View More View Less
 • 1 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudmányi Kar Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A tanulmány célja az volt, hogy felmérje a legnagyobb hazai területi lefedettséggel rendelkező, túlnyomóan archív adatokat tartalmazó talajtani adatbázisok harmonizációs lehetőségeit nemzetközi adatbázisokkal. A cikk fókuszában a Világ Talaj Referenciabázis (World Reference Base for Soil Resources, WRB) rendszere által meghatározott követelmények állnak, mivel számos modern adatbázis talajadat-struktúrája igyekszik alkalmazkodni annak követelményeihez. Négy kiválasztott adatbázison vizsgáltuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján lehetséges-e meghatározni alapvető, a hazánk környezeti viszonyai között előforduló WRB egységeket. Mindegyik adatbázis saját módszertanából kiindulva egyszerűsített algoritmusokat hoztunk létre, hogy a lehető legtöbb archív információ hasznosuljon. Az eredmények alapján látható, hogy a WRB rendszerét adoptáló adatbázisokba a hazai archív talajadatok korlátozott mértékben ugyan, de beilleszthetőek. Megfigyelhető továbbá, hogy míg az egyes archív adatbázisok önmagukban csupán korlátozott információt nyújtanak a WRB számára, kombinációjukkal ez az információhiány jelentősen csökkenthető.

 • Cook, S. E., Jarvis, A. & Gonzalez, J. P., 2008. A new global demand for digital soil information. In: Digital Soil Mapping with Limited Data (Eds.: Hartemink, A. E., McBratney, A. & Mendonça-Santos, M. L.) 31–42. Springer Science + Business Media B.V. Dordrecht–Heidelberg–London–New York.

 • Dobos E. & Kobza J., 2007. A Bodrogköz talajai. In: Élet a folyók között. A Bodrogköz tájhasználati monográfiája. (Szerk.: Dobos E. & Terek J.) 39–47. Miskolci Egyetem. Miskolc.

 • Dobos, E., Michéli, E. & Montanarella, L., 2007. The population of a 500-m resolution soil organic matter spatial information system for Hungary. In: Digital Soil Mapping: An Introductory Perspective. (Eds.: Lagacherie, P. & McBratney, A. B.) 487–495 Elsevier. Amsterdam.

 • Dobos, E. et al., 2010. Legacy soil data harmonization and database development. In: Digital Soil Mapping: Bridging Research, Environmental Application, and Operation. (Eds.: Boettinger, J. L. et al.). 309–324. Springer Science+Business Media B.V. Dordrecht–London–New York.

 • Eberhardt, E. & Waltner, I., 2010. Finding a way through the maze – WRB classification with descriptive data. In: Soil Solutions for a Changing World: Proc. 19th World Congress of Soil Science, 1–6 August 2010, Brisbane, Australia (Eds.: Gilkes, J. R. & Prakongkep, N.) 5–8. International Union of Soil Sciences. Brisbane.

 • Géczy G., 1959. A gyakorlati talajtérképezés. Új rendszerű talajismereti és hasznosítási térkép ismertetése és gyakorlati használhatósága. Doktori Értekezés. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar. Gödöllő.

 • Géczy G., 1968. Magyarország mezőgazdasági területe. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • IUSS Working Group WRB, 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006, update 2007, 2nd ed. World Soil Resources Reports 103. FAO. Rome. http://www.fao.org/ag/agl/agll/wrb/doc/wrb2007_corr.pdf , 21.01.2010)

 • Jassó F. (szerk.), 1989. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Melioráció-öntözés és talajvédelem. ´88 melléklet. Agroinform.

 • Kreybig L., 1937. A M. Kir. Földtani Intézet talajfelvételi, vizsgálati és térképezési módszere. In: M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve. 31. 147–244.

 • Michéli, E. et al., 2011. Deliverable D5 – A soil data base for the 1:1 million scale windows. WP1 and WP2 report of the „e-SOTER – Regional pilot platform as EU contribution to a Global Soil Observing System” Project. EU 7th Framework Programme. Project No. 211578.

 • NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) 2012. NÉBIH hivatalos honlap: www.nebih.gov.hu (2012. május 22.)

 • Pásztor, L., Szabó, J. & Bakacsi, Zs., 2010. Digital processing and upgrading of legacy data collected during the 1:25.000 scale Kreybig soil survey. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. 45. 127–136.

 • Pásztor, L. et al., 2012a. Elaboration and applications of spatial soil information systems and digital soil mapping at Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences. Geocarto International, 2012. (Megjelenés alatt) (online-elérhetőség: DOI:10.1080/10106049. 2012.685895)

 • Pásztor, L. et al., 2012b. Compilation of 1:50,000 scale digital soil maps for Hungary based on the Digital Kreybig Soil Information System. Journal of Maps. (Megjelenés alatt.)

 • Sisák I. & Bámer B., 2008. Hozzászólás Szabó József, Pásztor László és Bakacsi Zsófia „Egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítésének igénye, lehetőségei és lépései” című cikkéhez, Agrokémia és Talajtan. 57. 347–354

 • Szabó, J., Pásztor, L. & Bakacsi, Zs., 2011. Demand, feasibility and construction stages of a national spatial soil information system. Agrokémia és Talajtan. 60. Suppl. 149–160.

 • Szabolcs I. (szerk.), 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. OMMI. Budapest.

 • TIM, 1995. Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer. 1. kötet. Módszertan. Földművelésügyi Minisztérium kiadványa. Budapest.

 • Tóth G. & Máté F., 2006. Megjegyzések egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítéséhez. Agrokémia és Talajtan. 55. 473–478.

 • Várallyay, Gy., 2002. Soil survey and soil monitoring in Hungary. In: European Soil Bureau Research Report No. 9. 139–149. ESB. Ispra.

 • Várallyay Gy. et al., 2006. Magyarország talajainak állapota a Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer (TIM) adatai alapján. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Budapest.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 6 1 1
Sep 2020 4 0 0
Oct 2020 4 0 0
Nov 2020 5 1 0
Dec 2020 5 0 0
Jan 2021 3 0 0
Feb 2021 0 0 0