View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged Egyetem u. 2–6.
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Hazánk kedvező geotermikus adottságai miatt nagy mennyiségben termelhető ki a változatos hasznosítási módoknak eleget tevő termálvíz. Balneológiai felhasználás után a visszasajtolás tilalma miatt a felszíni csurgalékvíz-elvezetés többnyire földcsatornákon keresztül történik. A vizsgálati területül választott cserkeszőlői gyógyfürdőből a természetbe kikerülő használt hévíz szigetelés nélküli csatornán keresztül a Körösbe ömlik. Az így elszikkadó csurgalék hévíz talajtani hatásait 11 diagnosztikai talajparaméter figyelembevételével főkomponens analízis és diszkriminancia analízis segítségével értékeltük. Megállapítottuk, hogy a beszivárgó használt hévíz nagy Na+-koncentrációja miatt a talajban ioncsere folyamatok játszódnak le, melyek a Na+-koncentráció növekedése és ezzel egyidejűleg a Ca2+-tartalom csökkenése irányába hatnak. A diszkriminancia függvény alapján a legjelentősebb háttérfolyamatként a Mg2+mobilizáció azonosítható. A szikesedést jelző paraméterek (EC, szóda-, Na+-, HCO3 --tartalom) csak kis mértékben növekedtek, a szikesedési részfolyamatok megjelenése így jelenleg kezdetinek tekinthető. A csatorna környékén a humusz- és K+-tartalom növekedése is kimutatható volt. A diszkriminancia függvény alapján diszkriminancia diagramot szerkesztettünk, melyen közel 90%-os helyességgel különültek el a talajminták a csatornától való távolság szerint a priori ismereteink alapján képzett „kontroll” és „termálvízhatás alatt álló” talajmintacsoportokra. A diszkriminancia függvény alapján a továbbiakban a mintaterületről származó bármely talajminta – diagnosztikai paramétereinek meghatározása után – besorolhatólesz a termálvíz hatása által érintett vagy nem érintett csoportok valamelyikébe. Így közvetetten a hatásterület kiterjedéséről is információt nyerhetünk. Ezen az 50 éve termálvízhatás alatt álló területen igazolható volt a hévíz szikkadás talajmódosító hatása, azonban a terepi megfigyelések, laboratóriumi vizsgálatok és a statisztikai analízis tanúsága szerint ezen folyamatok nem érik el azt a mértéket, mely esetén már talajdegradációról beszélhetnénk.

 • Ádám L. et al., 2010. Domborzat. In: Magyarország kistájainak katasztere. (Szerk.: Dövényi Z.). II., átdolgozott és bővített kiadás. 62. MTA FKI. Budapest.

 • Árpási M., 2002. A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetőségei Magyarországon. Kőolaj és földgáz. 35. (135. évf.) 9–10.

 • Balog, K., Farsang, A. & Puskás, I. 2011a. Characterization of the soil degradation impact of waste thermal waters on the Southern Great Hungarian Plain (Case study about the risk of sewage thermal water seepage on soil medium). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 6. (1) 229–240.

 • Balog K., Farsang A. & Czinkota I., 2011b. A használt hévíz szikkadás talaj degradációban betöltött szerepe. Hidrológiai Közlöny. 91. 55–61.

 • Barczi, A. et al., 2006. Reconstruction of the paleo-environment and soil evolution of the Csípő-halom kurgan, Hungary, Quaternary International. 156–157. 49–59.

 • Beltrán, J. M., 1999. Irrigation with saline water: benefits and environmental impact. Agricultural Water Management. 40. 183–194.

 • de Clercq W. P., van Meirvenne, M. & Fey, M. V., 2008. Prediction of the soil-depth salinity-trend in a vineyard after sustained irrigation with saline water. Agricultural Water Management. 96. 395–404.

 • Darab K. & Ferencz K., 1969. Öntözött területek talajtérképezése és kontrollja. OMMI. Budapest.

 • Dövényi Z. (szerk.) 2010. Magyarország kistájainak katasztere. II., átdolgozott és bővített kiadás. MTA FKI. Budapest.

 • Fisher, R. A. 1938. The statistical utilization of multiple measurements. Annals of Eugenics. 8. 376–386.

 • Geiger J., 2007. Geomatematika. Jatepress. Szeged

 • Ketskeméty L. & Izsó L., 2005. Bevezetés az SPSS programrendszerbe. 197–207. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest.

 • Mandal, U. K. et al., 2008. Evaluating impact of irrigation water quality on a calcareous clay soil using principal component analysis. Geoderma. 144. 189–197.

 • Sajtos L. & Mitev A., 2007. SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó. Budapest.

 • Shaw, P. J. A., 2003. Multivariate Statistics for the Environmental Sciences. Hodder-Arnold, London

 • Szanyi J., 2004. Magyarország geotermikus adottságai. Magyar Geológiai Szolgálat Délalföldi Területi Hivatal számára készült tanulmány.

 • Tanji, K. K., 1990. Nature and extent of agricultural salinity. In: Agricultural Salinity Assessment and Management. (Ed.: Tanji, K. K.) 1–17. Am. Soc. Civ. Engineers. New York.

 • Tedeschi, A. & Dell’Aquila, R., 2005. Effects of irrigation with saline waters, at different concentrations, on soil physical and chemical characteristics. Agricultural Water Management. 77. 308–322

 • Tóth T. & Várallyay Gy., 2001. Egy mintaterület talajának variabilitása a sófelhalmozódás tényezői szerint. Agrokémia és Talajtan. 50. 19–34.

 • Varsányi I., 1994. A Dél-Alföld felszín alatti vizei. Eredet, kémiai evolúció és vízmozgás a jelenlegi kémiai összetétel tükrében. Hidrológiai Közlöny. 74. (4) 193–201.

 • Vető I., Horváth I. & Tóth Gy., 2004. A magyarországi termálvizek geokémiájánakvázlata. Magyar Kémiai Folyóirat-Összefoglaló Közlemények. 109–110. (4) 119–203.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Rajkai, Kálmán

Technical Editor(s): Koós, Sándor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrártudományi Központ, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Szili-Kovács, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely)

 

International Advisory Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)

 

           International Editorial Board

 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Ole Wendroth (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)

Rajkai Kálmán
ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 1 1 1
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 1 0 0
Jun 2021 2 1 2
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0