Authors:
Hajnalka Breuer ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a.

Search for other papers by Hajnalka Breuer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ferenc Ács ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a.

Search for other papers by Ferenc Ács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Borbála Laza ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a.

Search for other papers by Borbála Laza in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Matyasovszky ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a.

Search for other papers by István Matyasovszky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ákos Horváth OMSZ Siófoki Vihar-előrejlező Obszervatórium Siófok

Search for other papers by Ákos Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tamás Weidinger ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a.

Search for other papers by Tamás Weidinger in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Kálmán Rajkai MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest

Search for other papers by Kálmán Rajkai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A planetáris határréteg (PHR) és a talaj hidraulikus tulajdonságainak kapcsolatát elemeztük. Megkülönböztetett figyelemmel vizsgáltuk a PHR magasságának a talajadatbázistól függő talajparaméter-értékekre való érzékenységét. A szimulációkat az MM5 mezoskálájú rendszermodellel végeztük. A PHR magasságot a Janjic Eta- PBL és az MRF almodellekkel becsültük; a talajok hidraulikus tulajdonságait pedig a magyarországi és egyesült államokbeli talajadatbázisok alapján számítottuk. A modellterület Kárpát-medencét foglalja magában. Megtalálható benne Szlovákia jelentős része és a környező országok területei. Hat kiválasztott felhőmentes anticiklonális napot elemeztünk. Három napot (egy nyárit, egy őszit és egy télit) részletesen elemeztünk. A vizsgált napokon az erősebb besugárzásra kialakuló konvekcióban a talaj hidraulikus tulajdonságainak PHR-t módosító hatása is érvényesülhet. A futtatások időtartama 24 óra volt (0:00 UTC-és kezdéssel). Az érzékenységi vizsgálat eredményeit szignifikancia teszttel elemeztük. Az Eta PBL almodell használata során az összterület 60–90%-a mutatkozott szignifikáns érzékenységűnek (p < 0,01) a vizsgált hat napból öt napon. A szignifikáns különbséget mutató területek százalékos aránya csak a téli tesztnapon volt 50% alatti, ezt is csak az Eta PBL almodell alkalmazása során kaptuk. Ugyanezen a napon az MRF almodellel kapott százalékos arány 89% volt. A kapott különbségekkel kapcsolatban elmondható, hogy a PHR magasság változása nagyobb érzékenységet mutatott a PHR magasságát parametrizáló módszerekre mintsem a talajadatbázis használatára. Ennek ellenére megállapíthatjuk, hogy a talaj hidraulikus tulajdonságai nemcsak a csapadékos, hanem a csapadékmentes konvektív típusú időjárási helyzetekben is időjárás-alakító tényezőként hathatnak. Eredményeink a talaj–légkör kölcsönhatást jellemző folyamatok mezoskálájú modellezésében hasznosíthatók, ugyanakkor a talajfizika számára is tanulságosak, mert láthatjuk, hogy a talaj hidraulikus tulajdonságai nemcsak a talaj állapotát, hanem a talajjal határos szférák állapotát is bizonyos mértékig meghatározzák.

 • Ács, F., 2003. On the relationship between the spatial variability of soil properties and transpiration. Időjárás. 107. 257–272.

 • Ács F., Horváth Á. & Breuer H., 2008. A talaj szerepe az időjárás alakulásá­ban. Agrokémia és Talajtan. 57. 225–238.

 • Ács F. & Lőke Zs., 2001. A fizikai talajféleség hatásának szimulációja a talajfelszíni nedvesség változására. Agrokémia és Talajtan 50. 457–468.

 • Ács, F. et al., 2010a. Effect of soil hydraulic parameters on the local convective precipitation. Meteorol. Z. 19. 143–153.

 • Ács, F. et al., 2010b. Sensitivity of local convective precipitation to parameterization of the field capacity and wilting point soil moisture contents. Időjárás. 114. 39–55.

 • Bell, K. R. et al., 1980. Analysis of the surface moisture variations within large field sites. Water Resour. Res. 16. 796–810.

 • Betts, A. K. & Ball, J. H., 1996. The land surface-atmosphere interaction: A review based on observational and global modeling perspectives. J. Geoph. Res. 101. 7209–7225.

 • Bosilovich, M. G. & Sun, W. Y., 1995. Formulation and verification of a land surface parameterization for atmospheric models. Bound.-Layer Meteor. 73. 321–341.

 • Breuer H. et al., 2011. A talaj hidrofizikai tulajdonságainak hatása a konvektív csapa­dékra. Agrokémia és Talajtan. 60. 309–324.

 • Campbell, G. S., 1985. Soil Physics with Basic, Transport Models for Soil-Plant System. Developments in Soil Science. Vol. 14. Elsevier. Amsterdam.

 • Chen, F. & Dudhia, J., 2001. Coupling and Advanced Land Surface-Hydrology Model with the Penn State-NCAR MM5 Modeling System. I. Model implementation and sensitivity. Mon. Wea. Rev. 129. 569–585.

 • Cosby, B. J. et al., 1984. A statistical exploration of the relationships of soil moisture characteristics to the physical properties of soils. Water Resour. Res. 20. (6) 682–690.

 • Dévényi D. & Gulyás O., 1988. Matematikai statisztikai módszerek a meteorológiá­ban. Tankönyvkiadó. Budapest.

 • Dudhia, J., 1993. A non-hydrostatic version of the Penn State-NCAR Mesoscale Model: Validation tests and simulation of an Atlantic cyclone and cold front. Mon. Wea. Rev. 121. 1493–1513.

 • Dudhia, J. et al., 2005. PSU/NCAR Mesoscale Modeling System Tutorial Class Notes and User’s Guide: MM5 Modelling System Version 3. ( http://www.mmm.ucar.edu/mm5/documents/tutorial-v3-notes.html )

 • Ek, M. et al., 2003. Implementation of Noah land surface model advances in the Natio­nal Centers for Environmental Prediction operational mesoscale Eta Model. J. Geophys. Res. 108. 8851. doi:10.1029/2002JD003296.

 • Erdős, L. & Morvay, A., 1961. Néhány talajfajtánk nedvességjárása. Időjárás. 65. 47–55.

 • Fodor, N. & Rajkai, K., 2005. Számítógépes program a talajok fizikai és vízgazdálko­dási jellemzőinek egyéb talajjellemzőkből történő számítására (TALAJTANonc 1.0). Agrokémia és Talajtan. 54. 25–40.

 • Grell, G., Dudhia, J. & Stauffer, D., 1994. A description of the fifth generation Penn State/NCAR Mesoscale Model. NCAR Tech. Note NCAR/TN-398+STR.

 • Hillel, D., 1980. Applications of Soil Physics. Academic Press. London.

 • Hong, S. Y. & Pan, H. L., 1996. Nonlocal boundary layer vertical diffusion in a medium-range forecast model. Mon. Wea. Rev. 124. 2322–2339.

 • Horváth, Á., Ács, F. & Breuer, H., 2009. On the relationship between soil, vegetation and severe convective storms: Hungarian case studies. Atm. Res. 93. 66–81. doi:10.1016/j.atmosres.2008.10.007.

 • Janjic, Z. J., 1990. The step-mountain coordinate–physical package. Mon. Weather Rev. 118. 1429-1443.

 • Janjic, Z. J., 1994. The step-mountain Eta coordinate model. Further developments of the convection, viscous sublayer and turbulent closure schemes. Mon. Wea. Rev. 112. 927–945.

 • Janjic, Z. J., 2002. Nonsingular implementation of the Mellor—Yamada Level 2.5 Scheme in the NCEP Meso Models. NCEP Office Note No. 437.

 • Matyasovszky, I., 2002. Statisztikus klimatológia : Idősorok elemzése. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. Mellor, G. L. & Yamada, T., 1982. Development of a turbulent closure model for geophysical fluid problems. Rev. Geophys. 20. 851–875.

 • Mihailovic, D. T. et al., 1992. A study of the sensitivity of land surface parameterizations to the inclusion of different fractional covers and soil textures. J. Appl. Meteor. 31. 1477–1487.

 • Mlawer, E. J. et al., 1997. Radiative transfer for inhomogeneous atmosphere: RRTM, a validated correlated-k model for the longwave. J. Geophys. Res. 102. (D14) 16663–16682.

 • Nemes, A., 2002. Unsaturated Soil Hydraulic Database of Hungary: HUNSODA. Ag­rokémia és Talajtan. 51. 17–26.

 • Pielke, R. A., 2001. Influence of the spatial distribution of vegetation and soils on the prediction of cumulus convective rainfall. Rev. Geophys. 39. 151–177.

 • Reisner, J., Rasmussen, R. M. & Bruintjes, R. T., 1998. Explicit forecasting of supercooled liquid water in winter storms using the MM5 mesoscale model. Q. J. R. Meteor. Soc. 124. 1071–1107.

 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy. 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Bpest. Sun, W-Y., 1993a. Numerical simulation of a planetary boundary layer: Part I. Cloud-free case. Beitrage zur Physik der Atmosphere. 66. 3–16.

 • Sun, W-Y., 1993b. Numerical simulation of a planetary boundary layer. II. Cloudy case. Beitrage zur Physik der Atmosphere. 66. 17–30.

 • Várallyay Gy., 1973. A talaj nedvességpotenciálja és új berendezés annak meghatá­rozására az alacsony (atmoszféra alatti) tenziotartományban. Agrokémia és Talaj­tan. 22. 1–22.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 37 5 0
Feb 2024 10 1 1
Mar 2024 7 1 1
Apr 2024 83 0 2
May 2024 65 0 0
Jun 2024 28 0 0
Jul 2024 0 0 0