T., 2004. Problems on sludge – The Hungarian point of view. In: Problems Around Sludge – The Accession Countries Perspectives. (Eds.: Gawlik, B. M. & Marmo, L.) 31–36. European Comission JRC. Ispra, Italy.

 • Biró, B. et al., 1998. Specific replant disease reduced by PGPR rhizobacteria on apple seedlings. Acta Horticulture. 477. 75–81.

 • Biró, B. et al., 1999a. Antagonistic effect of rhizosphere microorganisms on associative diazotrophs and scavenger pseudomonads. Scientific Bulletin. Ser. C. 13. 29–34.

 • Biró, B. et al., 1999b. Intensification of nodulation and nitrogen-fixing activity preceding the „loss of function” by the long-term application of some toxic metal rates. In: Proc. 5th Internat. Conf. on the Biogeochem. of Trace Elements. 178–179. BOKU. Vienna.

 • Biró, B. et al., 2000. Interrelation between Azospirillum and Rhizobium nitrogen-fixers and arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of alfalfa at sterile, AMF-free or normal soil conditions. Journal of Applied Soil Ecology. 15. 159–168.

 • Biró B. et al., 2005a. Komposztok minőségi állapotváltozásának kimutatása mikrobiológiai enzimes aktivitásvizsgálattal. In: Az MTA SzSzBTT XIII. Tudományos ülésének előadásai (Szerk.: Kókai S. & Mizsur B.). 21–26. Kapitális Nyomda. Nyíregyháza.

 • Biró B. et al., 2005b. Baktériumok és gombák kolonizációja génmódosított (Bt-) és izogénes kontroll kukorica rizoszférájában. Agrokémia és Talajtan. 54. 189–203.

 • Biró, B. et al., 2006. Role of the beneficial microsymbionts on the plant performance and plant fitness. In: Microbial Activity in the Rhizosphere (Eds: Mukerji, K. G., Manoharachary, C. & Singh, J.). Soil Biology. Vol. 7. 265–296. Springer-Verlag. Berlin–Heidelberg.

 • Biró B. et al., 2007. Fejes saláta elemfelvétele és minősége juhtrágya alapú komposztok hatására. Kertgazdaság. 39. 38–45.

 • Biró B. et al., 2008a. Szennyvíziszapokkal bevitt és őshonos mikrobák talaj- és dózisfüggő kolonizációja. Talajvédelem. (Suppl.) 195–201.

 • Biró B. et al., 2008b. A mikrobiális aktivitás mérése és lehetséges kontrollja mezőgazdasági és kommunális eredetű szerves anyagok hasznosításánál. Talajvédelem. (Suppl.) 152–161.

 • Chroňáková, A. et al., 2004. Analyses (Box-PCR, FAME) of heterotrophic bacterial com-munities from different stages of primary succession process. In: Book of Abstracts. 23rd Congr. Czechoslovak Soc. Microbiol., Brno. 181.

 • Czakó-Vér, K. et al., 1999. Hexavalent chromium uptake by sensitive and tolerant mutants of Schizosaccharomyces pombe. FEMS Microbiology Letters. 178. 109–115.

 • Elhottová, D., Szili-Kovács, T. & Tříska, J., 2002. Microbial communities of abandoned fields. Folia Microbiologica. 47. 435–440.

 • Feigl V. et al., 2007. Chemical stabilization combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soils in Hungary. Advanced Materials Research. 20–21. 315–318.

 • Filep T. & Szili-Kovács T., 2005a. A meszezés hatása a talaj mikrobiális biomassza mennyiségére két savanyú homoktalajon. Agrokémia és Talajtan. 54. 139–148.

 • Filep T. & Szili-Kovács T., 2005b. A meszezés hatása két savanyú homoktalaj respirációs viszonyaira. Talajvédelem. (Suppl.) 108–115.

 • Füzy, A., Tóth, T. & Biró, B., 2006. Seasonal dynamics of mycorrhizal colonization in the rhizosphere of some dominant halophytes. Agrokémia és Talajtan. 55. 231–240.

 • Füzy, A., Tóth, T. & Biró, B., 2007. Mycorrhizal colonisation can be altered by the direct and indirect effect of drought and salt in a split root experiment. Cereal Res. Commun. 35. 401–405.

 • Füzy, A., Tóth, T. & Biró, B., 2008. Soil-plant factors, others than the type of salt-specific anions determining the mycorrhiza colonizations of halophytes. Community Ecology. 9. 1–8.

 • Füzy, A. et al., 2008a. Drought, but not salinity, determines the apparent effectiveness of halophytes colonized by arbuscular mycorrhizal fungi. J. Plant Physiology. 165. 181–119.

 • Gruiz, K., Vaszita, E. & Siki, Z., 2007. Environmental toxicity testing in the risk assessment of a metal contaminated mining site in Hungary. Advanced Materials Research. 20–21. 193–196. Trans Tech Publications. Switzerland

 • Halbritter A. & Uzinger N., 2006. A talaj-mikrobióta vizsgálata foszfolipidek alapján. 1. Szükségesség és alkalmazási lehetőségek. Agrokémia és Talajtan. 54. 517–534.

 • Halbritter A. et al., 2003. Dolomitsziklagyepek és feketefenyvesek talajainak összehasonlító vizsgálata. Természetvédelmi Közlemények. 10. 19–35.

 • Halbritter A. et al., 2005. Mikroelemtartalom-vizsgálatok dolomit sziklagyep és fekete fenyves talaján. Tájökológiai Lapok. 3. 63–73.

 • Halbritter A. et al., 2007. Feketefenyvesek és dolomitsziklagyepek talajának összehasonlító vizsgálata. In: Csontos P.: Feketefenyvesek ökológiai kutatása. 17–31. Scientia Kiadó. Budapest.

 • Hegedűs, A., Pacsuta, P. & Biró, B., 2007. Early growth retardation of mycorrhiza-inoculated tomato, but better yield finally in a soil-free system. Acta Microbiologica Immunologica Hung. 54. 46–47.

 • Hegedűs A. et al., 2005. A búzafajták talajeredetű Fusarium spp. okozta gyökérkárosodásának megelőzése antagonista baktériumtörzsek felhasználásával. Növénytermelés. 54. (3) 1–10.

 • Jevcsák, I. et al., 2001. Antagonistic rhizobacteria from long-term field experiment against Rhizoctonia solani and Fusarium solani. Sci. Bulletin Uzhgorod National University, Ser. Biol. 9. 179–182.

 • Jevcsák, I. et al., 2002. Testing methods affecting the antagonistic ability of Pseudomonas biocontrol strains. Agrokémia és Talajtan. 51. 107–114.

 • Kátai, J., 2006. Changes in soil characteristics in a mono- and triculture long-term field experiment. Agrokémia és Talajtan. 55. 183–192.

 • Kátai, J., Vágó, I. & Lukács, E. V., 2005. Relationships between carbon content and some microbial characteristics in the different soil types. Cereal Res. Commun. 33. 389–392.

 • Kátai, J. et al., 2008. The effect of an artificial and a bacterium fertilizer on some soil characteristics and on the biomass of the rye-grass (Lolium perenne L.). Cereal Res. Commun. 36. 1171–1174.

 • Kátai, J. et al., 2009. Soil microbiological consequences of the stress effect of soil acidification in a long term experiment. Cereal Research Communication. 37. 403–406.

 • Ködöböcz L. et al., 2005. Asszociatív nitrogénkötő oltóanyagtörzsek túlélőképességét befolyásoló tényezők két potenciális vivőanyagban. Agrokémia és Talajtan. 54. 177–189.

 • Ködöböcz, L. et al., 2007. Activation of native Rhizobium population with composted and digested wastes on two alfalfa varieties. Cereal Research Communication. 35. 657–661.

 • Köves-Péchy, K., Biró, B. & Strasser, R. J., 1997. JIP-test screening of microsymbionts on different soils. In: Practical Aspects of Chlorofill Fluorescence Measurements in Trees and in the Fields. 36–41. Swiss Federal Institute for Forest and Landscape Research (WSL). Birmersdorf, Zurich.

 • Köves-Péchy, K., Ködöböcz, L. & Biró, B., 2003a. Some key points of the efficient Rhizobium inoculation and the performance of indigenous symbionts on some legumes in Hungary. In: Quality Control and Efficacy Assessment of Microbial Inoculants: Need for Standard Evaluation Protocols. (Eds.: Migheli, Q. & Ruiz-Sainz, J. E.) 55–61. EC Agriculture and Biotechnology. Sevilla, Spain.

 • Köves-Péchy, K. et al., 2003b. Method to study the microbial interactions between the inoculated microsymbionts and the indigenous microbes in the rhizosphere. Sci. Bull. (Univ. Baia Mare). C/17. 285–291

 • Landwehr, M. et al., 2002. The arbuscular mycorrhizal fungus Glomus geosporum in European saline, sodic and gypsum soils. Mycorrhiza. 12. 199–211.

 • Libisch, B. et al., 2008. Identification of PER-1 extended-spectrum β-lactamase producing Pseudomonas aeruginosa clinical isolates of the international clonal complex CC11 from Hungary and Serbia. FEMS Immunology and Medical Microbiology. 54. 330–338.

 • Makádi M. et al., 2007. Biogázüzemi fermentlé és Phylazonit MC baktériumtrágya hatása a silókukorica zöldtömegére és a talaj biológiai aktivitására. Agrokémia és Talajtan. 56. 367–388.

 • Máthé-Gáspár, G. & Anton, A., 2002. Heavy metal uptake by two radish varieties. Acta Biologica Szegediensis. 46. 113–114.

 • Máthé, P., Máthéné Gáspár, G. & Anton, A., 2004. The phosphomonoesterase activity of lignite mine spoils. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 51. 203–204.

 • Mikanová, O. et al., 2001. Influence of heavy metal pollution on some biological parameters in the alluvium of the Litavka river. Rostlynna Výroba. 47. (3) 117–122.

 • Nikolausz, M., Márialigeti, K. & Kovács, G., 2004. Comparison of RNA- and DNA-based species diversity investigations in rhisoplane bacteriology with respect to chloroplast sequence exclusion. J. Microbiol. Methods. 56. 365–373.

 • Oldal B., Jevcsák I. & Kecskés M., 2002. Növénypatogén gombákat gátló Pseudomonas sp. törzsek antagonista hatásának vizsgálata bioteszt-módszerekkel. Biokémia. 26. 57–63.

 • Oldal, B. et al., 2006. Pesticide residues in Hungarian soils. Geoderma. 135. 163–178.

 • Posta K., 1997. Az endomikorrhiza szerepe a környezeti stresszhatások kivédésében. Agrokémia és Talajtan. 46. 359–370.

 • Rajkai, K. et al., 2008. Effects of nitrogen fertilization on carbon flows in soils with contrasting texture. Cereal Res. Commun. 36. 1871–1874

 • Sándor, Zs. et al., 2007. The effect of herbicides applied in maize on the dynamics of some soil microbial groups and soil activity. Cereal Res. Commun. 35. 1025–1028.

 • Simon L. (szerk.), 1999. Talajszennyeződés, talajtisztítás. Környezetügyi Műszaki Gazdasági Tájékoztató. 5. kötet. Környezetgazdálkodási Intézet. Budapest.

 • Simon L. & Biró B., 2005. Adalékanyagok, vörös csenkesz és Zn-toleráns arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepe a nehézfémekkel szennyezett gyöngyösoroszi bányameddő remediációjában. Agrokémia és Talajtan. 54. 163–177.

 • Simon, L., Biró, B. & Balázsy, S., 2008. Impact of pseudomonads and ethylene on the cadmium and nickel rhizofiltration of sunflower, squash and Indian mustard. Commun. Soil Sci. Plant Analysis. 39. 2440–2455.

 • Simon, L. et al., 2006. Stabilisation of metals in mine spoil with amendments and growth of red fescue in symbiosis with mycorrhizal fungi. Plant Soil Environment. 52. 385–391.

 • Simon L. et al., 2007. Szelén fitoextrakciója és mikrobacsoportok előfordulása szennyezett talajokban. Agrokémia és Talajtan. 56. 161–172.

 • Szili-Kovács T., 2004. Szubsztrát indukált respiráció a talajban. Agrokémia és Talajtan. 53. 195–214.

 • Szili-Kovács T. & Takács T., 2008. A talajminőség mikrobiológiai indikációja: lehetőségek és korlátok. In: Talajvédelem. (Suppl.) 321–328. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza.

 • Szili-Kovács T. & Tóth J. A., 2006. A talaj mikrobiális biomassza meghatározása kloroform fumigációs módszerrel. Agrokémia és Talajtan. 55. 515–530.

 • Szili-Kovács T. & Török K., 2005. Szénforráskezelés hatása a talaj mikrobiális aktivitására és biomasszájára felhagyott homoki szántókon. Agrokémia és Talajtan. 54. 149–162

 • Szili-Kovács, T., Gulyás, F. & Anton, A., 1998. Soil microbial biomass-C as a possible indicator of soil pollution. Agrokémia és Talajtan. 47. 253–264.

 • Szili-Kovács, T. et al., 1998. An international approach to assess soil quality by biological methods: Experience from anthropogenically affected soils in Hungary. In: 16th World Congress of Soil Science, Montpellier, France. CD ROM.

 • Szili-Kovács T. et al., 2000a. Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 1. Laboratóriumi inkubációs vizsgálatok. Agrokémia és Talajtan. 49. 491–504.

 • Szili-Kovács T. et al., 2000b. Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 2. Szabadföldi kísérletek. Agrokémia és Talajtan. 49. 505–520.

 • Szili-Kovács, T. et al., 2007. Promoting microbial immobilization of soil nitrogen during restoration of abandoned agricultural fields by organic additions. Biology and Fertility of Soils. 43. 823–828.

 • Szili-Kovács T. et al., 2008. Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a talaj-nitrogén immobilizációjával. 3. Mikrobiális biomassza C és N, ásványi N értékek alakulása 2000–2002 évek között. Agrokémia és Talajtan. 57. 133–146.

 • Szoboszlay, S. et al., 2008. Chryseobacterium hungaricum sp. nov. isolated from hydrocarbon-contaminated soil. Internat. J. Systematic and Evolutionary Microbiology. 58. 2748–2754.

 • Takács, T. & Vörös, I., 2003. Effect of metal non-adapted arbuscular mycorrhizal fungi on Cd, Ni and Zn uptake by ryegrass. Acta Agron. Hung. 51. 347–354.

 • Takács, T., Biró, B. & Vörös, I., 2001. Arbuscular mycorrhizal effect on heavy metal uptake of ryegrass (Lolium perenne L.) in pot culture with polluted soils. In: Development in Plant and Soil Sciences. (Eds: Horst, W. J. et al.) 480–481. Kluwer Academic Publishers. München, Germany.

 • Takács, T., Biró, B. & Vörös, I., 2006. Response of arbuscular mycorrhizal fungi infectiveness to soil nitrogen supply. Cereal Res. Commun. 34. 319–322.

 • Takács, T., Radimszky, L. & Németh, T., 2005. The arbuscular mycorrhizal status of selected poplar clones for phytoremediation of soils with contaminated heavy metals. Z. Naturforsch. C. 60c. 357–361.

 • Takács, T., Vörös, I. & Biró, I., 2007. Changes in infectivity and effectiveness of Glomus mosseae in relation to soil nitrogen nutrition. Symbiosis. 44. 101–107.

 • Takács, T. et al., 2005a. The effect of AMF inoculation on growth and nutrient uptake of tomato. Cereal Res. Commun. 33. (1) 125–128.

 • Takács, T. et al., 2006. Comparative effects of rock phosphates on arbuscular mycorrhizal colonization of Trifolium pratense L. Commun. Soil Sci. Plant Analysis. 37. 2779–2790.

 • Tamás, J. & Kovács, E., 2005. Vegetation pattern and heavy metal accumlation at a mine tailing at Gyöngyösoroszi, Hungary. Zeitschrift für Naturforsch. Verlag. 60c. 3–4.

 • Tsimilli-Michael, M. et al., 2000. Synergistic and antagonistic effects of AM fungi and Rhizobium and Azospirillum nitrogen-fixers on the photosynthetic activity of alfalfa, probed by the chlorophyll a polyphasic fluorescence transient O-J-I-P. J. Applied Soil Ecology. 15. 169–182.

 • Török, K. et al., 2000. Immobilization of soil nitrogen as a possible method for the restoration of sandy grassland. Applied Vegetation Science. 3. 7–24.

 • Uzinger, N. & Anton, A., 2008. Chemical stabilization of heavy metals on contaminated soils by lignite. Cereal Res. Commun. 36. 1911–1914.

 • Uzinger N. & Halbritter A., 2006. A talaj-mikrobióta vizsgálata foszfolipidek alapján. 2. A foszfolipidek kémiai analízise. Agrokémia és Talajtan. 55. 531–538.

 • Uzinger, N. et al., 2007a. Change of several soil enzyme ectivities in the course of chemical heavy metal stabilization in soil incubation experiment. In: Proc. 3rd Int. Conf. Enzymes in the Environment: Activity, Ecology & Applications, Viterbo, Italy. 109.

 • Uzinger N. et al., 2007b. Kémiai nehézfém-stabilizációs eljárás hatásainak vizsgálata laboratóriumi modellkísérletben. Talajvédelem. (Suppl.) 133–143.

 • Villányi, I., Füzy, A. & Biró, B., 2006a. Non-target microorganisms affected in the rhizosphere of transgenic Bt corn. Cereal Res. Commun. 34. 105–109.

 • Villányi I. et al., 2003. Bt-toxint termelő és anyavonali kukorica dekompozíciójának és C:N arányának összehasonlító értékelése. In: Növényvédelmi Tudományos Napok. (Szerk.: Kuroli G. et al.) 81.

 • Villányi, I. et al., 2006b. Total catabolic enzyme activity of microbial communities. Fluorescein diacetate analysis (FDA). In: Understanding and Modelling Plant-Soil Interactions in the Rhizosphere Environment. Handbook of Methods Used in Rhizosphere Research. (Ed.: Jones, D. L.). 441–442. Swiss Federal Research Institute WSL. Birmensdorf.

 • Vermes, L. & Biró, B., 2002. Study on the revitalization potential of thermal-treated soils. Agrokémia és Talajtan. 51. 129–138.

 • Vivas, A. et al., 2003a. Influence of two bacterial strains from a Pb-polluted soil on plant growth and on arbuscular mycorrhizal functioning under Pb toxicity. Canadian J. Microbiology. 49. 577–588.

 • Vivas, A. et al., 2003b. Symbiotic efficiency of autochthonous arbuscular mycorrhizal fungus (G. Mossae) and Brevibacillus sp. isolated from Cd polluted soil under increasing cadmium levels. Environmental Pollution. 126. 179–189.

 • Vivas, A. et al., 2006a. Effectiveness of autochthonous bacterium and mycorrhizal fungus on Trifolium growth, symbiotic development and soil enzymatic activities in Zn contaminated soil. Journal of Applied Microbiology. 100. 587–598.

 • Vivas, A. et al., 2006b. Two bacterial strains isolated from a Zn-polluted soil enhance plant growth and mycorrhizal efficiency under Zn toxicity. Chemosphere. 62. 1523–1533.

 • Vivas, A. et al., 2006c. Nickel-tolerant Brevibacillus brevis and arbuscular mycorrhizal fungus can reduce metal acquisition and nickel toxicity effects in plant growing in nickel supplemented soil. Soil Biology Biochemistry. 38. 2694–2704.

 • Vörös, I. et al., 1998. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on heavy metal toxicity to Trifolium pratense in soils contaminated with Cd, Zn and Ni salts. Agrokémia és Talajtan. 47. 277–288.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 107 4 0
Jan 2024 107 22 0
Feb 2024 109 3 0
Mar 2024 34 0 0
Apr 2024 17 0 0
May 2024 29 0 0
Jun 2024 0 0 0