View More View Less
 • 1 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről.

 • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.

 • 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről.

 • 2008/98/ek Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről.

 • Anton A. 2011. Biodegradációs, komposztálás jellegű hulladékkezelési technológiák szakmai, tudományos alapjainak összefoglalása. Állásfoglalás. MTA TAKI. Budapest. http://www.almasfuzito.hu/egyeb/allasfoglalas.pdf (Hozzáférés: 2012.06.28.)

 • Anton A. & Barna S., 2008. Potenciális kémiai stabilizálószerek toxikus fémek mobilitását csökkentő hatásának vizsgálata laboratóriumi talajinkubációs modellkísérletben. Talajvédelem. Különszám. 187–194.

 • Bakken, A. K. et al., 2000. Crushed rocks and mine tailings applied as K fertilizers on grassland. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 56. 53–57.

 • Bezama, A. et al., 2007. Investigations on mechanical biological treatment of waste in South America: Towards more sustainable MSW management strategies. Waste Management. 27. 228–237.

 • Bilderback, T. E. et al., 2005. Healthy substrates need physicals too. Hort. Technology. 15. 747– 751.

 • Biró B., Szili-Kovács T. & Anton A., 2010. A rekultivációtól a remediációig. (Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 50 éves Talajbiológiai Osztályának és együttműködő partnereinek fontosabb kutatási eredményei). Agrokémia és Talajtan. 59. 409–422.

 • Bougnom, B. P. et al., 2009. Composts with wood ash addition: A risk or a chance for ameliorating acid tropical soils? Geoderma. 153. 402–407.

 • Cai, Q-Y. et al., 2007. Concentration and speciation of heavy metals in six different sewage sludge-composts. Journal of Hazardous Materials. 147. 1063–1072.

 • Cornelis, A. M. van Gestel & Hoogerwerf, G., 2001. Influence of soil pH on the toxicity of aluminium for Eisenia andrei (Oligochaeta: Lumbricidae) in an artificial soil substrate. Pedobiologia. 45. 385–395.

 • Demeyer, A., Voundi Nkana, J. C. & Verloo, M. G., 2001. Characteristics of wood ash and influence on soil properties and nutrient uptake: an overview. Biores. Technol. 77. 287–295.

 • Dinel, H. et al., 2000. Direct land application of cement kiln dust- and lime-sanitized biosolids: extractability of trace metals and organic matter quality. Geoderma. 96. 307–320.

 • Dorais, M., Ménard, C. & Bégin, G., 2007. Risk of phytotoxicity of sawdust substrates for greenhouse vegetables. Acta Hort. (ISHS) 761. 589–595.

 • Elshorbagy, W. A. & Mohamed, A. M. O., 2000. Evaluation of using municipal solid waste compost in landfill closure caps in arid areas. Waste Management. 20. 499–507.

 • Etiegni, L. & Campbell, A. G., 1991. Physical and chemical characteristics of wood ash. Biores. Technol. 37. 173–178.

 • Farsang A. et al., 2007. Indukált fitoextrakció alkalmazása extrémen szennyezett földszerű anyagon. Agrokémia és Talajtan. 56. 317–332.

 • Feng, Y-J. et al., 2006. Principal chemical properties of artificial soil composed of fly ash and furfural residue. Pedosphere. 16. 668–672.

 • Forró E., 1999. A termésminőség biztosításának lehetőségei fólia alatti termesztésben mesterséges talajokban és közegekben. In: XLI. Georgikon Napok Kiadványa. 419–423.

 • Guenet, B. et al., 2011. A new protocol for an artificial soil to analyse soil microbiological processes. Applied Soil Ecology. 48. 243–246.

 • Haraldsen, T. K. & Pedersen, P. A., 2003. Mixtures of crushed rock, forest soils, and sewage sludge used as soils for grassed green areas. Urban For. Urban Green. 2. 41–51.

 • Hargitai L., 1986. Talajtan és Agrokémia II. (Alkalmazott talajtan és agrokémia) Kertészeti Egyetem. Budapest.

 • Hargitainé Tóth Á., 1995. A Mn és a Cd kémiai formái Ca-bentonit, Ca kaolinit/Mn(ClO4) és Ca-bentonit/Cd(ClO4)2, CdCl2 rendszerekben. Agrokémia és Talajtan. 44. 409–418.

 • Jakusné Sári Sz., 2007. Tőzeghelyettesítő anyagok a paprikahajtatásban. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem.

 • Jakusné Sári Sz. & Forró E., 2007. Szerves eredetű tőzegpótló közegek alkalmazása a paprikahajtatásban. Kertgazdaság. 39. (2) 14–20.

 • Jakusné Sári, Sz. & Forró, E., 2008. Relationships between humification and productivity in peat-based and peat-free growing media. Horticultural Science. 35. (2) 45–49.

 • Jayasinghe, G. Y. et al., 2010. Sewage sludge sugarcane trash based compost and synthetic aggregates as peat substitutes in containerized media for crop production. Journal of Hazardous Materials. 174. 700–706.

 • Jones, D. L. et al., 2009. Assessing the addition of mineral processing waste to green waste-derived compost: An agronomic, environmental and economic appraisal. Bioresource Technology. 100. 770–777.

 • Kádár I. & Morvai B., 2007. Ipari-kommunális szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. Növénytermelés. 56. (2) 333–352.

 • Kappel, N., 2006. Zöldségpalánták nevelésére alkalmas földkeverékek legfontosabb fizikai tulajdonságai. Doktori értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem.

 • Kidd, P. S. et al., 2007. Bioavailability and plant accumulation of heavy metals and phosphorus in agricultural soils amended by long-term application of sewage sludge. Chemosphere. 66. 1458–1467.

 • Koerner, R. M. & Daniel, D. E., 1997. Final Covers for Solid Waste Landfills and Abandoned Dumps. ASCE Press. Reston, Virginia.

 • KvVM: Az építési-bontási hulladékok kezelése. Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 6. Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja. KvVM Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály. Budapest, 2003. május. http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/oktatas/szakmaifuzetek/6.PDF (Hozzáférés: 2012.07.18.)

 • Láng I. (szerk.), 2007. Környezetvédelem. Akadémiai lexikonok. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Leitgib, L., Kálmán, J. & Gruiz, K., 2007. Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites. Chemosphere. 66. 428–434.

 • Li, M. et al., 2009. Comparative effects of Cd and Pb on biochemical response and DNA damage in the earthworm Eisenia fetida (Annelida, Oligochaeta). Chemosphere. 74. 621–625.

 • Lim, T. T., Chu, J. & Goi, M. H., 2006. Effects of cement on redistribution of trace metals and dissolution of organics in sewage sludge and its inorganic waste-amended products. Waste Management. 26. 1294–1304.

 • Madhok, M. R., 1937. Synthetic soil as a medium for the study of certain microbiological processes. Soil Sci. 44. 319–322.

 • Máthéné Gáspár G. & Anton A., 2004. Toxikuselem-szennyeződés káros hatásainak mérséklése fitoremediációval. Agrokémia és Talajtan. 53. 413–432.

 • MSz-08-0012-1:1987. Tőzeg és tőzegkészítmények fizikai, biológiai és kémiai vizsgálata. Általános előírások.

 • Muse, J. K. & Mitchell, C. C., 1995. Paper mill boiler-ash and lime byproducts as soil liming materials. Agron. J. 87. 432–438.

 • Odlare, M. & Pell, M. 2009. Effect of wood fly ash and compost on nitrification and denitrification in agricultural soil. Applied Energy. 86. (1) 74–80.

 • OECD, 1984. Earthworm, Acute Toxicity Tests. OECD Guideline for the Testing of Chemicals No. 207. Paris.

 • Samaras, P. et al., 2008. Investigation of sewage sludge stabilization potential by the addition of fly ash and lime. Journal of Hazardous Materials. 154. 1052–1059.

 • Sharma, J. & Graves, W. R., 2005. Propagation of Rhamnus alnifolia and Rhamnus lanceolata by seeds and cuttings. Journal of Environmental Horticulture. 23. (2) 86–90. Simon, L. et al., 2006. Stabilisation of metals in mine spoil with amendments and growth of red fescue in symbiosis with mycorrhizal fungi. Plant Soil Environ. 52. 385–391.

 • Sochová, I., Hofman, J. & Holoubek, I., 2006. Using nematodes in soil ecotoxicology. Environment International. 32. 374–383.

 • Stabnikova, O. et al., 2005. The use of sewage sludge and horticultural waste to develop artificial soil for plant cultivation in Singapore. Bioresource Technology. 96. 1073–1080.

 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy., 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Tolaymat, T. M., Townsend, T. G. & Solo-gabriele, H., 2000. Chromated copper-arsenate-treated wood in recovered wood. Environmental Engineering Science. 17. (1) 19–28.

 • Townsend, T. et al., 2004. Heavy metals in recovered fines from construction and demolition debris recycling facilities in Florida. Science of the Total Environment. 332. 1–11.

 • Uzinger N., Anton A. & Németh T., 2006. A szennyvíziszap-felhasználás mezőgazdasági lehetőségei. MAG Kutatás, fejlesztés és környezet. XXI/6. 21–23.

 • Uzinger N., Barna, S. & Anton A., 2009. Toxikus fémekkel szennyezett talajok stabilizációja különböző hulladékok alkalmazásával. Agrokémia és Talajtan. 58. 137–148.

 • Vance, E. D., 1996. Land application of wood-fired and combination boiler ashes: an overview. J. Environ Qual. 25. 937–944.

 • Wang, Y. et al., 2012. Comparative acute toxicity of twenty-four insecticides to earthworm, Eisenia fetida. Ecotoxicology and Environmental Safety. 79. 122–128.

 • Weemaes, M. & Verstraete, W., 2001. Other treatment techniques. In: Sludge into Biosolids: Processing, Disposal, Utilization. (Eds.: Spinosa, L. & Vesilind, A.) 365–383. IWA Publishing. London.

 • Wilke, B.-M. et al., 2008. Ecotoxicological characterization of hazardous wastes. Ecotoxicology and Environmental Safety. 70. 283–293.

 • Wong, J. W. C. & Su, D. C., 1997a. The growth of Agropyron elongatum in an artificial soil mix from coal fly ash and sewage sludge. Bioresource Technology. 59. 57–62.

 • Wong, J. W. C. & Su, D. C., 1997b. Reutilization of coal fly-ash and sewage sludge as an artificial soil-mix: Effects of preincubation on soil physico-chemical properties. Bioresource Technology. 59. 97–102.

 • Xu, J-Q. et al., 2012. Effects of municipal sewage sludge stabilized by fly ash on the growth of Manilagrass and transfer of heavy metals. Journal of Hazardous Materials. 217– 218. 58–66.

 • Zaharia, A., 2004. Researches regarding the multiplying of Sedum gender plants. Buletinul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca. Seria Horticultura. 61. 64–69.

 • Zapusek, U. & Lestan, D., 2009. Fractionation, mobility and bio-accessibility of Cu, Zn, Cd, Pb and Ni in aged artificial soil mixtures. Geoderma. 154. 164–169.

 • Zapusek, U. & Lestan, D., 2011. Functioning and toxicity of artificial soil mixtures with metal-bearing sewage sludge. Ecological Engineering. 37. 1977–1982.

 • Záray Gy., 2007. Zagytározók vizsgálata, rekultivációs ártalmatlanítása. Részletes projektzáró szakmai jelentés. (GVOP-3.2.2-2004-07-0019/3.0.) http://almasfuzito.tkv.hu/images/dokumentumok/elte_zarojelentes_2007_zaray.pdf (Hozzáférés: 2012.06.28.)

 • Zhang, H., Sun, L. & Sun, T., 2008. Solubility of ion and trace metals from stabilized sewage sludge by fly ash and alkaline mine tailing. Journal of Environmental Sciences. 20. 710–716.

 • Zimmermann, S. & Frey, B., 2002. Soil respiration and microbial properties in an acid forest soil: effects of wood ash. Soil Biology & Biochemistry. 34. 1727–1737.

 • http1: http://www.johninnes.info/about.htm (Hozzáférés: 2012.08.14.)

 • http2: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp (Hozzáférés: 2012.08.14.)

 • http3: http://almasfuzito.tkv.hu/minden-a-technologiarol/hulladek.html (Hozzáférés: 2012.06.25.)

 • http4: http://almasfuzito.tkv.hu/minden-a-technologiarol/mesterseges-talaj.html (Hozzáférés: 2012. 06. 25.)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 9 0 2
Oct 2020 11 1 2
Nov 2020 8 0 0
Dec 2020 12 0 0
Jan 2021 13 0 0
Feb 2021 8 0 0
Mar 2021 3 0 0