Authors:
Hajnalka Breuer ELTE TTK Meteorológiai Tanszék 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a

Search for other papers by Hajnalka Breuer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Ferenc Ács ELTE TTK Meteorológiai Tanszék 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a

Search for other papers by Ferenc Ács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Jelen tanulmány egy 3 talajrétegű vízmérleg modellt és az azzal a XX. évszázadra kapott eredményeket mutatja be. A párolgás számítását a Priestly-Taylor-féle módszerrel végzik, kombinálva a sztómaellenállás becslésével, míg a vízmozgást a talajban a talaj becsült vízvezető képességével számítják. A XX. századra végzett modellszámításokhoz a CRU adatbázist használták, amely Magyarország területének mintegy 1430 rácspontjára adott szimulációs eredményeket. A részletes éghajlati adatokon túl figyelembe vették a talaj fizikai féleségét, a talaj rétegvastagságát és a földhasználatot a rendelkezésre álló adatbázisok felhasználásával. Az eredmények szerint a talajfelszín tulajdonságai közül a talaj rétegvastagsága gyakorol jelentős hatást a tényleges párolgásra, valamint a mélybe szivárgásra. A talaj fizikai félesége elsősorban a vízkészletet és a tényleges párolgást, míg a felszínhasználat a tényleges párolgást és a víztöbbletet határozza meg.

 • Allen, G. R. et al., 1998. Crop evapotranspiration-guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage. Paper 56. 78–86. FAO. Rome, Italy.

 • Antal E., 1968. Az öntözés előrejelzése meteorológiai adatok alapján. Kandidátusi értekezés. Budapest.

 • Ács F., Breuer H. & Szász G., 2007. A tényleges párolgás és a talajvízkészlet becslése tenyészidőszakban. Agrokémia és Talajtan. 56. 217–236.

 • Ács, F. & Hantel, M., 1998. The land-surface flux model PROGSURF. Global and Planetary Change. 19. 19–34.

 • Ács, F., & Hantel, M., 1999. The Penman-Monteith concept based land-surface model PMSURF. Időjárás. 103. 19–36.

 • Ács, F. et al., 2010. Effect of soil hydraulic parameters on the local convective precipitation. Meteorol. Zeitschrift. 19. (2) 143–153.

 • Berényi N., 1943. Magyarország Thornthwaite rendszerű éghajlati térképe és az éghajlati térképek növényföldrajzi vonatkozásai. Időjárás. 47. 81–91, 117–125.

 • Brook, J. R. et al., 1999. Description and evaluation of a model of deposition velocities for routine estimates of air pollutant dry deposition over North America. Part I: model development. Atmospheric Environment. 33. 5037–5051.

 • Campbell, G. S., 1974. A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention data. Soil Sci. 117. 311–314.

 • Clarke, G. C., 1965. Elements of Ecology. Wiley. New York.

 • Chen, F. & Dudhia, J., 2001. Coupling an advanced land surface-hydrology model with the Penn State-NCAR MM5 modeling system. Part I: Model implementation and sensitivity. Mon. Wea. Rev. 129. (4) 569–585.

 • Cosby, B. J. et al., 1984. A Statistical Exploration of the Relationships of Soil Moisture Characteristics to the Physical Properties of Soils. Water Resour. Res. 20. 682–690.

 • Czúcz B. & Ács F., 1999. A labilis rétegzõdés parametrizálása a PMSURF növénytakaró modellben: konvergencia vizsgálat empirikus módszerekkel. Légkör. 44. (2) 2–6.

 • Dunkel, Z., 2003. An evapotranspiration calculation method based on remotely sensed surface temperature for agricultural region in Hungary. Időjárás. 107. 225–236.

 • Dunne, T. & Black, R. D., 1970. Partial area contributions to storm runoff in a small New England watershed. Water Resour. Res. 6. 1296–1311.

 • Elsenbeer, H., Cassel, K. & Castro, J., 1992. Spatial analysis of soil hydraulic conductivity in a tropical rain forest catchment. Water Resour. Res. 28. 3201–3214.

 • Fodor, N. & Rajkai, K., 2005. Estimation of physical soil properties and their use in models. Agrokémia és Talajtan. 54. 25–40.

 • Fodor, N. et al., 2002. 4M – software package for modelling cropping systems. European J. Agr. 18. 389–393.

 • Gao, G. et al., 2007. Trend of estimated actual evapotranspiration over China during 1960–2002. J. Geophys. Res. 112. D11120, DOI:10.1029/2006JD008010

 • Hillel, D., 1971. Soil and Water. Physical Principles and Processes. Academic Press. New York.

 • Hollinger, S. E. & Isard, S. A., 1994. A soil moisture climatology of Illinois. J. Climate. 7. 822–833.

 • Horton, R. E., 1940. An approach towards physical interpretation of infiltration-capacity. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 5. 399–417.

 • Jarvis, P. G. 1976. The interpretation of the variations in leaf water potential and stomatal conductance found in canopies in the field. Philos. Trans. Roy. Soc. London Ser. B. 273. 593–610.

 • Jarvis, P. G. & McNaughton, K. G., 1986. Stomatal control of transpiration scaling up from leaf to region. Adv. Ecol. Res. 15. 1–49.

 • Lagzi, I. et al., 2004. Modelling ozone fluxes over Hungary. Atmospheric Environment. 38. 6211–6222.

 • Liu, S., Mao, D. & Lu, L., 2006. Measurement and estimation of the aerodynamic resistance. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. 3. 681–705.

 • Magyarország Éghajlati Atlasza, 2001. (Szerk: Mersich I. et al.) Országos Meteorológiai Szolgálat. Budapest.

 • Magyarország Nemzeti Atlasza, 1989. (Szerk: Pécsi M.) Cartographia. Budapest.

 • McCabe, G. J. & Wolock, D. M., 1999. Future snowpack conditions in the western United States derived from general circulation model climate simulations. Journal American Water Resources Association. 35. 1473–1484.

 • McNaughton, K.G. & Jarvis, P. G., 1983. Predicting effects of vegetation changes on transpiration and evaporation. In: Water Deficits and Plant Growth. (Ed.: Kozlowski, T. T.) Vol. VII. 1–47. Academic Press. New York.

 • Mitchell, T. et al., 2004. A comprehensive set of high-resolution grids of monthly climate for Europe and the globe: the observed record (1901–2000) and 16 scenarios (2001–2100). Tyndall Centre Working Paper No. 55. Norwich.

 • Monteith, J. L., 1965. Evaporation and environment. In: Symposium of the Society for Experimental Biology, The State and Movement of Water in Living Organisms. (Ed.: Fogg, G. E.) Vol. 19. 205–234, Academic Press, Inc. NY.

 • Nemes, A., 2002. Unsaturated soil hydraulic database of Hungary: HUNSODA. Agrokémia és Talajtan. 51. 17–26.

 • Niu, G.-Y. et al., 2005. A simple TOPMODEL-based runoff parameterization (SIMTOP) for use in global climate models. J. Geophys. Res. 110. (D21) 1–15.

 • Noilhan, J. & Mahfouf, J. F., 1996. The ISBA land surface parameterization scheme. Global and Plan. Change. 13. 145–159.

 • Pálfai I., 1994. Az Alföld belvíz-veszélyeztetettségi térképe. Vízügyi Közlemények. 76. (3-4) 278–290.

 • Pálfai I., 2005. Belvizek és aszályok Magyarországon (Hidrológiai tanulmányok). Közlekedési Dokum. Kft. Budapest.

 • Pálfai I., Szilárd Gy.& Váradi J., 1998. Az aszály vízgazdálkodási hatásai Magyarországon. Vízügyi Közlemények. 80. (1) 169–181.

 • Péczely Gy., 1979. Éghajlattan. Tankönyvkiadó. Budapest.

 • Pereira, A. R. & Pruitt, W. O., 2004. Adaptation of the Thornthwaite scheme for estimating daily reference evapotranspiration. Agricultural Water Management. 66. (3) 251–257.

 • Peterson, T. C. & Vose, R. S., 1997. An overview of the Global Historical Climatology Network Temperature Database. Bull. Amer. Meteorol. Soc. 78. 2837–2849.

 • Posza I. & Stollár A., 1983, A tényleges párolgás számításához használt növény-konstansok értékei több évi mérés alapján. Időjárás. 87. 170–177.

 • Priestley, C. H. B. & Taylor, R. J., 1972. On the assessment of surface heat flux and evaporation using large-scale parameters. Mon. Wea. Rev. 100. 81–92.

 • Robock, A. et al., 2000. The Global Soil Moisture Data Bank. Bull. Amer. Meteorol. Soc. 81. 1281–1299.

 • Smith, R. I. et al., 2000. Regional estimation of pollutant gas dry deposition in the UK: model description, sensitivity analyses and outputs. Atmospheric Environment. 34. 3757–3777.

 • Szász G. & Tőkei L., 1997. Meteorológia mezőgazdászoknak, kertészeknek és erdészeknek. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Szesztay, K., 1958. Estimation of water balance of catchment areas in Hungary. Időjárás. 62. 313–328.

 • Szinyei D. F., 2006. Az energiaháztartás komponenseinek becslése nyomgázterjedési-ülepedési modell futtatásához. Diplomamunka. Budapest.

 • Thornthwaite, C. W., 1931. The climates of North America according to a new classification. Geogr. Rev. 21. 633–655.

 • Thornthwaite, C. W., 1948. An approach toward a rational classification of climate. Geogr. Rev. 38. 5–94.

 • Varga-Haszonits Z., 1987. Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Várallyay Gy., 1973. A talaj nedvességpotenciálja és új berendezés annak meghatározására az alacsony (atmoszféra alatti) tenziotartományban. Agrokémia és Talajtan. 22. 1–22.

 • Várallyay, Gy., 1980. Influences of climate changes on soil moisture regime, texture and erosion. In: Soils on a Warmer Earth (Eds.: Scharpenseel, H. W., Schomaker, M. & Ayoub, A.) 39–49. Elsevier. Amsterdam.

 • Várallyay Gy., 2008. Talaj–víz kölcsönhatások a klímaváltozás tükrében. Talajvédelem. Különszám.17–30.

 • Éghajlati adatsorok 1901–2000. Országos Meteorológiai Szolgálat. Budapest. http://met.hu/eghajlat/eghajlati_adatsorok

 • Water and Atmospheric Resources Monitoring Program (WARM). Illinois State Water Survey, Prairie Research Institute. http://www.isws.illinois.edu/warm/warmdb/WarmList.asp

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 42 2 0
Jan 2024 30 70 2
Feb 2024 5 1 0
Mar 2024 11 1 0
Apr 2024 61 0 0
May 2024 39 0 0
Jun 2024 0 0 0