View More View Less
 • 1 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 9200 Mosonmagyaróvár Vár u. 2.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Borsó és napraforgó jelzőnövényekkel, 1 kg talajt tartalmazó edényekben végeztünk tenyészedény-kísérletet az 1970-es évek elején, az intenzív műtrágyahasználat kezdetén vett és tárolt talajmintákkal, valamint 30 év elteltével ugyanazokról a helyekről gyűjtött párjukkal. A minták karbonátos talajok (csernozjomok) esetén 6, nem karbonátos talajok (savanyú barna erdőtalajok) esetén pedig 13 mintavételi körzetet reprezentáltak. A virágzásig nevelt növények mintáit elhamvasztottuk és megmértük a P-, K-, Ca-, Mg-, Na- és B-tartalmukat. Korábbi talajvizsgálati adatainkkal egyezően, a savanyú talajokon termesztett növényminták szárazanyagában igen jelentős B-tartalom csökkenés volt mérhető. A mostanra kialakult és vélhetően állandósult helyzetben a savanyú talajokon termesztett növények B-tartalma most már lényegesen kisebb, mint a karbonátos talajokon termesztetteké. Az ebből adódó estleges egészségügyi hatások vizsgálata indokolt lenne. A növények P-tartalma is növekedett, követve a talaj oldható P-tartalmának változását. Ez felveti annak a nagy valószínűségét, hogy jelenleg és még sokáig a növények Zn és más P-antagonista mikroelem-tartalma tartósan alacsony marad. A K-műtrágyázás olyan módon csökkentette a növényi szárazanyag Mg-, Ca- és Na-tartalmát, hogy emellett a növények K-koncentrációja nem minden esetben követte a talajok nagyobb K-ellátottságát. Vizsgálataink szerint tehát a tartós intenzív műtrágyázás hatására lényegesen megváltozott a termesztett növények elemösszetétele, ami a hosszú utóhatás időszakra is állandósult. A változásoknak táplálkozás-egészségügyi hatásai is lehetnek.

 • Adriano, D. C., Paulsen, G. M. & Murphy, L. S., 1971. Phosphorus-iron and phosphorus-zinc relationships in corn (Zea mays L.) seedlings as affected by mineral nutrition. Agron J. 63. 36–39.

 • Allaway, W. H. & Beeson, K. C., 1960. Fertilizers and lime in relation to the nutritive value of crops. Transactions, 7th International Congress of Soil Science, Madison, Wisc. III. (4/3) 12–19.

 • Árendás T. et al., 2004. Foszfor-utóhatások erdőmaradványos csernozjom talajon a karbonátosság függvényében. Agrokémia és Talajtan. 53. 111–124.

 • Diana, G. & Beni, C., 2007. Boron desorption in soils treated with organic and mineral fertilization. Agrochimica. 51. (2–3.) 160–172.

 • Fan, M. S. et al., 2008. Evidence of decreasing mineral density in wheat grain over the last 160 years. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 22. 315–324.

 • Griffiths, T. W., 1959. Magnesium status of grassland herbage and its possible significance in animal health. Comparison of various forms of magnesium applied as a fertilizer dressing. J. Brit. Grassl. Soc. 14. 199–205.

 • Hameed, H. K. et al., 1986. Effect of NPK fertilization on the mineral nutrition and yield of three coconut genotypes. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 10. (2) 185–190.

 • Hemingway, R. G., 1961, Magnesium, potassium, sodium and calcium contents of herbage as influenced by fertilizer treatments over a three-year period. J. Brit. Grassl. Soc. 16. 106–116.

 • Hunt, J. R., 2003. Bioavailability of iron, zinc, and other trace minerals from vegetarian diets. American Journal of Clinical Nutrition. 78. 633–639.

 • Jakobsen, S. T., 1993. Interaction between plant nutrients. III. Antagonism between potassium, magnesium and calcium. Acta Agriculturae Scandinavica. 43. (1) 1–5.

 • Kádár I., 2004. Műtrágyázás hatása a telepített gyep ásványi elemtartalmára 3. Gyepgazdálkodási Közlemények. (2). 57–66.

 • Kádár I. & Turán T., 2002. P–Zn kölcsönhatás mészlepedékes csernozjom talajon kukorica monokultúrában. Agrokémia és Talajtan. 51. 381–394.

 • Kemp, A., 1960, Hypomagnesaemia in milking cows. The response of serum magnesium to alterations in herbage composition resulting from potash and nitrogen dressings on pasture. Neth. J. Agric. Sci. 8. 281–304.

 • Kovács, B. et al., 2010. Soil analysis (for plant nutrition) in Hungary: Practice and results. Agrokémia és Talajtan. 59. 125–134.

 • Lehoczky, É., Debreczeni, K. & Szalai, T., 2005. Available micronutrient contents of soils in long-term fertilization experiments in Hungary. Commun. Soil Sci. Plant Analysis. 36. (4–6) 423–430.

 • McConaghy, S. et al., 1963. The effects of magnesium compounds and of fertilizers on the mineral composition of herbage and on the incidence of hypomagnesaemia in dairy cows. J. Agric. Sci. 60. 313–328.

 • Mengel, K., 1976. A növények táplálkozása és anyagcseréje. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Newnham, R. E., 1991. Agricultural practices affect arthritis. Nutrition and Health. 7. (2) 89–100.

 • Omar, M. A. & El-Kobbia, T., 1966. Some observations on the interrelationships of potassium and magnesium. Soil Science. 101. 437–440.

 • Singh, J. P., Karamanos, R. E. & Stewart, W. B., 1988. The mechanism of phosphorus-induced zinc deficiency in bean (Phaseolus vulagris L.). Can. J. Soil Sci. 68. 345–358.

 • Stockfors, J., Linder, S. & Aronsson, A., 1997. Effects of long-term fertilization and growth on micronutrient status in Norway spruce trees. Studia Forestalia Suecica. 202. (l) 1–15.

 • Szűcs, M., 1995. Soil trace-elements availability maps of Hungary. Computers, Environment and Urban Systems. 19. (2) 117–122.

 • Szűcs M. & Szűcs M.-né, 2001. Néhány nyugat-dunántúli talaj könnyen oldható mikroelem-tartalmának hosszú idő alatt bekövetkezett változása. Agrokémia és Talajtan. 50. 285–294.

 • Szűcs M. & Szűcs M.-né, 2002. Savanyú talajok műtrágyázás hatására bekövetkező bór ellátottság csökkenése. In: 50 éves az Acta Agronomica Hungarica, jubileumi tudományos ülés, 2002. nov. 19. 313–318.

 • Szűcs, M. & Szűcs, M.-né, 2003a. Long-term changes in easily soluble trace element content of some West Hungarian soils. In: 10th International Trace Element Symposium 2002. (Ed.: Pais, I.) 297–307. Szent István University. Budapest.

 • Szűcs M. & Szűcs M.-né, 2003b. Művelt talajok oldható P- és K-tartalmának változásai. Agrokémia és Talajtan. 52. 53–66.

 • Szűcs M. & Szűcs M.-né, 2003c. Talajtulajdonságok hosszú idő alatt bekövetkezett változásai a Dunántúlon. Agrokémia és Talajtan. 52. 293–304.

 • Warnock, R. E., 1970. Micronutrient uptake and mobility within corn plants (Zea mays L.) in relation to phosphorus-induced zinc deficiency. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 34. 765–769.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 4 0 0
Nov 2020 5 0 0
Dec 2020 5 0 0
Jan 2021 4 0 0
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 9 0 0
Apr 2021 2 0 0