View More View Less
 • 1 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 9200 Mosonmagyaróvár Vár u. 2.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Borsó és napraforgó jelzőnövényekkel, 1 kg talajt tartalmazó edényekben végeztünk tenyészedény-kísérletet az 1970-es évek elején, az intenzív műtrágyahasználat kezdetén vett és tárolt talajmintákkal, valamint 30 év elteltével ugyanazokról a helyekről gyűjtött párjukkal. A minták karbonátos talajok (csernozjomok) esetén 6, nem karbonátos talajok (savanyú barna erdőtalajok) esetén pedig 13 mintavételi körzetet reprezentáltak. A virágzásig nevelt növények mintáit elhamvasztottuk és megmértük a P-, K-, Ca-, Mg-, Na- és B-tartalmukat. Korábbi talajvizsgálati adatainkkal egyezően, a savanyú talajokon termesztett növényminták szárazanyagában igen jelentős B-tartalom csökkenés volt mérhető. A mostanra kialakult és vélhetően állandósult helyzetben a savanyú talajokon termesztett növények B-tartalma most már lényegesen kisebb, mint a karbonátos talajokon termesztetteké. Az ebből adódó estleges egészségügyi hatások vizsgálata indokolt lenne. A növények P-tartalma is növekedett, követve a talaj oldható P-tartalmának változását. Ez felveti annak a nagy valószínűségét, hogy jelenleg és még sokáig a növények Zn és más P-antagonista mikroelem-tartalma tartósan alacsony marad. A K-műtrágyázás olyan módon csökkentette a növényi szárazanyag Mg-, Ca- és Na-tartalmát, hogy emellett a növények K-koncentrációja nem minden esetben követte a talajok nagyobb K-ellátottságát. Vizsgálataink szerint tehát a tartós intenzív műtrágyázás hatására lényegesen megváltozott a termesztett növények elemösszetétele, ami a hosszú utóhatás időszakra is állandósult. A változásoknak táplálkozás-egészségügyi hatásai is lehetnek.

 • Adriano, D. C., Paulsen, G. M. & Murphy, L. S., 1971. Phosphorus-iron and phosphorus-zinc relationships in corn (Zea mays L.) seedlings as affected by mineral nutrition. Agron J. 63. 36–39.

 • Allaway, W. H. & Beeson, K. C., 1960. Fertilizers and lime in relation to the nutritive value of crops. Transactions, 7th International Congress of Soil Science, Madison, Wisc. III. (4/3) 12–19.

 • Árendás T. et al., 2004. Foszfor-utóhatások erdőmaradványos csernozjom talajon a karbonátosság függvényében. Agrokémia és Talajtan. 53. 111–124.

 • Diana, G. & Beni, C., 2007. Boron desorption in soils treated with organic and mineral fertilization. Agrochimica. 51. (2–3.) 160–172.

 • Fan, M. S. et al., 2008. Evidence of decreasing mineral density in wheat grain over the last 160 years. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 22. 315–324.

 • Griffiths, T. W., 1959. Magnesium status of grassland herbage and its possible significance in animal health. Comparison of various forms of magnesium applied as a fertilizer dressing. J. Brit. Grassl. Soc. 14. 199–205.

 • Hameed, H. K. et al., 1986. Effect of NPK fertilization on the mineral nutrition and yield of three coconut genotypes. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 10. (2) 185–190.

 • Hemingway, R. G., 1961, Magnesium, potassium, sodium and calcium contents of herbage as influenced by fertilizer treatments over a three-year period. J. Brit. Grassl. Soc. 16. 106–116.

 • Hunt, J. R., 2003. Bioavailability of iron, zinc, and other trace minerals from vegetarian diets. American Journal of Clinical Nutrition. 78. 633–639.

 • Jakobsen, S. T., 1993. Interaction between plant nutrients. III. Antagonism between potassium, magnesium and calcium. Acta Agriculturae Scandinavica. 43. (1) 1–5.

 • Kádár I., 2004. Műtrágyázás hatása a telepített gyep ásványi elemtartalmára 3. Gyepgazdálkodási Közlemények. (2). 57–66.

 • Kádár I. & Turán T., 2002. P–Zn kölcsönhatás mészlepedékes csernozjom talajon kukorica monokultúrában. Agrokémia és Talajtan. 51. 381–394.

 • Kemp, A., 1960, Hypomagnesaemia in milking cows. The response of serum magnesium to alterations in herbage composition resulting from potash and nitrogen dressings on pasture. Neth. J. Agric. Sci. 8. 281–304.

 • Kovács, B. et al., 2010. Soil analysis (for plant nutrition) in Hungary: Practice and results. Agrokémia és Talajtan. 59. 125–134.

 • Lehoczky, É., Debreczeni, K. & Szalai, T., 2005. Available micronutrient contents of soils in long-term fertilization experiments in Hungary. Commun. Soil Sci. Plant Analysis. 36. (4–6) 423–430.

 • McConaghy, S. et al., 1963. The effects of magnesium compounds and of fertilizers on the mineral composition of herbage and on the incidence of hypomagnesaemia in dairy cows. J. Agric. Sci. 60. 313–328.

 • Mengel, K., 1976. A növények táplálkozása és anyagcseréje. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Newnham, R. E., 1991. Agricultural practices affect arthritis. Nutrition and Health. 7. (2) 89–100.

 • Omar, M. A. & El-Kobbia, T., 1966. Some observations on the interrelationships of potassium and magnesium. Soil Science. 101. 437–440.

 • Singh, J. P., Karamanos, R. E. & Stewart, W. B., 1988. The mechanism of phosphorus-induced zinc deficiency in bean (Phaseolus vulagris L.). Can. J. Soil Sci. 68. 345–358.

 • Stockfors, J., Linder, S. & Aronsson, A., 1997. Effects of long-term fertilization and growth on micronutrient status in Norway spruce trees. Studia Forestalia Suecica. 202. (l) 1–15.

 • Szűcs, M., 1995. Soil trace-elements availability maps of Hungary. Computers, Environment and Urban Systems. 19. (2) 117–122.

 • Szűcs M. & Szűcs M.-né, 2001. Néhány nyugat-dunántúli talaj könnyen oldható mikroelem-tartalmának hosszú idő alatt bekövetkezett változása. Agrokémia és Talajtan. 50. 285–294.

 • Szűcs M. & Szűcs M.-né, 2002. Savanyú talajok műtrágyázás hatására bekövetkező bór ellátottság csökkenése. In: 50 éves az Acta Agronomica Hungarica, jubileumi tudományos ülés, 2002. nov. 19. 313–318.

 • Szűcs, M. & Szűcs, M.-né, 2003a. Long-term changes in easily soluble trace element content of some West Hungarian soils. In: 10th International Trace Element Symposium 2002. (Ed.: Pais, I.) 297–307. Szent István University. Budapest.

 • Szűcs M. & Szűcs M.-né, 2003b. Művelt talajok oldható P- és K-tartalmának változásai. Agrokémia és Talajtan. 52. 53–66.

 • Szűcs M. & Szűcs M.-né, 2003c. Talajtulajdonságok hosszú idő alatt bekövetkezett változásai a Dunántúlon. Agrokémia és Talajtan. 52. 293–304.

 • Warnock, R. E., 1970. Micronutrient uptake and mobility within corn plants (Zea mays L.) in relation to phosphorus-induced zinc deficiency. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 34. 765–769.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 6 0 0
Jul 2021 6 0 0
Aug 2021 8 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 8 0 0
Nov 2021 7 1 0
Dec 2021 0 0 0