View More View Less
 • 1 Magyar Tudományos Akadémia–Debreceni Egyetem Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport 4032 Debrecen Böszörményi út 138.
 • | 2 Károly Róbert Főiskola Környezettudományi Intézet Gyöngyös
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talaj N-szolgáltató képessége és az elérhető termés – többek között – függ a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyiségétől. Jelen tanulmányban vizsgáltuk, hogy a növényi kondíció és a termés hogyan változik a táblán belül egy heterogén növényállományban, és milyen összefüggésben van a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyiségével. Egy 10,4 hektáros mintaterületről növénymagasság térképet készítettünk, majd a különböző magasságú állományrészekben több ismétlésben mintavételi pontokat jelöltünk ki. Mintavételi pontonként termés- és talajmintákat vettünk. A mérési eredmények alapján megállapítottuk, hogy a termés, a levelek SPAD-értéke és a talajban lévő 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyisége a növénymagasság növekedésével nőtt, míg a termésben jelentkező heterogenitás csökkent. Megállapítottuk, hogy a növényállomány heterogenitásában szerepet játszhat a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyiségének területi variabilitása is. A termés becsülhető a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyisége és a termés közötti összefüggést kifejező regressziós egyenletek alapján, viszont a becslés pontossága a különböző kondíciójú állományrészekben eltérő.

 • Andrade, F. H. & Abbate, P. E., 2005. Response of maize and soybean to variability in stand uniformity. Agronomy Journal. 97. 12631269.

 • Appel, T. & Mengel, K., 1990. Importance of organic nitrogen fractions in sandy soils, obtained by electro-ultrafiltration or CaCl2 extraction, for nitrogen mineralization and nitrogen uptake of rape. Biology and Fertility of Soils. 10. (2) 97101.

 • Bankó L., Hoffmann S. & Debreczeni K., 2007. A talaj forróvíz-oldható C-frakciójának vizsgálata trágyázási tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 56. 271284.

 • Berényi S. et al., 2009. A trágyázás és az öntözés tartamhatása a 0,01 mol kalcium-kloridban oldható N-frakcióra alföldi mészlepedékes csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 58. 251264.

 • BertánéSzabó, E. et al., 2010. Effects of long-term fertilization on the yield of winter wheat and N forms on Luvic Phaeosem soil determined in 0.01 M CaCl2. Agrokémia és Talajtan. 59. 135144.

 • Boomsma, C. R. et al., 2009. Maize grain yield responses to plant height variability resulting from crop rotation and tillage system in a long-term experiment. Soil and Tillage Research. 106. (2) 227240.

 • Chapman, S. C. & Barreto, H. J., 1997. Using a chlorophyll meter to estimate specific leaf nitrogen of tropical maize during vegetative growth. Agronomy Journal. 89. 557562.

 • Desbiez, A. et al., 2004. Perceptions and assessment of soil fertility by farmers in the mid-hills of Nepal. Agriculture, Ecosystems and Environment. 103. (1) 191206.

 • Füleky, Gy. & Czinkota, I., 1993. Hot water percolation (HWP): A new rapid soil extraction method. Plant and Soil. 157. 131–135.

 • Groot, J. J. R. & Houba, V. J. G., 1995. A comparison of different indices for nitrogen mineralisation. Biology and Fertility of Soils. 19. 19.

 • Harnos Zs. & Ladányi M., 2005a. 4.3 Kolmogorov-Smirnov-próbák az eloszlásokra. In: Biometria agrártudományi alkalmazásokkal. 148–151. Budapesti Corvinus Egyetem–Aula Kiadó Kft. Budapest.

 • Harnos Zs. & Ladányi M., 2005b. 4.5.2 Két alapsokaság várható értékére vonatkozó u-, t- és Welch-próbák. In: Biometria agrártudományi alkalmazásokkal. 164–168. Budapesti Corvinus Egyetem–Aula Kiadó Kft. Budapest.

 • Hong-Ling, L. et al., 2008. Effects of soluble organic N on evaluating soil N-supplying capacity. Agricultural Sciences in China. 7. (7) 860870.

 • Houba, V. J. G. et al., 1986. Comparison of soil extraction by 0,01M CaCl2 by EUF and by some conventional extraction procedures. Plant and Soil. 96. 433437.

 • Jászberényi, I., Loch, J. & Sarkadi, J., 1994. Experiences with 0.01 M calcium chloride as an extraction reagent for use as a soil testing procedure in Hungary. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. 17711777.

 • Körschens, M., Weigel, A. & Schulz, E., 1998. Turnover of soil organic matter and long term balances – tools for evaluating productivity and sutainability. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 161. (4) 409424.

 • Lazányi, J. & Loch, J., 2006. Evaluation of 0.01 M CaCl2 extractable nitrogen forms in a long-term experiment. Agrokémia és Talajtan. 55. 135144.

 • Lazányi, J., Loch, J. & Jászberényi, I., 2002. Analysis of 0.01 M CaCl2 soluble organic nitrogen in the treatments of Westsik’s crop rotation experiment. Agrokémia és Talajtan. 51. 7988.

 • Lemaire, G., Jeuffroy, M.-H. & Gastal, F., 2008. Diagnosis tool for plant and crop N status in vegetative stage: Theory and practices for crop N management. European Journal of Agronomy. 28. 614624.

 • Marquard, R. D. & Tipton, J. L., 1987. Relationship between extractable chlorophyll and an in situ method to estimate leaf greenness. Hortscience. 22. (6) 1327.

 • Merick, S. & Németh, K., 1985. Effects of 60-year N, P, K and Ca fertilization on EUF-nutrient fractions in the soil and on yields of rye and potato crops. Plant and Soil. 83. 151159.

 • Murphy, D. V. et al., 1998. Mineralisation of soil organic nitrogen and microbial respiration after simulated summer rainfall events in an agricultural soil. Australian Journal of Soil Research. 36. (2) 231246.

 • Murphy, D. V. et al., 2000. Soluble organic nitrogen in agricultural soils. Biology and Fertility of Soils. 30. (5–6) 374387.

 • Németh, K. et al., 1988. Organic nitrogen compounds extracted from arable and forest soils by electro-ultrafiltration and recovery rates of amino acids. Biology and Fertility of Soils. 5. (4) 271275.

 • Ntoumanis, N., 2005. Statistical tests – Compare Means/One-Way ANOVA. In: A Step-by-step Guide to SPSS for Sport and Exercise Studies. 71–82. Taylor & Francis Group e-Library.

 • Plant, R. E., 2001. Site-specific management: the application of information technology to crop production. Computers and Electronics in Agriculture. 30. (1–3) 9–29.

 • Recke, H. & Németh, K., 1985. Relationships between EUF-N fractions, N uptake and quality of sugar beet in deep loess soils of southern Lower Saxony. Plant and Soil. 83. 133141.

 • Senders, V. L., 1958. Measurement and Statistics. Oxford University Press. New York.

 • Takács, M. & Füleky, Gy., 2010. Characterization of dissolved organic matter (DOM) extracted from soils by hot water percolation (HWP). Agrokémia és Talajtan. 59. 99–108.

 • Tisdale, S. L., Nelson, W. L. & Beaton, J. D., 1985. Soil Fertility and Fertilizers. 4th ed. Macmillan Publ. Co. New York.

 • Tokatlidis, I. S. & Koutroubas, S. D., 2004. A review of maize hybrids’ dependence on high plant populations and its implications for crop yield stability. Field Crops Research. 88. (2–3) 103114.

 • Zhang, Z-H. et al., 2004. Genetic dissection of the relationships of biomass production and partitioning with yield and yield related traits in rice. Plant Science. 167. (1) 1–8.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 17 17 1
Full Text Views 14 8 0
PDF Downloads 2 2 0