View More View Less
 • 1 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.
 • | 2 Pannon Egyetem Georgikon Kara Keszthely
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Cross Mark

Az AB 17 Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) 27. évében a 0– 50–100–150 kg P2O5·ha-1 szinteken vett talajmintákon környezetvédelmi célú talaj P-vizsgálatokat végeztünk. Vizsgálataink során a világon elterjedt környezetvédelmi célú talajvizsgálati módszereket alkalmaztuk: vas-oxi-hidroxiddal impregnált szűrőpapír (Fe-oxidos papír, vagy Pi-papír), valamint anioncserélő gyantával impregnált membrán (AERM). P-trágyázás hatására a Pi-P mintegy 3,5-szörös, az AERM-P mintegy 4-szeres növekedést mutatott. Kísérleti eredményeink alapján úgy tűnik, hogy az ún. Pelnyelő közeget (P „sink”) használó P-vizsgálati módszerek (AERM-, Pi-) mind az agronómiai, mind a környezetvédelmi szempontú P-vizsgálatokban jól használhatóak. Előnyük, hogy a talaj kémhatás- és mészállapotától kevésbé függenek. Ugyanakkor az AERM-P és a Pi-P értékeket a diagnosztikai célú P növényvizsgálati eredményekkel is szükséges összehasonlítani agronómiai célokra való felhasználható volta tesztelése céljából. A P-tartamtrágyázás hatására a kísérleti helyek átlagában mintegy 20%-kal csökkent a P-szorpciós index (PSI), jelezve a P-szorpciós helyek növekvő Ptelítettségét. A savanyú talajokon beállított OMTK kísérletek növekvő P-szintjein az oxalátos módszerrel meghatározott P-elítettségi index (PSD%) a kísérleti helyek átlagában mintegy 50%-os növekedést mutatott. Bicsérden a P1-, P2- és P3-szinten, Karcagon a P2- és P3-szinten kaptunk 25% feletti PSD értékeket. A kritikus értéket (a 25%-os P-telítettséget) ugyanakkor erősen megközelítette a P3-szinten Hajdúböszörmény, Kompolt és Putnok PSD%-a. A Mehlich-3 kivonószerrel meghatározott PSD% értékek a kísérleti helyek átlagában több mint 3,5-szörös növekedést mutattak a legnagyobb P-szinten. Ezzel a módszerrel ugyanakkor átlagosan kevesebb, mint fele akkora volt az PSD%, mint az oxalátos kivonószer használata mellett. Mindenképpen további vizsgálatok szükségesek a környezetvédelmi P-vizsgálati módszerek hazai adaptációjára. Vizsgálataink megerősítették az AL-módszer mésztartalom-függőségét: a Mehlich3-, ill. az anioncserélő gyantás (AERM) módszerrel való összefüggésben a savanyú és a karbonátos talajok csoportja erőteljesen elkülönült egymástól. Az ALP korrekció elvégzése, azaz az AL-P értékeknek egy standard talajtulajdonság-sorra való konvertálása (KA: 36; pHKCl: 6.8; CaCO3: 0,1%) látványosan megszüntette az AL-módszernek a talaj CaCO3-tartalmától való függőségét: a korábban erősen elkülönülő savanyú és karbonátos talajok csoportja az AL-P korrekció elvégzése után egy közös csoportban volt megtalálható. A környezetvédelmi célú P-vizsgálatok hasznos információval szolgálhatnak talajaink P-állapota környezeti kockázatának mértékéről.

 • Bache, B. W. & Williams, E. G., 1971. A phosphate sorption index for soils. J. Soil Sci. 22. 289–301.

 • Barber, S. A., 1979. Soil phosphorus after 25 years of cropping with five rates of phosphorus application. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 10. 1459–1468.

 • Bowman, R. A., Olsen, S. R. & Watanabe, F. S., 1978. Greenhouse evaluation of residual phosphate by four phosphorus methods in neutral and calcareous soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 42. 451–454.

 • Buzás I., 1987. Bevezetés a gyakorlati agrokémiába. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Csathó P., 2002. Az AL-P korrekciós modell értékelése a hazai szabadföldi őszi búza P-kísérletek adatbázisán, 1960–2000. Agrokémia és Talajtan. 51. 351–380.

 • Csathó, P. et al., 2002. Correlation between soil P and corn leaf P contents in a network of Hungarian long-term field trials. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33. 3085–3103.

 • Csathó P. et al., 2011. Talaj- és diagnosztikai célú növényvizsgálati módszerek kalibrálása az OMTK kísérletekben. I. Agronómiai célú talaj P-teszt módszerek összehasonlítása a tartamkísérletek talajaiban. Agrokémia és Talajtan. 60. 343–358.

 • Debreczeni B. & Debreczeni K. (szerk.) 1994. Trágyázási kutatások 1960–1990. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Egnér, H., Riehm, H. & Domingo, W. R., 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung de Nährstoffzustandes der Böden. II. K. LantbrHögsk. Ann. 26. 199–215.

 • Füleky, Gy., 1978. Available phosphorus content of soil affected by P fertilization and its change in time. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 9. 851–863.

 • Holford, I. C. R., Weddenburn, R. W. M. & Mattingly, G. E. G., 1974. A Langmuir two surface equation as a model for phosphate adsorption by soils. J. Soil Sci. 25. 242–255.

 • Houba, V. J. G. et al., 1986. Comparision of soil extractions by 0.01 M CaCl2, by EUF and by some conventional extraction procedures. Plant and Soil. 96. 433–437.

 • Indiati, R. & Rossi, N., 1998. Environmentally sound soil phosphorus test for sustanaible agricultural system. In: Practical and Innovative Measures for the Control of Agricultural Phosphorus Losses to Water. OECD sponsored Workshop. Paper abstracts and poster papers. (Eds.: Foy, R. H. & Dils, R.) 74–75. Greenmunt College of Agriculture and Horticulture, Northern Ireland.

 • Lin, T. H., Ho, S. B. & Houng, K. H., 1991. The use of iron oxide-impregnated filter paper for the extraction of available phosphorus from Taiwan soils. Plant Soil. 133. 219–226.

 • Maguire, R. O., Foy, R. H. & Bailey, J. S., 1998. Long term sorption of phosphorus in relation to soil test values and other soil properties. In: Practical and Innovative Measures for the Control of Agricultural Phosphorus Losses to Water. OECD sponsored Workshop. Paper abstracts and poster papers. (Eds.: Foy, R. H. & Dils, R.) 96–97. Greenmunt College of Agriculture and Horticulture, Northern Ireland.

 • Mehlich, A., 1984. Mehlich 3 soil test extractant: a modification of the Mehlich 2 extractant. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 15. 1409–1416.

 • Menon, R. G., Chien, S. H. & Hammond, L. L., 1990. Development and evaluation of the Pi soil test for plant-available phosphorus. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 21. 1131–1150.

 • Menon, R. G., Hammond, L. L., Sissingh, H. A., 1989a. Determination of plant available phosphorus by the iron hydroxide-impregnated filter paper soil test. Soil Sci. Soc. Am. J. 52. 110–115.

 • Menon, R. G. et al., 1989b. Modified techniques for preparing paper strips for the new Pi soil test for phosphorus. Fert. Res. 19. 85–91.

 • Mozaffari, M. & Sims, J. T., 1994. Phosphorus availability and sorption in an Atlantic coastal plain watershed dominated by animal-based agriculture. Soil Sci. 157. 97–107.

 • Osztoics A.-né, 1984. Foszforszorpció vizsgálata homoktalajokon. Agrokémia és Talajtan. 33. 228–232.

 • Osztoics E. et al., 2004. A mezőgazdasági területekről a felszíni vizekbe kerülő foszforterhelések. II. A talaj foszforveszteségei, környezetvédelmi célú talaj-P vizsgálatok. Agrokémia és Talajtan. 53. 165–180.

 • Pote, D. H. et al., 1996. Relating extractable soil phosphorus to phosphorus losses in runoff. J. Environ. Qual. 60. 855–859.

 • Qian, P., Schoenau, J. J. & Huang, W. Z., 1992. Use of ion exchange membranes in routine soil testing. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 23. 1791–1804.

 • Raij, B., van Quaggio, J. A. & de Silva N. M., 1986. Extraction of phosphorus, potassium, calcium, and magnesium from soils by an ion-exchange resin procedure. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 17. 547–566.

 • Saggar, S., Hedley, M. J. & White, R. E., 1990. A simplified resin membrane technique for extracting phosphorus from soil. Fertilizer Research. 24. 173–180.

 • Saggar, S. et al., 1992. Development and evaluation of an improved soil test for phosphorus. 2. Comparison of the Olsen and mixed cation-anion exchange resin tests for predicting the yield of ryegrass growth in pots. Fert. Res. 33. 135–144.

 • Sarkadi, J., 1982. Opredelenie „vodorasztvorimogo“ foszfora. In: Agrochemische Methoden für die Untersuchung des Phosphathaushaltes des Böden: Methodensammlung. 1–13. Akad. der Landw. DDR: IPE. Jena

 • Sarkadi J., Thamm F.-né & Pusztai A., 1987. A talaj P-ellátottságának megítélése a korrigált AL-P segítségével. Melioráció-öntözés és tápanyaggazdálkodás. 66–72. Agroinform. Budapest.

 • Schachtschabel, P., 1973. Beziehungen Zwischen dem Phosphorgehalt in Böden und Jungen Haferpflanzen. Zeitschrift Pflanzenern. Bodenkunde 135: 31-43.

 • Sharpley, A. N., 1991. Soil phosphorus extracted by Fe-Al-oxide-impregnated filter paper. Soil Sci. Soc. Am. J. 55. 1038–1041.

 • Sharpley, A .N., 1993a. An innovative approach to estimate bioavailable phosphorus in agricultural runoff using iron oxide-impregnated paper. J. Environ. Qual. 22. 597–601.

 • Sharpley, A .N., 1993b. Estimating phosphorus in agricultural runoff available to several algae using iron-oxide paper strips. J. Environ. Qual. 22. 678–680.

 • Sharpley, A. N., 1995. Dependence of runoff phosphorus on extractable soil phosphorus. J. Environ. Qual. 24. 920–926.

 • Sharpley, A. & Rekolainen, S., 1997. Phosphorus in agriculture and its environmental implications. In: Phosphorus Loss from Soil to Water. (Eds.: Tunney, H. et al.) 1–54. CAB International. Wallingford, UK.

 • Sharpley, A. N., Reed, L. W. & Simmons, D. K., 1982. Relationships between available soil phosphorus forms and their role in water quality modeling. Oklahoma Agric. Exp. Stn. Tech. Bull. T-157. Oklahoma State Univ. Stillwater.

 • Sharpley, A. N. et al., 1984. A simplified soil and plant phosphorus model: II. Prediction of labile, organic, and sorbed phosphorus. Soil Sci. Soc. Am. J. 48. 805–809.

 • Simard, R. R. et al., 1994. Phosphorus sorption and desorption indices in soil. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 25: 1483-1494.

 • Sims, J. T., 2000. A phosphorus sorption index. In: Methods of Phosphorus Analysis for Soils, Sediments, Residuals and Waters. (Ed.: Pierzynski, G. M.) Southern Cooperative Series Bulletin No. 396. 22–23.

 • Stefanovits P. & Dombóvári K., 1994. Az agyagásvány-összetétel ismeretének talajtani és agrokémiai alkalmazási lehetőségei. In: Trágyázási kutatások, 1960–1990. (Szerk.: Debreczeni B. & Debreczeni K.) 82–105. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Sváb J., 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. 3. bőv. kiad. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

 • Van der Zee, S. E. A. T. M., Fokkink, L. G. J. & Van Riemsdijk, W. H., 1987. A new technique for assessment of reversibly adsorbed phosphate. Soil Sci. Soc. Am. J. 51. 599–604.

 • van der Zee, S. E. A. T. M., van Riemsdijk, W. H. & de Haan F. A. M., 1990. Het Protokol Fosfaatverzadigde Gronden. Deel. I. Toelichting. Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding. Wageningen Agricultural University. Wageningen.

 • White, R. E. & Beckett, P. H. T., 1964. Studies on the phosphate potentials of soils. I. The measurement of phosphate potential. Plant and Soil. 20. 1–16.

 • Wolf, A. M. et al., 1985. Soil tests for estimating labile, soluble and algae-available phosphorus in agricultural soils. J. Environ. Qual. 14. 341–348.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 38 38 1
Full Text Views 5 1 0
PDF Downloads 4 2 0