View More View Less
  • 1 Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet MTA-SZIE Agronómiai Kutatócsoport 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00
  • Jolánkai M. 2009. Az Alpok–Adria tudományos együttműködés – a térség agrárkutatásának fóruma. Magyar Tudomány. 170. (4) 485–489.

  • Jolánkai, M., Nyárai, F. H. & Kassai, K., 2010. Impact of long term trials on crop production research and education. Acta Agron. Hung. 58. Suppl. 1–5.

  • Várallyay, Gy., 2003. Role of soil multifunctionality in future sustainable agricultural development. Acta Agron. Hung. 51. 109–124.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 16 16 5
Full Text Views 7 1 0
PDF Downloads 1 0 0