View More View Less
 • 1 Magyar Tudományos Akadémia–Debreceni Egyetem Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport 4032 Debrecen Böszörményi út 138.
 • | 2 Károly Róbert Főiskola Környezettudományi Intézet Gyöngyös
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talaj N-szolgáltató képessége és az elérhető termés – többek között – függ a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyiségétől. Jelen tanulmányban vizsgáltuk, hogy a növényi kondíció és a termés hogyan változik a táblán belül egy heterogén növényállományban, és milyen összefüggésben van a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyiségével. Egy 10,4 hektáros mintaterületről növénymagasság térképet készítettünk, majd a különböző magasságú állományrészekben több ismétlésben mintavételi pontokat jelöltünk ki. Mintavételi pontonként termés- és talajmintákat vettünk. A mérési eredmények alapján megállapítottuk, hogy a termés, a levelek SPAD-értéke és a talajban lévő 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyisége a növénymagasság növekedésével nőtt, míg a termésben jelentkező heterogenitás csökkent. Megállapítottuk, hogy a növényállomány heterogenitásában szerepet játszhat a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyiségének területi variabilitása is. A termés becsülhető a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyisége és a termés közötti összefüggést kifejező regressziós egyenletek alapján, viszont a becslés pontossága a különböző kondíciójú állományrészekben eltérő.

 • Andrade, F. H. & Abbate, P. E., 2005. Response of maize and soybean to variability in stand uniformity. Agronomy Journal. 97. 12631269.

 • Appel, T. & Mengel, K., 1990. Importance of organic nitrogen fractions in sandy soils, obtained by electro-ultrafiltration or CaCl2 extraction, for nitrogen mineralization and nitrogen uptake of rape. Biology and Fertility of Soils. 10. (2) 97101.

 • Bankó L., Hoffmann S. & Debreczeni K., 2007. A talaj forróvíz-oldható C-frakciójának vizsgálata trágyázási tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 56. 271284.

 • Berényi S. et al., 2009. A trágyázás és az öntözés tartamhatása a 0,01 mol kalcium-kloridban oldható N-frakcióra alföldi mészlepedékes csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 58. 251264.

 • BertánéSzabó, E. et al., 2010. Effects of long-term fertilization on the yield of winter wheat and N forms on Luvic Phaeosem soil determined in 0.01 M CaCl2. Agrokémia és Talajtan. 59. 135144.

 • Boomsma, C. R. et al., 2009. Maize grain yield responses to plant height variability resulting from crop rotation and tillage system in a long-term experiment. Soil and Tillage Research. 106. (2) 227240.

 • Chapman, S. C. & Barreto, H. J., 1997. Using a chlorophyll meter to estimate specific leaf nitrogen of tropical maize during vegetative growth. Agronomy Journal. 89. 557562.

 • Desbiez, A. et al., 2004. Perceptions and assessment of soil fertility by farmers in the mid-hills of Nepal. Agriculture, Ecosystems and Environment. 103. (1) 191206.

 • Füleky, Gy. & Czinkota, I., 1993. Hot water percolation (HWP): A new rapid soil extraction method. Plant and Soil. 157. 131–135.

 • Groot, J. J. R. & Houba, V. J. G., 1995. A comparison of different indices for nitrogen mineralisation. Biology and Fertility of Soils. 19. 19.

 • Harnos Zs. & Ladányi M., 2005a. 4.3 Kolmogorov-Smirnov-próbák az eloszlásokra. In: Biometria agrártudományi alkalmazásokkal. 148–151. Budapesti Corvinus Egyetem–Aula Kiadó Kft. Budapest.

 • Harnos Zs. & Ladányi M., 2005b. 4.5.2 Két alapsokaság várható értékére vonatkozó u-, t- és Welch-próbák. In: Biometria agrártudományi alkalmazásokkal. 164–168. Budapesti Corvinus Egyetem–Aula Kiadó Kft. Budapest.

 • Hong-Ling, L. et al., 2008. Effects of soluble organic N on evaluating soil N-supplying capacity. Agricultural Sciences in China. 7. (7) 860870.

 • Houba, V. J. G. et al., 1986. Comparison of soil extraction by 0,01M CaCl2 by EUF and by some conventional extraction procedures. Plant and Soil. 96. 433437.

 • Jászberényi, I., Loch, J. & Sarkadi, J., 1994. Experiences with 0.01 M calcium chloride as an extraction reagent for use as a soil testing procedure in Hungary. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. 17711777.

 • Körschens, M., Weigel, A. & Schulz, E., 1998. Turnover of soil organic matter and long term balances – tools for evaluating productivity and sutainability. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 161. (4) 409424.

 • Lazányi, J. & Loch, J., 2006. Evaluation of 0.01 M CaCl2 extractable nitrogen forms in a long-term experiment. Agrokémia és Talajtan. 55. 135144.

 • Lazányi, J., Loch, J. & Jászberényi, I., 2002. Analysis of 0.01 M CaCl2 soluble organic nitrogen in the treatments of Westsik’s crop rotation experiment. Agrokémia és Talajtan. 51. 7988.

 • Lemaire, G., Jeuffroy, M.-H. & Gastal, F., 2008. Diagnosis tool for plant and crop N status in vegetative stage: Theory and practices for crop N management. European Journal of Agronomy. 28. 614624.

 • Marquard, R. D. & Tipton, J. L., 1987. Relationship between extractable chlorophyll and an in situ method to estimate leaf greenness. Hortscience. 22. (6) 1327.

 • Merick, S. & Németh, K., 1985. Effects of 60-year N, P, K and Ca fertilization on EUF-nutrient fractions in the soil and on yields of rye and potato crops. Plant and Soil. 83. 151159.

 • Murphy, D. V. et al., 1998. Mineralisation of soil organic nitrogen and microbial respiration after simulated summer rainfall events in an agricultural soil. Australian Journal of Soil Research. 36. (2) 231246.

 • Murphy, D. V. et al., 2000. Soluble organic nitrogen in agricultural soils. Biology and Fertility of Soils. 30. (5–6) 374387.

 • Németh, K. et al., 1988. Organic nitrogen compounds extracted from arable and forest soils by electro-ultrafiltration and recovery rates of amino acids. Biology and Fertility of Soils. 5. (4) 271275.

 • Ntoumanis, N., 2005. Statistical tests – Compare Means/One-Way ANOVA. In: A Step-by-step Guide to SPSS for Sport and Exercise Studies. 71–82. Taylor & Francis Group e-Library.

 • Plant, R. E., 2001. Site-specific management: the application of information technology to crop production. Computers and Electronics in Agriculture. 30. (1–3) 9–29.

 • Recke, H. & Németh, K., 1985. Relationships between EUF-N fractions, N uptake and quality of sugar beet in deep loess soils of southern Lower Saxony. Plant and Soil. 83. 133141.

 • Senders, V. L., 1958. Measurement and Statistics. Oxford University Press. New York.

 • Takács, M. & Füleky, Gy., 2010. Characterization of dissolved organic matter (DOM) extracted from soils by hot water percolation (HWP). Agrokémia és Talajtan. 59. 99–108.

 • Tisdale, S. L., Nelson, W. L. & Beaton, J. D., 1985. Soil Fertility and Fertilizers. 4th ed. Macmillan Publ. Co. New York.

 • Tokatlidis, I. S. & Koutroubas, S. D., 2004. A review of maize hybrids’ dependence on high plant populations and its implications for crop yield stability. Field Crops Research. 88. (2–3) 103114.

 • Zhang, Z-H. et al., 2004. Genetic dissection of the relationships of biomass production and partitioning with yield and yield related traits in rice. Plant Science. 167. (1) 1–8.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 4 0 0
Dec 2021 2 0 0
Jan 2022 2 0 0
Feb 2022 0 0 0