Authors:
Bernadett GyarmatiSzent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.

Search for other papers by Bernadett Gyarmati in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsuzsanna HárshegyiSzent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.

Search for other papers by Zsuzsanna Hárshegyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
György HeltaiSzent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.

Search for other papers by György Heltai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Csaba MészárosSzent István Egyetem, Környezetipari Rendszerek Intézet Fizika és Folyamatirányítási Tanszék Gödöllő

Search for other papers by Csaba Mészáros in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ágnes BálintSzent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.

Search for other papers by Ágnes Bálint in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A különböző N-formák mozgását és transzformációját a talaj–növény–légkör rendszerben egymással összefüggő ciklusok határozzák meg. Az olyan mesterséges beavatkozások, mint például a műtrágyák és szerves trágyák intenzív felhasználása, döntő mértékben befolyásolják a N-körforgalmat, jelentősen terhelve ezzel a ciklusok érzékeny egyensúlyát. Annak érdekében, hogy a problémákat kezelni tudjuk, a N-ciklus talajban lejátszódó folyamatainak jobb megértése, a különböző folyamatok súlyának és érzékenységének megismerése szükséges, alapot teremtve ezzel egy racionálisabb és környezetkímélőbb trágyázási és tápanyag-utánpótlási gyakorlatnak. A N-ciklus matematikai modellezése kiváló lehetőséget nyújt az egyes részfolyamatok alaposabb felderítésére. A munka során egy korábban elvégzett kísérlet adatait használtuk fel. Az inkubációs talajoszlop kísérletet a Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszékén végezték 2000-ben. A felhasznált kísérlet mérési adataira nemlineáris regresszióval illesztettünk különböző rendű kémiai kinetikai egyenleteket az Origin 4.1-es adatelemző és grafikai szoftverrel. A munka eredményeként megállapítható, hogy a részfolyamatok modellezésekor a legtöbb esetben az elsőrendű kémiai kinetikai egyenlet eredményezte a legjobb matematikai közelítést.

 • Anaka, A., Wickstrom, M. & Siciliano, S. D., 2008. Biogeochemical toxicity and phytotoxicity of nitrogenous compounds in a variety of arctic soils. Environ. Toxicol. Chem. 27. 1809–1816.

 • Bálint Á. et al., 2000. Transformation of (15NH4)2SO4 fertilizer in brown forest soil in soil core incubation experiment. Bulletin of the Szent István University. 93–102.

 • Bálint, Á. et al., 2002. Modelling of environmental impact of different N-sources in soil/atmosphere system. Microchemical Journal. 73. 113–124.

 • Dameris, M., 2009. Depletion of the ozone layer in the 21st century. Angewandte Chemie International Edition. 49. 489–491.

 • Dawen, G., Yongzhen, P. & Wei-Min, W., 2010. Kinetic model for biological nitrogen removal using shortcut nitrification-denitrification process in sequencing batch reactor. Environ. Sci. Technol. 44. 5015–5021.

 • Fazzolari, É., Nicolardot, B. & Germon, J. C., 1998. Simultaneous effects of increasing levels of glucose and oxygen partial pressures on denitrification and dissimilatory nitrate reduction to ammonium in repacked soil cores. European Journal of Soil Biology. 34. 47–52.

 • Firestone, M. K., Firestone, R. B. & Tiedje, J. M., 1980. Nitrous oxide from soil de-nitrification: factors controlling its biological production. Science. 208. 749–751.

 • Hanks, J. & Ritchie, J. T., 1991. Modelling Plant and Soil Systems. Agronomy Series 31. ASA, CSSA, SSSA Publ. Madison, Wisc.

 • Hansen, S., Jensen, H. E. & Shaffer, M. J., 1995 Developments in modeling nitrogen transformation in soil. In: Nitrogen Fertilization in the Environment. (Ed.: Bacon, P. E.) 3. 83–107. Marcel Dekker Inc. New York–Basel–Hong Kong.

 • Hansen, S. et al., 1991. Simulation of nitrogen dynamics and biomass production in winter wheat using the Danish Simulation Model Daisy. Fert. Res. 27. 245–259.

 • Hárshegyi, Zs., Baksics, E. & Bálint, Á., 2007. Modelling of a part of processing of N-cycle in a soil core incubation experiment. In: 13th Workshop on Energy and Environment. Book of Abstracts. 20.

 • Hárshegyi, Zs. et al., 2008. Modelling with kinetic equations of transformation of different nitrogen fertilizer in a soil core incubation and a pot experiment. Cereal Research Commun. 36. Suppl. Part 3. 1679–1682.

 • Heltai, Gy. et al., 1995. Evaluation of environmental impact of the N-fertilization on plant–soil–agroecosystem, using 15N-tracer technique (Methodological aspects). Bull. Univ. Agric. Sci. 1995. 55–67.

 • Houba, V. J. G. et al., 1986. Comparison of soil extractions by 0,01 M CaCl2, by EUF and by some conventional extraction procedures. Plant and Soil. 96. 433–437.

 • Kirkham, D. & Bartholomew, W. V., 1954. Equations for following nutrient transformations in soil, utilizing tracer data. Soil Sci. Soc. Am. J. 18. 33–34.

 • Kirkham, D. & Bartholomew, W. V., 1955. Equations for following nutrient transformations in soil, utilizing tracer data: II. Soil Sci. Soc. Am. J. 19. 189–192.

 • Knisel, W. G., 1980. CREAMS: a field-scale model for Chemicals, Runoff, and Erosion from Agricultural Management Systems. USDA Conservation Research. Report No. 26. USDA. Washington, D. C.

 • Myrold, D. D. & Tiedje, J. M., 1986. Simultaneous estimation of several nitrogen cycle rates using 15N: theory and application. Soil Biology & Biochemistry. 18. 559–568.

 • Németh T., 1996. Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet. Budapest.

 • Németh T., 2006. Nitrogén a talaj–növény rendszerben. In: Székfoglalók. Élettudományok. (Szerk.: Vízi E. Sz.) 155–175. MTA. Budapest.

 • Pierce, F. J., Shaffer, M. J. & Halvorson, A. D., 1991. Screening procedure for estimating potentially leachable nitrate-nitrogen below the root zone. In: Managing Nitrogen for Groundwater Water Quality and Farm Profitability. 259–283. Soil Science Society of America. Madison, WI.

 • Shaffer, M. J. & Larson, W. E., 1987. NTRM, a Soil-Crop Simulation Model for Nitrogen, Tillage, and Crop-Residue Management. USDA-ARS, Conservation Research Report No. 34-1. National Technical Information Service. Springfield. VA.

 • Shaffer, M. J., Halvorson, A. D. & Pierce, F. J., 1991 Nitrate Leaching and Economic Analysis Package (NLEAP): Model description and application. In: Managing Nitrogen for Groundwater Water Quality and Farm Profitability. 285–322. Soil Science Society of America. Madison, WI.

 • Singh, Y., Rao, S. S. & Regar, P. L., 2010. Deficit irrigation and nitrogen effects on seed cotton yield, water productivity and yield response factor in shallow soils of semi-arid environment. Agricultural Water Management. 97. 965–970.

 • Szabó I. M., 2008. Az általános talajtan biológiai alapjai. Mundus Kiadó. Budapest

 • Tarr Zs., 2000. Nitrifikáció és denitrifikáció modellezése rozsdabarna erdőtalajban 15N-ös nyomjelzéses indikáció segítségével. Doktori értekezés. Gödöllő.

 • Trost, N. & Metzler, W., 1988. A kinetic model for soil acidification in its context with the associated equilibrium model. Applied Mathematical Modelling. 12. (3) 256–261.

 • Várallyay Gy., 2007. A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok (A VAHAVA Jelentés). Agrokémia és Talajtan. 56. 199–202.

 • Wang, W. J. et al., 2001. Nitrogen mineralisation, immobilisation and loss, and their role in determining differences in net nitrogen production during waterlogged and aerobic incubation of soils. Soil Biology & Biochemistry. 33. 1305–1315.

 • Whitmore, A. P., 1996. Alternative kinetic laws to describe the turnover of the microbial biomass. Plant and Soil. 181. 169–173.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 1 0 0
May 2022 0 0 0
Jun 2022 3 0 0
Jul 2022 1 0 0
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 13 0 0
Oct 2022 1 0 0