View More View Less
 • 1 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kémia és Biokémia Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1 Magyarország
 • 2 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest Magyarország
 • 3 Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék Keszthely Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A Keszthelyen 1963-ban beállított „Szerves- és műtrágyák hatását összehasonlító tartamkísérlet” kiválasztott kezeléseiből vett talajokkal beállított tenyészedénykísérletben és ezzel párhuzamosan a szegélyparcellákból kiemelt bolygatatlan talajoszlopokban vizsgáltuk az ásványi- és istállótrágyák, valamint a talajba bedolgozott növényi szerves anyag hatását a talajlevegőben a tenyészidő folyamán felhalmozódó CO2 és N2O gázok képződésének dinamikájára.A CO2-koncentráció a tenyészidő folyamán a kezdeti stagnálás után egy, vagy több maximum elérése után a kezdeti szintre csökkent mindkét kísérleti rendszerben, s a változás jó korrelációt mutatott a napi középhőmérséklet változásával.A N2O képződésének időbeli változása a talajoszlopokban nem mutatott egyértelmű tendenciát, míg a tenyészedényekben csak a vetést követő 6. napig mértünk koncentrációnövekedést.A bolygatatlan talajoszlopokban a felszíntől 40 cm mélységig a CO2-koncentráció szignifikánsan növekedett, 40–60 cm között már nem változott számottevően. Ugyanez a tendencia mutatkozott a N2O-koncentráció mélység szerinti változásában, de a nagyobb mérési bizonytalanság miatt kevésbé egyértelműen. A tenyészedényekben a 20 cm mélyen elhelyezett csapdákban mért CO2-koncentráció értékek nagyságrendileg megegyeztek a talajoszlopban 20 cm mélyen mért értékekkel. A trágyázatlan kezelésekben a növények jelenléte mind a talajoszlopban, mind a tenyészedényekben növelte a CO2- és a N2O-produkciót. A trágyázási kezelések hatására a talajoszlopokban csökkent mindkét gáz produkciója. Szerves trágya alkalmazásakor növény jelenlétében ez a csökkenés kisebb mértékű volt, mint ásványi trágya esetében. A trágyázási kezelések hatására a tenyészedényekben növények jelenlétében növekedett a talajban a CO2 és N2O produkciója. A növekedés a trágyakezelések termésnövelő hatása sorrendjében istállótrágya < ásványi trágya < (istállótrágya+ásványi trágya) fokozódott.Összegezve megállapítható, hogy a CO2 és N2O gázképződés és a talajból történő kilépés feltételei a bolygatatlan és a művelt talajban eltérnek, s e folyamatra jelentős hatással van a növények jelenléte és anyagcseréje. Kísérleteink eredményeként létrehoztunk egy olyan adatbázist, amelyre alapozva megfelelő matematikai modellek alkalmazásával reálisan becsülhető a mezőgazdasági talajok CO2 és N2O emissziója különböző tápanyagellátási és művelési módok esetén.

 • Conrad, R., 1996. Soil microorganisms as controllers of atmospheric trace gases (H2, CO, CH4, OCS, N2O and NO). Microbiological Reviews. 60. 609–640.

  Conrad R , 'Soil microorganisms as controllers of atmospheric trace gases (H2, CO, CH4, OCS, N2O and NO) ' (1996 ) 60 Microbiological Reviews : 609 -640.

  • Search Google Scholar
 • Davidson, E. A. & Kingerlee, W., 1997. Global inventory of emissions of nitric oxide from soils: A literature review. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 48. 37–50.

  Kingerlee W , 'Global inventory of emissions of nitric oxide from soils: A literature review ' (1997 ) 48 Nutrient Cycling in Agroecosystems : 37 -50.

  • Search Google Scholar
 • Delmas, R., Serca, D. & Jambert, C., 1997. Global inventory of NOx sources. Nutr. Cycling Agroecosys. 48. 51–60.

  Jambert C , 'Global inventory of NOx sources ' (1997 ) 48 Nutr. Cycling Agroecosys. : 51 -60.

 • EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research). http://ies.jrc.ec.europa.eu/data-portals.html/#dp25

 • Frolking, S. E. et al., 1998. Comparison of N2O emissions from soils at three temperate agricultural sites: simulations of year-round measuremeats by four models. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 52. 77–105.

  Frolking S E , 'Comparison of N2O emissions from soils at three temperate agricultural sites: simulations of year-round measuremeats by four models ' (1998 ) 52 Nutr. Cycl. Agroecosyst. : 77 -105.

  • Search Google Scholar
 • Galbally, J. E. & Roy, C. R., 1978. Loss of fixed nitrogen by nitric oxide exhalation. Nature. 275. 734–735.

  Roy C R , 'Loss of fixed nitrogen by nitric oxide exhalation ' (1978 ) 275 Nature : 734 -735.

 • Galbally, I. E. et al., 2008. Measurements of Soil-Atmosphere Exchange of CH4, CO, N2O and NOx in the Semi-arid Mallee System in Southeastern Australia. Centre for Australian Weather and Climate Research. Technical Report No 002 (2008) ISBN 978 192 142 4588.

  Galbally I E , '', in Measurements of Soil-Atmosphere Exchange of CH4, CO, N2O and NOx in the Semi-arid Mallee System in Southeastern Australia , (2008 ) -.

 • Ganzeveld, L., 2005. Soil-biogenic NOx emissions: global scale inventories. GEA Review 02/28/05. http://www.geiacenter.org/

  Ganzeveld L , '', in GEA Review , (2005 ) -.

 • Ganzeveld, L. et al., 2002. The influence of soil biogenic NOx-emissions on the global distribution of reactive trace gases: the role of canopy processes. J. Geophys. Res. 107. 1029–1289.

  Ganzeveld L , 'The influence of soil biogenic NOx-emissions on the global distribution of reactive trace gases: the role of canopy processes ' (2002 ) 107 J. Geophys. Res. : 1029 -1289.

  • Search Google Scholar
 • GEIA (Global Emissions Initiative) http://www.geiacenter.org/

 • GHG AFOLU: Action 24002-Greenhouse Gases in Agriculture, Forestry, and Other Land Uses Action. http://ies.jrc.ec.europa.eu/index.php?page=63

 • Hall, S. J., Huber, D. & Grimm, N. B., 2008. Soil N2O and NO emissions from arid and urban ecosystem. J. Geophys. Res. 113. G01016. doi: 10.1029/2007JG000253

  Grimm N B , 'Soil N2O and NO emissions from arid and urban ecosystem ' (2008 ) 113 J. Geophys. Res. : G01016 -.

  • Search Google Scholar
 • Hoffmann, S. et al., 2008. Yield response and N-utilization depending on crop sequence and organic or mineral fertilization. Cereal Res. Commun. Suppl. 36. 1631–1634.

  Hoffmann S , 'Yield response and N-utilization depending on crop sequence and organic or mineral fertilization ' (2008 ) 36 Cereal Res. Commun. Suppl. : 1631 -1634.

  • Search Google Scholar
 • Hoffmann S. et al., 2013. Ásványi és szervestrágyázás hatása a termésre és a CO2 termelésre szántóföldi és tenyészedény-kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 62. 163–172.

  Hoffmann S , 'Ásványi és szervestrágyázás hatása a termésre és a CO2 termelésre szántóföldi és tenyészedény-kísérletben ' (2013 ) 62 Agrokémia és Talajtan : 163 -172.

  • Search Google Scholar
 • Hutchinson, G. L. et al., 1997. Coarse-scale soil atmosphere NOx modeling: status and limitations. Nutr. Cycling Agroecosys. 48. 25–35.

  Hutchinson G L , 'Coarse-scale soil atmosphere NOx modeling: status and limitations ' (1997 ) 48 Nutr. Cycling Agroecosys. : 25 -35.

  • Search Google Scholar
 • IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). http://www.ipcc.ch/index.htm

 • Jacinthe, P. A. & Dick, W. A., 1996. Use of silicone tubing to sample nitrous oxide in the soil atmosphere. Soil Biology and Biochemistry. 28. 721–726.

  Dick W A , 'Use of silicone tubing to sample nitrous oxide in the soil atmosphere ' (1996 ) 28 Soil Biology and Biochemistry : 721 -726.

  • Search Google Scholar
 • Kampfl, G. et al., 2007. Examination of NOx and CO2 production in agricultural soils. Microchemical Journal. 85. 31–38.

  Kampfl G , 'Examination of NOx and CO2 production in agricultural soils ' (2007 ) 85 Microchemical Journal : 31 -38.

  • Search Google Scholar
 • Lokupitiya, E. & Paustian, K., 2005. Agricultural soil greenhouse gas emissions. Journal of Environmental Quality. 35. 1413–1417.

  Paustian K , 'Agricultural soil greenhouse gas emissions ' (2005 ) 35 Journal of Environmental Quality : 1413 -1417.

  • Search Google Scholar
 • Martin, R. E. et al., 1998. Controls on annual emissions of nitric oxide from soils of the Colorado Shortgrass steppe. Global Biogeochemical Cycles. 12. 81–91.

  Martin R E , 'Controls on annual emissions of nitric oxide from soils of the Colorado Shortgrass steppe ' (1998 ) 12 Global Biogeochemical Cycles : 81 -91.

  • Search Google Scholar
 • Pártay G. et al., 1992. A gázfázis vizsgálata bolygatatlan szerkezetű talajoszlopban, kvadrupol tömegspektrométerrel. Agrokémia és Talajtan. 41. 299–321.

  Pártay G , 'A gázfázis vizsgálata bolygatatlan szerkezetű talajoszlopban, kvadrupol tömegspektrométerrel ' (1992 ) 41 Agrokémia és Talajtan : 299 -321.

  • Search Google Scholar
 • Potter, C. S. et al., 1996. Process modeling of controls on nitrogen trace gas emissions from soils worldwide. J. Geophys. Res. 101. 1361–1377.

  Potter C S , 'Process modeling of controls on nitrogen trace gas emissions from soils worldwide ' (1996 ) 101 J. Geophys. Res. : 1361 -1377.

  • Search Google Scholar
 • Rowlings, D. et al., 2010. Quantifying N2O and CO2 emissions from a subtropical pasture. In: 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, 1–6 August 2010, Brisbane, Australia. (DVD)

  Rowlings D , '', in 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, 1–6 August 2010, Brisbane, Australia , (2010 ) -.

 • Schindlbacher, A., Zechmeister-Boltenstern, S. & Butterbach-Ball, K., 2004. Effects of soil moisture and temperature on NO, NO2 and N2O emissions from European forest soils. J. Geophys. Res. 109. D17302.

  Butterbach-Ball K , 'Effects of soil moisture and temperature on NO, NO2 and N2O emissions from European forest soils ' (2004 ) 109 J. Geophys. Res. : D17302 -.

  • Search Google Scholar
 • Stewart, D. J. et al., 2008. Biogenic nitrogen oxide emissions from soils: impact on NOx and ozone over West Africa during AMMA (African Monsoon Multidisciplinary Analysis): observational study. Atmos. Chem. Phys. 8. 2285–2297.

  Stewart D J , 'Biogenic nitrogen oxide emissions from soils: impact on NOx and ozone over West Africa during AMMA (African Monsoon Multidisciplinary Analysis): observational study ' (2008 ) 8 Atmos. Chem. Phys. : 2285 -2297.

  • Search Google Scholar
 • Szili-Kovács T. et al., 2009. Szilikoncső alkalmazása talajlevegő mintavételhez bolygatatlan talajoszlopokban a CO2- és N2O-koncentráció meghatározáshoz. Agrokémia és Talajtan. 58. 359–368.

  Szili-Kovács T , 'Szilikoncső alkalmazása talajlevegő mintavételhez bolygatatlan talajoszlopokban a CO2- és N2O-koncentráció meghatározáshoz ' (2009 ) 58 Agrokémia és Talajtan : 359 -368.

  • Search Google Scholar
 • Yan, X., Ohara, T. & Akimoto, H., 2005. Statistical modeling of global soil NOx emission. Global Biochemical Cycles. 19. GB 3019.

  Akimoto H , 'Statistical modeling of global soil NOx emission ' (2005 ) 19 Global Biochemical Cycles : GB 3019 -.

  • Search Google Scholar
 • Yang, Z. P. et al., 2011. Loss of nitrogen by ammonia volatilisation and denitrification after application of urea to maize in Shanxi Province, China. Soil Research. 49. 462–469.

  Yang Z P , 'Loss of nitrogen by ammonia volatilisation and denitrification after application of urea to maize in Shanxi Province, China ' (2011 ) 49 Soil Research : 462 -469.

  • Search Google Scholar
 • Yinger, J. J. & Levy, H., 1995. II. Global inventory of soil biogenic NOx emissions. J. Geophys. Res. 100. 11447–11464.

  Levy H , 'II. Global inventory of soil biogenic NOx emissions ' (1995 ) 100 J. Geophys. Res. : 11447 -11464.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 5 1
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 1 0 0
May 2021 0 0 0