Authors:
Orsolya SzécsyMTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Orsolya Szécsy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Márk RékásiMTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Márk Rékási in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Nikolett UzingerMTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Nikolett Uzinger in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access
 • 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről.

 • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.

 • 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről.

 • 2008/98/ek Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről.

 • Anton A. 2011. Biodegradációs, komposztálás jellegű hulladékkezelési technológiák szakmai, tudományos alapjainak összefoglalása. Állásfoglalás. MTA TAKI. Budapest. http://www.almasfuzito.hu/egyeb/allasfoglalas.pdf (Hozzáférés: 2012.06.28.)

 • Anton A. & Barna S., 2008. Potenciális kémiai stabilizálószerek toxikus fémek mobilitását csökkentő hatásának vizsgálata laboratóriumi talajinkubációs modellkísérletben. Talajvédelem. Különszám. 187–194.

 • Bakken, A. K. et al., 2000. Crushed rocks and mine tailings applied as K fertilizers on grassland. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 56. 53–57.

 • Bezama, A. et al., 2007. Investigations on mechanical biological treatment of waste in South America: Towards more sustainable MSW management strategies. Waste Management. 27. 228–237.

 • Bilderback, T. E. et al., 2005. Healthy substrates need physicals too. Hort. Technology. 15. 747– 751.

 • Biró B., Szili-Kovács T. & Anton A., 2010. A rekultivációtól a remediációig. (Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 50 éves Talajbiológiai Osztályának és együttműködő partnereinek fontosabb kutatási eredményei). Agrokémia és Talajtan. 59. 409–422.

 • Bougnom, B. P. et al., 2009. Composts with wood ash addition: A risk or a chance for ameliorating acid tropical soils? Geoderma. 153. 402–407.

 • Cai, Q-Y. et al., 2007. Concentration and speciation of heavy metals in six different sewage sludge-composts. Journal of Hazardous Materials. 147. 1063–1072.

 • Cornelis, A. M. van Gestel & Hoogerwerf, G., 2001. Influence of soil pH on the toxicity of aluminium for Eiseniaandrei (Oligochaeta: Lumbricidae) in an artificial soil substrate. Pedobiologia. 45. 385–395.

 • Demeyer, A., Voundi Nkana, J. C. & Verloo, M. G., 2001. Characteristics of wood ash and influence on soil properties and nutrient uptake: an overview. Biores. Technol. 77. 287–295.

 • Dinel, H. et al., 2000. Direct land application of cement kiln dust- and lime-sanitized biosolids: extractability of trace metals and organic matter quality. Geoderma. 96. 307–320.

 • Dorais, M., Ménard, C. & Bégin, G., 2007. Risk of phytotoxicity of sawdust substrates for greenhouse vegetables. Acta Hort. (ISHS) 761. 589–595.

 • Elshorbagy, W. A. & Mohamed, A. M. O., 2000. Evaluation of using municipal solid waste compost in landfill closure caps in arid areas. Waste Management. 20. 499–507.

 • Etiegni, L. & Campbell, A. G., 1991. Physical and chemical characteristics of wood ash. Biores. Technol. 37. 173–178.

 • Farsang A. et al., 2007. Indukált fitoextrakció alkalmazása extrémen szennyezett földszerű anyagon. Agrokémia és Talajtan. 56. 317–332.

 • Feng, Y-J. et al., 2006. Principal chemical properties of artificial soil composed of fly ash and furfural residue. Pedosphere. 16. 668–672.

 • Forró E., 1999. A termésminőség biztosításának lehetőségei fólia alatti termesztésben mesterséges talajokban és közegekben. In: XLI. Georgikon Napok Kiadványa. 419–423.

 • Guenet, B. et al., 2011. A new protocol for an artificial soil to analyse soil microbiological processes. Applied Soil Ecology. 48. 243–246.

 • Haraldsen, T. K. & Pedersen, P. A., 2003. Mixtures of crushed rock, forest soils, and sewage sludge used as soils for grassed green areas. Urban For. Urban Green. 2. 41–51.

 • Hargitai L., 1986. Talajtan és Agrokémia II. (Alkalmazott talajtan és agrokémia) Kertészeti Egyetem. Budapest.

 • Hargitainé Tóth Á., 1995. A Mn és a Cd kémiai formái Ca-bentonit, Ca kaolinit/Mn(ClO4) és Ca-bentonit/Cd(ClO4)2, CdCl2 rendszerekben. Agrokémia és Talajtan. 44. 409–418.

 • Jakusné Sári Sz., 2007. Tőzeghelyettesítő anyagok a paprikahajtatásban. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem.

 • Jakusné Sári Sz. & Forró E., 2007. Szerves eredetű tőzegpótló közegek alkalmazása a paprikahajtatásban. Kertgazdaság. 39. (2) 14–20.

 • Jakusné Sári, Sz. & Forró, E., 2008. Relationships between humification and productivity in peat-based and peat-free growing media. Horticultural Science. 35. (2) 45–49.

 • Jayasinghe, G. Y. et al., 2010. Sewage sludge sugarcane trash based compost and synthetic aggregates as peat substitutes in containerized media for crop production. Journal of Hazardous Materials. 174. 700–706.

 • Jones, D. L. et al., 2009. Assessing the addition of mineral processing waste to green waste-derived compost: An agronomic, environmental and economic appraisal. Bioresource Technology. 100. 770–777.

 • Kádár I. & Morvai B., 2007. Ipari-kommunális szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. Növénytermelés. 56. (2) 333–352.

 • Kappel, N., 2006. Zöldségpalánták nevelésére alkalmas földkeverékek legfontosabb fizikai tulajdonságai. Doktori értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem.

 • Kidd, P. S. et al., 2007. Bioavailability and plant accumulation of heavy metals and phosphorus in agricultural soils amended by long-term application of sewage sludge. Chemosphere. 66. 1458–1467.

 • Koerner, R. M. & Daniel, D. E., 1997. Final Covers for Solid Waste Landfills and Abandoned Dumps. ASCE Press. Reston, Virginia.

 • KvVM: Az építési-bontási hulladékok kezelése. Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 6. Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja. KvVM Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály. Budapest, 2003. május. http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/oktatas/szakmaifuzetek/6.PDF (Hozzáférés: 2012.07.18.)

 • Láng I. (szerk.), 2007. Környezetvédelem. Akadémiai lexikonok. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Leitgib, L., Kálmán, J. & Gruiz, K., 2007. Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites. Chemosphere. 66. 428–434.

 • Li, M. et al., 2009. Comparative effects of Cd and Pb on biochemical response and DNA damage in the earthworm Eisenia fetida (Annelida, Oligochaeta). Chemosphere. 74. 621–625.

 • Lim, T. T., Chu, J. & Goi, M. H., 2006. Effects of cement on redistribution of trace metals and dissolution of organics in sewage sludge and its inorganic waste-amended products. Waste Management. 26. 1294–1304.

 • Madhok, M. R., 1937. Synthetic soil as a medium for the study of certain microbiological processes. Soil Sci. 44. 319–322.

 • Máthéné Gáspár G. & Anton A., 2004. Toxikuselem-szennyeződés káros hatásainak mérséklése fitoremediációval. Agrokémia és Talajtan. 53. 413–432.

 • MSz-08-0012-1:1987. Tőzeg és tőzegkészítmények fizikai, biológiai és kémiai vizsgálata. Általános előírások.

 • Muse, J. K. & Mitchell, C. C., 1995. Paper mill boiler-ash and lime byproducts as soil liming materials. Agron. J. 87. 432–438.

 • Odlare, M. & Pell, M. 2009. Effect of wood fly ash and compost on nitrification and denitrification in agricultural soil. Applied Energy. 86. (1) 74–80.

 • OECD, 1984. Earthworm, Acute Toxicity Tests. OECD Guideline for the Testing of Chemicals No. 207. Paris.

 • Samaras, P. et al., 2008. Investigation of sewage sludge stabilization potential by the addition of fly ash and lime. Journal of Hazardous Materials. 154. 1052–1059.

 • Sharma, J. & Graves, W. R., 2005. Propagation of Rhamnus alnifolia and Rhamnus lanceolata by seeds and cuttings. Journal of Environmental Horticulture. 23. (2) 86–90. Simon, L. et al., 2006. Stabilisation of metals in mine spoil with amendments and growth of red fescue in symbiosis with mycorrhizal fungi. Plant Soil Environ. 52. 385–391.

 • Sochová, I., Hofman, J. & Holoubek, I., 2006. Using nematodes in soil ecotoxicology. Environment International. 32. 374–383.

 • Stabnikova, O. et al., 2005. The use of sewage sludge and horticultural waste to develop artificial soil for plant cultivation in Singapore. Bioresource Technology. 96. 1073–1080.

 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy., 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Tolaymat, T. M., Townsend, T. G. & Solo-gabriele, H., 2000. Chromated copper-arsenate-treated wood in recovered wood. Environmental Engineering Science. 17. (1) 19–28.

 • Townsend, T. et al., 2004. Heavy metals in recovered fines from construction and demolition debris recycling facilities in Florida. Science of the Total Environment. 332. 1–11.

 • Uzinger N., Anton A. & Németh T., 2006. A szennyvíziszap-felhasználás mezőgazdasági lehetőségei. MAG Kutatás, fejlesztés és környezet. XXI/6. 21–23.

 • Uzinger N., Barna, S. & Anton A., 2009. Toxikus fémekkel szennyezett talajok stabilizációja különböző hulladékok alkalmazásával. Agrokémia és Talajtan. 58. 137–148.

 • Vance, E. D., 1996. Land application of wood-fired and combination boiler ashes: an overview. J. Environ Qual. 25. 937–944.

 • Wang, Y. et al., 2012. Comparative acute toxicity of twenty-four insecticides to earthworm, Eisenia fetida. Ecotoxicology and Environmental Safety. 79. 122–128.

 • Weemaes, M. & Verstraete, W., 2001. Other treatment techniques. In: Sludge into Biosolids: Processing, Disposal, Utilization. (Eds.: Spinosa, L. & Vesilind, A.) 365–383. IWA Publishing. London.

 • Wilke, B.-M. et al., 2008. Ecotoxicological characterization of hazardous wastes. Ecotoxicology and Environmental Safety. 70. 283–293.

 • Wong, J. W. C. & Su, D. C., 1997a. The growth of Agropyron elongatum in an artificial soil mix from coal fly ash and sewage sludge. Bioresource Technology. 59. 57–62.

 • Wong, J. W. C. & Su, D. C., 1997b. Reutilization of coal fly-ash and sewage sludge as an artificial soil-mix: Effects of preincubation on soil physico-chemical properties. Bioresource Technology. 59. 97–102.

 • Xu, J-Q. et al., 2012. Effects of municipal sewage sludge stabilized by fly ash on the growth of Manilagrass and transfer of heavy metals. Journal of Hazardous Materials. 217– 218. 58–66.

 • Zaharia, A., 2004. Researches regarding the multiplying of Sedum gender plants. Buletinul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca. Seria Horticultura. 61. 64–69.

 • Zapusek, U. & Lestan, D., 2009. Fractionation, mobility and bio-accessibility of Cu, Zn, Cd, Pb and Ni in aged artificial soil mixtures. Geoderma. 154. 164–169.

 • Zapusek, U. & Lestan, D., 2011. Functioning and toxicity of artificial soil mixtures with metal-bearing sewage sludge. Ecological Engineering. 37. 1977–1982.

 • Záray Gy., 2007. Zagytározók vizsgálata, rekultivációs ártalmatlanítása. Részletes projektzáró szakmai jelentés. (GVOP-3.2.2-2004-07-0019/3.0.) http://almasfuzito.tkv.hu/images/dokumentumok/elte_zarojelentes_2007_zaray.pdf (Hozzáférés: 2012.06.28.)

 • Zhang, H., Sun, L. & Sun, T., 2008. Solubility of ion and trace metals from stabilized sewage sludge by fly ash and alkaline mine tailing. Journal of Environmental Sciences. 20. 710–716.

 • Zimmermann, S. & Frey, B., 2002. Soil respiration and microbial properties in an acid forest soil: effects of wood ash. Soil Biology & Biochemistry. 34. 1727–1737.

 • http1: http://www.johninnes.info/about.htm (Hozzáférés: 2012.08.14.)

 • http2: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp (Hozzáférés: 2012.08.14.)

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 5 0 0
Jul 2022 11 0 0
Aug 2022 4 0 0
Sep 2022 8 0 0
Oct 2022 13 0 0
Nov 2022 7 0 0
Dec 2022 0 0 0