View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.
 • | 2 Pannon Egyetem Georgikon Kara Keszthely
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A szabadföldi trágyázási (tartam)kísérletek eredményeit talaj-, illetve diagnosztikai célú növényvizsgálatok segítségével tudjuk kiterjeszteni, általánosítani – figyelembe véve természetesen a kiterjesztés korlátait is. Célszerűnek láttuk ezen túl a talaj könnyen oldható tápelem-, közöttük P-tartalmát is meghatározni a hazánkban hivatalosan elfogadott AL- (ammónium-laktátos) módszer mellett az Európai Unióban és Észak-Amerikában alkalmazott P-tesztekkel is (CaCl2-, H2O-, Olsen-, Bray1-, LE-, Mehlich3- stb.) a hazai OMTK kísérletek talajmintáiban. A kísérleti helyek talajtulajdonságaiban megnyilvánuló jelentős különbségek lehetőséget adnak rá, hogy a talaj P-teszteket – és a növényi P-felvételt – jellegzetes hazai talajokon, sokszor szélsőséges talajparaméterek mellett vizsgáljuk. Az egyes P-szintek között a 28 év átlagában mintegy évi 50 kg P2O5·ha-1 volt a különbség. A P0-szinten mért P-tartalmak jól jelezték az egyes kísérleti helyek talajának eltérő P-ellátottságát, illetve, közvetve, fizikai féleségében, pH és mészállapotában meglévő különbségeket. A P2-szinten – a hazai talajokra, P-igényes növényekre a hazai szabadföldi P-trágyázási tartamkísérleti adatbázisban talált összefüggésekre alapozott – új AL-P határértékek szerint csupán a bicsérdi csernozjom barna erdőtalajon nem javult a P-ellátottság legalább a „jó” szintig. Vizsgálataink megerősítették az AL-módszer függőségét a CaCO3-tartalomtól: a Mehlich3 módszerrel való összefüggésben a karbonátmentes és a karbonátos talajok csoportja erőteljesen elkülönült egymástól. Az AL-P korrekció elvégzése, azaz az AL-P értékeknek egy standard talajtulajdonság-sorra való konvertálása (KA: 36; pH(KCl): 6,8; CaCO3: 0,1%) látványosan csökkentette az AL-módszernek a talaj CaCO3-tartalmától való függőségét. Az AL-P és Olsen-P, valamint a korrigált AL-P és Olsen-P tartalmak összehasonlításában ugynakkor ugyanez az összefüggés nem volt állapítható, ami arra utal, hogy az Olsen módszer bizonyos fokig szintén pH- és mészállapot függő. Kísérleti eredményeink megerősítették a Sarkadi-féle AL-P korrekciós modell helytálló voltát. Fenti megállapításunkat ugyanakkor a növényi P-tartalmakkal való összefüggéseknek is igazolniuk kell. Szükséges tehát a talajvizsgálati eredményeknek a diagnosztikai célú növényvizsgálatokkal, valamint a terméseredményekkel való összevetése. A tartamkísérletek talajai lehetőséget nyújtanak a környezetvédelmi célú P-vizsgálatok értékelésére, a talaj P-feltöltöttsége környezeti kockázatának becslésére. Ezekkel a kérdésekkel a cikksorozat további részeiben kívánunk foglalkozni.

 • Bascomb, C. L., 1964. Rapid method for the determination of cation exchange capacity of calcareous and non-calcareous soils. J. Sci. Fd. Agric. 15. 821–823.

 • Bray, R. H. & Kurtz, L. T., 1945. Determination of total, organic and available forms of phosphorus in soils. Soil Sci. 59. 39–45.

 • Buzás I., 1987. Bevezetés a gyakorlati agrokémiába. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Csathó P., 2002. Az AL-P korrekciós modell értékelése a hazai szabadföldi őszi búza P-kísérletek adatbázisán, 1960–2000. Agrokémia és Talajtan. 51. 351–380.

 • Csathó P., 2003a. Őszi búza P-hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Növénytermelés. 52. 679–701.

 • Csathó P., 2003b. Kukorica P-hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Agrokémia és Talajtan. 52. 455–472.

 • Csathó, P. et al., 2002. Correlation between soil P and corn leaf P contents in a network of Hungarian long-term field trials. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33. 3085–3103.

 • Csathó, P. et al., 2005. Correlation between soil P and wheat shoot P contents in a network of Hungarian long-term field trials. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36. 275–294.

 • Debreczeni B. & Debreczeni K. (szerk.), 1994. Trágyázási kutatások, 1960–1990. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Debreczeni B.-né & Németh T. (szerk.), 2009. Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967–2001). Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Egnér, H., Riehm, H. & Domingo, W. R., 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung de Nährstoffzustandes der Böden. II. K. LantbrHögsk. Ann. 26. 199–215.

 • Füleky Gy., 1976a. A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata. I. Az AL-, DL-, CAL-, Bray I-, NaHCO3-os, NaHCO3+ NH4F-os és CaCl2-os kivonószer vizsgálata közvetlen kioldással. Agrokémia és Talajtan. 25. 271–283.

 • Füleky Gy., 1976b. A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata II. Az AL-, DL-, CAL-, Bray I-, NaHCO3-os, NaHCO3+ NH4F-os és CaCl2-os kivonószerrel oldott P és a szervetlen foszfátfrakciók korrelációja. Agrokémia és Talajtan. 25. 284–295.

 • Houba, V. J. G. et al., 1986. Comparision of soil extractions by 0.01 M CaCl2, by EUF and by some conventional extraction procedures. Plant and Soil. 96. 433–437.

 • Jászberényi, I. & Loch, J., 2001. Preliminary critical P-limit values of 0.01 M CaCl2 soil test procedure. Journal of Agricultural Sciences. University of Debrecen. 18–21.

 • Jászberényi, I., Loch, J. & Sarkadi, J., 1994. Experiences of 0.01 M calcium chloride extraction as soil testing procedure in Hungary. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. 1771–1777.

 • Kamprath, E. J. & Watson, M. E., 1980. Conventional soil and tissue tests for assessing the phosphorus status of soils. In: The Role of Phosphorus in Agriculture. (Eds.: Khasawnah, F. E., Sample, E. C. & Kamprath, E. J.) 433–469. ASA, CSSA, SSSA. Madison, Wisc.

 • Kleinmann, P. J. A. et al., 2001. Interlaboratory comparison of soil phosphorus extracted by various soil test methods. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 32. 2325–2345.

 • Lakanen, E. & Erviö, R. 1971. A comparison of eight extractants for the determina-tion of plant available micronutrients in soils. Acta Agric. Fenn. 123. 223-232.

 • Magyar M. et al., 2004. A termőhely és a P-trágyázás hatása a talajok és a kukorica foszforellátottságára. Növénytermelés. 53. 449–462.

 • Mehlich, A., 1984. Mehlich 3 soil test extractant: a modification of the Mehlich 2 extractant. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 15. 1409–1416.

 • Mollarino, A. P. & Blackmer, A. M., 1992. Comparison of methods for determining critical concentrations of soil test phosphorus for corn. Agronomy Journal. 84. 850–856.

 • Neyround, J. A. & Lischner, P., 2003. Do different methods used to estimate soil phosphorus availability across Europe give comparable results? Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 166. 422–431.

 • Olsen, S. R. et al., 1954. Estimation of Available Phosphorus in Soils by Extraction with Sodium Bicarbonate. US Dept. Agric. Circular No. 939. USDA. Washington, D. C.

 • Riehm, H., 1943. Bestimmung der laktatlöslichen Phosphorsäure in karbonathaltigen Böden. Phosphorsäure. 1. 167–178.

 • Sárdi, K. & Németh, T., 1993. Studies on the plant available K-content of different soils at constant moisture. Agrokémia és Talajtan. 42. 183–194.

 • Sarkadi, J., 1982. Opredelenie „vodorasztvorimogo“ foszfora. In: Agrochemische Methoden für die Untersuchung des Phosphathaushaltes des Böden: Methoden-sammlung. 1–13. Akad. der Landw. DDR: IPE. Jena

 • Sarkadi J., 1975. A műtrágyaigény becslésének módszerei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Sarkadi J., Thamm F.-né & Pusztai A., 1987. A talaj P-ellátottságának megítélése a korrigált AL-P segítségével. Melioráció-öntözés és tápanyaggazdálkodás. 66–72. Agroinform. Budapest.

 • Schüller, H., 1969. Die CAL-Methode, eine neue Methode zur Bestimmung des pflanzenverfügbaren Phosphates in Böden. Z. Pfl. Ernähr. Bodenkunde. 123. 48–63.

 • Stefanovits P. & Dombóvári K., 1994. Az agyagásvány-összetétel ismeretének talaj-tani és agrokémiai alkalmazási lehetőségei. In: Trágyázási kutatások, 1960–1990. (Szerk.: Debreczeni B. & Debreczeni K.) 82–105. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Sváb J., 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. 3. bőv. kiad. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

 • Thamm F.-né, 1980. Az AL-P értékek korrigálása néhány talajtulajdonság figyelembe-vételével. Agrokémia és Talajtan. 29. 473–496.

 • van der Paauw, F., 1969. Entwickung und Verweltung einer neuer Wasserextraktions-methode für die Bestimmung der pflanzenaufnehmbaren Phosphorsäure. Landw. Forsch. 23. (11) 102–109.

 • van der Zee, S. E. A. T. M., Fokkink, L. G. J. & van Riemsdijk, W. H., 1987. A new technique for assessment of reversibly adsorbed phosphate. Soil Sci. Soc. Am. J. 51. 599–604.

 • Westermann, D. T., 1992. Lime effects on phosphorus availability in a calcareous soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 56. 489–494.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 3 0 0
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 1 0 0
May 2021 1 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0