View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem AGTC MÉK, Növénytudományi Intézet 4032 Debrecen Böszörményi út 138 Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A növénytermesztési tér, ezen belül a csernozjom talaj vízháztartási folyamatainak sokoldalú vizsgálata, elemzése, a folyamatok parametrizálása különösen fontos. A vizsgálatokat — az 1983-ban Ruzsányi László által beállított, 2004-től Pepó Péter által vezetett — polifaktoriális tartamkísérletben kukoricával végeztük, melyet nemcsak jelentős vetésterülete, hanem a vízellátás, a növénytermesztési tér vízháztartása szempontjából kifejezett szenzibilitása, érzékenysége is indokol. A kísérletet különböző vetésváltási rendszerekben (mono-, bi- és trikultúra), három eltérő csapadékellátottságú [egy aszályos (2007), egy csapadékos (2008) és egy száraz (2009)] évjáratban végeztük. A kísérletben N120+PK tápanyagszinttel, két öntözési kezeléssel (Ö1-kezelés: nem öntözött, Ö3-kezelés: öntözött), valamint 60 000 tő·ha−1 állománysűrűséggel dolgoztunk.A mértékadó talajréteget három szintre osztottuk, (0–60; 61–120 és 121–200 cm), melyekben vizsgáltuk a talajnedvesség tenyészidőbeli alakulását. Az eredmények alapján a felső (0–60 cm) talajszint nedvességkészlet-változása volt a legintenzívebb, mind a csapadék, mind az öntözés közvetlen hatása itt mutatható ki a legegyértelműbben.Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a csernozjom talaj vízkészletét a vetésváltás nagymértékben befolyásolja. A három vetésváltás közül a monokultúrás vetésváltásban számítottuk a legkisebb talajnedvesség térfogatszázalékos értékeket, bi- és trikultúrában már az induló vízkészlet is 3–4 tf%-kal nagyobb értékeket mutatott, és ez a tendencia a teljes tenyészidőszakban megmaradt, mind a nem öntözött, mind az öntözött kezelésekben. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a csernozjom talaj vízháztartása, a kukoricaállomány vízellátása szempontjából a monokultúrás termesztés függ a legnagyobb mértékben a vízellátottsági viszonyoktól.A kísérleti adatokból megállapítható, hogy az öntözés főként a 0–60 cm-es gyökérzónában fejtette ki hatását, megközelítőleg vízkapacitásig feltöltötte a talaj felső rétegét, ezáltal kedvező víz- és tápanyagellátási körülményeket teremtve a növényállomány számára.

 • Antal J. & Jolánkai M., 2005. Növénytermesztéstan 1. A növénytermesztéstan alapjai. Gabonafélék. 315–316. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Jolánkai M , '', in Gabonafélék , (2005 ) -.

 • Ceská, J. et al., 2008. The effect of soil drought on photosynthesis and transpiration rates of maize (Zea mays L.). Cereal Research Communications. 36. 823–826.

  Ceská J , 'The effect of soil drought on photosynthesis and transpiration rates of maize (Zea mays L.) ' (2008 ) 36 Cereal Research Communications : 823 -826.

  • Search Google Scholar
 • Dégen I., 1967. A vízgazdálkodás népgazdasági jelentősége. In: Öntöző gazdaságok vetésszerkezetének kialakítása. (Szerk.: Kádár B.) 8–12. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Dégen I , '', in Öntöző gazdaságok vetésszerkezetének kialakítása , (1967 ) -.

 • Farkas Cs. & Gyuricza Cs., 2006. A talaj vízgazdálkodása. In: Földművelés és földhasználat. (Szerk.: Birkás M.) 34–37. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  Gyuricza Cs , '', in Földművelés és földhasználat , (2006 ) -.

 • Farkas Cs., Tóth E. & Várallyay Gy., 2004. A talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata talajművelési kísérletben. „AGRO-21” Füzetek. 37. szám. 111–122.

  Várallyay Gy , 'A talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata talajművelési kísérletben ' (2004 ) 37 „AGRO-21” Füzetek : 111 -122.

  • Search Google Scholar
 • Hegyi, Z. et al., 2007. Chemical quality parameters of maize hybrids in various FAO maturity groups as correlated with yield and yield components. Acta Agron. Hung. 55. (2) 217–225.

  Hegyi Z , 'Chemical quality parameters of maize hybrids in various FAO maturity groups as correlated with yield and yield components ' (2007 ) 55 Acta Agron. Hung. : 217 -225.

  • Search Google Scholar
 • Hegyi, Z. et al., 2008. Comparison of the grain yield and quality potential of maize hybrids in different FAO maturity groups. Acta Agron. Hung. 56. (2) 161–167.

  Hegyi Z , 'Comparison of the grain yield and quality potential of maize hybrids in different FAO maturity groups ' (2008 ) 56 Acta Agron. Hung. : 161 -167.

  • Search Google Scholar
 • Hnilicka, F. et al., 2008. The effect of soil drought on gases exchange in the leaves of maize (Zea mays L.). Cereal Research Communications. 36. 895–898.

  Hnilicka F , 'The effect of soil drought on gases exchange in the leaves of maize (Zea mays L.) ' (2008 ) 36 Cereal Research Communications : 895 -898.

  • Search Google Scholar
 • Hoffmann, S. et al., 2007. Grain yield of wheat and maize as affected by previous crop and seasonal impacts. Cereal Research Communications. 35. (2) 469–472.

  Hoffmann S , 'Grain yield of wheat and maize as affected by previous crop and seasonal impacts ' (2007 ) 35 Cereal Research Communications : 469 -472.

  • Search Google Scholar
 • Jambrovic, A. et al., 2008. Soil and genotype influences on yield and nutritional status of maize hybrid parents. Cereal Research Communications. 36. 1015–1018.

  Jambrovic A , 'Soil and genotype influences on yield and nutritional status of maize hybrid parents ' (2008 ) 36 Cereal Research Communications : 1015 -1018.

  • Search Google Scholar
 • Ruzsányi L., 1996a. Aszály hatása és enyhítésének lehetőségei a növénytermesztésben. In: Éghajlat, időjárás, aszály. (Szerk.: Cselőtei L. & Harnos Zs.) 5–66. Akaprint. Budapest.

  Ruzsányi L , '', in Éghajlat, időjárás, aszály , (1996 ) -.

 • Ruzsányi L., 1996b. Vízigény, vízellátás, vízhasznosítás. In: Szántóföldi növénytermesztés. (Szerk.: Bocz E.) 125–160. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Ruzsányi L , '', in Szántóföldi növénytermesztés , (1996 ) -.

 • Sváb J., 1973. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Sváb J , '', in Biometriai módszerek a kutatásban , (1973 ) -.

 • Várallyay Gy., 1989. Az öntözéses gazdálkodás talajtani alapjai. In: Az öntözés gyakorlati kézikönyve (Szerk.: Szalai Gy.) 27–99. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Várallyay Gy , '', in Az öntözés gyakorlati kézikönyve , (1989 ) -.

 • Várallyay Gy., 2005. A magyar Alföld szélsőséges vízgazdálkodása és az ahhoz történő alkalmazkodás lehetőségei és korlátai. In: Korszakváltás a hazai mezőgazdaságban: a modern növénytermesztés alapjai. (Szerk.: Pepó P.) Tudományos ülés. 43–51. Debrecen.

  Várallyay Gy , '', in Korszakváltás a hazai mezőgazdaságban: a modern növénytermesztés alapjai , (2005 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 2006. A talaj multifunkcionalitása és szerepe a tájökológiában. II. Magyar Tájökológiai Konferencia Debrecen, 2006. április 7–9. Az előadások és poszterek összefoglalói. 2.

  Várallyay Gy , '', in Az előadások és poszterek összefoglalói , (2006 ) -.