View More View Less
 • 1 Magyar Tudományos Akadémia–Debreceni Egyetem Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport 4032 Debrecen Böszörményi út 138.
 • 2 Károly Róbert Főiskola Környezettudományi Intézet Gyöngyös
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talaj N-szolgáltató képessége és az elérhető termés – többek között – függ a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyiségétől. Jelen tanulmányban vizsgáltuk, hogy a növényi kondíció és a termés hogyan változik a táblán belül egy heterogén növényállományban, és milyen összefüggésben van a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyiségével. Egy 10,4 hektáros mintaterületről növénymagasság térképet készítettünk, majd a különböző magasságú állományrészekben több ismétlésben mintavételi pontokat jelöltünk ki. Mintavételi pontonként termés- és talajmintákat vettünk. A mérési eredmények alapján megállapítottuk, hogy a termés, a levelek SPAD-értéke és a talajban lévő 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyisége a növénymagasság növekedésével nőtt, míg a termésben jelentkező heterogenitás csökkent. Megállapítottuk, hogy a növényállomány heterogenitásában szerepet játszhat a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyiségének területi variabilitása is. A termés becsülhető a 0,01 M CaCl2-oldható szerves N-frakció mennyisége és a termés közötti összefüggést kifejező regressziós egyenletek alapján, viszont a becslés pontossága a különböző kondíciójú állományrészekben eltérő.

 • Andrade, F. H. & Abbate, P. E., 2005. Response of maize and soybean to variability in stand uniformity. Agronomy Journal. 97. 12631269.

 • Appel, T. & Mengel, K., 1990. Importance of organic nitrogen fractions in sandy soils, obtained by electro-ultrafiltration or CaCl2 extraction, for nitrogen mineralization and nitrogen uptake of rape. Biology and Fertility of Soils. 10. (2) 97101.

 • Bankó L., Hoffmann S. & Debreczeni K., 2007. A talaj forróvíz-oldható C-frakciójának vizsgálata trágyázási tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 56. 271284.

 • Berényi S. et al., 2009. A trágyázás és az öntözés tartamhatása a 0,01 mol kalcium-kloridban oldható N-frakcióra alföldi mészlepedékes csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 58. 251264.

 • Bertáné Szabó, E. et al., 2010. Effects of long-term fertilization on the yield of winter wheat and N forms on Luvic Phaeosem soil determined in 0.01 M CaCl2. Agrokémia és Talajtan. 59. 135144.

 • Boomsma, C. R. et al., 2009. Maize grain yield responses to plant height variability resulting from crop rotation and tillage system in a long-term experiment. Soil and Tillage Research. 106. (2) 227240.

 • Chapman, S. C. & Barreto, H. J., 1997. Using a chlorophyll meter to estimate specific leaf nitrogen of tropical maize during vegetative growth. Agronomy Journal. 89. 557562.

 • Desbiez, A. et al., 2004. Perceptions and assessment of soil fertility by farmers in the mid-hills of Nepal. Agriculture, Ecosystems and Environment. 103. (1) 191206.

 • Füleky, Gy. & Czinkota, I., 1993. Hot water percolation (HWP): A new rapid soil extraction method. Plant and Soil. 157. 131–135.

 • Groot, J. J. R. & Houba, V. J. G., 1995. A comparison of different indices for nitrogen mineralisation. Biology and Fertility of Soils. 19. 19.

 • Harnos Zs. & Ladányi M., 2005a. 4.3 Kolmogorov-Smirnov-próbák az eloszlásokra. In: Biometria agrártudományi alkalmazásokkal. 148–151. Budapesti Corvinus Egyetem–Aula Kiadó Kft. Budapest.

 • Harnos Zs. & Ladányi M., 2005b. 4.5.2 Két alapsokaság várható értékére vonatkozó u-, t- és Welch-próbák. In: Biometria agrártudományi alkalmazásokkal. 164–168. Budapesti Corvinus Egyetem–Aula Kiadó Kft. Budapest.

 • Hong-Ling, L. et al., 2008. Effects of soluble organic N on evaluating soil N-supplying capacity. Agricultural Sciences in China. 7. (7) 860870.

 • Houba, V. J. G. et al., 1986. Comparison of soil extraction by 0,01M CaCl2 by EUF and by some conventional extraction procedures. Plant and Soil. 96. 433437.

 • Jászberényi, I., Loch, J. & Sarkadi, J., 1994. Experiences with 0.01 M calcium chloride as an extraction reagent for use as a soil testing procedure in Hungary. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. 17711777.

 • Körschens, M., Weigel, A. & Schulz, E., 1998. Turnover of soil organic matter and long term balances – tools for evaluating productivity and sutainability. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 161. (4) 409424.

 • Lazányi, J. & Loch, J., 2006. Evaluation of 0.01 M CaCl2 extractable nitrogen forms in a long-term experiment. Agrokémia és Talajtan. 55. 135144.

 • Lazányi, J., Loch, J. & Jászberényi, I., 2002. Analysis of 0.01 M CaCl2 soluble organic nitrogen in the treatments of Westsik’s crop rotation experiment. Agrokémia és Talajtan. 51. 7988.

 • Lemaire, G., Jeuffroy, M.-H. & Gastal, F., 2008. Diagnosis tool for plant and crop N status in vegetative stage: Theory and practices for crop N management. European Journal of Agronomy. 28. 614624.

 • Marquard, R. D. & Tipton, J. L., 1987. Relationship between extractable chlorophyll and an in situ method to estimate leaf greenness. Hortscience. 22. (6) 1327.

 • Merick, S. & Németh, K., 1985. Effects of 60-year N, P, K and Ca fertilization on EUF-nutrient fractions in the soil and on yields of rye and potato crops. Plant and Soil. 83. 151159.

 • Murphy, D. V. et al., 1998. Mineralisation of soil organic nitrogen and microbial respiration after simulated summer rainfall events in an agricultural soil. Australian Journal of Soil Research. 36. (2) 231246.

 • Murphy, D. V. et al., 2000. Soluble organic nitrogen in agricultural soils. Biology and Fertility of Soils. 30. (5–6) 374387.

 • Németh, K. et al., 1988. Organic nitrogen compounds extracted from arable and forest soils by electro-ultrafiltration and recovery rates of amino acids. Biology and Fertility of Soils. 5. (4) 271275.

 • Ntoumanis, N., 2005. Statistical tests – Compare Means/One-Way ANOVA. In: A Step-by-step Guide to SPSS for Sport and Exercise Studies. 71–82. Taylor & Francis Group e-Library.

 • Plant, R. E., 2001. Site-specific management: the application of information technology to crop production. Computers and Electronics in Agriculture. 30. (1–3) 9–29.

 • Recke, H. & Németh, K., 1985. Relationships between EUF-N fractions, N uptake and quality of sugar beet in deep loess soils of southern Lower Saxony. Plant and Soil. 83. 133141.

 • Senders, V. L., 1958. Measurement and Statistics. Oxford University Press. New York.

 • Takács, M. & Füleky, Gy., 2010. Characterization of dissolved organic matter (DOM) extracted from soils by hot water percolation (HWP). Agrokémia és Talajtan. 59. 99–108.

 • Tisdale, S. L., Nelson, W. L. & Beaton, J. D., 1985. Soil Fertility and Fertilizers. 4th ed. Macmillan Publ. Co. New York.

 • Tokatlidis, I. S. & Koutroubas, S. D., 2004. A review of maize hybrids’ dependence on high plant populations and its implications for crop yield stability. Field Crops Research. 88. (2–3) 103114.

 • Zhang, Z-H. et al., 2004. Genetic dissection of the relationships of biomass production and partitioning with yield and yield related traits in rice. Plant Science. 167. (1) 1–8.