Authors:
György Heltai Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1 Magyarország

Search for other papers by György Heltai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Attila Anton MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest Magyarország

Search for other papers by Attila Anton in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Sándor Hoffmann Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék Keszthely Magyarország

Search for other papers by Sándor Hoffmann in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tibor Szili-Kovács MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest Magyarország

Search for other papers by Tibor Szili-Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Berecz Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék Keszthely Magyarország

Search for other papers by Katalin Berecz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Györgyi Kampfl Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1 Magyarország

Search for other papers by Györgyi Kampfl in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Krisztina Kristóf Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1 Magyarország

Search for other papers by Krisztina Kristóf in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Erik Molnár Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1 Magyarország

Search for other papers by Erik Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Márk Horváth Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1 Magyarország

Search for other papers by Márk Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ágnes Bálint Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1 Magyarország

Search for other papers by Ágnes Bálint in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A Keszthelyen 1963-ban beállított „Szerves- és műtrágyák hatását összehasonlító tartamkísérlet” kiválasztott kezeléseiből vett talajokkal beállított tenyészedénykísérletben és ezzel párhuzamosan a szegélyparcellákból kiemelt bolygatatlan talajoszlopokban vizsgáltuk az ásványi- és istállótrágyák, valamint a talajba bedolgozott növényi szerves anyag hatását a talajlevegőben a tenyészidő folyamán felhalmozódó CO2 és N2O gázok képződésének dinamikájára.A CO2-koncentráció a tenyészidő folyamán a kezdeti stagnálás után egy, vagy több maximum elérése után a kezdeti szintre csökkent mindkét kísérleti rendszerben, s a változás jó korrelációt mutatott a napi középhőmérséklet változásával.A N2O képződésének időbeli változása a talajoszlopokban nem mutatott egyértelmű tendenciát, míg a tenyészedényekben csak a vetést követő 6. napig mértünk koncentrációnövekedést.A bolygatatlan talajoszlopokban a felszíntől 40 cm mélységig a CO2-koncentráció szignifikánsan növekedett, 40–60 cm között már nem változott számottevően. Ugyanez a tendencia mutatkozott a N2O-koncentráció mélység szerinti változásában, de a nagyobb mérési bizonytalanság miatt kevésbé egyértelműen. A tenyészedényekben a 20 cm mélyen elhelyezett csapdákban mért CO2-koncentráció értékek nagyságrendileg megegyeztek a talajoszlopban 20 cm mélyen mért értékekkel. A trágyázatlan kezelésekben a növények jelenléte mind a talajoszlopban, mind a tenyészedényekben növelte a CO2- és a N2O-produkciót. A trágyázási kezelések hatására a talajoszlopokban csökkent mindkét gáz produkciója. Szerves trágya alkalmazásakor növény jelenlétében ez a csökkenés kisebb mértékű volt, mint ásványi trágya esetében. A trágyázási kezelések hatására a tenyészedényekben növények jelenlétében növekedett a talajban a CO2 és N2O produkciója. A növekedés a trágyakezelések termésnövelő hatása sorrendjében istállótrágya < ásványi trágya < (istállótrágya+ásványi trágya) fokozódott.Összegezve megállapítható, hogy a CO2 és N2O gázképződés és a talajból történő kilépés feltételei a bolygatatlan és a művelt talajban eltérnek, s e folyamatra jelentős hatással van a növények jelenléte és anyagcseréje. Kísérleteink eredményeként létrehoztunk egy olyan adatbázist, amelyre alapozva megfelelő matematikai modellek alkalmazásával reálisan becsülhető a mezőgazdasági talajok CO2 és N2O emissziója különböző tápanyagellátási és művelési módok esetén.

 • Conrad, R., 1996. Soil microorganisms as controllers of atmospheric trace gases (H2, CO, CH4, OCS, N2O and NO). Microbiological Reviews. 60. 609–640.

  Conrad R , 'Soil microorganisms as controllers of atmospheric trace gases (H2, CO, CH4, OCS, N2O and NO) ' (1996 ) 60 Microbiological Reviews : 609 -640 .

  • Search Google Scholar
 • Davidson, E. A. & Kingerlee, W., 1997. Global inventory of emissions of nitric oxide from soils: A literature review. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 48. 37–50.

  Kingerlee W , 'Global inventory of emissions of nitric oxide from soils: A literature review ' (1997 ) 48 Nutrient Cycling in Agroecosystems : 37 -50 .

  • Search Google Scholar
 • Delmas, R., Serca, D. & Jambert, C., 1997. Global inventory of NOx sources. Nutr. Cycling Agroecosys. 48. 51–60.

  Jambert C , 'Global inventory of NOx sources ' (1997 ) 48 Nutr. Cycling Agroecosys. : 51 -60 .

  • Search Google Scholar
 • EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research). http://ies.jrc.ec.europa.eu/data-portals.html/#dp25

 • Frolking, S. E. et al., 1998. Comparison of N2O emissions from soils at three temperate agricultural sites: simulations of year-round measuremeats by four models. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 52. 77–105.

  Frolking S E , 'Comparison of N2O emissions from soils at three temperate agricultural sites: simulations of year-round measuremeats by four models ' (1998 ) 52 Nutr. Cycl. Agroecosyst. : 77 -105 .

  • Search Google Scholar
 • Galbally, J. E. & Roy, C. R., 1978. Loss of fixed nitrogen by nitric oxide exhalation. Nature. 275. 734–735.

  Roy C R , 'Loss of fixed nitrogen by nitric oxide exhalation ' (1978 ) 275 Nature : 734 -735 .

  • Search Google Scholar
 • Galbally, I. E. et al., 2008. Measurements of Soil-Atmosphere Exchange of CH4, CO, N2O and NOx in the Semi-arid Mallee System in Southeastern Australia. Centre for Australian Weather and Climate Research. Technical Report No 002 (2008) ISBN 978 192 142 4588.

  Galbally I E , '', in Measurements of Soil-Atmosphere Exchange of CH4, CO, N2O and NOx in the Semi-arid Mallee System in Southeastern Australia , (2008 ) -.

 • Ganzeveld, L., 2005. Soil-biogenic NOx emissions: global scale inventories. GEA Review 02/28/05. http://www.geiacenter.org/

  Ganzeveld L , '', in GEA Review , (2005 ) -.

 • Ganzeveld, L. et al., 2002. The influence of soil biogenic NOx-emissions on the global distribution of reactive trace gases: the role of canopy processes. J. Geophys. Res. 107. 1029–1289.

  Ganzeveld L , 'The influence of soil biogenic NOx-emissions on the global distribution of reactive trace gases: the role of canopy processes ' (2002 ) 107 J. Geophys. Res. : 1029 -1289 .

  • Search Google Scholar
 • GEIA (Global Emissions Initiative) http://www.geiacenter.org/

 • GHG AFOLU: Action 24002-Greenhouse Gases in Agriculture, Forestry, and Other Land Uses Action. http://ies.jrc.ec.europa.eu/index.php?page=63

 • Hall, S. J., Huber, D. & Grimm, N. B., 2008. Soil N2O and NO emissions from arid and urban ecosystem. J. Geophys. Res. 113. G01016. doi: 10.1029/2007JG000253

  Grimm N B , 'Soil N2O and NO emissions from arid and urban ecosystem ' (2008 ) 113 J. Geophys. Res. : G01016 -.

  • Search Google Scholar
 • Hoffmann, S. et al., 2008. Yield response and N-utilization depending on crop sequence and organic or mineral fertilization. Cereal Res. Commun. Suppl. 36. 1631–1634.

  Hoffmann S , 'Yield response and N-utilization depending on crop sequence and organic or mineral fertilization ' (2008 ) 36 Cereal Res. Commun. Suppl. : 1631 -1634 .

  • Search Google Scholar
 • Hoffmann S. et al., 2013. Ásványi és szervestrágyázás hatása a termésre és a CO2 termelésre szántóföldi és tenyészedény-kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 62. 163–172.

  Hoffmann S , 'Ásványi és szervestrágyázás hatása a termésre és a CO2 termelésre szántóföldi és tenyészedény-kísérletben ' (2013 ) 62 Agrokémia és Talajtan : 163 -172 .

  • Search Google Scholar
 • Hutchinson, G. L. et al., 1997. Coarse-scale soil atmosphere NOx modeling: status and limitations. Nutr. Cycling Agroecosys. 48. 25–35.

  Hutchinson G L , 'Coarse-scale soil atmosphere NOx modeling: status and limitations ' (1997 ) 48 Nutr. Cycling Agroecosys. : 25 -35 .

  • Search Google Scholar
 • IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). http://www.ipcc.ch/index.htm

 • Jacinthe, P. A. & Dick, W. A., 1996. Use of silicone tubing to sample nitrous oxide in the soil atmosphere. Soil Biology and Biochemistry. 28. 721–726.

  Dick W A , 'Use of silicone tubing to sample nitrous oxide in the soil atmosphere ' (1996 ) 28 Soil Biology and Biochemistry : 721 -726 .

  • Search Google Scholar
 • Kampfl, G. et al., 2007. Examination of NOx and CO2 production in agricultural soils. Microchemical Journal. 85. 31–38.

  Kampfl G , 'Examination of NOx and CO2 production in agricultural soils ' (2007 ) 85 Microchemical Journal : 31 -38 .

  • Search Google Scholar
 • Lokupitiya, E. & Paustian, K., 2005. Agricultural soil greenhouse gas emissions. Journal of Environmental Quality. 35. 1413–1417.

  Paustian K , 'Agricultural soil greenhouse gas emissions ' (2005 ) 35 Journal of Environmental Quality : 1413 -1417 .

  • Search Google Scholar
 • Martin, R. E. et al., 1998. Controls on annual emissions of nitric oxide from soils of the Colorado Shortgrass steppe. Global Biogeochemical Cycles. 12. 81–91.

  Martin R E , 'Controls on annual emissions of nitric oxide from soils of the Colorado Shortgrass steppe ' (1998 ) 12 Global Biogeochemical Cycles : 81 -91 .

  • Search Google Scholar
 • Pártay G. et al., 1992. A gázfázis vizsgálata bolygatatlan szerkezetű talajoszlopban, kvadrupol tömegspektrométerrel. Agrokémia és Talajtan. 41. 299–321.

  Pártay G , 'A gázfázis vizsgálata bolygatatlan szerkezetű talajoszlopban, kvadrupol tömegspektrométerrel ' (1992 ) 41 Agrokémia és Talajtan : 299 -321 .

  • Search Google Scholar
 • Potter, C. S. et al., 1996. Process modeling of controls on nitrogen trace gas emissions from soils worldwide. J. Geophys. Res. 101. 1361–1377.

  Potter C S , 'Process modeling of controls on nitrogen trace gas emissions from soils worldwide ' (1996 ) 101 J. Geophys. Res. : 1361 -1377 .

  • Search Google Scholar
 • Rowlings, D. et al., 2010. Quantifying N2O and CO2 emissions from a subtropical pasture. In: 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, 1–6 August 2010, Brisbane, Australia. (DVD)

  Rowlings D , '', in 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, 1–6 August 2010, Brisbane, Australia , (2010 ) -.

 • Schindlbacher, A., Zechmeister-Boltenstern, S. & Butterbach-Ball, K., 2004. Effects of soil moisture and temperature on NO, NO2 and N2O emissions from European forest soils. J. Geophys. Res. 109. D17302.

  Butterbach-Ball K , 'Effects of soil moisture and temperature on NO, NO2 and N2O emissions from European forest soils ' (2004 ) 109 J. Geophys. Res. : D17302 -.

  • Search Google Scholar
 • Stewart, D. J. et al., 2008. Biogenic nitrogen oxide emissions from soils: impact on NOx and ozone over West Africa during AMMA (African Monsoon Multidisciplinary Analysis): observational study. Atmos. Chem. Phys. 8. 2285–2297.

  Stewart D J , 'Biogenic nitrogen oxide emissions from soils: impact on NOx and ozone over West Africa during AMMA (African Monsoon Multidisciplinary Analysis): observational study ' (2008 ) 8 Atmos. Chem. Phys. : 2285 -2297 .

  • Search Google Scholar
 • Szili-Kovács T. et al., 2009. Szilikoncső alkalmazása talajlevegő mintavételhez bolygatatlan talajoszlopokban a CO2- és N2O-koncentráció meghatározáshoz. Agrokémia és Talajtan. 58. 359–368.

  Szili-Kovács T , 'Szilikoncső alkalmazása talajlevegő mintavételhez bolygatatlan talajoszlopokban a CO2- és N2O-koncentráció meghatározáshoz ' (2009 ) 58 Agrokémia és Talajtan : 359 -368 .

  • Search Google Scholar
 • Yan, X., Ohara, T. & Akimoto, H., 2005. Statistical modeling of global soil NOx emission. Global Biochemical Cycles. 19. GB 3019.

  Akimoto H , 'Statistical modeling of global soil NOx emission ' (2005 ) 19 Global Biochemical Cycles : GB 3019 -.

  • Search Google Scholar
 • Yang, Z. P. et al., 2011. Loss of nitrogen by ammonia volatilisation and denitrification after application of urea to maize in Shanxi Province, China. Soil Research. 49. 462–469.

  Yang Z P , 'Loss of nitrogen by ammonia volatilisation and denitrification after application of urea to maize in Shanxi Province, China ' (2011 ) 49 Soil Research : 462 -469 .

  • Search Google Scholar
 • Yinger, J. J. & Levy, H., 1995. II. Global inventory of soil biogenic NOx emissions. J. Geophys. Res. 100. 11447–11464.

  Levy H , 'II. Global inventory of soil biogenic NOx emissions ' (1995 ) 100 J. Geophys. Res. : 11447 -11464 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 88 2 0
Jan 2024 73 10 3
Feb 2024 49 2 0
Mar 2024 19 0 0
Apr 2024 136 0 0
May 2024 60 0 0
Jun 2024 0 0 0