Authors:
Péter Csathó MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Péter Csathó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Marianna Magyar MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Marianna Magyar in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Erzsébet Osztoics MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Erzsébet Osztoics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Debreczeni Pannon Egyetem Georgikon Kara Keszthely

Search for other papers by Katalin Debreczeni in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Katalin Sárdi Pannon Egyetem Georgikon Kara Keszthely

Search for other papers by Katalin Sárdi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az AB 17 Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) 27. évében a 0– 50–100–150 kg P2O5·ha-1 szinteken vett talajmintákon környezetvédelmi célú talaj P-vizsgálatokat végeztünk. Vizsgálataink során a világon elterjedt környezetvédelmi célú talajvizsgálati módszereket alkalmaztuk: vas-oxi-hidroxiddal impregnált szűrőpapír (Fe-oxidos papír, vagy Pi-papír), valamint anioncserélő gyantával impregnált membrán (AERM). P-trágyázás hatására a Pi-P mintegy 3,5-szörös, az AERM-P mintegy 4-szeres növekedést mutatott. Kísérleti eredményeink alapján úgy tűnik, hogy az ún. Pelnyelő közeget (P „sink”) használó P-vizsgálati módszerek (AERM-, Pi-) mind az agronómiai, mind a környezetvédelmi szempontú P-vizsgálatokban jól használhatóak. Előnyük, hogy a talaj kémhatás- és mészállapotától kevésbé függenek. Ugyanakkor az AERM-P és a Pi-P értékeket a diagnosztikai célú P növényvizsgálati eredményekkel is szükséges összehasonlítani agronómiai célokra való felhasználható volta tesztelése céljából. A P-tartamtrágyázás hatására a kísérleti helyek átlagában mintegy 20%-kal csökkent a P-szorpciós index (PSI), jelezve a P-szorpciós helyek növekvő Ptelítettségét. A savanyú talajokon beállított OMTK kísérletek növekvő P-szintjein az oxalátos módszerrel meghatározott P-elítettségi index (PSD%) a kísérleti helyek átlagában mintegy 50%-os növekedést mutatott. Bicsérden a P1-, P2- és P3-szinten, Karcagon a P2- és P3-szinten kaptunk 25% feletti PSD értékeket. A kritikus értéket (a 25%-os P-telítettséget) ugyanakkor erősen megközelítette a P3-szinten Hajdúböszörmény, Kompolt és Putnok PSD%-a. A Mehlich-3 kivonószerrel meghatározott PSD% értékek a kísérleti helyek átlagában több mint 3,5-szörös növekedést mutattak a legnagyobb P-szinten. Ezzel a módszerrel ugyanakkor átlagosan kevesebb, mint fele akkora volt az PSD%, mint az oxalátos kivonószer használata mellett. Mindenképpen további vizsgálatok szükségesek a környezetvédelmi P-vizsgálati módszerek hazai adaptációjára. Vizsgálataink megerősítették az AL-módszer mésztartalom-függőségét: a Mehlich3-, ill. az anioncserélő gyantás (AERM) módszerrel való összefüggésben a savanyú és a karbonátos talajok csoportja erőteljesen elkülönült egymástól. Az ALP korrekció elvégzése, azaz az AL-P értékeknek egy standard talajtulajdonság-sorra való konvertálása (KA: 36; pHKCl: 6.8; CaCO3: 0,1%) látványosan megszüntette az AL-módszernek a talaj CaCO3-tartalmától való függőségét: a korábban erősen elkülönülő savanyú és karbonátos talajok csoportja az AL-P korrekció elvégzése után egy közös csoportban volt megtalálható. A környezetvédelmi célú P-vizsgálatok hasznos információval szolgálhatnak talajaink P-állapota környezeti kockázatának mértékéről.

 • Bache, B. W. & Williams, E. G., 1971. A phosphate sorption index for soils. J. Soil Sci. 22. 289–301.

 • Barber, S. A., 1979. Soil phosphorus after 25 years of cropping with five rates of phosphorus application. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 10. 1459–1468.

 • Bowman, R. A., Olsen, S. R. & Watanabe, F. S., 1978. Greenhouse evaluation of residual phosphate by four phosphorus methods in neutral and calcareous soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 42. 451–454.

 • Buzás I., 1987. Bevezetés a gyakorlati agrokémiába. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Csathó P., 2002. Az AL-P korrekciós modell értékelése a hazai szabadföldi őszi búza P-kísérletek adatbázisán, 1960–2000. Agrokémia és Talajtan. 51. 351–380.

 • Csathó, P. et al., 2002. Correlation between soil P and corn leaf P contents in a network of Hungarian long-term field trials. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33. 3085–3103.

 • Csathó P. et al., 2011. Talaj- és diagnosztikai célú növényvizsgálati módszerek kalibrálása az OMTK kísérletekben. I. Agronómiai célú talaj P-teszt módszerek összehasonlítása a tartamkísérletek talajaiban. Agrokémia és Talajtan. 60. 343–358.

 • Debreczeni B. & Debreczeni K. (szerk.) 1994. Trágyázási kutatások 1960–1990. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Egnér, H., Riehm, H. & Domingo, W. R., 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung de Nährstoffzustandes der Böden. II. K. LantbrHögsk. Ann. 26. 199–215.

 • Füleky, Gy., 1978. Available phosphorus content of soil affected by P fertilization and its change in time. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 9. 851–863.

 • Holford, I. C. R., Weddenburn, R. W. M. & Mattingly, G. E. G., 1974. A Langmuir two surface equation as a model for phosphate adsorption by soils. J. Soil Sci. 25. 242–255.

 • Houba, V. J. G. et al., 1986. Comparision of soil extractions by 0.01 M CaCl2, by EUF and by some conventional extraction procedures. Plant and Soil. 96. 433–437.

 • Indiati, R. & Rossi, N., 1998. Environmentally sound soil phosphorus test for sustanaible agricultural system. In: Practical and Innovative Measures for the Control of Agricultural Phosphorus Losses to Water. OECD sponsored Workshop. Paper abstracts and poster papers. (Eds.: Foy, R. H. & Dils, R.) 74–75. Greenmunt College of Agriculture and Horticulture, Northern Ireland.

 • Lin, T. H., Ho, S. B. & Houng, K. H., 1991. The use of iron oxide-impregnated filter paper for the extraction of available phosphorus from Taiwan soils. Plant Soil. 133. 219–226.

 • Maguire, R. O., Foy, R. H. & Bailey, J. S., 1998. Long term sorption of phosphorus in relation to soil test values and other soil properties. In: Practical and Innovative Measures for the Control of Agricultural Phosphorus Losses to Water. OECD sponsored Workshop. Paper abstracts and poster papers. (Eds.: Foy, R. H. & Dils, R.) 96–97. Greenmunt College of Agriculture and Horticulture, Northern Ireland.

 • Mehlich, A., 1984. Mehlich 3 soil test extractant: a modification of the Mehlich 2 extractant. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 15. 1409–1416.

 • Menon, R. G., Chien, S. H. & Hammond, L. L., 1990. Development and evaluation of the Pi soil test for plant-available phosphorus. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 21. 1131–1150.

 • Menon, R. G., Hammond, L. L., Sissingh, H. A., 1989a. Determination of plant available phosphorus by the iron hydroxide-impregnated filter paper soil test. Soil Sci. Soc. Am. J. 52. 110–115.

 • Menon, R. G. et al., 1989b. Modified techniques for preparing paper strips for the new Pi soil test for phosphorus. Fert. Res. 19. 85–91.

 • Mozaffari, M. & Sims, J. T., 1994. Phosphorus availability and sorption in an Atlantic coastal plain watershed dominated by animal-based agriculture. Soil Sci. 157. 97–107.

 • Osztoics A.-né, 1984. Foszforszorpció vizsgálata homoktalajokon. Agrokémia és Talajtan. 33. 228–232.

 • Osztoics E. et al., 2004. A mezőgazdasági területekről a felszíni vizekbe kerülő foszforterhelések. II. A talaj foszforveszteségei, környezetvédelmi célú talaj-P vizsgálatok. Agrokémia és Talajtan. 53. 165–180.

 • Pote, D. H. et al., 1996. Relating extractable soil phosphorus to phosphorus losses in runoff. J. Environ. Qual. 60. 855–859.

 • Qian, P., Schoenau, J. J. & Huang, W. Z., 1992. Use of ion exchange membranes in routine soil testing. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 23. 1791–1804.

 • Raij, B., van Quaggio, J. A. & de Silva N. M., 1986. Extraction of phosphorus, potassium, calcium, and magnesium from soils by an ion-exchange resin procedure. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 17. 547–566.

 • Saggar, S., Hedley, M. J. & White, R. E., 1990. A simplified resin membrane technique for extracting phosphorus from soil. Fertilizer Research. 24. 173–180.

 • Saggar, S. et al., 1992. Development and evaluation of an improved soil test for phosphorus. 2. Comparison of the Olsen and mixed cation-anion exchange resin tests for predicting the yield of ryegrass growth in pots. Fert. Res. 33. 135–144.

 • Sarkadi, J., 1982. Opredelenie „vodorasztvorimogo“ foszfora. In: Agrochemische Methoden für die Untersuchung des Phosphathaushaltes des Böden: Methodensammlung. 1–13. Akad. der Landw. DDR: IPE. Jena

 • Sarkadi J., Thamm F.-né & Pusztai A., 1987. A talaj P-ellátottságának megítélése a korrigált AL-P segítségével. Melioráció-öntözés és tápanyaggazdálkodás. 66–72. Agroinform. Budapest.

 • Schachtschabel, P., 1973. Beziehungen Zwischen dem Phosphorgehalt in Böden und Jungen Haferpflanzen. Zeitschrift Pflanzenern. Bodenkunde 135: 31-43.

 • Sharpley, A. N., 1991. Soil phosphorus extracted by Fe-Al-oxide-impregnated filter paper. Soil Sci. Soc. Am. J. 55. 1038–1041.

 • Sharpley, A .N., 1993a. An innovative approach to estimate bioavailable phosphorus in agricultural runoff using iron oxide-impregnated paper. J. Environ. Qual. 22. 597–601.

 • Sharpley, A .N., 1993b. Estimating phosphorus in agricultural runoff available to several algae using iron-oxide paper strips. J. Environ. Qual. 22. 678–680.

 • Sharpley, A. N., 1995. Dependence of runoff phosphorus on extractable soil phosphorus. J. Environ. Qual. 24. 920–926.

 • Sharpley, A. & Rekolainen, S., 1997. Phosphorus in agriculture and its environmental implications. In: Phosphorus Loss from Soil to Water. (Eds.: Tunney, H. et al.) 1–54. CAB International. Wallingford, UK.

 • Sharpley, A. N., Reed, L. W. & Simmons, D. K., 1982. Relationships between available soil phosphorus forms and their role in water quality modeling. Oklahoma Agric. Exp. Stn. Tech. Bull. T-157. Oklahoma State Univ. Stillwater.

 • Sharpley, A. N. et al., 1984. A simplified soil and plant phosphorus model: II. Prediction of labile, organic, and sorbed phosphorus. Soil Sci. Soc. Am. J. 48. 805–809.

 • Simard, R. R. et al., 1994. Phosphorus sorption and desorption indices in soil. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 25: 1483-1494.

 • Sims, J. T., 2000. A phosphorus sorption index. In: Methods of Phosphorus Analysis for Soils, Sediments, Residuals and Waters. (Ed.: Pierzynski, G. M.) Southern Cooperative Series Bulletin No. 396. 22–23.

 • Stefanovits P. & Dombóvári K., 1994. Az agyagásvány-összetétel ismeretének talajtani és agrokémiai alkalmazási lehetőségei. In: Trágyázási kutatások, 1960–1990. (Szerk.: Debreczeni B. & Debreczeni K.) 82–105. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Sváb J., 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. 3. bőv. kiad. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

 • Van der Zee, S. E. A. T. M., Fokkink, L. G. J. & Van Riemsdijk, W. H., 1987. A new technique for assessment of reversibly adsorbed phosphate. Soil Sci. Soc. Am. J. 51. 599–604.

 • van der Zee, S. E. A. T. M., van Riemsdijk, W. H. & de Haan F. A. M., 1990. Het Protokol Fosfaatverzadigde Gronden. Deel. I. Toelichting. Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding. Wageningen Agricultural University. Wageningen.

 • White, R. E. & Beckett, P. H. T., 1964. Studies on the phosphate potentials of soils. I. The measurement of phosphate potential. Plant and Soil. 20. 1–16.

 • Wolf, A. M. et al., 1985. Soil tests for estimating labile, soluble and algae-available phosphorus in agricultural soils. J. Environ. Qual. 14. 341–348.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 190 4 0
Jan 2024 40 97 2
Feb 2024 64 9 0
Mar 2024 29 0 0
Apr 2024 34 0 0
May 2024 28 0 0
Jun 2024 0 0 0