View More View Less
 • 1 Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék 8360 Keszthely Deák F. u. 16 Magyarország
 • | 2 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kémia és Biokémia Tanszék Gödöllő Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Tenyészedény-kísérleteket végeztünk egy szántóföldi tartamtrágyázási kísérletre épülve, hogy összehasonlítsuk a szerves- és ásványi trágyázás, valamint ezek kombinációjának hatását kukoricanövények szárazanyag-produkciójára és N-felhalmozására, valamint a talajlevegő CO2-koncentrációjára.A Keszthelyen, Ramann-típusú barna erdőtalajon, 1963-ban beállított szántóföldi kísérlet alábbi kezeléseinek parcelláiról töltöttünk meg nagyméretű, 40 literes tenyészedényeket: a) kontroll; b) növekvő adagú istállótrágyázás (FYM) (35, 70, 105 t·ha−1·év−1); c) ezzel ekvivalens hatóanyag-tartalmú NPK-trágyázás (1ekv, 2ekv, 3ekv); d) ezek nagy NPK-adagokkal történő kombinációja (640-360-660 kg·ha−1·év−1 N-P2O5-K2O), szervesanyag-visszapótlással vagy anélkül. Az üvegházban, teljes érésig felnevelt növényeket szervrészekre bontva vizsgáltuk. A tenyészedényekben, 20 cm talajmélységben gázcsapdákat helyeztünk el és a teljes vegetáció során vizsgáltuk a talajlevegő CO2-koncentrációját.A három kísérleti év és a kétféle kísérleti szint terméseredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy mind a tenyészedény-, mind a szántóföldi kísérletek az istállótrágya NPK-tartalmával azonos mennyiségű ásványi trágyázás előnyét mutatták az istállótrágyázáshoz képest. Ez az előny a tenyészedényekben csaknem minden esetben szignifikánsan megmutatkozott a kukoricanövények szemtermésében és szem N-hozamában a kísérleti évek átlagában. A nagy ásványitrágya-adagokat tartalmazó, kombinált kezelések adták a legmagasabb értékeket a kukoricaszemek, az egyes vegetatív szervrészek, valamint a teljes föld feletti növények szárazanyagprodukcióját és N-hozamát, valamint a szántóföldi kísérlet terméseredményeit illetően is. Ezek a tápanyagadagok nagyságukat illetően azonban már többnyire nem voltak gazdaságosak.A különböző szerves és/vagy ásványi trágya kezeléskombinációk a vegetációs periódus első felében növelték a talajlevegő CO2-koncentrációját. A CO2 gáz képződése a tenyészidő második felében csökkenő tendenciát mutatott. A méréseket megelőző két nap átlagos külső léghőmérsékletének napi középértéke jó összefüggést mutatott a talajban mért CO2-koncentrációkkal. A nagyadagú NPK kezeléskombinációk átlagosan 26,2%-kal növelték a kumulatív gázkoncentrációt a trágyázatlan kontrollhoz képest, az eltérő tápanyagellátási módok hatása között a szemtermés-hozamban és a vegetatív produkcióban kimutatott különbségek azonban nem voltak egyértelműen igazolhatók.

 • Balla A.-Né, 1973. Az istállótrágya és a műtrágya hatását összehasonlító martonvásári kísérletek 12 éves eredményei. Agrokémia és Talajtan. 22. 101–115.

  Balla A-N , 'Az istállótrágya és a műtrágya hatását összehasonlító martonvásári kísérletek 12 éves eredményei ' (1973 ) 22 Agrokémia és Talajtan : 101 -115.

  • Search Google Scholar
 • Balla A.-Né, 1974. Szerves- és műtrágyák hatásának összehasonlító vizsgálata vályogos és homokos barna erdőtalajon. Agrokémia és Talajtan. 23. 391–406.

  Balla A-N , 'Szerves- és műtrágyák hatásának összehasonlító vizsgálata vályogos és homokos barna erdőtalajon ' (1974 ) 23 Agrokémia és Talajtan : 391 -406.

  • Search Google Scholar
 • Berzsenyi Z. & Lap, D. Q., 2002. A vetésforgó és a trágyázás hatása a kukorica és a búza termésére és termésstabilitására tartamkísérletben. In: II. Növénytermesztési Tudományos Nap. „Integrációs feladatok a hazai növénytermesztésben”. (Szerk.: Pepó P. & Jolánkai M.) 18–25. MTA Növénytermesztési Bizottsága kiadványa. Budapest.

  Lap D Q , '', in II. Növénytermesztési Tudományos Nap. „Integrációs feladatok a hazai növénytermesztésben” , (2002 ) -.

 • Bischoff, R. & Emmerling, R., 2001. Einfluss kombinierter organischer und mineralischer Düngung auf den Ertrag und Rohproteingehalt von Winterweizen und Wintergerste sowie die Rübenqualität im IOSDV Speyer. Arch. Acker- Pfl. Boden. 47. 445–457.

  Emmerling R , 'Einfluss kombinierter organischer und mineralischer Düngung auf den Ertrag und Rohproteingehalt von Winterweizen und Wintergerste sowie die Rübenqualität im IOSDV Speyer ' (2001 ) 47 Arch. Acker- Pfl. Boden. : 445 -457.

  • Search Google Scholar
 • Csajbók J. & Kutasy E., 2002. A tápanyagellátás és a fotoszintetikus aktivitás összefüggései kukorica hibrideknél. In: II. Növénytermesztési Tudományos Nap. „Integrációs feladatok a hazai növénytermesztésben”. (Szerk.: Pepó P. & Jolánkai M.) 173–179. MTA Növénytermesztési Bizottsága kiadványa. Budapest.

  Kutasy E , '', in II. Növénytermesztési Tudományos Nap. „Integrációs feladatok a hazai növénytermesztésben” , (2002 ) -.

 • Debreczeni K. & Győri D., 1997. A talaj humuszmérlegének egyensúlyához szükséges N-műtrágyaadag megállapítása. Növénytermelés. 46. 603–616.

  Győri D , 'A talaj humuszmérlegének egyensúlyához szükséges N-műtrágyaadag megállapítása ' (1997 ) 46 Növénytermelés : 603 -616.

  • Search Google Scholar
 • Filip, Z. & Kubát, J., 2004. Mineralization and humification of plant matter in soil samples as a tool in the testing of soil quality. Archives of Agronomy and Soil Science. 50. 91–97.

  Kubát J , 'Mineralization and humification of plant matter in soil samples as a tool in the testing of soil quality ' (2004 ) 50 Archives of Agronomy and Soil Science : 91 -97.

  • Search Google Scholar
 • Futó, Z., 2003. Effect of leaf area of maize (Zea mays L.) in fertilization experiment. In: Proc. II. Alps-Adria Scientific Workshop, Trogir, Croatia, 3–8 March 2003. (Ed.: Gyuricza, Cs.) 45–49.

  Futó Z , '', in Proc. II. Alps-Adria Scientific Workshop, Trogir, Croatia, 3–8 March 2003 , (2003 ) -.

 • Hoffmann, S., Berecz, K. & Tóth, Z., 2010. Soil fertility as affected by long-term fertilization and crop sequence. Arch. Agron. Soil Sci. 56. 481–488.

  Tóth Z , 'Soil fertility as affected by long-term fertilization and crop sequence ' (2010 ) 56 Arch. Agron. Soil Sci. : 481 -488.

  • Search Google Scholar
 • Hoffmann, S. et al., 2008. Yield response and N-utilization depending on crop sequence and organic or mineral fertilization. Cereal Res. Commun. Suppl. 36. (1) 1631–1634.

  Hoffmann S , 'Yield response and N-utilization depending on crop sequence and organic or mineral fertilization ' (2008 ) 36 Cereal Res. Commun. Suppl. : 1631 -1634.

  • Search Google Scholar
 • Holló S., 1993. A szerves- és műtrágyázás hatásának összehasonlító vizsgálata vetésforgó kísérletekben. Kandidátusi értekezés. Kompolt.

  Holló S , '', in A szerves- és műtrágyázás hatásának összehasonlító vizsgálata vetésforgó kísérletekben , (1993 ) -.

 • Huang, Y. et al., 2004. Nitrous oxide emissions as influenced by amendment of plant residues with different C:N ratios. Soil Biol. Biochem. 36. 973–981.

  Huang Y , 'Nitrous oxide emissions as influenced by amendment of plant residues with different C:N ratios ' (2004 ) 36 Soil Biol. Biochem. : 973 -981.

  • Search Google Scholar
 • Johnston, A. E., 1994. The Rothamsted Classical Experiments. In: Long-term Experiments in Agricultural and Ecological Sciences. (Eds.: Leight, R. A. & Johnston, A. E.) 9–37. CAB International. Wallingford, Oxon, UK.

  Johnston A E , '', in Long-term Experiments in Agricultural and Ecological Sciences , (1994 ) -.

 • Kampfl, Gy. et al., 2007. Study of NOx and CO2 production of cultivated soil in closed microcosm experimental system. Microchem. J. 85. 31–38.

  Kampfl Gy , 'Study of NOx and CO2 production of cultivated soil in closed microcosm experimental system ' (2007 ) 85 Microchem. J. : 31 -38.

  • Search Google Scholar
 • Kismányoky T. & Kiss L., 1998. A különbözo szerves trágyák és a mutrágyázás hatása gabonák termésére tartamkísérletben. Növénytermelés. 47. 313–326.

  Kiss L , 'A különbözo szerves trágyák és a mutrágyázás hatása gabonák termésére tartamkísérletben ' (1998 ) 47 Növénytermelés : 313 -326.

  • Search Google Scholar
 • Körschens, M., 1994. Der Statische Düngungsversuch Bad-Lauchstädt nach 90 Jahren. B.G. Teubner Verlagsgesellschaft. Stuttgart-Leipzig.

  Körschens M , '', in Der Statische Düngungsversuch Bad-Lauchstädt nach 90 Jahren , (1994 ) -.

 • Lægreid, M., Bøckman, O. C. & Kaarstad, O., 1999. Agriculture, Fertilizers and the Environment. CABI Publishing. University Press. Cambridge, UK.

  Kaarstad O , '', in Agriculture, Fertilizers and the Environment , (1999 ) -.

 • Lönhardné Bory É. & Németh I., 1989. A N-trágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) levélfelületének alakulására. Növénytermelés. 38. 541–548.

  Németh I , 'A N-trágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) levélfelületének alakulására ' (1989 ) 38 Növénytermelés : 541 -548.

  • Search Google Scholar
 • Mercik, S., 1994. Long-term agricultural experiments in Eastern Europe. In: Long-term Experiments in Agricultural and Ecological Sciences. (Eds.: Leight, R. A. & Johnston, A. E.) 211–219. CAB International. Wallingford, Oxon, UK.

  Mercik S , '', in Long-term Experiments in Agricultural and Ecological Sciences , (1994 ) -.

 • Micskei Gy., Jócsák I. & Berzsenyi Z., 2009. Az istállótrágya és a mutrágya hatása a kukorica növekedésére és növekedési mutatóinak dinamikájára, eltéro évjáratokban. Növénytermelés. 58. 45–56.

  Berzsenyi Z , 'Az istállótrágya és a mutrágya hatása a kukorica növekedésére és növekedési mutatóinak dinamikájára, eltéro évjáratokban ' (2009 ) 58 Növénytermelés : 45 -56.

  • Search Google Scholar
 • Németh, T., 2004. Organic matter cycles in agriculture. In: Pollution Processes in Agri- Environment. A New Approach. (Eds.: Láng, I., Jolánkai, M. & Komíves, T.) 123–146. Akaprint Publishers. Budapest.

  Németh T , '', in Pollution Processes in Agri- Environment. A New Approach , (2004 ) -.

 • Pekáry K. & Kiskéry R., 1976. Az istállótrágya és a mutrágyák hatásának összehasonlítása a kompolti tartamkísérletekben. Növénytermelés. 25. 149–161.

  Kiskéry R , 'Az istállótrágya és a mutrágyák hatásának összehasonlítása a kompolti tartamkísérletekben ' (1976 ) 25 Növénytermelés : 149 -161.

  • Search Google Scholar
 • Szlovák, S. & Debreczeni, K., 1992. Dry matter accumulation and distribution, soil and 15N labelled fertilizer nitrogen uptake and redistribution in maize. Acta Bot. Hung. 37. 387–400.

  Debreczeni K , 'Dry matter accumulation and distribution, soil and 15N labelled fertilizer nitrogen uptake and redistribution in maize ' (1992 ) 37 Acta Bot. Hung. : 387 -400.

  • Search Google Scholar
 • Ta, C. T. & Weiland R. T., 1992. Nitrogen partitioning in maize during ear development. Crop Sci. 32. 443–451.

  Weiland R T , 'Nitrogen partitioning in maize during ear development ' (1992 ) 32 Crop Sci. : 443 -451.

  • Search Google Scholar
 • Tóth, Z. & Kismányoky, T., 1997. Long-term effect of fertilization and crop rotation on wheat yields and on the aggregate size distribution and organic matter content of the soil. Agrokémia és Talajtan. 46. 107–112.

  Kismányoky T , 'Long-term effect of fertilization and crop rotation on wheat yields and on the aggregate size distribution and organic matter content of the soil ' (1997 ) 46 Agrokémia és Talajtan : 107 -112.

  • Search Google Scholar
 • Zágoni M., 2004. Az üvegházhatás, a globális felmelegedés és a légköri széndioxid tartalmi összefüggésérol. AGRO-21 Füzetek. 33. 95–105.

  Zágoni M , 'Az üvegházhatás, a globális felmelegedés és a légköri széndioxid tartalmi összefüggésérol ' (2004 ) 33 AGRO-21 Füzetek. : 95 -105.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 9 9 1
Full Text Views 3 0 0
PDF Downloads 4 0 0